26 iunie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă rog, pregătiţi cartelele de vot, pentru votul de control şi verificarea cvorumului. Vot, vă rog. 236 deputaţi, prezenţi. Suntem în cvorum. Liderii de grup, sunt probleme? Începem. Proiecte de hotărâri. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 27/2019. Vot, vă rog. Cu 265 de voturi pentru, adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice; PL-x 184/2019; lege ordinară. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 219 voturi pentru, 43 de voturi contra, 3 abţineri. Adoptat. Propunerea legislativă... (Discuţii în sală.) Vreţi să facem o pauză? 3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Pl-x 164/2019; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 269 de voturi pentru, două abţineri. Adoptată. 4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; PL-x 84/2019; lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 260 de voturi pentru, 18 abţineri. Adoptat. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Domnule Roman, vă rog, scuzaţi-mă, explicarea votului.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sunt unul dintre iniţiatori, alături de colegi de la alte partide politice. Vreau să mulţumesc tuturor celor care au votat pentru acest proiect de lege care introduce definirea aşezărilor informale, acele entităţi de câte trei gospodării pentru categoriile vulnerabile. De azi înainte primarii vor avea şi posibilitatea de a le introduce în legalitate şi de a putea să le asigure acestor categorii vulnerabile acces la apă, canal, branşamente şi tot ceea ce înseamnă racorduri necesare într-o Românie membră a Uniunii Europene. Vă mulţumesc foarte mult.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227... (Domnul deputat Szabó Ödön solicită să ia cuvântul.) A, scuzaţi-mă!

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ne-am abţinut la acest proiect legislativ. Nu pentru că nu ar fi o chestiune care ar trebui reglementată, dar ar trebui reglementată pentru spaţiul public şi proprietatea publică. Dacă o aşezare informală se realizează pe oricare dintre terenurile dumneavoastră, în momentul de faţă, această iniţiativă legislativă va face ca acel teren să fie practic posibil de expropriat, fără o decizie de expropriere. Faptic, veţi pierde proprietatea terenului. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Manole, vă rog.

Petre-Florin Manole Bună ziua! Sunt unul dintre iniţiatorii acestui proiect. Despre acest proiect n-o să spun lucruri tehnice. O să spun că în primul rând a fost rezultatul unui proces de consultare cu organizaţii neguvernamentale, cu administraţia publică locală, cu ministerele relevante şi cu toate grupurile politice din Parlament. Unii au susţinut, alţii, mai puţin. Dar vreau să subliniez foarte mult această parte de consens. Şi cred că este nevoie ca pe anumite subiecte, indiferent cine le generează, să votăm împreună şi să avem consens, pentru a rezolva problemele fundamentale ale acestei societăţi. Vreau să le mulţumesc în mod special colegilor din Comisia pentru administraţie, domnului vicepreşedinte Călin şi domnului preşedinte Roman. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; PL-x 81/2019; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. În unanimitate, 278 de voturi. Adoptat. 6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România; Pl-x 582/2015; lege ordinară. Comisia pentru cultură propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 276 de voturi pentru şi două abţineri. Adoptată. Domnule Ştirbu, vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă mulţumesc în primul rând dumneavoastră, doamnelor şi domnilor deputaţi, mulţumesc colegilor mei din Comisia pentru cultură, cu toate că acestei instituţii, iată, i-au trebuit 30 de ani până să ia această decizie. Dragi colegi, România a fost ultima ţară din blocul ex-sovietic care a trecut la democraţie, iar acest lucru s-a făcut într-o manieră violentă. Se pare, dragi colegi, că sunt unii colegi de-ai noştri care, în pofida vârstei lor, regretă timpurile apuse în 1989. România a trăit cel mai crunt regim totalitar dintre toate ţările foste comuniste. În România, oamenii care aveau altă credinţă politică, alt crez politic, sfârşeau în închisorile comuniste. 800.000 de oameni au fost ucişi şi 3 milioane au avut de suferit în cele 44 de penitenciare şi în cele 72 de lagăre de muncă silnică. Dragi colegi, vă mulţumesc încă o dată, spunându-vă că cei care uită trecutul sunt condamnaţi să-l retrăiască. (Rumoare.) Vă mulţumesc şi vă felicit pentru acest vot!

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bulai Iulian.

Iulian Bulai Mulţumesc. Stimate doamne, Stimaţi domni, Nimeni nu are niciun dubiu că nu am avea nevoie de acest muzeu. Avem nevoie de un muzeu care să trateze ororile comunismului, la 30 de ani după ce noi am trecut în democraţie. Doi ani şi jumătate de experienţă în Comisia pentru cultură îmi arată că Parlamentul, în ciuda multor iniţiative de a crea muzee de tot felul, mai multe muzee ale comunismului, nu poate să creeze instituţii, dacă Guvernul nu-şi asumă acest lucru. Noi, cei de la USR, am votat pentru, deoarece este nevoie să dăm un semnal de alarmă că măcar acum, la 30 de ani, avem nevoie de acest muzeu. Dar această lege este fix zero, dacă Guvernul nu şi-o asumă în deplinătatea ei. Şi o să vă spun un lucru. În România, în ultimii 30 de ani, cele mai importante iniţiative care tratează din punct de vedere muzeal comunismul sunt private. Vorbim despre iniţiativa Academiei Civice - Memorialul de la Sighet. Vorbim despre Casa "Iuliu Maniu" - cinste părintelui Cristian Borz, care o renovează! Vorbim despre penitenciarul de la Piteşti - felicitări Mariei, care a investit acolo bani! Vorbim despre iniţiativa de la Botoşani, pentru Muzeul Vieţii Cotidiene din Comunism. Vorbim despre iniţiativa mea şi a prietenilor mei, unde facem un muzeu al comunismului, la Tămăşeni, în judeţul Neamţ. Dacă - şi aici mă adresez majorităţii PSD-ALDE - dacă aţi fi vrut într-adevăr să luaţi distanţă faţă de comunism şi faţă de ororile acestui regim, nu mai târziu de ieri, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, nu aţi fi votat pentru revenirea Rusiei în cadrul acestei organizaţii...

Ion-Marcel Ciolacu Vorbim despre explicarea votului...

Iulian Bulai ... foarte importante...

Ion-Marcel Ciolacu ... vă rog frumos.

Iulian Bulai ... fără să susţineţi repercusiuni pentru agresiunea teritorială faţă de vecinii noştri. Haideţi să ne comportăm consecvent, şi acasă şi în străinătate! Haideţi să condamnăm împreună aceste lucruri, asumându-şi Guvernul această iniţiativă, nu doar Parlamentul, votând nişte legi goale! (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dohotaru Adrian-Octavian, de la neafiliaţi.

Adrian-Octavian Dohotaru Am votat şi eu pentru acest proiect legislativ. Una dintre părerile mele este de istoric. Am făcut cercetare, inclusiv la Academia Română, la un institut de istorie, şi am scos o istorie a stângii, de la 1835 până la 1921, la înfiinţarea Partidului Comunist, pentru a arăta că există o istorie de 8 decenii a stângii nonautoritare care continuă în perioada interbelică. De aceea, este foarte important să vorbim nu doar despre un muzeu al ororilor comuniste, dar şi despre un muzeu al ororilor capitalismului de tip neo-liberal sau karaoke capitalism, care s-a instaurat în România după '89. De ce este foarte important să cunoaştem mai bine comunismul? Pentru că vedeam şi săptămâna trecută, la moţiune, cât de stupid era folosit cuvântul "comunism", de ambele tabere. Pe de o parte, era tabăra ALDE-PSD, care vorbea despre comunişti mai ales după...

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos...

Adrian-Octavian Dohotaru ... unele afirmaţii nefericite ale doamnei Bogdan...

Ion-Marcel Ciolacu ... faceţi referire la proiectul de lege. Dacă nu, vă tai cuvântul.

Adrian-Octavian Dohotaru ... ceilalţi vorbeau din nou despre comunism. De aceea, nu vă mai folosiţi de comunism pentru a nu trata inegalităţile existente acum, pentru a nu mai trata inexistenţa unui stat social. (Vociferări.) Vă ţin, că aveţi nevoie. Sunteţi analfabet, aveţi nevoie. (Râsete. Vociferări. Rumoare.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat Bacalbaşa, vă rog. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) De la PNL a luat cineva cuvântul, vă rog... (Vociferări.) A luat cineva, deja, cuvântul. Mulţumesc.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Doamnelor şi domnilor, Trăim un moment de imensă făţărnicie. Votăm pentru un muzeu al ororilor comunismului, în condiţiile în care procurorul general, descoperit ca fiind unealta prin care se făceau crime în ultima parte a comunismului, a fost protejat de cel care se numeşte şeful statului, pentru a nu fi demis imediat. Ar trebui să ne pleznească tuturor obrazul de ruşine. (Vociferări.) Am dreptul să vorbesc în acest moment, pentru că, din 4 bunici, doi mi-au fost omorâţi de comunişti, în Basarabia, amândoi. Ce aş vrea să spun? Titlul este absolut nefericit. Este un titlu de Walt Disney, care cumva este total inadecvat realităţii îngrozitoare. Şi încă ceva. Tot aici s-a desfăşurat, sub egida agentului Petrov, un aşa-numit proces de condamnare a comunismului, în care ce s-a încercat? S-a încercat o condamnare a naţional-comunismului care a fost după '64 şi o ştergere completă şi dezvinovăţire a crimelor oribile până în '64. Eu sunt unul dintre cei mai bătrâni, poate cel mai bătrân din această adunare. Le-am trăit, le ştiu. Sunt şi acum îngrozit de ce se petrecea. Or, tot ce s-a întâmplat până în '64 - cu profundă ipocrizie, caută să se aştearnă uitarea şi se dă tot în spinarea lui Ceauşescu, care a avut multe greşeli, dar care a fost perioada când s-a trecut de la crime la mici porcării. Domnilor, să nu fim...

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa ... iezuiţi!

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Vosganian Varujan.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Dacă, de pildă, Holocaustul este o tragedie comună pentru toţi evreii din lume, dacă genocidul armean este o traumă colectivă pentru armenii de pretutindeni, comunismul nu a fost o traumă comună pentru poporul român. Comunismul a avut perdanţii şi câştigătorii lui, a avut călăii şi victimele sale. Despre comunism, chiar începând cu 1990, când legatarii comunismului au rămas la conducerea ţării - şi trebuie să vă previn că România a fost singura ţară din fostele ţări comuniste, din Europa Centrală şi de Est, în care Partidul Comunist a rămas, sub alte forme, la putere, în 1990 - despre comunism imaginea nu a fost niciodată clară, a fost tot timpul ambiguă. S-a încercat cu tot dinadinsul ca eroii comunismului să nu intre în spaţiul public - şi aici mă refer şi la Elisabeta Rizea, căreia i s-a refuzat un monument în Capitală, la fraţii Paragină, la Cămătaru, la toţi care au luptat şi au murit pentru această cauză. De pildă, Liviu Babeş, cel care şi-a dat foc pe pârtia de la Poiana Braşov, în 1989, este aproape necunoscut, în comparaţie cu Jan Palach, studentul care şi-a dat foc la Praga, în ianuarie 1969, pentru a protesta împotriva invaziei Armatei Roşii în ţara sa. Jan Palach este un erou. Există un monument chiar în centrul oraşului. Ba chiar există şi un asteroid cu numele lui Jan Palach, pe cerul planetei. De aceea, eu cred că un astfel de muzeu este important, nu pentru noi, care ne disputăm aici, ci pentru copiii noştri. Pentru că noi n-am fost educaţi să fim liberi - generaţia mea. Noi am crezut că libertatea este un dar, când, de fapt, este o responsabilitate. Şi, preocupându-ne să învăţăm în pripă libertatea, am ignorat să-i învăţăm acest lucru pe copiii noştri. Copiii noştri, care n-au cunoscut comunismul şi ororile lui, sunt mai vulnerabili la năravurile comuniste. Uitaţi-vă că ei sunt expuşi limbajelor fanatizante, mesajelor obsesive, urii, apologiei sistemelor de informaţii abuzive şi abuzurilor împotriva drepturilor omului. Pentru ei trebuie să facem acest muzeu, ca ei să fie educaţi să fie liberi şi ei să fie cu adevărat mântuiţi de această moştenire întunecată pe care ne-a lăsat-o comunismul. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii... (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Ce spuneţi? A vorbit. Un singur om de la fiecare grup. Aţi văzut că am sărit PSD din acelaşi motiv. A, domnul Pambuccian, scuzaţi-mă. Domnule Gheorghe, nu vă pot da cuvântul.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Am auzit foarte multe lucruri spuse de la tribuna aceasta, în ultimii 20 de ani. Dar nu credeam că o să vină o vreme în care să aud făcându-se din nou apologia comunismului. Pentru că am trăit vremurile acelea. Şi le-am trăit ca un om normal, nu le-am trăit ca un om privilegiat al sistemului. Am înţeles, clasa muncitoare a dispărut. A dispărut pur şi simplu. Nu din România, pe tot pământul, pentru că aşa a evoluat tehnologia. Dar a apărut un nou proletariat. Şi am înţeles şi asta. Înţeleg că are nevoie de un vector politic şi acel proletariat. Dar nu pot să accept că acel vector politic să fie acelaşi care a nenorocit o mare parte din planeta aceasta, care a dus-o înapoi, care a oprit oamenii capabili să facă lucruri care să ducă societatea înainte, sau i-a trimis în afara graniţelor, sau i-a oprit de tot. Nu pot să accept, după ce am trăit primii 30 de ani din viaţă, ideea că pot să-mi trăiesc ultima parte a vieţii din nou într-un asemenea sistem. Este foarte periculos să repetăm lucrurile. Ele par atrăgătoare şi-i atrag pe cei care nu ştiu nimic despre lumea care a fost atunci. Lor vreau să le spun că oamenii nu sunt egali. Aşa ne-a făcut Dumnezeu, diferiţi. Diferit nu înseamnă că există o inegalitate ordonată, înseamnă că fiecare este altfel. Şi a încerca să pui un tipar în care să-i înfunzi ca într-un pat al lui Procust, pentru că ambele ideologii care au plecat din nenorocita asta de gândire marxistă - şi comunismul şi fascismul - să nu uităm cum se numea partidul lui Hitler, era Partidul Naţional Socialist al Muncitorilor. Şi acela era la fel. Erau anumite diferenţe între ideologii, dar era acelaşi lucru, în mare. Ambele au încercat să bage omul într-un acelaşi pat al lui Procust şi tot ce nu încăpea acolo să fie mutilat. Nu pot să accept...

Ion-Marcel Ciolacu Încercaţi să finalizaţi, domnule deputat.

Varujan Pambuccian ... să revenim la o societate care să mutileze oamenii. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; PL-x 290/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 277 de voturi pentru, două voturi contra. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie; PL-x 547/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia juridică, Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 275 de voturi pentru, 5 abţineri, adoptat. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; PL-x 23/2017; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru agricultură, Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 221 de voturi pentru, un vot contra, 53 de abţineri, adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010; PL-x 243/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 262 de voturi pentru, 15 voturi contra şi o abţinere, adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite; PL-x 10/2019; lege ordinară. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 171 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 11 abţineri. Adoptat. 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 395/2017; lege ordinară. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 281 de voturi pentru şi o abţinere, adoptat. Legi ordinare. Respingeri. Explicarea votului, domnul Năsui. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vă mulţumesc că aţi votat acest proiect de lege. Este un proiect extrem de benefic tuturor organizaţiilor nonguvernamentale care desfăşoară muncă caritabilă în România, tuturor asociaţiilor şi fundaţiilor din România. După cum ştim, de multe ori rolul statului în ţara noastră nu este îndeplinit cum trebuie şi de multe ori aceste ONG-uri preiau din acest rol, inclusiv pentru a aduce medicamente care nu se mai găsesc. Auzeam zilele trecute de o doctoriţă care şi-a făcut un ONG pentru a aduce medicamente din afară cu sacoşa, deci în aşa hal de disfuncţional este sistemul. De 30 de ani de la Revoluţie până acum nu s-a construit decât un singur spital public de dimensiuni medii în România, în schimb un ONG privat din donaţii, de asemenea, private, construieşte un spital public de copii bolnavi de cancer. ONG-urile în România de multe ori au făcut treaba pe care statul a promis că o face, dar nu a făcut-o niciodată. Tocmai de aceea această lege care permite mărirea sponsorizării, nu foarte mult, de la 0,5 la 0,75% din cifra de afaceri, este un lucru foarte bun pentru România şi vă mulţumesc că aţi votat această lege. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Doamna deputat Bran Ioana. Vă rog.

Ioana Bran-Voinea Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă bucur să văd că acest proiect are - am putea spune - unanimitate. Am văzut că doar un singur vot a fost abţinere. Dacă colegul de la USR susţinea şi vorbea despre ONG-uri şi fundaţii, aş vrea să vorbesc şi despre partea de asociaţii sportive, despre cluburi sportive. Practic, în expunerea de motive se vorbeşte despre mişcare sportivă, despre încurajarea sportului în România şi mă bucur că antreprenorii români vor putea susţine şi sportul românesc. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Legi ordinare. Respingeri. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; Pl-x 274/2019; lege ordinară. Comisia juridică propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. Cu 272 de voturi pentru, două contra, adoptată. Legi organice. Adoptări. Domnule Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc. Mă bucur că am avut înţelepciunea de a respinge o lege împotriva himerelor. Şi îi sugerez iniţiatorului, dacă vrea să mai iniţieze proiecte împotriva himerelor, are cel puţin două recente. Una dintre ele ar putea fi o lege împotriva numirii la Curtea Constituţională a unor judecători care au semnat anterior protocoale secrete şi ar mai putea fi o lege împotriva numirii în funcţia de avocat al poporului a unor persoane care au ocupat funcţii de conducere în anumite fundaţii.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul deputat Pleşoianu. Vă rog.

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu Ce este foarte interesant la acest proiect este că o bună parte din societatea civilă a reuşit să fie cu adevărat senilă, ca şi o bună parte dintre colegii din partea stângă care au ieşit cu tot felul de declaraţii, spunând, de pildă, că eu încerc să modific legislaţia ONG-urilor, în aşa fel încât, discreţionar, să poată să dispară un ONG, în cazul în care cineva face sesizare, pe motiv că nu-şi respectă scopul iniţial. Au sărit ONG-uri renumite, parlamentari renumiţi şi foarte bine "pregătiţi". Numai că au o problemă şi domnii parlamentari foarte bine "pregătiţi" de la USR şi respectivele ONG-uri. Problema este că respectivul articol nu era deloc schimbat de mine, eu schimbam altceva acolo. Respectivul articol este în vigoare de exact 19 ani, 4 luni şi 27 de zile. ONG-urile habar n-au, respectivele ONG-uri, care este legislaţia în baza căreia funcţionează. De asemenea, foarte "pregătiţii" parlamentari de la USR habar n-au cum suna legislaţia respectivă. În rest, mă bucur foarte mult că a fost respins acest proiect legislativ, pentru că nu mi se părea normal să treacă un proiect legislativ care vorbeşte despre ONG-uri declarate în instanţă continuatoare ale unor organizaţii naziste. Nu era în regulă să treacă un astfel de proiect de lege. Era păcat! Ce îmi doresc foarte mult este să nu mai amânăm respingerea celuilalt proiect de lege pe care l-am conceput împreună cu Şerban Nicolae, cel privind transparentizarea finanţării ONG-urilor şi depolitizarea ONG-urilor de utilitate publică. Anul trecut era pe lista suplimentară, în sesiunea extraordinară pe care am avut-o în luna iulie. A dispărut de acolo. Eu zic să rezolvăm şi cu proiectul acesta de lege, ca să ştim o treabă. (Aplauze.) Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Legi organice. Adoptări. 14. Proiectul de Lege privind Statutul poliţiştilor de penitenciare; PL-x 723/2018; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 275 de voturi pentru, adoptat. Doamnă Birchall Ana, vă rog.

Ana Birchall Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Dragi colege, Dragi colegi, Vreau să vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră de astăzi, un vot pentru un act normativ atât de aşteptat, dar atât de important, nu numai pentru personalul din sistemul penitenciar, dar şi pentru buna funcţionare a administraţiei naţionale a penitenciarelor. Vreau să le mulţumesc în mod deosebit colegelor şi colegilor din comisiile de specialitate, sindicatelor şi tuturor celor care au contribuit astăzi la elaborarea şi, prin votul dumneavoastră, şi la finalizarea, prin vot favorabil, a acestui act normativ atât de important, aşa cum am spus, şi împreună astăzi ne-am onorat încă o promisiune făcută lucrătorilor din sistemul penitenciar. (Aplauze.) Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, doamnă ministru. 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 128/2017; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 186 de voturi pentru, 86 contra şi 4 abţineri, adoptat. Domnul Bode Lucian. Vă rog. Explicarea votului.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, Acest act normativ a fost iniţiat în 2016, cu scopul adoptării unor măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Foarte frumos şi necesar, numai că, faţă de forma iniţială, respectiv faţă de forma adoptată de Senat, au apărut câteva amendamente de detaliu, este adevărat, numai că, aşa cum ştiţi, diavolul se ascunde de cele mai multe ori în detalii şi un astfel de detaliu aţi adoptat şi dumneavoastră, din majoritate, astăzi. Despre ce este vorba? În 2016, Curtea de Conturi a României a efectuat o misiune de audit la Ministerul Transporturilor, misiune în urma căreia a decis recuperarea prejudiciilor determinate de plata compensaţiilor pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social, în lipsa actelor adiţionale de actualizare pentru anul 2015 a contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro. De asemenea, Curtea de Conturi a dispus recuperarea prejudiciului determinat de decontarea nelegală de către Metrorex, pe perioada legală de prescripţie, a cuantumului gratuităţilor acordate pentru călătoria cu metroul unor categorii sociale de beneficiar, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Sigur că această hotărâre a fost contestată şi, după ce şi-a urmat parcursul în instanţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a decis, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, recuperarea acestui prejudiciu. Ce aţi făcut dumneavoastră prin acest vot? La art. II aţi spus aşa: "Compensaţia acordată operatorilor de transport feroviar de călători pentru serviciile prestate în anul 2015 se recunoaşte drept cheltuială în situaţiile financiare ale Ministerului Transporturilor". Cu alte cuvinte, dragi colegi din majoritate, aţi anulat, prin această lege, o hotărâre definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Aşa ceva eu nu am mai întâlnit de când sunt în Parlamentul României! Eu cred că mai jos de atât nu se poate coborî! Acesta este motivul pentru care noi, din Partidul Naţional Liberal, am votat împotriva acestui proiect de lege. De altfel, eu cred că va fi 100% declarat şi neconstituţional. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; PL-x 289/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 226 de voturi pentru, 31 de voturi contra, 13 abţineri. Adoptat. Domnul deputat Varga Vasile. Vă rog. Explicarea votului.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. După cum bine ştiţi, există un proiect de infrastructură naţională la Brăila, podul peste Dunăre care face legătura între Brăila şi Tulcea. S-au expropriat 64 de hectare, 400 de proprietăţi şi s-au alocat 10.343 mii lei. Până în prezent, plata despăgubirilor... deşi a trecut un an de zile, niciun agent economic, niciun proprietar privat nu a primit aceşti bani. Astăzi, am votat... Poate domnul ministru Cuc se interesează şi de situaţia care este la Brăila, că tot a fost pe acest şantier în timpul campaniei. Şi îi atrag atenţia să pună banii la dispoziţia cetăţenilor pentru cele 60 de hectare, întrucât nici de la APIA, prin decretul de expropriere, ei nu mai pot să beneficieze de sumele de bani care ar fi fost alocate.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc, domnule deputat. 17. Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1086 din 21 decembrie 2018; PL-x 483/2018/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia juridică şi Comisia pentru buget propun adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. În unanimitate, 273 de voturi. Sunt câteva secunde până îmi apare cine solicită. Domnul Cupşa Ioan. Vă rog.

Ioan Cupşa Doamnelor şi domnilor, Partidul Naţional Liberal a votat legea de transpunere a Directivei privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Am făcut-o nu doar pentru că suntem în procedură de infringement, ceea ce ne va costa, am făcut-o pentru că, în sfârşit, dumneavoastră, cei de la putere, aţi înţeles că nu puteţi folosi procedura de transpunere a unei directive pentru a plăti poliţe politice, poliţe de un fel sau altul unor iluzorii oponenţi care s-ar regăsi în societatea civilă, pentru că aţi înţeles într-un final că nu puteţi sufoca ONG-urile, transpunând o directivă europeană. Aceste ONG-uri care, într-un număr de peste 40.000, în România, având drept voluntari sau angajaţi peste 100.000 de cetăţeni români, prestează servicii unui număr foarte mare de cetăţeni români, sunt sute de mii de români, în ultimii ani au depăşit milionul de români cei care au beneficiat de serviciile acestor organizaţii neguvernamentale, servicii pe care statul român fie nu le poate presta, în neputinţa sa, fie prestând servicii alternative care sunt de o calitate mai bună decât cea pe care noi reuşim să o realizăm prin instituţiile şi autorităţile publice. În scurta istorie a acestui proiect legislativ, noi, Partidul Naţional Liberal, am votat împotriva propunerilor dumneavoastră pe care le-aţi făcut în Comisia juridică, am votat împotrivă în plen, am sesizat Curtea Constituţională a României, ca urmare a neconstituţionalităţii legii pe care ne propuneaţi să o adoptăm, am încercat de fiecare dată, cu argumente serioase, oneste, pertinente, să vă convingem că nu este bine, că forma pe care v-o doreaţi este una complet nepotrivită. Este bine că într-un sfârşit, după trecerea a mai bine de nouă luni de zile, aţi înţeles, v-aţi lăsat convinşi să faceţi ceea ce trebuie să faceţi. Ţin, aşadar, să vă mulţumesc celor de la putere că măcar astăzi v-aţi comportat responsabil. Înainte însă de a mulţumi...

Ion-Marcel Ciolacu Încercaţi să finalizaţi, vă rog.

Ioan Cupşa Înainte însă de a mulţumi colegilor mei din Partidul Naţional Liberal, care încearcă să se comporte întotdeauna responsabil şi deseori şi reuşesc, ţin să le mulţumesc reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale, cei care şi-au răpit din preţiosul lor timp pentru a convinge membrii Guvernului, pentru a-i convinge pe reprezentanţii Oficiului Naţional de Spălare a Banilor, pentru a vă convinge pe dumneavoastră că trebuie amendată propunerea pe care aţi făcut-o, că legea care iese astăzi nu poate să sufoce organizaţiile nonguvernamentale,...

Ion-Marcel Ciolacu Domnule coleg, vă rugăm să finalizaţi.

Ioan Cupşa ... aşa cum legea de astăzi va proteja drepturi şi interese legitime ale concetăţenilor noştri. Vă mulţumesc tuturor.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, După cum am mai spus, Grupul parlamentar al UDMR a votat împotriva acestei legi în forma sa iniţială, pentru că, deşi am încercat să o amendăm, nu am reuşit. Ulterior, datorită observaţiilor Curţii Constituţionale, s-a redezbătut această lege şi au fost adoptate toate amendamente propuse de UDMR. Este normal că am votat legea în această formă. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Halici Nicuşor. Vă rog.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte. Haideţi să facem o scurtă rememorare a proiectului legislativ. A fost atacat la Curtea Constituţională, a fost declarat neconstituţional pentru o excepţie. Nu a fost declarat neconstituţional în ceea ce priveşte asociaţiile şi fundaţiile. Dacă tot vreţi să fim corecţi şi clamaţi această corectitudine, dar doar la nivel de clamare, ar trebui totuşi să spunem că cei care au convins instituţiile, în special Oficiul Naţional pentru Spălarea Banilor şi Combaterea Terorismului, au fost parlamentarii PSD. Noi, cei de la putere le-am spus foarte clar - ca să avem o majoritate şi să avem voturile necesare legii, este nevoie să renunţăm sau să facă un anumit rabat la transpunerea directivei. Pentru că vreau să vă spun ceva, dragi colegi. Directiva nu este transpusă în totalitate astăzi, din cauza unor interese meschine. Care sunt interesele? De a nu fi transparenţi. Cine să nu fie transparenţi? Culmea, ăia care ţipă "transparenţă"! Deci asociaţiile şi fundaţiile care spun: "Hai să fim transparenţi, hai să arătăm totul!", de fapt ei nu vor să fie transparenţi, despre asta e vorba. Am făcut acest compromis, transpunem directiva 99% să ieşim din infringement, vom rămâne cu o mică secţiune, pe care o vom regla ulterior. (Aplauze.) Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule deputat. 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România; PL-x 37/2015; lege organică. Comisia juridică, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 211 voturi pentru, un vot contra, 61 de abţineri. Adoptat. Domnul deputat Bode Lucian. Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Încă o decizie incorectă, din punctul nostru de vedere. Nu am votat acest proiect de lege. Dincolo de faptul că transpune câteva regulamente ale Uniunii Europene foarte bune, în regulă, unele măsuri care privesc inspecţia tehnică periodică - foarte bună şi această măsură. Dar, stimaţi colegi, în această lege o să regăsiţi un amendament al colegului nostru din Grupul PSD, un amendament prin care, începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, două instituţii - ANAF, respectiv Ministerul Public - nu vor mai avea dreptul să folosească lumina albastră. Am fost de acord şi în dezbaterile cu ANAF, de exemplu, dar de ce să ne uităm la Ministerul Public cu ţintă către cei pe care mulţi dintre dumneavoastră îi urâţi, de le-aţi luat şi lumina din ochi, nu numai lumina albastră, şi mă refer la procurorii DNA. (Vociferări.) Ministerul Public înseamnă mai mult. Ministerul Public înseamnă şi procurori care merg la crime, Ministerul Public înseamnă şi procurori care investighează şi alte lucruri decât cele pe care le consideraţi dumneavoastră nepotrivite. În aceste condiţii, scoaterea luminii albastre de la cele două instituţii, din punctul nostru de vedere este incorectă. Nu putem să băgăm în aceeaşi oală un anumit segment din Ministerul Public, pentru că DIICOT intră tot la Ministerul Public, procurorii criminalişti intră tot la Ministerul Public, aşa că, luarea acestui drept este, din punctul nostru de vedere, incorect. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule deputat. Domnul deputat Bacalbaşa. Vă rog.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Domnilor, Doamnelor, Am auzit lamentările acestei "amante" a procurorilor. Eu ce vreau să amintesc? Acum două zile, justiţia română, aia care este, a absolvit un procuror DNA care, beat mort, a intrat în plin pe lângă Arcul de Triumf în trei maşini şi le-a făcut praf, după care s-a dus la spital, unde a declarat că el este procuror al DIICOT şi nu se poate atinge nimeni de el. Şi la ora actuală, după un an şi ceva în care nu s-a luat nicio măsură, a fost iertat. Dacă vrem să fim în ţara procurorilor, daţi-i înainte, domnilor liberali! (Aplauze. Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. 19. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu; PL-x 162/2018; lege organică. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 194 de voturi pentru, 25 contra, 48 de abţineri. Adoptat. 20. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate; PL-x 104/2019; lege organică. Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru transporturi şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 183 de voturi pentru, 78 contra, 5 abţineri. Adoptat. 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; PL-x 125/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 269 de voturi pentru, un vot contra. Adoptat. Legea privind sistemul public de pensii... (Domnul deputat Ionuţ Simionca solicită să ia cuvântul.) Aveţi solicitare? Domnul Simionca Ionuţ. Vă rog.

Ionuţ Simionca Noi am susţinut această propunere legislativă. Ce voiam să transmit colegilor şi dumneavoastră - poate cei din Guvern aud mesajul meu - toate instituţiile publice au pauza de masă; unii au de la 11,00, unii de la 12,00, alţii de la 13,00 şi ar trebui pauza de masă - foarte serios vorbesc, pentru că mi s-a sesizat de la mai mulţi bistriţeni această problemă - ar trebui să fie setată fix la toate instituţiile în acelaşi timp, pentru că dacă mergi la una, mergi la alta... (Vociferări.) Foarte serios vorbesc şi mulţi bistriţeni mi-au spus aşa!

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. 22. Legea privind sistemul public de pensii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 138 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 14 mai 2019; PL- x 725/2018/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia juridică şi Comisia pentru muncă propun adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. Cu 197 de voturi pentru, niciun vot contra şi 70 de abţineri, adoptată. Domnul Vîlceanu Dan, PNL. Vă rog.

Dan Vîlceanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În momentul în care aţi adoptat această lege vă spuneam că este o lege proastă şi neconstituţională şi am avut dreptate. Este şi a fost neconstituţională, da? Aţi promis că veţi elimina inechităţile...

Ion-Marcel Ciolacu Mai avem o lege de votat, doamnelor şi domnilor deputaţi, vă rog să nu părăsiţi sala.

Dan Vîlceanu ... şi nu le-aţi eliminat, le-aţi adâncit în această lege. Pensionarii săraci vor fi şi mai săraci, iar cei speciali, cei bogaţi, ai dumneavoastră, pe care-i susţineţi voi, PSD-ul, vor fi şi mai bogaţi. De asemenea, aţi spus că toţi pensionarii vor fi avantajaţi şi vor primi pensii mai mari. Nu! Această lege îi face pe cei care au muncit în condiţii grele să primească pensie şi mai mică şi să fie pedepsiţi de această lege, iar cei care au muncit mult, de asemenea să fie dezavantajaţi de această lege şi să nu primească pensie mai mare. În paralel continuaţi cu pensii speciale, aşa cum aţi făcut şi acum două, trei săptămâni, când aţi mai dat nişte pensii speciale unor categorii. (Vociferări.) Partidul Naţional Liberal nu poate fi părtaş la politica PSD-istă de sărăcire şi batjocorire a pensionarilor din România! Partidul Naţional Liberal nu poate fi părtaş la o politică prin care zi de zi îi minţiţi că le majoraţi pensii, iar pensionarii din România sunt tot mai săraci! Partidul Naţional Liberal nu poate vota şi nu poate susţine o asemenea lege, prin care pur şi simplu vă bateţi joc de oamenii care au muncit în condiţii grele sau care au muncit toată viaţa şi îi avantajaţi pe cei care îi consideraţi dumneavoastră speciali şi le protejaţi acest statut de pensionari speciali!

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul deputat Victor Ponta. Vă rog.

Victor-Viorel Ponta Mulţumesc, domnule preşedinte. Deputaţii PRO România au votat pentru acest proiect de lege, luând în considerare şi cu toată seriozitatea declaraţiile publice făcute de ministrul finanţelor, ministrul muncii şi fostul ministru al muncii, doamna Olguţa Vasilescu. Vreau, de la acest pupitru, să reamintesc prevederile Legii nr. 115/1999. Art. 8 lit. b) spune aşa: "Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani faptele săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor, şi anume, prezentarea de date inexacte Parlamentului cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister". Deci noi considerăm că domnul Teodorovici, domnul Budăi - săracul, nu este proiectul său, dar îl susţine -, doamna Olguţa Vasilescu ne-au informat, cu exactitate că au resursele bugetare pentru aplicarea acestei legi, în caz contrar, cu siguranţă, sper că ştiu că este o infracţiune. (Rumoare.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna Olguţa Vasilescu. Vă rog.

Lia Olguţa Vasilescu Având în vedere că pe mandatul dumneavoastră mi se făcea dosar penal pentru că văruiam faţade şi deci făceam bine oraşului meu, nu mă miră abordarea dumneavoastră. Aş vrea să le spun tuturor colegilor că această lege este foarte importantă. Este cea mai importată lege pe care o votăm în acest mandat şi sper din toată inima să nu fie retrimisă Parlamentului de preşedinte. Sper din toată inima! Pentru că aţi împiedicat-o, stimaţi colegi de la PNL, şase luni să intre în vigoare. Legea nu este neconstituţională, să vă intre bine în cap! Şi domnul care a vorbit anterior de la tribună, se vede că nici măcar n-a citit-o, pentru că l-am văzut şi ieri, în comisie, spunând nişte lucruri care nici măcar nu erau în această lege. Deci întâi citiţi şi după aceea criticaţi! (Aplauze.) De asemenea, cred că este foarte important să facem o precizare. Ne place tuturor să ne comparăm cu Uniunea Europeană, să avem standardul de viaţă al Uniunii Europene. Păi, haideţi să aducem şi pensiile la nivelul mediei din PIB, ca în Uniunea Europeană. Acolo este de 13%. În România este de 7% acum, şi asta pentru că l-am crescut noi, în ultimii ani. Pe această lege, pe care am votat-o astăzi - şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au votat această lege, pentru că este o lege care creşte pensiile, nu-i sărăceşte pe pensionari - se ajunge la 11,7% din PIB. Tot nu este suficient, dar este oricum mult mai bine decât s-a putut. Şi dacă tot s-a discutat aici despre resursele financiare, pentru că unii dintre colegii noştri n-au catadicsit să vină la dezbaterile generale pe această lege, vreau să le spun că în cei şapte ani de guvernare, din 2009 până în anul 2016... (Vociferări.) ... sunt trei guverne, exact, sunt trei guverne! ... nu au crescut veniturile din PIB cât au crescut în ultimi doi ani. Vorbim de 266 de miliarde în ultimii doi ani şi 234 în ceilalţi şapte - aceasta apropo dacă avem sau nu resursele necesare. Sigur, trebuie să vină un guvern care să vrea să aplice această lege. Am văzut că unii au votat contra ei, am văzut că unii au vrut să întârzie această lege, dar este foarte important ca din creşterile veniturilor de la bugetul de stat să direcţionăm şi către veniturile populaţiei, pentru că asta promitem toţi în campaniile electorale. Haideţi s-o şi facem! (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Seidler Cristian. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Culmea este că voi fi cel puţin parţial de acord cu antevorbitoarea. Aşa este! Prima dată trebuie să citeşti, şi mai apoi să critici! De exemplu, îi recomand dânsei să citească deciziile Curţii Constituţionale în materie de pensii de serviciu, înainte să critice proiectul USR. Dar, dacă tot vorbirăm despre pensii speciale şi dânsa a făcut o precizare aici, cum că, prin această lege, prin sistemul public de pensii se încearcă să se prindă din urmă pensiile speciale, să-i citez sau poate o s-o las pe dânsa să citească alin. (7) al art. 210 din Ordonanţa de urgenţă referitoare la Codul administrativ, cea care se referă la pensiile speciale ale aleşilor locali care se vor cumula, se vor adăuga la pensiile din sistemul public. Dar, haideţi să avem un pact politic! Vi-l propun acum şi aici. Pensiile speciale ale parlamentarilor, frumos denumite "indemnizaţii pentru limită de vârstă" şi pensiile speciale ale aleşilor locali, denumite juridic la fel, să fie abrogate. Voi veni mâine la toţi dintre dumneavoastră să semnăm un proiect de lege în acest sens. Să eliminăm inechitatea începând cu noi, politicienii! Ce ziceţi de asta?! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul deputat Vosganian Varujan.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Este o tradiţie. De câte ori cei care sunt la guvernare doresc să majoreze pensiile, cei din opoziţie răcnesc ca din gură de şarpe că nu sunt bani destui. Eu am dublat pensiile în doi ani - 2007, 2008 -, colegul nostru, Traian Băsescu ne-a chemat de două ori la Cotroceni să-i arătăm de unde avem bani, înainte de a promulga legea. A promulgat-o cu chiu cu vai. Ghici cine se lăuda în 2009, în campania electorală că în timpul mandatului lui au crescut pensiile?! Traian Băsescu! Tot aşa cum actualul preşedinte, după ce a ameninţat că Guvernul va face de râs România în semestrul european, ghici cine se laudă acum cu rezultatele României?! (Aplauze.) Ba mai mult decât atât, recomandă chiar Finlandei să preia experţii noştri, numai că el vorbeşte numai despre România şi nu despre Guvernul României, de parcă în România ar guverna pelicanii din Deltă. (Vociferări.) Stimaţi colegi, Sunt de acord să propuneţi o astfel de lege privind indemnizaţiile de vârstă. Având în vedere că un coleg de-al dumneavoastră are o poziţie importantă la Bruxelles - mă refer la Dacian Cioloş -, vă rog ca dânsul mâine să depună în Parlamentul European o lege pe un proiect de lege prin care să nu mai fie indemnizaţii de merit în Parlamentul European. Deci dacă sunteţi sinceri, faceţi aşa! Domnul Dacian Cioloş, mâine, depune în Parlamentul European o solicitare ca indemnizaţiile de vârstă de la Bruxelles să nu se mai dea. Şi vă rog foarte mult ca odată cu indemnizaţiile pentru parlamentari să cereţi şi tăierea pensiilor speciale pentru procurori. Abia atunci o să înţelegem că demersul vostru este sincer. Până atunci, vă rog să mă iertaţi, stimaţi colegi, câtă vreme aveţi această simbioză cu procuratura - şi n-am văzut ca dumneavoastră să luaţi atitudine împotriva tuturor abuzurilor care s-au petrecut şi o semnalez pe cea revoltătoare de ieri împotriva lui Cristian David, când s-a dovedit limpede că reprezentanţi ai procuraturii au şantajat şi intimidat pe unii martori ca să depună mărturii mincinoase - eu vă suspectez de nesinceritate. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Legi organice. Respingeri. 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; PL-x 265/2019; lege organică. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru apărare propun respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 236 de voturi pentru, 4 abţineri. Adoptată respingerea. Membrii Biroului permanent la Biroul permanent reunit. Apoi, Biroul permanent. La ora 14,00, plen comun. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,36.