25 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (PL-x 723/2018). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 4 1 . Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; PL-x 723/2018. Potrivit Regulamentului, prevederilor art. 115 - procedură de urgenţă. Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului - Guvernul României. Vă rog, Guvernul României.

Carmen-Ileana Mihălcescu Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun? Vă rog.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc. Raport comun asupra PL-x 723/2018 - Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil proiectul de lege. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare Statutul funcţionarilor publici cu statut special din cadrul poliţiei penitenciare, denumiţi poliţişti de penitenciare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Şi vreau să fac o menţiune. La marginal 113, art. 88, avem o corelare de tehnică legislativă. Alin. (3) al art. 71 a fost eliminat, lit. b) alin. (5), alin (7) şi alin. (8) devin alin. (4), alin. (6) şi alin. (7). Iar la lit. c) trimiterea corectă este la alin. (5), nu alin. (6). Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. O să ţinem cont de această corelare, la votul pe amendamente. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Atunci o să intrăm la dezbaterea pe articole. Sunt 251 de amendamente admise. O să le iau din 10 în 10. Avem doar două amendamente respinse. Dacă doriţi să le susţineţi, vă rog să urmăriţi amendamentele admise. Din 50 în 50. Avem o propunere din partea domnului Ganţ - din 50 în 50. Bun. Dacă de la 1 la 50 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 51 la 100 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 101 la 150 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 151 la 200 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 201 la 251 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Şi 7 anexe. De la 1 la 7 sunt obiecţii pe anexe? Nu sunt obiecţii pe anexe. Sunt adoptate. Proiectul de lege merge la votul final. Următorul punct pe ordinea de zi.