14 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (PL-x 548/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare; PL-x 548/2018; suntem în procedură de urgenţă. Dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului, Guvernul.

Eugen Nicolicea Da. Mulţumesc. Reprezentantul comisiei sesizate în fond, Comisia pentru agricultură? Vă rog, aveţi cuvântul.

Dănuţ Păle Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a hotărât, cu majoritate de voturi, înregistrându-se 3 abţineri, adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva? Domnul Simionca Ionuţ, PMP.

Ionuţ Simionca Am dezbătut acest proiect legislativ şi în Comisia pentru agricultură. Ce face acest proiect legislativ? Aduce 200 de specialişti în irigaţii. Dezvoltarea sistemului românesc de irigaţii cred că este necesară. Aşa că, Grupul parlamentar al PMP va vota şi va susţine acest proiect legislativ. Important este ca aceşti oameni angajaţi să fie într-adevăr specialişti şi să ajute sistemul nostru de irigaţii, naţional. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Domnul Gheorghe Tinel, PNL.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Noi l-am întrebat şi în comisie pe reprezentantul Guvernului, al ministerului, care sunt posturile acestea, care vor fi acoperite, 200 de posturi. În condiţiile în care văd că Guvernul anunţă disponibilizări, tăieri masive de posturi, în administraţia centrală, mie mi se pare o contradicţie. Pe de o parte, angajăm 200 de oameni la ANIF, pe de altă parte, dăm 4.000 de oameni, sau câţi vrem să dăm afară, din administraţia centrală - şi aici, tot administraţie centrală. Deci eu aici am întrebat să vedem ce se întâmplă, pentru că ele vor trebui să fie bugetate. Şi, întrebând, mi s-a spus că va creşte suprafaţa irigată. La cât, domnule secretar de stat? Şi v-am întrebat şi în comisie, care este suprafaţa acoperită cu organizaţia udătorilor, în momentul de faţă? Cât aţi irigat în toamna aceasta? Pentru că v-am spus şi în comisie că aveţi culturi de grâu şi de rapiţă care s-au întors. Şi care este eficienţa acestor 200 de posturi? Dacă este o chestiune politică, electorală, spuneţi-o. Dacă nu, daţi exemple concrete pentru ceea ce urmează să se întâmple cu cele 200 de posturi la ANIF. 200 de posturi, într-o singură instituţie, în condiţiile în care noi ştim că daţi 4.000 de oameni afară, din alte instituţii.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Având în vedere că nu există amendamente admise sau respinse, conform art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege rămâne la votul final.