22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto (PL-x 406/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto; PL-x 406/2019; caracter ordinar; procedură de urgenţă Amendamente admise - 49. Are cuvântul iniţiatorul - Guvernul României întâi. Domnule ministru, mă scuzaţi!

Ion-Marcel Ciolacu Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi a Comisiei pentru transporturi, domnule ministru, vă rog să ne prezentaţi raportul.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, în fond, asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, transmis cu PL-x 406/2019 . Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională pentru acest proiect de lege. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 septembrie 2019. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea, autorizarea şi controlul activităţilor de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediate prin platforme digitale. În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţă comună, în data de 22 octombrie 2019. La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport comun. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, la dezbateri generale să ...

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog. Înainte, un singur lucru, domnule ministru. Propuneţi şi timpul de dezbateri, ca preşedinte al comisiei.

Lucian Nicolae Bode Cinci minute.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră. 139 de voturi pentru, un vot contra, 8 abţineri. Aprobat. Vă rog, domnule preşedinte, să continuaţi la dezbateri.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Cadrul general de reglementare a transportului public în România, în general, şi a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, în special, promovat de către Guvern pe parcursul anului 2019, în special, din păcate mai mult a bulversat acest sector decât să aşeze lucrurile. Vreau să vă reamintesc faptul că, după ce un an de zile am dezbătut în comisii şi am aprobat aproape în unanimitate modificări la Legea nr. 92/2007, Legea privind serviciul public de transport persoane, Guvernul a venit cu ordonanţă de urgenţă şi a prorogat termenul până la data la care sunt valabile licenţele de transport, până în 2023. Am discutat astăzi despre Ordonanţa nr. 51 care, de asemenea, a bulversat sectorul de transport şi, iată, nici astăzi nu este adoptată. Ordonanţa nr. 21 modifică Legea taximetriei şi elimină sintagma "în mod repetat". De asemenea, transportul interjudeţean a fost modificat printr-un ordin de ministru, prin legislaţia secundară, astfel încât licenţele să fie valabile, în continuare, încă cinci ani de zile, până în 2023. Astăzi discutăm despre Ordonanţa nr. 49, Ordonanţa privind activităţile de transport alternativ, cu autoturism şi conducător auto. Au fost cinci amendamente admise în dezbaterile din comisii, trei adoptate şi de către Senat, şi două la propunerea unui coleg deputat. Aş vrea să salut faptul că am reuşit în comisii şi o să vă rog să votaţi şi dumneavoastră acest amendament în plen, să abrogăm art. 38, prin care, practic, noi, acest proiect de lege, dacă lăsam nemodificat art. 38, care spunea că această lege este valabilă trei ani de zile, acest proiect de lege devenea absolut neconstituţional. Aşadar, dincolo de impredictibilitatea economică pe care ar fi introdus-o menţinerea termenului de valabilitate a legii trei ani de zile, faptul că am eliminat acest articol, art. 38, din punctul meu de vedere asigură constituţionalitatea acestui act normativ. Partidul Naţional Liberal susţine adoptarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Dobrică Ionela Viorela. Vă rog.

Ionela Viorela Dobrică Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Serviciile de ridesharing fac parte din viaţa noastră, iar ele au apărut ca o necesitate a mobilităţii, aflată în continuă creştere. Am susţinut acest proiect de lege încă de la început, iar forma în care a fost votat raportul propus plenului de către comisiile sesizate în fond este una care cred că în acest moment răspunde cerinţelor pieţei. Mă bucură faptul că amendamentele pe care le-am susţinut astăzi în faţa comisiilor sesizate în fond au fost acceptate, iar cel mai important dintre ele este acela prin care dăm posibilitatea tinerilor studenţi, spre exemplu, să presteze astfel de servicii pentru a-şi completa veniturile, chiar dacă maşina pe care ei o utilizează este înmatriculată într-un alt judeţ, faţă de oraşul în care îşi desfăşoară studiile. Spre exemplu, pentru că vin din judeţul Buzău, foarte mulţi tineri aleg să îşi continue studiile în Bucureşti, iar acest amendament adoptat astăzi le va permite să-şi folosească maşinile înmatriculate în judeţul Buzău, pentru a presta astfel de servicii în municipiul Bucureşti. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Moşteanu Liviu-Ionuţ.

Liviu-Ionuţ Moşteanu USR va susţine acest proiect de lege. Este necesar, este cumva obligatoriu să reglementăm ridesharingul, pentru că este o realitate, este parte din viaţa noastră, zi de zi. Şi dacă mulţi au făcut presiuni şi au zis că dacă întorc capul nu mai există problema, problema ar fi rămas în continuare, trebuia reglementat. Acum, suntem realişti, ne dăm seama că aceasta este singura variantă în care în componenţa aceasta, a Parlamentului, ar putea să treacă o astfel de lege. E mai bine decât nimic, însă noi ne-am fi dorit să fie mult mai puţin birocratizată, pentru că ce se întâmplă acum prin legea aceasta, practic trecem şi această nouă categorie prin - să spun aşa - furcile caudine ale administraţiei şi ale birocraţiei din minister, din companii din subordinea ministerului. Cu toate acestea, o să votăm cu speranţa că într-un an, într-un an şi jumătate vom face o nouă lege, mai flexibilă, mai orientată către cetăţean, către consumatorul acestui tip de servicii, pentru că se tot discută de taximetrie şi de ridesharing şi întotdeauna se vorbeşte de companii, de şoferi, dar să nu uităm, colegi, că în final noi trebuie să legiferăm pentru cetăţean. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna Popescu Mariana-Venera. Vă rog. De la Grupul minorităţilor.

Mariana-Venera Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Deşi fac parte din Comisia pentru tehnologia informaţiei, am susţinut astăzi amendamentul propus de Senat la această ordonanţă, acela prin care obligăm, practic, operatorii să-şi înfiinţeze filiale. Textul iniţial prevedea înfiinţarea sucursalelor. Aş vrea să vă motivez această decizie. Filiala are patrimoniu propriu, filiala are personalitate juridică proprie faţă de entitatea-mamă, iar filiala este supusă legii statului unde îşi are sediul social. De aceea am propus această schimbare şi vă rog să o votaţi în unanimitate. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Korodi Attila. Vă rog. Grupul UDMR.

Attila Korodi Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, În sfârşit avem un set de reglementări care conturează într-o măsură destul de corectă reglementarea acestui foarte important segment al transportului, realizat prin ridesharing. Ceea ce vreau să vă aduc în atenţie este următorul lucru - şi a fost dezbătut şi în comisia de specialitate. Este imposibil şi este de neacceptat ca în momentul în care statul român obligă aceste companii să se autorizeze şi şoferii să fie autorizaţi, tot acest stat şi instituţiile statului român blochează sau nu aduc destule capacităţi instituţionale instituţiei care duce la bun sfârşit autorizările, să poată să fie şi autorizate aceste companii, să poată să primească şi autorizaţii aceşti şoferi. Este o problemă gravă, de aceea a şi fost modificat proiectul de lege, împingând termenul limită până în luna februarie anul viitor. Dar aceasta semnalează un lucru foarte important. Când aducem noi reglementări pentru domenii din economie care nu sunt reglementate, eu cred că ar trebui ca aceste domenii, în momentul în care le reglementăm, să fie făcute într-un mod atât de flexibil şi corect, încât companiile care activează în aceste noi domenii să poată să se şi conformeze. Dacă facem, prin ordonanţe de urgenţă, proiecte, şi legiferăm într-o manieră în care declarativ spunem că suntem de acord, dar prin proceduri împiedicăm aceste companii să se conformeze, n-am făcut nimic. Semnalul pe care-l tragem şi pe care vrem să-l accentuăm şi de aici, de la Parlament, este acela că, dacă facem un lucru bun, să facem un lucru bun până la capăt. UDMR va vota acest proiect de lege.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Simionca Ionuţ, Grupul PMP. Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Punerea în legalitate a ridesharingului în România era un lucru necesar şi vine cu plusuri şi pentru statul român, dar şi pentru cetăţeni. Cetăţenii au acces la transport de calitate şi statul român beneficiază de aceste taxe şi impozite pe care companiile le plătesc. Dar, odată cu punerea în legalitate a ridesharingului, ar trebui să ne întoarcem puţin şi la taximetrişti, să nu-i uităm, pentru că taximetriştii au de plătit o grămadă de taxe, o grămadă de impozite, au nişte taxe speciale la primării şi cred că ar trebui să ne întoarcem şi la această lege, să vedem cum putem să-i sprijinim şi pe taximetrişti, să nu avem discuţii în mediul public, să se spună că nu am fost corecţi şi faţă de aceştia. Deci cred că ar trebui să ne întoarcem şi la legile care ajută taximetria şi să le uşurăm puţin munca şi acestora, şi licenţierea, şi taxele pe care le plătesc la primării. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Trecem pe... La titlu dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. Adoptat. Pe articole? Nu. Adoptate. Intrăm pe amendamente admise. Cu adevărat sunt de la 1 la 49, dar modificate sunt numai 5. De la 1 la 10? Adoptate. De la 10 la 20? Adoptate. De la 20 la 30? De la 30 la 40? De la 40 la 49? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne pentru votul final. Vă mulţumesc.