12 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 (PL-x 27/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai luăm un proiect? Mai luăm. 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020 - semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017; PL-x 27/2018; este un raport fără amendamente; procedură de urgenţă. Din partea Guvernului României, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Pentru prezentarea raportului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Vă rog.

Radu - Adrian Pau În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017. Împrumutul contractat se acordă pe o perioadă de până la 25 de ani, cu o perioadă de graţie de până la 7 ani. Acesta se circumscrie prevederilor privind legislaţia în domeniul datoriei publice, fiind destinat finanţării deficitului bugetar de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, a cărui disponibilizare are la bază realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Axele prioritare 1 şi 2 din Programul Operaţional Infrastructură Mare. Ministerul Transporturilor va fi desemnat agenţie de implementare, promotor, continuând să desfăşoare activităţile specifice legislaţiei. În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Heiuş Lucian? Vă rog.

Lucian-Ovidiu Heiuş Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege care reglementează aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii. Ne exprimăm speranţa că aceşti bani vor fi cheltuiţi pentru proiecte care să ducă la dezvoltarea şi la modernizarea infrastructurii mari şi să fie folosiţi cu eficienţă, corectitudine şi transparenţă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Năsui Claudiu. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, doamna preşedinte. Voiam să vă spun că şi Grupul USR va susţine acest împrumut pe care îl face România, dar vă atragem atenţia asupra faptului că România în continuare se îndatorează. Deşi ni s-a spus că avem bani pentru toate creşterile de salarii, pentru toate creşterile de cheltuieli care au existat anul trecut, continuăm să ne îndatorăm. Într-adevăr, mai bine o facem la Banca Europeană de Investiţii decât s-o facem pe pieţele internaţionale. Mai bine să o facem pentru investiţii în infrastructură, decât să o facem pentru consum, dar o facem în continuare. Şi încă un lucru pe care ar trebui să îl ştie toată lumea care este aici prezentă şi tot poporul român. Dacă ne uităm la graficul de rambursare a creditului de investiţii, vedem că cele mai mari rambursări de plăţi vor fi făcute - când? - din 2020-2021! Deci practic ne îndatorăm acum şi lăsăm sarcina viitoarelor Guverne să facă rambursarea. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea PSD, vă rog, domnule preşedinte Marius Budăi.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Da, am explicat lucrul acesta şi în comisie. Da, într-adevăr, împrumutăm acum şi plătim din 2021, dar aceasta nu înseamnă altceva decât că România, atunci când primeşte un credit pe care îl poate rambursa pe termen mediu şi lung, înseamnă că acei creditori au încredere în noi. Şi, referitor la creşterile de salarii, anul trecut PIB-ul României a crescut cu 20 de miliarde, din care am folosit pentru salarii doar 10 miliarde. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nemaifiind alte intervenţii şi nici amendamente, proiectul de lege merge la votul final. Declar închisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Vă doresc o seară bună!