27 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile (PL-x 288/2020) ( rămas pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu 4. Proiectul de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile; PL-x 288/2020; amendamente admise - 17; caracter ordinar; procedură de urgenţă. De la iniţiatori? Vă rog, domnul deputat.

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, domnule preşedinte. România este în continuare puternic afectată de secetă, dar şi de nepăsarea guvernanţilor faţă de compromiterea recoltelor şi de lipsa de ajutor de stat pentru salvarea anului agricol. În timp ce toate ţările membre ale Uniunii Europene infuzează fonduri suplimentare în agricultură ca să-şi pună la adăpost populaţiile de criza alimentară, care, din păcate, se dezvoltă concomitent cu cea sanitară, Guvernul Orban mimează susţinerea activităţii agricole interne. Pe aproape 40% din teritoriul României se manifestă seceta pedologică extremă. Pierderile financiare pe care producătorii agricoli le înregistrează ca urmare a calamităţilor naturale vor conduce inevitabil la creşterea preţurilor cerealelor şi legumelor. De asemenea, povara financiară pe care fermierii o resimt deja va periclita în multe cazuri reluarea din toamnă a procesului de producţie şi va determina mari dificultăţi în rambursarea creditelor angajate de aceştia. Acest proiect legislativ vine în mod direct în sprijinul fermierilor şi indirect al tuturor românilor. Noi propunem să se acorde despăgubiri producătorilor agricoli, ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile, pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, în cuantum de până la 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului. Beneficiarii de despăgubiri, în baza noii legi, vor fi producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, producătorii agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. Schema de ajutor de stat va fi notificată Comisiei Europene. În situaţia în care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeană solicită modificări privind schema de ajutor de stat, prevederile prezentei legi pot fi modificate în mod corespunzător. În cazul în care Comisia Europeană nu emite o decizie de aprobare a schemei de ajutor de stat, sumele plătite beneficiarilor vor rămâne definitiv suportate de la bugetul de stat şi nu vor fi solicitate spre rambursarea acestora. Doar prin adoptarea acestui proiect de lege vom reuşi să salvăm anul agricol şi să determinăm Guvernul Orban să pună în practică această măsură salutară. Ordinul de ministru dat în această privinţă, în urmă cu aproximativ o lună, nu a soluţionat nimic. Din păcate, dosarele depuse de fermieri pentru obţinerea ajutorului financiar au rămas fără niciun răspuns al guvernanţilor. Nu putem lăsa la voia întâmplării sau a providenţei rezolvarea acestei situaţii grave pe care ţările vecine au tratat-o responsabil şi adecvat, la momentul oportun. Din aceste considerente, stimaţi colegi, fac apel la dumneavoastră să votaţi acest proiect de act normativ vital pentru toţi românii şi să vă probaţi interesul şi responsabilitatea faţă de fiecare cetăţean în parte. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat Muşoiu. Domnul preşedinte al comisiei, vă rog, raportul.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile. Comisia pentru agricultură a fost sesizată în dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind instituirea unui ajutor de stat. Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 27 mai 2020, a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea examinării şi întocmirii unui nou raport. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 mai 2020. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi sunt afectate de fenomene meteorologice nefavorabile, în vederea continuării activităţii acestora. Membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 27 mai 2020. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare? Vă rog, domnul Tinel Gheorghe, din partea Grupului PNL. Pe urmă, din partea Grupului PSD.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am avut şi în dezbaterea Comisiei pentru agricultură un punct de vedere cu privire la necesitatea şi oportunitatea aprobării acestui act normativ-cadru - repet, cadru - pentru acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale. Am să fac apel la memoria dumneavoastră, a unora dintre dumneavoastră, care eraţi în plenul Camerei Deputaţilor şi în perioada 2009-2010. După cum bine vă amintiţi, în acest domeniu, al despăgubirilor în urma calamităţilor naturale, România avea o lege în vigoare - Legea nr. 381/2002. Prin Tratatul de aderare am primit posibilitatea ca în perioada de tranziţie, 3 ani de zile, 2007-2009, să beneficiem de acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, că vorbim de ele, până la 1 ianuarie 2010. Prin efectul Tratatului de aderare, la 1 ianuarie 2010, Legea nr. 381/2002 a fost abrogată. Şi a fost abrogată prin efectul Legii nr. 281/2010. De ce? Pentru că aşa ne-am angajat, ca ajutoarele de stat - ne-am angajat prin Tratatul de aderare - ajutoarele de stat să fie de acum încolo notificate an de an, fiind o excepţie de la regulile de funcţionare ale Pieţei comune interne, să fie notificate Comisiei, în aşa fel încât Comisia să analizeze dacă nu cumva încalcă regulile pieţei comune. Ce facem acum? Facem o reîntoarcere în timp. Unii dintre noi au sensibilităţi aparte cu perioade nu de mult apuse. Bun, dar legea aceasta, pe care o supunem astăzi aprobării plenului, încalcă tocmai Tratatul de aderare. Adică ne întoarcem la Legea nr. 381/2002. Şi am să vă citesc din nota de fundamentare a Legii nr. 281/2010 care abroga Legea nr. 381/2002, tocmai legea care e un copy-paste a ceea ce supune PSD, astăzi, aprobării. Spune aşa: "În perioada 2007-2009, sectorul agricol din România a beneficiat de o serie de scheme de ajutor de stat notificate Uniunii Europene. Potrivit acestei perioade de tranziţie, stabilită prin Tratatul de aderare, schemele de ajutor de stat au putut fi acordate până la data de 31 decembrie 2009. După această dată, ajutoarele de stat se reconsideră, în virtutea prevederilor regulamentelor comunitare în acest domeniu. Modificările legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat în agricultură, prin abrogarea în totalitate sau în parte a unor acte normative-cadru din acest domeniu şi, implicit, a actelor normative subsecvente, sunt necesare pentru a se asigura sistematizarea şi asanarea legislaţiei neconforme Uniunii Europene, precum şi evitarea paralelismelor în reglementările naţionale care privesc ajutorul de stat". Puneam în practică, deci, prevederile Regulamentului Comisiei nr. 1628/2006, care este şi astăzi în vigoare. Legea pe care o supuneţi astăzi aprobării încalcă exact ceea ce am abrogat prin efectul Legii nr. 281/2010, Tratatul de aderare. Conform art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Partea a III-a - Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii Europene, Secţiunea 2 - Ajutoarele acordate de state, la alin. (3) se definesc calamităţile naturale ca făcând parte din categoria ajutoarelor de stat compatibile cu piaţa internă, cu condiţia ca ele să fie notificate anterior Comisiei Europene, pentru a se stabili dacă nu cumva încalcă principiile de funcţionare ale pieţei comune. În consecinţă, ce s-a schimbat în toată această perioadă? Şi de ce n-aţi elaborat încă din 2017 o reglementare, un ordin de ministru care să prevadă modalitatea practică prin care România, la nivel guvernamental, poate notifica Comisia, privind acordarea ajutoarelor de stat în caz de calamităţi naturale? Păi, n-aţi făcut-o. Că eraţi la guvernare şi ştiaţi că aveaţi o problemă în plus cu cei de la Bruxelles. Am făcut-o noi, prin Ordinul nr. 97/63 din 2020, ordin comun, Agricultura cu Internele, şi am stabilit procedura, cadrul prin care putem să ne adresăm Comisiei Europene. Aţi venit, într-un text-cadru, o altă găselniţă a dumneavoastră, într-un text-cadru privind acordarea ajutoarelor de stat, cu o prevedere punctuală pentru ceea ce se întâmplă acum. Acum Guvernul României închide acţiunea de inventariere, de identificare a terenurilor afectate de secetă şi stabileşte cuantumul despăgubirilor. Urmează partea de notificare către Comisia Europeană, obţinerea acordului Comisiei şi acordarea sprijinului financiar în baza acestui acord. Veniţi acum cu o lege-cadru, veniţi cu un amendament la o lege-cadru, punctual. De ce? Pentru că, din motive populiste, electorale, aveţi impresia că această acţiune de acordare a despăgubirilor în calamităţi va fi cuantificată exclusiv (Vociferări.) în rândul Partidului Naţional Liberal. Ceea ce e corect, până la urmă. Că facem acest lucru pe care dumneavoastră n-aţi putut să-l faceţi, măcar la nivel de reglementare, în anii anteriori, când aveaţi posibilitatea. Dar ce s-a schimbat în toată această perioadă, din 2010 până acum, şi mai ales după noiembrie 2019? Păi, aţi plecat de la guvernare şi sunteţi în opoziţie. Şi sunteţi în goană după voturi. Nu contează cum e legea, nu contează dacă încalcă Tratatul de aderare, dacă (Vociferări.) e benefică sau nu. Lege să fie, să ne aducă voturi. Deci, din acest punct de vedere, Partidul Naţional Liberal se va abţine la vot la acest proiect de act normativ. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Steriu, din partea Grupului Partidului Social Democrat.

Valeriu-Andrei Steriu Stimaţi colegi, Antevorbitorul mă obligă să fac, totuşi, o menţiune pe care o vedem în statistică. Vorbim de secetă, vorbim de pandemie, vorbim de alte calamităţi naturale, de molime. Nu ştiu cum se întâmplă, că de câte ori vine PNL sau PDL la guvernare, vine şi seceta, vine şi Gripa Aviară, vin toate problemele. Mai nou, şi COVID-ul. Deci, discutăm astăzi de un proiect, aici, iniţiat de colegii din PSD, prin care vrem să salvăm în această toamnă agricultura. Avem o situaţie aproape identică cu cea din 2007. PNL conducea ţara, minoritate, 20%. Din fericire, cu un prim-ministru care a înţeles problema atunci şi cu un ministru al agriculturii, Remeş, care a solicitat parlamentarilor PSD un astfel de proiect de lege. Şi, da, într-adevăr, am reuşit atunci, într-un termen foarte scurt, să notificăm comisia, pe schema de sprijin, să obţinem prin rectificare 350 de milioane de euro şi să dăm fermierilor banii cu care s-a putut reporni partea de cultivare a terenurilor în toamnă. Suntem exact în aceeaşi situaţie. În această toamnă fermierii români nu au cu ce să pornească la drum. Jumătate din ţară... Cifrele le-a menţionat chiar actualul ministru al agriculturii. A spus că peste 1.600.000 de hectare sunt afectate de secetă, din care 964.000 sunt compromise 100%. Ce face actualul ministru? Vă spun ce a declarat luni - se gândeşte. Se gândeşte că poate găseşte o schemă. Nu, n-avem nevoie de gândurile ministrului, avem nevoie de bani pentru fermieri. Colegii au spus, această schemă se va notifica la Comisia Europeană. Şi, da, vom respecta Tratatul, pentru că vom merge la Comisia Europeană şi vom negocia. Acolo sunt oficiali care înţeleg, aşa cum au înţeles să pună 500 de miliarde de euro pentru problemele generate de pandemie, în economie, din care, din păcate, românii n-au obţinut nimic. Românii deocamdată se uită cum ministrul Cîţu a împrumutat până acum 14 miliarde de euro, până acum, în 6 luni, fără să dea 1 euro la agricultură. Deci pentru agricultură, pentru reluarea culturilor din această toamnă, nu există nimic. Absolut nimic. Şi se pare că ministrul stă şi se gândeşte şi visează. Mai nou, văd că-i face pe fermieri şi infractori. Declară că au făcut cereri mai mari decât suprafeţele cultivate. Nu, domnule ministru. Atunci când ai lipsă de soluţii e uşor să arăţi cu degetul şi să spui că fermierii sunt cei care fraudează. Şi, din păcate, văd că este singura variantă spre care se îndreaptă. Deci, recoltele compromise din acest an, stimaţi colegi, înseamnă reducerea efectivelor de animale, înseamnă furaje mai scumpe, în final înseamnă pâinea românilor mult mai scumpă. Şi, mai presus decât orice - am mai spus-o de două ori -, imposibilitatea reluării ciclului de producţie. Din păcate, seceta actuală este mai gravă decât cea din 2007, este mai gravă decât seceta din 1946, şi premierul Orban anunţă că după recoltare vom vedea ce pierderi sunt şi ce vom despăgubi. Păi, am spus şi a spus-o şi ministrul - peste 964.000 de hectare nu mai recoltează nimic. Ce să mai constaţi acolo? S-au înfiinţat acum o lună comisiile de evaluare. Din păcate, nimeni, niciun fermier nu ştie dacă în această vară au vreun fond de la Ministerul Agriculturii sau de undeva, de la Guvern. În afara acestei legi nu există nicio speranţă. Şi vă spun că am vorbit cu foarte mulţi fermieri. Toţi colegii vorbim. Avem colegi de-ai noştri care lucrează şi terenul. Şi au întors culturile. Unii au întors, dar nu au ce pune la loc. Şi, din păcate, singura variantă este, până la ora actuală, validarea rapidă, în procedură de urgenţă, a acestei legi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat, vă rog. PRO Europa, da?

Mircea-Titus Dobre Da, da.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Dobre, da?

Mircea-Titus Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Prin raportul suplimentar de astăzi al acestui proiect de lege s-a făcut dreptate fermierilor. De ce? Pentru că trebuie să beneficieze şi ei, dacă doresc, de suspendarea ratelor la bancă, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 37/2020, cum beneficiază şi alte companii din cauza COVID-ului. E, aici ei beneficiază de această suspendare din cauza calamităţilor naturale. Le mulţumesc tuturor colegilor din Comisia pentru agricultură şi tuturor liderilor de grup care au fost de acord să reîntoarcem la comisie acest proiect de lege. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simionca Ionuţ, vă rog. Pe urmă, Grupul USR.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un proverb, că un necaz nu vine niciodată singur. Şi este mai actual ca niciodată. A venit pandemia, mari probleme pentru agricultorii noştri, după care a venit seceta. Şi acum, zilele acestea, vine grindina. Noi, ca stat, avem obligaţia să fim alături de agricultori, alături de cei care produc pentru ţară şi care îşi pun munca în folosul tuturor. Cred că este un proiect bun, care trebuie susţinut, şi Grupul parlamentar al PMP va vota acest proiect legislativ care nu face altceva decât să-i sprijine pe cei care au avut pierderi uriaşe. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Tot Grupul, de la PMP, doriţi să vorbiţi o dată? Sau pe rând? Staţi să dăm şi la USR, totuşi. Vă rog, domnule deputat.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur că sectorul agricol din România este puternic afectat de secetă, încă din luna ianuarie. Înţelegem că e nevoie de un act normativ care să prevadă mecanisme economice pentru protejarea producătorilor agricoli aflaţi în dificultate, ale căror culturi sunt afectate de calamităţile naturale, şi în contextul de faţă vorbim de această secetă. Însă nu putem trece cu vederea, dragi colegi, faptul că, pentru a nu ştiu câta oară, tratăm consecinţele, nu cauzele. Fondul problemei este că acum, în plină secetă, peste 80% din sistemele de irigaţii din ţară nu sunt funcţionale. Stimaţi actuali şi foşti guvernanţi, cei care, apropo, faceţi acum proiecte legislative ce vor fi greu de aplicat, voi împreună sunteţi responsabili pentru situaţia dramatică în care se află astăzi fermierii români din toată ţara. În anii de guvernare trebuia să faceţi investiţii reale în modernizarea şi extinderea sistemelor de irigaţii, tocmai pentru a preîntâmpina şi a reduce riscul de a avea culturi distruse de secetă acum. Pentru că în toţi anii de guvernare voi nu aţi înţeles că securitatea alimentară este la fel de importantă ca securitatea energetică, aţi ales fie să măcelăriţi legile justiţiei, pentru a salva penali în funcţii publice, sau să racordaţi "băieţii deştepţi" şi "firmele de curte" la banii publici. Reţelele de irigaţii de la începutul anilor '90 se întindeau pe o suprafaţă de peste 3,2 milioane de hectare. Şi nu numai că au rămas în paragină, dar au fost dezmembrate, furate şi distruse sistematic sub ochii celor care trebuiau să le protejeze, adică ai dumneavoastră. Efectele acestei secete pandemice puteau fi, poate, în parte, mai mult sau mai puţin, combătute prin mijloace artificiale, prin aceste sisteme de irigaţii pe care nu le avem. Însă realitatea este că din cele aproximativ 600.000 de hectare de teren care beneficiază de infrastructură de irigaţii doar 130.000 sunt irigate, sunt efectiv udate. Întrucât, după cum a spus şi domnul ministru al agriculturii, celelalte nu sunt funcţionale. Restul nu sunt instalaţii funcţionale. Deci avem 600.000 de hectare de teren irigat pe hârtie. Şi mai există, dragi colegi, odată cu acest amendament, riscul ca legea să nu poată fi aplicată, prevederea poate să fie neconstituţională. Şi, mai mult de atât, nu a existat nicio colaborare bună cu Ministerul Agriculturii în redactarea anumitor articole. Noi, cei din Grupul USR, vom reveni cu un set de propuneri către Ministerul Agriculturii şi Guvernul României. În acelaşi timp aşteptăm clarificări de la domnul ministru al agriculturii cu privire la cele declarate în ultimele 3 luni de zile, şi anume că toate evaluările făcute în teren, până acum, nu indică foarte clar cine este responsabil pentru dezastrul găsit în sistemul de irigaţii. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Movilă, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur, poziţia exprimată de colegul meu, domnul Simionca, este poziţia grupului. Însă, pentru prietenul meu Vali Steriu, cred că în PSD sunt o mulţime de foşti PD-işti, PDL-işti care au fost primari, prefecţi, parlamentari, preşedinţi de consilii judeţene şi ar fi bine să păstraţi măsura lucrurilor când veniţi la microfon. Întâi evaluaţi-i pe cei care au fost în guvernele PD, PDL, de atunci, după care încercaţi să vă referiţi la cei care nu sunt în PSD, din exteriorul acestor partide. Am făcut apel de mai multe ori la acest lucru, la măsura lucrurilor, pentru că aşa este decent, aşa este moral. Cred că 25% dintre colegii dumneavoastră din PSD, cu funcţii publice, sunt din fostul PD şi PDL. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Era să vă întreb pe la ce partide aţi mai fost, dar mi-a trecut! Domnul Popescu Nicolae-Daniel. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Pentru stenogramă. Am fost într-un singur partid, PD, după care, din 2014, nu am mai fost în altă parte, am înfiinţat de la zero PMP. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Pambuccian. Vă rog. Domnul Pambuccian Varujan. Domnule lider, vă ascultăm.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul nostru parlamentar va vota pentru. Însă ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Noi votăm acum o lege care adresează punctual o problemă. Problema este mult mai gravă. Nu este vorba doar de seceta de anul acesta, ci de o perioadă foarte lungă, secetoasă - cel puţin despre asta vorbesc majoritatea meteorologilor serioşi - care se va agrava în timp şi care va afecta din ce în ce mai mult agricultura. Lucrurile acestea se suprapun peste o criză din ce în ce mai accentuată a ... (Se întrerupe legătura prin audioconferinţă.)

Ion-Marcel Ciolacu S-a pierdut legătura. Dacă nu mai sunt intervenţii... Dacă la titlu? Nu. La amendamentele admise, de la 1 la 17? Nu. Proiectul de lege rămâne la votul final.