15 octombrie 2019 – Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi. Pe procedură, domnul deputat Stelian-Cristian Ion.

Stelian-Cristian Ion Mulţumesc, doamnă preşedinte. V-am relevat şi ieri o problemă recurentă în Parlamentul României, în Camera Deputaţilor, aceea că, din păcate, Comisia juridică nu se mai întruneşte de o perioadă bună de vreme şi avem chestiuni foarte importante de discutat, de dat raport pe Legea recursului compensatoriu, pe Proiectul de Lege "Fără penali în funcţii publice!" de revizuire a Constituţiei. Ca atare, vă solicităm convocarea Comisiei juridice, pentru a lucra în paralel cu plenul, până la şedinţa de vot final, pentru a dezbate următoarele: PL-x 281/2019 şi PL-x 287/2019. Este vorba despre Legea recursului compensatoriu, Legea pentru abrogarea recursului compensatoriu şi PL-x 237/2019 - este vorba despre Proiectul de revizuire a Constituţie, iniţiativă cetăţenească, "Fără penali în funcţii publice!". Sunt restanţe vechi. Este inadmisibil ca această comisie să nu se întrunească săptămâni la rând şi să ţină în sertar, ferecate cu cheia, aceste proiecte. Vă rog, să dăm un vot pe această solicitare!

Carmen-Ileana Mihălcescu Rog liderii la prezidiu! (Consultări.) Domnule Andronache, vreţi să interveniţi?

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Intervin pe o altă chestiune procedurală şi anunţ plenul, deşi există o decizie a Biroului Permanent, dar îmi fac această datorie, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei de validare, că la ora 11,00 este convocată această comisie de validare pentru a valida mandatul domnului Toacă, supleantul de pe lista PMP, în locul declarat sau care urmează a fi declarat vacant al domnului Goga. Fac această menţiune tocmai pentru că această comisie urmează să lucreze în paralel cu plenul. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc pentru informare. Ştiam şi noi deja acest lucru. Domnul Ciprian Şerban.

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc. Vă rog să supuneţi votului modificarea ordinii de zi, după cum urmează: poziţia 104, Pl-x 176/2019 - Propunerea legislativă pentru completarea art. 38 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - să fie mutată de pe poziţia 104 pe poziţia 2 3 .

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog. Să fie mutată de pe poziţia 104 pe poziţia 2 3 .

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Propunerea a fost aprobată cu 62 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 34 de abţineri. Intrăm în ordinea de zi.