15 octombrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 176/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 2 3 . Propunerea legislativă pentru completarea art. 38 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 176/2019; sunt 3 amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Dacă nu, din partea Comisiei pentru muncă, domnul preşedinte Solomon, prezentarea raportului. Vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru nr. 153/2017, astfel încât personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier să beneficieze de o majorare a salariului de bază cu 20%. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 20 martie 2019. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul Seidler? Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Discutăm despre o modificare a Legii salarizării. A fost adoptată la mijlocul anului 2017. În peste 2 ani, această lege a fost nu modificată de multe ori, ci ciuruită, efectiv ciuruită. Nici până în momentul de faţă nu ştim care ar fi fost impactul bugetar al acestei legi, pentru că în continuare ea îşi produce efectele şi presupune o creştere cu o pătrime, anul viitor, a tuturor salariilor, o pătrime din diferenţa a ceea ce au reprezentat salariile la sfârşitul anului 2018, faţă de valoarea maximă prevăzută în lege. De atunci, vă spuneam, această lege a fost ciuruită de nenumărate ori, pentru că ea a fost prost concepută de la bun început. Şi am avertizat asupra acestui lucru în comisie şi mi s-au dat asigurări că este cea mai bună variantă pe care putea să o aibă România. De atunci, o tot modificăm. O tot modificăm, ca să avem următoarea cea mai bună variantă, susţinută de exact aceleaşi persoane care spuneau că varianta iniţială era cea mai bună. Dacă nici asta nu este proastă legiferare şi dacă nici asta nu este iresponsabilitate, cu una dintre cele mai mari cheltuieli pe care le are statul român, atunci nu ştiu ce va fi. Nu participăm la această şaradă de bătaie de joc, nu doar la adresa bugetului ţării, ci şi la adresa tuturor angajaţilor din sectorul public din România. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Aş vrea, cu respect, să vă atrag atenţia că această ultimă modificare a legii a fost făcută pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. Cel puţin, atât cât am reuşit eu să citesc, în acest moment, din raport. Vă mulţumesc. Domnule preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. N-aş vrea să fie chiar un drept la replică. Evident, am modificat Legea salarizării de mai multe ori şi, cu siguranţă, o vom mai modifica de vreo câteva ori, pentru că, aşa cum am zis, sunt reglaje care trebuie făcute. Noi am cerut în Legea salarizării ca instanţele să nu se mai pronunţe asupra încadrărilor de personal şi asupra modului de salarizare în sectorul bugetar. Lucrul acesta nu s-a putut opri, totuşi, şi, dacă există într-o instituţie oameni care au dat în judecată şi sunt încadraţi pe grila din 2022, iar alţii nu, trebuie să producem modificarea legislativă care să le dea tuturor aceleaşi drepturi, în aceeaşi unitate, să nu se ajungă ca un angajat, beneficiar de hotărâre judecătorească, să aibă mai mult decât conducătorul unităţii.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Doriţi să mai interveniţi, domnule Seidler, la dezbateri generale? Vă rog frumos, interveniţi!

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este o replică la ceea ce dumneavoastră aţi afirmat şi aş aprecia dacă atunci când interveniţi pe fondul unei dezbateri, să coborâţi aici, de unde vorbesc toţi deputaţii. Spuneaţi că...

Carmen-Ileana Mihălcescu Dezbateri generale, domnule Seidler. Drept la replică, pentru ce?

Cristian-Gabriel Seidler Da, doamnă...

Carmen-Ileana Mihălcescu V-am invocat numele? V-am jignit? V-am ofensat cu ceva? Dacă nu, vă rog să vă ocupaţi locul în bancă!

Cristian-Gabriel Seidler La dezbateri generale iau cuvântul şi, atunci când iau cuvântul...

Carmen-Ileana Mihălcescu Atunci, vă rog...

Cristian-Gabriel Seidler Aşa cum are orice deputat...

Carmen-Ileana Mihălcescu ...limitaţi-vă la dezbateri generale!

Cristian-Gabriel Seidler ... poate să spună exact ce doreşte, fără ca dumneavoastră să puteţi cenzura conţinutul a ceea ce se afirmă de aici. Mulţumesc. Mulţumesc, domnule Simonis, pentru încurajarea democraţiei...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Seidler, vă rog frumos, dezbateri generale!

Cristian-Gabriel Seidler Pe fond, vorbim aici despre creşterea cu 20% a salariilor la Autoritatea Navală Română, faţă de nivelul acordat în luna decembrie 2019. Mai vorbim şi despre o chestiune legată de ISCTR - Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier. Acestea nu sunt chestiuni de corelare de tehnică legislativă, sunt modificări de fond ale legii! Apropo de susţinerea unui antevorbitor, care ar fi trebuit să coboare aici să ia cuvântul pe fond, nu de la tribuna superioară. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, observaţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 3, observaţii? Nu sunt. Adoptat. Propunerea legislativă rămâne pentru votul final.