12 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (Pl-x 491/2017). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu În continuare, tot în procedură de urgenţă, avem o respingere. 6. Propunerea legislativă privind modificarea art. 2 alin. (1), art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Anexa: Contract de asigurare socială; caracter organic; procedură de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Reprezentantul comisiei, vă rog frumos să prezentaţi raportul.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 491/2017 din 27 noiembrie 2017 cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Propunerii legislative privind modificarea art. 2 alin. (1), art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Anexa: Contract de asigurare socială. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal pentru exercitarea dreptului la pensie de persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale de pensionare privind stagiul de cotizare, prin achitarea retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale, pentru o perioadă de 5 ani, în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, începând cu anul 2001 şi până în anul 2015. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 20 noiembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă... Domnule deputat Roman Florin, doriţi să interveniţi! Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul PNL va susţine acest proiect de lege, pentru că el este unul care vine să repare o problemă de inechitate pentru anumite perioade de timp. Este un proiect al unor colegi liberali. Cred că puteam da această posibilitate de a opta pentru cei care nu au stagiu complet de cotizare, şi practic nu am fi făcut decât să-i ajutăm pe pensionari, pe cei care nu au finalizat întreaga perioadă de cotizare, să beneficieze şi ei, la rândul lor, de aceleaşi drepturi ca şi pensionarii cu normă de cotizare completă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, iniţiativa legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final.