27 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" (PL-x 240/2019). ( rămas pentru votul final )

Sorin Lazăr Punctul 27, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"; PL-x 240/2019. Ne aflăm în procedură de urgenţă. Este un raport fără amendamente. Din partea Guvernului? Vă rog. Din partea Guvernului, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun, domnul Dănuţ Păle. Vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române". Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 mai 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române". Efectele intervenţiilor legislative vizează promovarea de proiecte în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, 2014-2020, Reducerea eroziunii costiere, Faza a II-a - 2014-2020 - Axa prioritară 5, "Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor", Obiectiv specific 5.1, Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului PNL, intervenţii la dezbateri generale, doamna Tudoriţa Lungu. Vă rog.

Tudoriţa Lungu Bună ziua, dragi colegi. Proiectul de lege pe care îl avem astăzi în dezbatere are ca obiect transferul unor terenuri proprietate publică a statului român, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Acest transfer este absolut necesar, pentru că, pe aceste terenuri, urmează să se execute lucrări de stopare a eroziunii costiere, în zona de sud a ţării, mai precis în zona litoralului. În ultimii 30 de ani, litoralul românesc se confruntă cu serioase fenomene de accentuare a eroziunii, motiv pentru care "Apele Române" au aplicat pentru fonduri europene şi avem un proiect aprobat în acest sens. Având în vedere faptul că lucrările se vor executa pe o parte din aceste terenuri, acest transfer este obligatoriu. Dată fiind importanţa acestor lucrări, Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Gabriel Andronache? Vă rog. Procedură.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Am o întrebare pentru comisia raportoare, în sensul în care doresc să se precizeze în clar dacă s-a avut în vedere modificarea denumirii ministerului, atâta timp cât în raportul transmis plenului nu apare această modificare? Ar fi un motiv de retrimitere de la Preşedintele României şi ar fi bine să clarificăm acum această problemă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Comisia pentru agricultură sau pentru mediu. Acestor două comisii ar trebui să vă adresaţi şi ... Avem pe cineva de la Comisia pentru agricultură, de la Comisia pentru mediu? Domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache O să propun eu completarea proiectului, ca tehnică legislativă, fiind vorba, să spunem, de o eroare materială. Nu este neapărat o eroare, ci o chestiune de adaptare a proiectului de lege, ca procedură de tehnică legislativă, în sensul în care, în loc de Ministerul Apelor şi Pădurilor, să se precizeze că este vorba de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Am reţinut acest lucru. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul rămâne pentru şedinţa de vot final.