Ionuţ Simionca

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Simionca Ionuţ, deputat ales în Circumscripţia ...
2016-12-21 Propunerea noastră este Adi Todoran.
2016-12-21 Propunerea noastră este Adrian Todoran. (Rumoare.) La Comisia de numărare. Îmi cer scuze.
2017-02-06 De data asta am doar cinci şi, din respect, pentru dumneavoastră o să le citesc pe toate, că sunt conştient că o să ...
2017-02-06 Mulţumesc mult.
2017-02-06 Nr. crt. 21. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Păi, aveţi dreptate să ne susţineţi şi câteva amendamente de-ale ...
2017-02-06 Nr. crt. 21. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare Şcoală Generală Aluniş, comuna Zagra, judeţul Bistriţa ...
2017-02-06 22. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare Şcoala Dumbrăviţa din localitatea Dumbrăviţa, ...
2017-02-06 Nr. crt. 23. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare Şcoala Sita din localitatea Sita, comuna ...
2017-02-06 24. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiect tehnic, execuţie şi dotare sală festivităţi în localitatea Cepari, ...
2017-02-06 Vă mulţumesc pentru timpul dumneavoastră.
2017-02-06 Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, stimaţi colegi! Mă numesc Ionuţ Simionca, sunt deputat PMP de ...
2017-02-06 183.
2017-02-06 Câte au fost împotrivă? Dacă nu vă supăraţi că întreb. Nu de alta, dar am avut câţiva parlamentari PSD care au votat cu ...
2017-02-06 Bine.
2017-02-06 Numărul 184. "Întocmire plan urbanistic zonal...
2017-02-06 ... în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 35 000 de lei fără TVA. Motivaţia: se propune ...
2017-02-06 83.
2017-02-06 ... trei. ( Discuţii, vociferări în sală, aplauze.) Sunt ale mele, două, trei.
2017-02-06 Mulţumesc, doamna Pană.
2017-02-06 Ar fi foarte important să luăm în serios jobul acesta al nostru. Eu chiar vreau să reprezint oamenii care m-au trimis ...
2017-02-06 Eu mi le susţin, dar totuşi... Bun. 185. Finanţarea obiectivului de investiţii turistice "S.O.S. (Satul - Oraşul - ...
2017-02-06 Dar erau 83.
2017-02-06 186. "Proiect şi execuţie amenajare curte Primărie Ciceu-Mihăieşti, comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", ...
2017-02-06 187. Construire capelă mortuară în localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 500 de ...
2017-02-06 189. Se solicită finanţarea obiectivului de investiţii "Diriginte de şantier pentru obiective în implementare - 2017 în ...
2017-02-06 190. Finanţarea obiectivului de investiţii "Măsurători topografice, suport proiectare drumuri în comuna Dumitra, ...
2017-02-06 191. Finanţarea obiectivului de investiţii "Ecarisaj în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 600 de lei.
2017-02-06 Măcar pe ăsta puteaţi să mi-l daţi. E 600 de lei.
2017-02-06 192. Finanţarea obiectivului de investiţii "Studiu de fezabilitate şi geo, expertiză tehnică, documentaţii, obţinerea ...
2017-02-06 193. Finanţarea obiectivului de investiţii... (Discuţii în sală.)
2017-02-06 ... "Modernizarea sediului primăriei din comuna Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 4 milioane...
2017-02-06 Finanţarea obiectivului de investiţii...
2017-02-06 ... "Modernizarea sediului primăriei din comuna Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 4 260 de mii de lei. Se ...
2017-02-06 Pentru, 167! Mulţumesc mult de tot!
2017-02-06 194. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare parc recreaţie în localitatea Şintereag, comuna Şintereag, ...
2017-02-06 195. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere sediu primărie, comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma ...
2017-02-06 Finanţarea obiectivului de investiţii...
2017-02-06 195.
2017-02-06 196, îmi cer scuze. (Discuţii în sală.) Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere infrastructură ...
2017-02-06 Euro.
2017-02-06 197. Finanţarea obiectivului de investiţii "Semnalizare şi marcare drumuri comunale din comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul ...
2017-02-06 O să fiu rar, aşa, ca un ardelean.
2017-02-06 198. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea electrică în localitatea Ciceu-Corabia, comuna ...
2017-02-06 199. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul ...
2017-02-06 200. Finanţarea obiectivului de investiţii "Lucrări de modernizare şi eficientizare a iluminatului public în comuna ...
2017-02-06 201. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare parc în localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 202. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea de energie electrică în localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, ...
2017-02-06 203. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire dispensar medical rural în localitatea Galaţii Bistriţei, ...
2017-02-06 204. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare şcoală gimnazială din comuna Galaţii Bistriţei, judeţul ...
2017-02-06 205. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud", ...
2017-02-06 Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire staţie de epurare în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul ...
2017-02-06 207. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare în localităţile Herina şi Tonciu din comuna Galaţii ...
2017-02-06 208. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în localitatea Şieu, comuna Şieu, judeţul ...
2017-02-06 209. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în localitatea Posmuş, comuna Şieu, judeţul ...
2017-02-06 210. Finanţarea obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă, comuna Zagra, satele Zagra, Poienile Zagrei, Suplai şi ...
2017-02-06 Finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizare ape uzate şi staţie de epurare în satele Zagra, Poienile Zagrei, ...
2017-02-06 213. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire grădiniţă cu program prelungit, comuna Maieru, judeţul ...
2017-02-06 214. Finanţarea obiectivului de investiţii "Drum comunal Valea Alunişului, în comuna Runcu Salvei, judeţul ...
2017-02-06 215. Din sală : O abţinere.
2017-02-06 Finanţarea obiectivului...
2017-02-06 215. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în comuna Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu ...
2017-02-06 216. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare stradă-uliţă lângă Ideci, comuna Runcu Salvei, judeţul ...
2017-02-06 217. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire dispensar uman în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul ...
2017-02-06 218. Finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizare în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma ...
2017-02-06 219. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiectarea unui sistem de canalizare şi a unei staţii de epurare pentru ...
2017-02-06 220. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare şi racorduri la canal în localitatea Cireşoaia, comuna ...
2017-02-06 Se propune admiterea amendamentului întrucât bugetul local al comunei Braniştea nu dispune de suficiente resurse ...
2017-02-06 222. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, ...
2017-02-06 223. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Dumbrăviţa, comuna Spermezeu, ...
2017-02-06 224. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Dobricel, comuna Spermezeu, ...
2017-02-06 226. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Matei, judeţul ...
2017-02-06 227. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Matei, ...
2017-02-06 Lei. Lei.
2017-02-06 Se poate?
2017-02-06 A, 228. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 229. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 230. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare bază sportivă în localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 231. Finanţarea obiectivului de investiţii "Pietruit, balastat şi nivelat străzi şi drumuri, reparat şanţuri în comuna ...
2017-02-06 232. Finanţarea obiectivului de investiţii "Consolidare şi restaurare biserică în comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 233. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare curte grădiniţă în localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 234. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare curte şcoală gimnazială în localitatea Cepari, comuna Dumitra, ...
2017-02-06 235. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiect tehnic şi execuţie extindere canalizare - 3 km în comuna Dumitra, ...
2017-02-06 236. Finanţarea obiectivului de investiţii "Branşamente canalizare la instituţii în comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 237. Finanţarea obiectivului de investiţii "Executare trotuare în localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 238. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare teren de fotbal în localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 239. Finanţarea obiectivului de investiţii "Branşamente canalizare la instituţii în comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 240. Finanţarea obiectivului de investiţii "Executare trotuare în localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 241. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare teren de fotbal în localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, judeţul ...
2017-02-06 242. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire sală de sport la Şcoala Gimnazială Dumitra, comuna Dumitra, ...
2017-02-06 243. Construire cămin cultural pentru localitatea Dunăreni... (Discuţii, rumoare în sală.) ... comuna Aliman, cu suma ...
2017-02-20 Bună ziua, stimaţi colegi. Ca român din diaspora vorbesc acum şi nu un român care trăieşte în România. Am trăit 11 ani ...
2017-02-21 Bună dimineaţa! Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Aveam pregătită pentru astăzi o declaraţie politică cu privire la cu ...
2017-02-28 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, 25 martie este o iniţiativă bună, dar totdeauna când sărbătorim ceva, când ...
2017-03-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După cum spunea şi colegul de la PSD, acest nefericit accident a afectat 21 de ...
2017-03-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine această iniţiativă. Eu, personal, cu toate că ...
2017-03-28 Stimaţi colegi, Grupul PMP consideră că această lege, PL-x 483/2016, trebuie retrimisă la comisia de fond, Comisia ...
2017-03-28 Avem un coleg de la USR care o să... Mulţumesc.
2017-04-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu, ca întotdeauna, mă raportez la viaţa pe care am trăit-o în Statele Unite. Să ...
2017-04-18 Bună ziua! Astăzi voiam să prezint două interpelări. Prima dintre ele era despre electricitate în toate cătunele din ...
2017-05-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pe lângă că mărul e semnul Partidului Mişcarea Populară, noi o să susţinem acest ...
2017-05-03 Stimaţi colegi, Am încercat să intervin, să vă expun un punct de vedere. Ce e mai trist e că, majoritatea colegilor ...
2017-05-03 Da, legat de amendament, că suntem români...
2017-05-03 ... şi trebuie să simţim româneşte. Mulţumesc. Asta a fost observaţia mea.
2017-05-15 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea este adresată Ministerului Economiei, domnului ministru ...
2017-05-22 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect legislativ. Vreau să vă spun că ...
2017-05-23 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Fumigene ...
2017-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect legislativ. Este foarte important ...
2017-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota pentru respingerea acestui proiect ...
2017-05-30 Din partea Grupului PMP, domnul deputat Cătălin Cristache.
2017-06-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am discutat şi am susţinut şi în comisie această iniţiativă legislativă, o susţinem ...
2017-06-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am spus-o şi o să repet. Ne-am bucurat când a fost eliminată această taxă de ...
2017-06-12 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Pe lângă că o să ne ...
2017-06-12 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această interpelare este către Ministerul Transporturilor, pentru domnul ministru ...
2017-06-13 Bună dimineaţa! Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte: "De ce câştigă PSD ...
2017-06-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pentru noi e un subiect destul de delicat. Să nu uităm că aceste forme de circ ...
2017-06-20 Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Coaliţia PSD-ALDE a ...
2017-06-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Acest proiect ...
2017-09-05 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Cu o mână daţi, cu ...
2017-09-18 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară votează majorarea cuantumului alocaţiei de stat ...
2017-09-19 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, În primul rând, aş vrea să transmit sincere condoleanţe familiilor ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva respingerii acestui proiect ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ţin să-l contrazic pe colegul meu, care spune că românii vin acasă să-şi facă ...
2017-10-03 Bună ziua! Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, După cum ştiţi, duminică a avut loc un eveniment nefericit în Statele ...
2017-10-03 Mulţumesc mult.
2017-10-03 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am adresat aceste întrebări, deoarece unul dintre prietenii mei, un medic dentist, ...
2017-10-04 "Tranziţia - de la «Năstase, şapte case» la «Tăriceanu, şapte autoturisme»" Declaraţia politică de astăzi - "Tranziţia ...
2017-10-11 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, În ultimele ore, am asistat la bătălii extrem de dure în PSD, ...
2017-10-24 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Românii trebuie să ...
2017-10-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi o să votăm pentru respingerea acestui proiect legislativ, pentru că vizează ...
2017-10-31 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Noi credem ...
2017-11-14 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ne aflăm în situaţia de a aproba prin lege Ordonanţa Guvernului Grindeanu care, ...
2017-11-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, agricultura ecologică e foarte importantă pentru ţara noastră. Eu mă ...
2017-11-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Când vine vorba de autoturisme, avem tot felul de reglementări, tot felul de taxe, ...
2017-11-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am avea şi noi o propunere. Poziţia 9, PL-x 331/2017, Proiectul de Lege care are ca ...
2017-11-29 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Coaliţia de guvernare ...
2017-11-29 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, Aş vrea să mutăm PL-x 264/2017 de pe punctul 46, în primul rând, pe ...
2017-11-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Tot pe procedură. Aş vrea să prelungim programul de lucru de astăzi, direct ...
2017-11-29 Vă rog să supuneţi la vot prelungirea programului. Până la punctul... Ştiu că, de exemplu, la 26 avem o lege care...
2017-11-29 ... 26. E o lege importantă pentru că asigură transportul elevilor - 50% reducere. Şi eu o cred oportună. Mulţumesc.
2017-11-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Noi susţinem orice proiect legislativ care e important pentru ...
2017-11-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În sfârşit, intrăm şi noi în normalitate. Pe lângă prevenţie, cred că fiecare ...
2017-11-29 Mă bucur că am ajuns la acest punct. Eu l-am cerut la începutul şedinţei. Propunerea legislativă are ca obiect de ...
2017-12-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, M-am abţinut greu să nu intervin, pentru că eu sunt o fire colerică şi cred că, la ...
2017-12-19 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va susţine acest ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş vrea să încep prin a spune că Partidul Mişcarea Populară va susţine acest ...
2017-12-19 Se mai spune că sunt şi "fructele minune", sunt nişte fructe sănătoase. Noi, Partidul Mişcarea Populară, o să ...
2017-12-19 Stimaţi colegi, Anul trecut am susţinut 74 de amendamente. Eu sunt trimis de către bistriţeni să le susţin nevoile şi ...
2017-12-19 Da. Avem multe lucruri de susţinut. Începem cu nr. 490...
2017-12-19 Până la...
2017-12-19 700 şi ceva, stimaţi colegi. Bun. În primul şi în primul rând, din anul 2006 Uniunea Europeană ne interzice să mai ...
2017-12-19 Nr. crt. 491. (Vociferări.) Ardelenii citesc şi repede, de felul lor; nu sunt toţi leneşi sau într-o ...
2017-12-19 Nr. crt. 492. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Dumitra - dacă vă ...
2017-12-19 Nr. crt. 493. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Bistriţa Bârgăului, ...
2017-12-19 Nr. crt. 494. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Braniştea, judeţul ...
2017-12-19 Pot să continui?
2017-12-19 Nr. crt. 495. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Budacu de Jos, judeţul ...
2017-12-19 O să vă mulţumesc, colegilor de la Bistriţa, din PSD, doamna ministru, domnul Suciu, domnul Dénes, doamna Iurişniţi şi ...
2017-12-19 Haideţi să continuăm. Nr. crt. 496. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna ...
2017-12-19 Nr. crt. 497. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Căianu Mic, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 498. Se propune construirea unei capele mortuare în comuna Cetate, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 ...
2017-12-19 Proiectul este standard! Voiam să vă spun că preţul e acelaşi, că urmăm acelaşi proiect, deci nu ne abatem.
2017-12-19 Da, dar vedeţi că logistica şi transportul în judeţ e destul de greu. Am cerut şi ambulanţe! Avem treabă! (Râsete.) Sau ...
2017-12-19 Bun. Nr. crt. 499. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Chiochiş, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 500. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Chiuza, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 501. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ciceu-Giurgeşti, ...
2017-12-19 Nr. crt. 502. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ciceu-Mihăieşti, ...
2017-12-19 Stimaţi colegi, Trebuie să citesc motivarea, că altfel nu se supune la vot amendamentul! (Aplauze.)
2017-12-19 Haideţi să le citim ca lumea, să respectăm cutumele Parlamentului! Nr. crt. 503. Finanţarea obiectivului de investiţii ...
2017-12-19 Nu, nu, e aici! Votează.
2017-12-19 Din respect pentru doamna ministru, o să scurtez un pic fragmentul.
2017-12-19 Eu am vrut! Dumneavoastră n-aţi vrut! Aţi văzut? (Râsete.) Nr. crt. 504. Finanţarea obiectivului de investiţii ...
2017-12-19 Am răbdare! Când terminaţi dumneavoastră, încep eu! (Vociferări.) Bun. Nr. crt. 506. Construirea unei capele mortuare ...
2017-12-19 Nr. crt. 507. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ilva Mare, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 508. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ilva Mică, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 509. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Josenii Bârgăului, ...
2017-12-19 Toţi avem drepturi şi obligaţii! Nr. crt. 510. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare ...
2017-12-19 Mai are nevoie de una! (Râsete.)
2017-12-19 Dacă calculăm numărul de locuitori, Lechinţa trece mult peste capacitatea unei capele... Dacă vreţi, vă explic! ...
2017-12-19 Nr. crt. 512. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Lunca Ilvei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 513. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Măgura Ilvei, judeţul ...
2017-12-19 Pot continua?
2017-12-19 Nr. crt. 514. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Maieru - unde s-au ...
2017-12-19 Şi dumneavoastră, domnilor, sunteţi fenomenali!
2017-12-19 Ştiţi care e treaba? Fiecare îşi foloseşte pârghiile...
2017-12-19 Asta e a noastră! Lăsaţi-ne în pace!
2017-12-19 Nr. crt. 515. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Matei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 516. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Mărişelu, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 517. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Miceştii de Câmpie, ...
2017-12-19 Nr. crt. 518. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Milaş, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 519. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Monor, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 520. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Negrileşti, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 521. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Nimigea, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 522. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Nuşeni, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 520. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Parva, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 523, îmi cer scuze!
2017-12-19 Nr. crt. 524. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Petru Rareş, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 525. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Poiana Ilvei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 526. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Prundu Bârgăului, ...
2017-12-19 Nr. crt. 527. Construirea unei capele mortuare în comuna Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Se ...
2017-12-19 Nr. crt. 528. Construirea unei capele mortuare în comuna Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii ...
2017-12-19 Nr. crt. 529. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Rodna, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 531...
2017-12-19 Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Runcu Salvei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 532. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Salva, judeţul ...
2017-12-19 Ne stricăm prietenia, doamnă Turcan! Nr. crt. 533. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele ...
2017-12-19 Tot mică şi învechită! (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, ...
2017-12-19 Nr. crt. 534. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Spermezeu, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 535. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şanţ, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 536. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şieu, judeţul ...
2017-12-19 Haideţi să mergem mai departe.
2017-12-19 Nr. crt. 537...
2017-12-19 Nr. crt. 537. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şieu-Măgheruş, judeţul ...
2017-12-19 Mulţumesc. Nr. crt. 539. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şintereag, ...
2017-12-19 Ştiţi care e treaba? Aşa se simte opoziţia, inutilă...
2017-12-19 Nr. 541...
2017-12-19 Nr. crt. 541. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Silivaşu de Câmpie, ...
2017-12-19 Domnule Sighiartău, haideţi să fim serioşi, nu facem mişto!
2017-12-19 Nr. crt. 542. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Târlişua, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 543. Construirea unei capele mortuare în comuna Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Se ...
2017-12-19 Nr. crt. 544. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Telciu, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 545. Finanţarea obiectivului de investiţii...
2017-12-19 Nr. crt. 545. "Construirea unei capele mortuare în comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 ...
2017-12-19 Nr. crt. 546. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Uriu, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 547. Finanţarea unei capele mortuare în comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii ...
2017-12-19 Nu, două miliarde! 2.000 lei... (Vociferări.) Voci din sală : 20 de miliarde!
2017-12-19 2.000 mii lei! Haideţi că mai am încă trei capele şi trecem la grădiniţe!
2017-12-19 Două miliarde! (Vociferări. Râsete.)
2017-12-19 Bun. Atunci, să le iau de la capăt? Bun. Nr. crt. 548. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele ...
2017-12-19 Să stabilim o chestie. Capelele se pot face la diferite sume de lei. Bun. (Vociferări.)
2017-12-19 Ce am învăţat aici, în Parlament, în primul rând? Să am răbdare şi să vă respect pe toţi, ... şi pe cei care vociferaţi.
2017-12-19 Sigur! Nr. crt. 547. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Urmeniş, judeţul ...
2017-12-19 Am terminat capelele.
2017-12-19 Bun. Asta spuneam acum... Mi-au căzut foile acestea din mapă şi am terminat...
2017-12-19 Perfect! Haideţi să trecem la lucruri mai puţin macabre. (Râsete. Vociferări.) Nr. crt. 549. Finanţarea obiectivului de ...
2017-12-19 Am spus - Bistriţa Bârgăului! 36 mii lei.
2017-12-19 36 mii lei. Atât a cerut primarul din Bistriţa Bârgăului, atât susţin şi eu pentru el.
2017-12-19 Nr. crt. 550. Finanţarea obiectivului de investiţii "S.O.S. (Satul-Oraşul-Staţiunea) Aqua Primus, oraş Sângeorz-Băi, ...
2017-12-19 Nr. crt. 551. Finanţarea...
2017-12-19 Nr. crt. 551. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiect şi execuţie amenajare curte Primărie Ciceu-Mihăieşti, ...
2017-12-19 Nr. crt. 552. Finanţarea obiectivului de investiţii "Servicii de consultanţă şi identificare a terenurilor agricole în ...
2017-12-19 Nr. crt. 557. Finanţarea obiectivului de investiţii "Măsurători topografice, suport proiectare-drumuri în comuna ...
2017-12-19 Nr. crt. 550. Finanţarea obiectivului de investiţii "Ecarisaj în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma 10 ...
2017-12-19 10 mii lei! Dar ascultaţi, vă rog! Am spus! Haideţi să luăm în serios treaba, că eu am răbdare!
2017-12-19 Acesta este nr. crt. 555.
2017-12-19 Da. Am spus!
2017-12-19 Nu-i adevărat! Nr. crt. 554, stimate domn!
2017-12-19 Da.
2017-12-19 Corect.
2017-12-19 Nr. crt. 556. Finanţarea obiectivului de investiţii "Studiu de fezabilitate şi geo, expertiză tehnică, documentaţii, ...
2017-12-19 Nr. crt. 557. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea sediului Primăriei din comuna Şieu, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 558. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare parc recreaţie din localitatea Şintereag, comuna ...
2017-12-19 Nr. crt. 559. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere sediu primărie, comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud", ...
2017-12-19 Nr. crt. 560. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere infrastructură iluminat public, comuna ...
2017-12-19 Nr. crt. 562. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea electrică în localitatea Ciceu-Corabia, comuna ...
2017-12-19 Ştiţi ce mă deranjează pe mine? Şi miştoul..., chiar din partea noastră...
2017-12-19 Nr. crt. 563. Eu chiar îmi iau în serios treaba asta! "Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciceu- Mihăieşti, ...
2017-12-19 Da. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi bugetul local sunt sursa de finanţare. (Vociferări.)
2017-12-19 Da. Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor ...
2017-12-19 Nr. crt. 565. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare parc în localitatea Tărpiu, aparţinător comuna Dumitra, ...
2017-12-19 Nr. crt. 566. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea de energie electrică în localitatea Tărpiu, ...
2017-12-19 Nr. crt. 567. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire dispensar medical rural în localitatea Galaţii ...
2017-12-19 Nr. crt. 568. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare Şcoala Gimnazială «Grigore Herinean», comuna Galaţii ...
2017-12-19 Nr. crt. 569. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 570. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire staţie de epurare în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 571. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare în localităţile Herina şi Tonciu din comuna ...
2017-12-19 Nr. crt. 573. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în localitatea Posmuş, comuna Şieu, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 574. Finanţarea obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă comuna Zagra, satele Zagra, Poienile Zagrei şi ...
2017-12-19 Nr. crt. 575...
2017-12-19 Nr. crt. 575. Finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizare ape uzate şi staţie de epurare satele Zagra, Poienile ...
2017-12-19 Nr. crt. 576. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri comunale, comuna Maieru, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 577. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire grădiniţă cu program prelungit, comuna Maieru, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 578. Finanţarea obiectivului de investiţii "Drum comunal Valea Alunişului (Valea Găurii), comuna Runcu Salvei, ...
2017-12-19 Nr. crt. 579. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în comuna Runcu Salvei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 580. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare strada Uliţa lângă Ideci, comuna Runcu Salvei, judeţul ...
2017-12-19 Nr. crt. 581. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire dispensar uman, comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul ...
2017-12-19 Bun. Facem.
2017-12-19 Nr. crt. 582. Finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizare în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", ...
2017-12-19 Nr. crt. 583. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiectarea unui sistem de canalizare şi a unei staţii de epurare ...
2017-12-19 Nr. crt. 584. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, ...
2017-12-19 Rar şi cu dicţie...
2017-12-19 Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drum comunal DC 38 Dumbrăviţa-Păltineasa - Km 2+300 până la Km 5+990 ...
2017-12-19 Am spus! 585.
2017-12-19 Am încercat să citesc mai repede, să nu credeţi că vă iau la mişto. Nr. crt. 586. Finanţarea obiectivului de investiţii ...
2017-12-19 Nr. crt. 588. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Dobricel, comuna ...
2017-12-19 Bun. Nr. crt. 588. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Dobricel, comuna ...
2017-12-19 Nr. crt. 590. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Matei, ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, dacă-mi daţi voie două minute, să vă spun câteva cuvinte şi o să închei, pentru că am respect ...
2017-12-19 Pentru că am vrut să vă arăt şi dumneavoastră cum este, ca şi parlamentar, să te simţi inutil! Am vrut să vă arăt şi ...
2017-12-19 Vorbim de respect, stimaţi colegi. De băşcău şi lucruri neserioase suntem sătui! Aveţi câţiva oameni serioşi aici, în ...
2017-12-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După doi ani de la incidentul de la Colectiv, după acea dramă, noi, Parlamentul ...
2017-12-21 Stimaţi colegi, Vreau să vă mulţumesc. E primul meu proiect legislativ care ... anul trecut, în această zi, am depus un ...
2017-12-20 Hai, că o facem scurt de tot asta. Bună seara, stimaţi colegi! Doamnelor şi domnilor senatori, Doamnelor şi domnilor ...
2017-12-20 Şi mie de dumneavoastră, domnule. ...dar ţinând cont că... o să vă spun câteva lucruri, că - ştiţi? - ieri, am avut ...
2017-12-20 Microfonul! În primul rând, aş dori să mulţumesc domnului ministru. N-am reuşit 1 250 de ambulanţe pentru PMP, dar mai ...
2018-02-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Foarte ...
2018-02-06 Noi, Grupul parlamentar PMP, o să susţinem acest proiect legislativ. Nu cred, totuşi, că pentru a informa cetăţenii ...
2018-02-13 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "România, ţara ...
2018-02-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota împotriva respingerii. Şi, ca să nu fim ...
2018-02-13 Din partea Grupului PMP, domnul deputat Petru Movilă.
2018-02-20 Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Mişcarea Populară, domnul deputat Todoran Adrian.
2018-02-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va susţine această propunere. Eu cred că vine ...
2018-02-21 Domnule preşedinte...
2018-02-21 Noi am votat şi în Comisia pentru agricultură acest proiect legislativ. Ce face acest proiect legislativ? Îi ajută pe ...
2018-02-28 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Legea salarizării ...
2018-02-28 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În ceea ce priveşte Proiectul de Lege pentru implementarea Sistemului de avertizare ...
2018-03-07 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Tramvaiul 9 în cercul ...
2018-03-07 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu vreau să vă critic legea. Cu toţii ştim că e o lege care nu e foarte bună. Dar ...
2018-03-14 Înainte, la articolul 1... da, da, da...
2018-03-14 Da. Voiam să intervin, doamnă preşedinte, la amendamentul pe care l-am votat. Noi am votat împotrivă şi dumneavoastră ...
2018-03-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al deputaţilor PMP va susţine acest proiect legislativ. Noi ...
2018-03-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitate de vicelider al Grupului PMP, explic că noi am votat împotriva acestui ...
2018-03-26 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Interpelarea mea de astăzi este adresată domnului Lucian Şova, ministrul ...
2018-03-28 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi vom vota împotriva respingerii acestui proiect legislativ; este proiectul ...
2018-04-04 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi din majoritatea parlamentară, Declaraţia mea politică de astăzi se ...
2018-04-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cu toţii ştim că în ceea ce înseamnă agricultură, on-line sau bazele de date, totul ...
2018-04-10 În primul rând, Hristos a înviat!, stimaţi colegi. Art. 151. Şi, ca vicelider al Grupului PMP şi iniţiator al acestei ...
2018-04-10 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Nu cred că e prea relevant dacă e CNADNR, CNAIR, CNIR, noi tot nu avem ...
2018-04-11 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, A trebuit să intervin, pentru că i-aţi tăiat microfonul colegului meu, domnul ...
2018-04-16 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Bineînţeles că noi o să susţinem orice fel de proiect care aduce o masă unor ...
2018-04-16 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule deputat Năsui, într-adevăr, sunteţi un economist bun şi vă pricepeţi la ...
2018-04-18 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Orice fel de sprijin pentru agricultorii noştri este binevenit şi în ceea ce ...
2018-04-23 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Parlamentarii PMP o să susţină acest proiect legislativ. Este foarte bine să ţinem ...
2018-04-25 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi din coaliţia de guvernare PSD-ALDE, Stimaţi ...
2018-04-25 ... aşteaptă demisia doamnei Dăncilă, aceasta neavând niciun pretext să rămână în fruntea Executivului până în ...
2018-04-25 ... şi competitivitatea, în niciun caz nu susţin prostia şi fudulia din România. Aşa că, dragi colegi de la PSD-ALDE, ...
2018-04-25 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că... cu toţii vă amintiţi că noi, cei din PMP, am vrut să avem câte o ...
2018-05-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un proiect legislativ bun, care vine în sprijinul UAT-urilor. Prin această ...
2018-05-02 Domnule preşedinte, Interpelarea mea este adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul sănătăţii. Obiectul interpelării: ...
2018-05-02 Solicit răspuns în scris şi verbal. Cu deosebit respect, deputat Ionuţ Simionca, deputat de Bistriţa-Năsăud.
2018-05-16 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi, cei din PMP, susţinem lupta împotriva corupţiei şi susţinem şi lupta împotriva ...
2018-05-30 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Aş vrea să mutăm, de la poziţia 68, Pl-x 547/2017, la poziţia 10, dacă se poate. Am ...
2018-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de lege aduce câteva modificări în ceea ce priveşte Ordonanţa ...
2018-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Astăzi am promovat o lege prin care salvăm vieţi omeneşti, prin instalarea de ...
2018-06-06 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Bună dimineaţa, dragi colegi. Declaraţia mea politică de astăzi este intitulată ...
2018-06-06 Stimaţi colegi, Eu nu sunt economist, dar când m-am implicat în politică m-am implicat pentru un viitor mai bun pentru ...
2018-06-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am vrea şi noi să mutăm de pe poziţia 58, Pl-x 158/2018 (Propunerea legislativă ...
2018-06-20 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică este intitulată "La omul sărac, nici boii ...
2018-06-20 Nu este clar, în acest caz, dacă ghinionul este contagios, dacă cei din Uniunea Europeană au ghinion din cauza noastră ...
2018-06-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi Grupul PMP va susţine şi va vota această propunere legislativă. Nu facem altceva ...
2018-06-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PMP a votat acest proiect de lege. Noi susţinem munca. Chiar ...
2018-06-26 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunem ca Pl-x 115/2018, Propunerea legislativă pentru completarea art. 15 din ...
2018-06-26 Sau pe poziţia 3.
2018-06-26 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cadastrul general în România e o problemă mare şi o problemă generală. Şi s-ar ...
2018-06-26 În judeţul de unde vin eu, în Bistriţa-Năsăud, avem multe zone montane. Am susţinut acest proiect legislativ şi în ...
2018-06-27 Eu nu ştiu cum reuşiţi tot timpul, cu o iniţiativă bună, să mai aduceţi două lucruri rele. Iniţiativa, cea de a plăti ...
2018-06-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu ştiu cum se face că săptămâna trecută, în comisie, s-a votat împotriva vânzării ...
2018-07-02 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Noi trebuie să prevenim întâi să nu se întâmple astfel de accidente. Haideţi să nu ...
2018-07-05 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcării Populare a votat pentru acest proiect ...
2018-09-05 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Actualii ...
2018-09-05 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pesta porcină africană a făcut deja ravagii în ţara noastră, fiind sacrificaţi ...
2018-09-05 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi am votat pentru a se face această comisie de anchetă. Votul dumneavoastră ...
2018-09-12 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi este "Familia ...
2018-09-24 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După cum spuneau şi antevorbitorii mei, sunt multe motive şi această iniţiativă ...
2018-09-25 Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule ministru, Stimaţi colegi, Analizând situaţia din agricultură şi acţiunile ...
2018-09-25 Nu poate exista prietenie între oaie şi lup, deşi lupii pretind că da. Această concluzie rezultă dintr-un lucru pe care ...
2018-09-25 ... pesta porcină... Lupii fac profit din Apocalipsa porcină. (I se întrerupe microfonul.)
2018-09-26 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi declaraţia mea politică să intitulează "Toamna se numără ...
2018-10-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară susţine toate politicile care au în gând şi doresc să ...
2018-10-03 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Criza lemnelor de foc ...
2018-10-08 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, În ciuda cifrelor triumfaliste legate de evoluţiile economiei ...
2018-10-10 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "«Start-Up ...
2018-10-10 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Este bine că s-au mai introdus două substanţe pe această listă, dar merită să ne ...
2018-10-17 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Ion din România, ...
2018-10-17 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este bine că oamenii îşi pot recupera aceşti bani luaţi ilegal de către Guvern. Ar ...
2018-10-22 Noi solicităm mutarea PL-x 288/2016 de pe poziţia nr. 248 pe poziţia nr. 8 şi după aceea să-l retrimitem la comisia de ...
2018-10-23 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Aş fi vrut să am mai mult timp la dispoziţie, să vorbim în ...
2018-10-24 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Fiscul impozitează ...
2018-11-07 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează ...
2018-11-14 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi - "Vă somez să nu închideţi până ...
2018-11-14 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cu siguranţă, România are suficienţi oameni pregătiţi şi ţara noastră se poate ...
2018-11-14 Am dezbătut acest proiect legislativ şi în Comisia pentru agricultură. Ce face acest proiect legislativ? Aduce 200 de ...
2018-11-14 Trebuie să-i dau dreptate colegului de la PNL, dar în acelaşi timp trebuie să ne gândim la agricultorii din zona ...
2018-11-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aceste centre de colectare şi spălare a lânii sunt foarte necesare. Eu sunt foarte ...
2018-11-19 Da, cum am spus şi în intervenţia anterioară, noi, PMP, o să susţinem acest proiect legislativ. Eu vin din zonă ...
2018-11-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Un proiect bine-venit, eu sunt unul dintre iniţiatorii şi susţinătorii acestui ...
2018-11-20 Stimaţi colegi, Noi avem nevoie de specialişti, avem nevoie de zugravi, de zidari, de oameni calificaţi care să facă ...
2018-11-20 Voiam doar să spun, domnule preşedinte, că sunt în asentimentul colegului de la USR. Noi, cei din PMP, am făcut şi un ...
2018-11-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi: "O nouă remaniere marca PSD - sub sloganul ...
2018-11-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aceste proiecte legislative, şi de la pct. 9, şi de la pct. 10, şi acesta, de la ...
2018-11-21 Eu am, aşa, o nedumerire. Când votăm proiectele propuse de actuala Coaliţie de guvernare nu e bine. Când votăm ...
2018-11-26 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aceasta este o adevărată problemă. Eu vin din mediul privat şi ştiu problemele ...
2018-11-28 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi: "Românie, ţara mea ...
2018-11-28 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va susţine acest proiect ...
2018-11-28 Este foarte interesant să avem o scuză de tehnică legislativă, ca să vă luăm mai mulţi bani. Nu este normal pentru un ...
2018-12-03 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Cum am spus, noi am susţinut în comisie această ordonanţă de Guvern, Ordonanţa nr. ...
2018-12-12 "Mi-aş dori din tot sufletul ca Bistriţa să adere la Alianţa Vestului!" Alianţa Vestului, un parteneriat lansat în ...
2018-12-18 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt multe lucruri în acest proiect legislativ care trebuie reglate. Şi aş cere ...
2018-12-19 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi - "România, încotro?!". La final ...
2018-12-17 Prezent. M-ai botezat!
2019-02-04 Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, La mulţi ani, bine aţi venit în noua sesiune parlamentară. Grupul ...
2019-02-06 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se intitulează "Niciun pedofil în ...
2019-02-13 "Puterea PSD-ALDE, paralelă cu interesele cetăţenilor din Bistriţa-Năsăud" Dragnea şi Tăriceanu au demonstrat, prin ...
2019-02-14 Bună ziua! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu revin, cam în 20 de minute, şi o să stăm mai mult. Dar avem o eroare ...
2019-02-14 Bună ziua, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, Dumneavoastră ştiţi cu toţii că eu iubesc foarte mult judeţul ...
2019-02-14 653. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Anexa nr. 3/15. Finanţarea obiectivului de investiţii ...
2019-02-14 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15.
2019-02-14 654. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15. Finanţarea obiectivului de investiţii ...
2019-02-14 655. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Căianu Mic, ...
2019-02-14 656. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Cetate, sat ...
2019-02-14 657. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Chiochiş, ...
2019-02-14 658. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Chiuza, sat ...
2019-02-14 659. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ciceu ...
2019-02-14 660. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ciceu ...
2019-02-14 661. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Coşbuc, ...
2019-02-14 Domnule preşedinte, Aş vrea să îmi aduc şi cartela mea de vot, orice vot contează.
2019-02-14 Este loc aici.
2019-02-14 Bun. 662. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna ...
2019-02-14 663. "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Dumitriţa, sat Ragla, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu ...
2019-02-14 664. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Feldru, sat ...
2019-02-14 665. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Galaţii ...
2019-02-14 666. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ilva Mare, ...
2019-02-14 Mergem mai departe.
2019-02-14 835 pe Ministerul Dezvoltării şi mai am încă...
2019-02-14 667. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ilva Mică, ...
2019-02-14 668. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Şintereag, ...
2019-02-14 669...
2019-02-14 Marginal 670. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15 - Finanţarea Obiectivului de ...
2019-02-14 Marginal 671 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Anexa nr. 3/15 - Finanţarea Obiectivului de investiţii "Construirea ...
2019-02-14 Marginal 672 - Finanţarea Obiectivului de investiţii "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna ...
2019-02-14 Două minute pauză, vă rog! Dacă se poate...
2019-02-14 La poziţia 706... din bugetul CNI... este la Ministerul Dezvoltării, dar din bugetul CNI, finanţarea Obiectivului de ...
2019-02-14 Şi vă mulţumesc dacă votaţi.
2019-02-14 Vă mulţumesc din suflet. De mine aţi scăpat! Eu, personal...
2019-02-14 Vă mulţumesc din suflet!
2019-02-14 Eu personal voi vota bugetul, pentru că nu mai putem aştepta alte câteva luni. Vă mulţumesc.
2019-03-04 Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnă prim-ministru, Domnilor miniştri, Stimaţi colegi, Apreciez faptul că toţi colegii ...
2019-03-04 Din partea Grupului PMP, colegul nostru, Adrian-Mihăiţă Todoran.
2019-03-06 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Adevăr sau ...
2019-03-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Voiam doar să fac o completare la ce spunea colegul meu, domnul Petru Movilă, din ...
2019-03-13 "Unde-s banii, domnilor de la PSD?" Atunci când în Parlament s-a dezbătut Codul administrativ, le-am explicat ...
2019-03-20 Domnilor colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară a votat pentru această comisie de anchetă. Noi vom ...
2019-04-01 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru Cuc, Dacă aş mai putea să am şi eu vreun minut din timpul PSD ar fi ...
2019-04-01 ... o să mă grăbesc. Nu putem avea o infrastructură de transport bună dacă nu asigurăm şi continuitate, domnilor. ...
2019-04-01 La fel de importante ca autostrăzile sunt şi centurile ocolitoare ale oraşelor, proiecte mai puţin costisitoare şi mai ...
2019-04-01 Tocmai de aceea, stimaţi colegi, PMP cere demisia ministrului transporturilor. Şi, în acelaşi timp, îi cere ...
2019-04-03 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Bistriţenii s-au ...
2019-04-03 Domnule preşedinte, Cu siguranţă, pentru a dezvolta infrastructura mare - autostrăzi nu putem să ne blocăm la o bucată ...
2019-04-10 Voiam doar să completez că şi parlamentarii Grupului PMP susţin această moţiune. Mai ales după prezenţa ministrului ...
2019-04-10 ... avem aşa ceva.
2019-04-16 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Demisia, domnule ...
2019-04-16 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentarilor PMP a susţinut acest proiect legislativ. Dezvoltarea ...
2019-05-07 Bună ziua! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Când am discutat acest proiect legislativ, la grup, cu toţi colegii am ...
2019-05-07 Din partea Grupului PMP, domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiţă.
2019-05-14 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Guvernul Dăncilă şi o ...
2019-05-14 Stimaţi colegi, Eu am susţinut şi în Comisia pentru agricultură acest proiect legislativ. Mai ales în acest moment, ...
2019-05-29 Grupul parlamentar al PMP susţine propunerea PNL, pe doamna Turcan. Şi, în Comisia de numărare a voturilor, ...
2019-06-03 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă vine în sprijinul medicilor veterinari. Eu sunt ...
2019-06-05 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "PSD a inventat, prin ...
2019-06-12 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PMP a votat acest proiect legislativ. L-am susţinut, pentru ...
2019-06-18 Din partea Grupului PMP, domnul deputat Cornel Sămărtinean.
2019-06-26 "Premierul Viorica Dăncilă, inventatoarea unei noi categorii de privilegiaţi" Premierul Viorica Dăncilă se ocupă doar ...
2019-06-26 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Ştiţi ce mi se pare mie ciudat? E faptul că noi, în Parlament, în loc să ne gândim ...
2019-06-26 ... sincer vă spun. Mulţumesc.
2019-06-26 Noi am susţinut această propunere legislativă. Ce voiam să transmit colegilor şi dumneavoastră - poate cei din Guvern ...
2019-06-26 Din partea Grupului parlamentar al PMP - domnul Petru Movilă şi supleant - domnul Constantin Codreanu.
2019-09-04 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Subvenţii ...
2019-09-04 Da. Aş ruga colegii din celelalte partide politice, viceliderii de grup, liderii de grup, când spuneţi că v-aţi ...
2019-09-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară susţine acest proiect legislativ. Noi credem că ...
2019-09-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În primul rând, aş vrea să spun că Grupul Partidului Mişcarea Populară susţine ...
2019-09-11 Bună dimineaţa, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Pentru PSD ...
2019-09-18 "PSD - pentru protejaţii partidului, mumă, pentru oamenii cinstiţi, ciumă" Ministrul finanţelor publice, Eugen ...
2019-09-18 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Eu, personal, nu pot să susţin o propunere de acest gen, pentru că se deschide o ...
2019-09-23 Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PMP susţine acest proiect legislativ. Noi ştim şi ...
2019-10-02 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Este o lege bună. Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota acest ...
2019-10-08 Bună dimineaţa, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează ...
2019-10-22 Bună dimineaţa, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "La ...
2019-10-22 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu n-o să fac aşa de multă politică. Noi, în Comisia pentru agricultură, ...
2019-10-22 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Punerea în legalitate a ridesharingului în România era un lucru necesar şi vine cu ...
2019-11-19 "Ultima decizie a lui Daea cu oaia a fost să omoare porcii din gospodăriile oamenilor" Începând de vineri, 8 noiembrie, ...
2019-11-26 Bună ziua! Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Acesta este proiectul meu legislativ. Am venit cu acest ...
2019-11-27 Bună ziua! Dragi colegi, Eu sunt unul dintre iniţiatorii acestei legi. Este o propunere bine-venită, mai ales la noi, ...
2019-11-27 Grupul parlamentar al PMP îl propune pe domnul deputat Marius Paşcan.
2019-11-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să vă mulţumesc că aţi susţinut proiectul meu legislativ. Când am venit cu ...
2019-11-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Când am fost în discuţii cu domnul Păle şi cu ceilalţi iniţiatori ai acestui ...
2019-12-04 Bună dimineaţa, domnule preşedinte de şedinţă! Stimaţi colegi, În declaraţia mea politică voi vorbi despre "Revenirea ...
2019-12-09 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Tot Grupul parlamentar al PMP va vota această iniţiativă legislativă. Am susţinut-o ...
2019-12-11 Bună dimineaţa, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi: "Domnule Orban, vă ...
2019-12-18 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Sacrificiul eroilor ...
2020-02-25 Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi îmi exprim toată solidaritatea faţă de bistriţenii plecaţi ...
2020-03-10 Bună dimineaţa, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Astăzi, declaraţia mea politică - "Solicit Guvernului să ...
2020-03-10 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ziua Satului Românesc - e bine că ne gândim cum să-i sărbătorim pe cei care mai ...
2020-04-02 Alo!
2020-04-02 Bună seara, domnule Daniel Suciu! Sunt Ionuţ Simionca, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 6 ...
2020-04-02 Sănătate şi Doamne ajută!
2020-04-03 Alo!
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Deputat Ionuţ Simionca, Circumscripţia electorală nr. 6, Bistriţa-Năsăud. Votez pentru toate cele şase proiecte ...
2020-04-23 Bună ziua, stimaţi colegi! Şi Hristos a Înviat, în primul rând. În ceea ce priveşte Proiectul de Lege privind ...
2020-04-23 Domnule preşedinte, Eu voiam să intervin la punctul anterior pentru că la votarea amendamentelor trebuia citit fiecare ...
2020-04-23 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de act normativ face parte dintr-un program naţional de susţinere a ...
2020-04-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acum, mai mult ca oricând, trebuie să fim solidari cu românii, să fim solidari cu ...
2020-04-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş vrea să clarificăm câteva lucruri, pe care antevorbitorii mei nu le-au spus. Nu ...
2020-05-06 Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Această Ordonanţă nr. 32/2020 este o completare a Ordonanţei nr. 30/2020 ...
2020-05-06 Mă auziţi? Alo!
2020-05-06 La PL-x 74/2020 nu am reuşit să votez şi era un vot pentru.
2020-05-06 Mulţumesc şi eu.
2020-05-13 Domnule preşedinte, Şi noi vom vota împotriva retrimiterii la comisie. Avem nevoie să trecem această lege, este ...
2020-05-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă pune cormoranul între speciile care pot fi vânate. A ...
2020-05-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ţinând cont că au fost atâtea discrepanţe la acest vot, mai ales cei care au ...
2020-05-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi noi am votat această lege, o lege foarte bună. Trebuie să facem paşi în tot ceea ...
2020-05-13 Vot pentru.
2020-05-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această lege a fost reîntoarsă din plenul Camerei Deputaţilor de trei ori. Am ...
2020-05-20 Da. Eu o să fiu mai concis. Într-adevăr, este un proiect legislativ bun, bine-venit mai ales în acest moment de ...
2020-05-27 Grupul PMP va vota pentru retrimitere la comisie.
2020-05-27 Da. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Start-up Nation e un program bine gândit sau cel puţin intenţiile au fost bune. ...
2020-05-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un proverb, că un necaz nu vine niciodată singur. Şi este mai actual ca ...
2020-05-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, PMP susţine dezvoltarea infrastructurii sistemului de sănătate şi susţine şi ...
2020-05-27 "Domnule Orban, nu le mai daţi PSD-iştilor motiv să vorbească despre incompetenţa Guvernului" Prin această declaraţie ...
2020-06-03 Mă auziţi?
2020-06-03 Bună dimineaţa, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Această lege este o lege bine intenţionată. Într-adevăr, ...
2020-06-03 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la primul proiect legislativ, şi pe celelalte o să le votez de pe ...
2020-06-03 Terasele din România au început să se deschidă de la 1 iunie, însă proprietarii acestora, aflaţi la un pas de faliment, ...
2020-06-10 Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.
2020-06-10 Eu vreau doar să repet ce spunea colegul meu Todoran, pe care nu l-aţi putut auzi. Dumnealui dorea să vă spună că la ...
2020-06-10 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "Autostrada Nordului - un ...
2020-06-15 Pentru retrimiterea la comisie.
2020-06-15 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi, Grupul parlamentar al PMP, am susţinut întotdeauna agricultorii, fermierii. Şi ...
2020-06-18 Şi Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.
2020-06-17 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi vom susţine acest proiect legislativ pentru impozitarea pensiilor speciale, de ...
2020-06-17 Da.
2020-06-17 Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi: "Centura municipiului Bistriţa - ...
2020-06-24 Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.
2020-06-24 Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.
2020-06-24 Şi Grupul PMP va vota împotrivă.
2020-06-24 Şi Grupul PMP este de acord cu trimiterea pentru două săptămâni la comisii.
2020-06-24 Grupul PMP se va abţine.
2020-07-28 Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-08-19 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia Pl-x 324/2018, unde ...
2020-08-25 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi, exceptând PL-x 478, unde votul ...
2020-09-02 Bună ziua!
2020-09-02 La toate propunerile legislative votez pentru, cu excepţia Pl-x 303/2020, unde votul meu este împotrivă.
2020-09-02 Da. Pl-x 303/2020 - împotrivă.