12 iunie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală! Începem sesiunea de vot final. Haideţi, vă rog frumos... Începem şedinţa de vot final. Vă propun să facem un vot de control pentru verificarea cvorumului. Pregătim cartelele de vot. Domnule Niţă, vă aşteptăm. Nicio problemă, nu începem fără dumneavoastră! Vot, vă rog! 211 deputaţi prezenţi. Suntem în cvorum. Începem exprimarea votului. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 24/2019. Vot, vă rog. 235 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 729/2018; lege ordinară. Vot, vă rog. 153 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 63 de abţineri. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 263/2019; procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 135 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, 15 abţineri. Adoptat. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 487/2018; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 227 de voturi pentru, 24 de abţineri. Adoptată. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; PL-x 243/2018. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru muncă propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 251 de voturi pentru şi o abţinere. 6. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare; PL-x 34/2019. Vot, vă rog. 137 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 6 abţineri. 7. Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 103/2019; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 249 de voturi pentru, 3 abţineri. 8. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; PL-x 744/2018; lege ordinară. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 247 de voturi pentru şi 6 abţineri. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; PL-x 734/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 165 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 71 de abţineri. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945, din motive etnice; PL-x 225/2019. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Era cineva înscris la cuvânt, dar eram deja în procedură de vot. 249 de voturi pentru şi o abţinere. Explicarea votului. Vă rog, domnule deputat.

Slavoliub Adnagi Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentele la Proiectul de Lege nr. 225/2019, pe care eu le-am propus şi care, astăzi, prin votul dumneavoastră, au fost adoptate, au adus modificări şi completări la Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, de dictatura instaurată, cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Aceste amendamente adoptate astăzi instituie unele compensaţii materiale suplimentare pentru suferinţele îndurate de persoanele persecutate din motive politice. Astfel, deţinuţii politici, persoanele abuziv strămutate, persoanele abuziv deportate, persoanele private de libertate în mod abuziv sau internate forţat în spitale de psihiatrie, persoanele care s-au împotrivit regimului cu arma în mână, precum şi soţii supravieţuitori vor beneficia de indemnizaţii mărite aferente perioadei în care au suferit din cauza abuzurilor regimului comunist. De asemenea, consiliile municipale pe raza cărora funcţionează persoanele persecutate de regimul comunist, vor atribui asociaţiilor spaţiile corespunzătoare, scutite de plata impozitelor şi taxelor. Nicio compensaţie nu poate echivala suferinţa şi deznădejdea provocate de oprimarea sălbatică, dar poate reprezenta o recunoaştere din partea noastră a suferinţelor îndurate de oamenii pe care regimul comunist i-a identificat ca fiind duşmani, oameni a căror singură vină a fost că erau mai vrednici decât alţii. Permiteţi-mi să-mi exprim recunoştinţa faţă de grupurile parlamentare, faţă de membrii şi preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, domnul Adrian Solomon, şi, în mod special, faţă de preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Marcel Ciolacu, pentru deschiderea, implicarea şi umanismul de care au dat dovadă. Stimaţi deputaţi, În numele celor care, deceniile trecute, au îndurat ororile regimului comunist şi care acum se sting în tăcere, vă mulţumesc!

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Domnul Andronache, explicarea votului.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În numele iniţiatorilor acestei propuneri legislative, dorim să vă mulţumim pentru votul pe care l-aţi acordat. Am depus această iniţiativă legislativă tocmai pentru că foştii deţinuţi politici au fost uitaţi, au fost uitaţi cu indemnizaţii din care nu îşi pot asigura nici măcar traiul zilnic. De aceea, această iniţiativă, depusă de Partidul Naţional Liberal şi de colegi din alte grupuri parlamentare, vine să aducă această indemnizaţie, pe ani de temniţă calculată, la un nivel decent, astfel încât aceştia să îşi poată duce zilele în conformitate cu traiul actual. Vă mulţumim încă o dată pentru vot şi sperăm că acest act de dreptate să fie urmat şi de alte proiecte de acte normative care să vină completeze ceea ce s-a întâmplat astăzi. Mulţumim.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Legi organice. Adoptări. 11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 233/2019; lege organică. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 42 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 174 de abţineri. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar... Explicarea votului, scuzaţi-mă, domnule Odön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am votat pentru această iniţiativă legislativă şi am rămas surprins că nu a trecut. În comisie a avut un vot unanim de adoptare, ceea ce înseamnă că practic, în momentul de faţă, o frăţie transpartinică a universităţilor a învins o lege care a fost votată şi adoptată în 2011, care limita mandatul rectorilor la două mandate de 8 ani. Asta este! Să vedem, poate în Senat va trece cel puţin partea care din perspectiva studenţilor dă posibilitatea de a participa cu 25% la alegerea rectorilor. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Iurişniţi. Explicarea votului. Vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Îmi exprim total revolta pentru votul din partea PSD-ALDE, de abţinere la acest proiect de lege, deşi în Comisia pentru învăţământ toţi colegii au votat pentru. Toţi colegii din Comisia pentru învăţământ au votat pentru. Deci a fost un vot unanim! Repet, încă o dată, că nu s-a înţeles, probabil. A spus şi antevorbitorul meu acelaşi lucru. Este foarte urât ceea ce s-a întâmplat acum pentru un proiect de lege care ar fi adus o democratizare la nivelul universităţilor. Iar limitarea mandatului rectorului la 8 ani, deci două mandate succesive, fără acea întrerupere care era cumva cu dedicaţie pentru unii, era absolut necesară. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne aduce din nou în urmă, ne trimite din nou în era falsităţii, a lipsei de integritate şi a statului paralel pe care îl clamaţi întruna. Deci, astăzi, aţi dat un vot împotriva autonomiei universitare, împotriva democraţiei în ceea ce înseamnă mediul academic. Ruşine, PSD! Ruşine tuturor colegilor care au votat altfel de cum au votat în Comisia pentru învăţământ! (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul deputat Buicu. Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Stimate colege, Stimaţi colegi, Ruşine să vă fie celor care sunteţi demagogi! În România, funcţionează autonomia universitară! Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Trecem mai departe. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Pl-x 157/2019; lege organică. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică propun adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 209 voturi pentru, 26 de voturi contra, 19 abţineri. Adoptată. 13. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 98/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 255 de voturi. Unanimitate. Trecem la Legi organice. Respingeri. (Vociferări.) Explicarea votului. Nu-mi apare nimic.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. USR a votat pentru acest proiect de lege. Dar nu pot să nu remarc ipocrizia Partidului Social Democrat care a ţinut în subdezvoltare regiunea Văii Jiului timp de 30 de ani, iar acum daţi, aşa, nişte legi cât să se schimbe ceva, dar în realitate să nu se modifice mare lucru pentru aceşti oameni. V-aţi fâţâit prin Valea Jiului, şi prim-ministrul, şi miniştrii, dar nu aţi făcut absolut nimic! Câte proiecte de infrastructură aţi făcut în Valea Jiului? Zero, stimaţi colegi! Câte proiecte de infrastructură feroviară aţi făcut în Valea Jiului? Zero, stimaţi colegi! În schimb, ceea ce se întâmplă este că tinerii pleacă pe capete din Valea Jiului. Această zonă este izolată, care, din păcate, nu ştiu cât va mai rezista în condiţiile de faţă, iar aici vă felicitaţi cu toţii, în Parlamentul României, dar în realitate viaţa oamenilor de acolo nu se schimbă. Ar trebui să vă gândiţi cu mult mai mare aplecare şi să nu îi mai minţiţi pe aceşti oameni!

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Domnul... Vă rog frumos, sper să nu spuneţi câte mine a închis domnul Cioloş, că începem un întreg scandal.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Simionca Ionuţ, PMP. Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PMP a votat acest proiect legislativ. L-am susţinut, pentru că oamenii aceştia care lucrează în mină merită să primească o pensie cât de cât decentă. Mai mult decât atât, pe Valea Someşului, la noi, în Bistriţa Năsăud, bunicul meu a fost miner - Dumnezeu să-l ierte! - nu a ajuns la pensie. Aşa că, cei care încă au zile de pensie, să-şi primească o pensie cât de cât meritată, poate insuficientă de-a dreptul. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Eu vă mulţumesc. (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.) Doamnă lider, nu am temei legal, regulamentar să vă dau cuvântul. Nu vă supăraţi, suntem în procedură de vot. (Vociferări.) Nu se poate! Deci, de la fiecare grup o singură intervenţie, şi iniţiatorii. Mulţumesc. Chiar vă rog să nu vă supăraţi pe mine! La sfârşitul şedinţei puteţi interveni. Mai sunt două proiecte şi interveniţi la sfârşit. Cu mare respect! Legi organice. Respingeri. 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Pl-x 231/2019. Comisia juridică propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 227 de voturi pentru, 29 de abţineri. Respinsă. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 232/2019; lege organică. Comisia pentru învăţământ propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 236 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea legislativă este respinsă. Doamnă Prună, mai doriţi să luaţi cuvântul? Vă rog. Şi domnul Popa Mihai Valentin. Nu mai doreşte. Vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Chiar şi la sfârşitul şedinţei ţin să îi spun colegului din Valea Jiului că timp de 30 de ani au căpuşat împreună, cei din PSD şi-au dat mâna şi au căpuşat Complexul Energetic Hunedoara şi toate minele de acolo, iar aici vin cu totul şi cu totul alt discurs, plin de ipocrizie. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,41.