28 noiembrie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa 109. Ordinea de zi a fost distribuită. Programul de lucru pentru astăzi îl cunoaşteţi - avem dezbateri, până la ora 11,30; după care, pauză; vot final, la ora 12,00; la ora 14,00 avem şedinţa comună solemnă a Camerei Deputaţilor şi Senatului consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri; după şedinţa solemnă de astăzi vom avea şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Pe procedură, domnul Daniel Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vreau să vă propun o modificare, de fapt, câteva modificări, la proiectul ordinii de zi. După cum ştiţi, conform Regulamentului, atunci când dorim să introducem pe ordinea de zi un proiect de lege care nu este, avem nevoie de acordul unanim al liderilor. Suntem în această situaţie şi vreau să vă propun să fiţi de acord ca pe prima poziţie a ordinii de zi de astăzi, respectiv, poziţia 27 sau 28...

Carmen-Ileana Mihălcescu 28...

Vasile-Daniel Suciu ... 28, să figureze PL-x 571/2018, respectiv, Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României. Cred că, şi în acest context, este un proiect de lege foarte, foarte nimerit. De asemenea, vreau să vă propun ca poziţiile 32 şi 34 de pe ordinea de zi să fie retrimise la comisii, termen - o săptămână. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Supun votului dumneavoastră PL-x 571/2018, pe poziţia 28. Vot, vă rog. Adoptat, cu 86 de voturi pentru - unanimitate.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Solicităm aducerea de pe poziţia 41 pe poziţia 29 a PL-x 540/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii) .

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, supun votului dumneavoastră. PL-x 540 este, da? PL-x 540/2018 - pe poziţia 29. Vot, vă rog. Adoptată. Unanimitate - 97 de voturi pentru. Alte intervenţii pe procedură mai sunt? Nu mai sunt. Intrăm în ordinea de zi. Punctul 28, Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României; PL-x 571/2018. Are un caracter ordinar. Avem două amendamente admise şi un amendament respins. Din partea iniţiatorului doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Domnul Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Da. De ultim moment. Vă solicit ca poziţia 64 de pe ordinea de zi să o aduceţi în faţă, pe poziţia 30. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu 30? Supun votului dumneavoastră... 64 înseamnă PL-x 338/2016?

Vasile-Daniel Suciu Nu, PL-x 429/2018 (Proiectul de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal) .

Carmen-Ileana Mihălcescu ... PL-x 429/2018 - pe poziţia 30. Vot vă rog. 93 de voturi pentru, 10 abţineri. Adoptată. Procedură, domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Am mai spus-o şi acum două şedinţe. Repet acelaşi lucru. Domnul vicepreşedinte Nicolicea a propus o procedură de lucru, în cadrul plenului, pe care noi am considerat-o acceptabilă. În sensul în care, atunci când modificăm ordinea de zi şi aducem, de pe punctele din spate, propuneri legislative, în faţă, acestea să fie notate la primul punct cu indice 1, indice 2, indice 3, astfel încât să putem avea o logică în ceea ce facem. Rugămintea mea este, pentru că i-am spus acelaşi lucru şi domnului vicepreşedinte Iordache, care nu a aplicat procedura acesta, am rugămintea ca dumneavoastră să vă puneţi de acord în privinţa procedurii pe care o aplicăm aici, în cadrul şedinţelor Camerei Deputaţilor. Pentru că, altfel, nu vom şti care este procedura aplicabilă. Repet, din punctul nostru de vedere, al Grupului PNL, procedura propusă de domnul vicepreşedinte Nicolicea ni se pare una acceptabilă, pentru că avem o oarecare logică în desfăşurarea şedinţei. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc şi eu. Aşa vom face. Putem intra în ordinea de zi? Nu mai sunt alte intervenţii pe proceduri?