20 martie 2019 – Supunerea la votul final:

Eugen Nicolicea I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor 1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici, în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune; PH CD 10/2019. Se adoptă, ca orice hotărâre, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog să votaţi. 198 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 69 de abţineri, 2 colegi care nu votează. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734; PH CD 6/2019. Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog să votaţi. 279 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere. Cu majoritate de voturi, a fost adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 11/2019. Vă rog să votaţi. 266 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit; COM(2018)772; PH CD 7/2019. Vă rog să votaţi. 279 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - O planetă curată pentru toţi - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM (2018)773; PH CD 12/2019. Vă rog să votaţi. Cu 277 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere şi un coleg care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat. II. Legi ordinare. Adoptări. 6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice; PL-x 595/2018; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Cu 280 de voturi pentru, unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 741/2018; lege ordinară; suntem Cameră decizională. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Cu 266 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă, nicio abţinere, proiectul de lege a fost adoptat. 8. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua naţională a meseriilor"; PL-x 496/2018; lege ordinară; suntem Cameră decizională. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 262 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 9 abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. (Doamna deputat Florica Cherecheş solicită să ia cuvântul. ) Vă rog. Aveţi dreptul, în cadrul şedinţei de vot final, să explicaţi votul.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc pentru că aţi votat Legea prin care data de 11 martie este declarată Ziua naţională a meseriilor. Singurul meu regret este că nu am apucat să votăm acest proiect de lege înainte de data de 11 martie, dar este bine şi acum, pentru că această lege creează un cadru naţional pentru a promova învăţământul profesional şi tehnic. Este foarte important, pentru că România străbate cea mai acută criză a pieţei muncii din ţară. Trebuie să depunem eforturi pentru a schimba mentalităţi, pentru a atrage tineri spre şcolile de meserii, a le oferi, apoi, cazare şi masă în internate, a le creşte bursa profesională, a le da, apoi, un mediu potrivit în care să înveţe, să le dotăm atelierele-şcoală, să pregătim profesorii şi să acordăm facilităţi fiscale agenţilor economici care sunt parteneri în învăţământul dual. Făcând astfel, vom reduce abandonul şcolar şi vom încetini migraţia tinerilor spre Europa. Redresarea învăţământului profesional şi tehnic poate fi unul dintre motoarele care pun în mişcare creşterea economică din România. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; PL-x 590/2018; este lege ordinară, suntem Cameră decizională. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Cu 175 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 37 de abţineri, deci cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. 10. Proiectul de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei Naţionale pe termen lung "România 2040"; PL-x 433/2018; lege ordinară; suntem Cameră decizională. Comisia pentru buget şi Comisia pentru politică economică propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 172 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. (Domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog. Domnul Prisnel, de la USR. Explicarea votului Grupului USR.

Adrian-Claudiu Prisnel USR nu a votat acest proiect de lege. Nu-l susţine, pentru că se creează cadrul prin care actuala guvernare păcăleşte România; se creează cadrul optim pentru o nouă serie de minciuni marca PSD, care să-i servească lui Liviu Dragnea în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale; se creează cadrul prin care Darius Vâlcov, un condamnat penal, va dicta Programul de guvernare până în anul 2040. (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Da. Dacă-mi permiteţi să fac un mic comentariu, explicarea votului nu are niciun fel de legătură cu explicarea poziţiilor altor grupuri. De asemenea, vreau să vă spun că este supusă aceleiaşi reguli, şi anume, cu prilejul explicării votului, sau intervenţiei pe procedură, sau intervenţiei pe probleme de ordin personal, se păstrează aceeaşi regulă, de a nu se profera insulte şi cuvinte jignitoare de la tribuna Camerei Deputaţilor. V-am atras atenţia pe această chestiune. Pe viitor, voi aplica şi sancţiuni. (Vociferări.) Gheorghe Andrei Daniel, PNL.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc. Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect, care, după cum s-a explicat şi mai devreme, se va dovedi a fi, din păcate, unul neviabil pentru România, o nouă formă de sinecurism şi imagine şi propagandă, un fel de "Cântarea României" în manieră economică. Nu avem cum să proiectăm perspectiva anului 2040, ceea ce acum ne propunem, şi nici nu putem veni cu o analiză imparţială, coerentă şi pe date economice concrete, în baza unui asemenea proiect de lege care, de fapt, este aservit unei forme de prezentare a unei imagini pe care actuala guvernare PSD vrea să o proiecteze în opinia publică cu privire la guvernare. Ca atare, acest proiect mi se pare ca fiind unul fără niciun obiect şi fără niciun fel de consecinţe practice, pur şi simplu un exerciţiu de imagine a actualei guvernări. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Cuvântarea dumneavoastră poate fi exemplu şi pentru ceilalţi colegi. Este critică, dar fără insulte, injurii... (Vociferări.) Deci, colegii mai tineri de la USR să ia exemplu de la domnul Andrei Gheorghe. 11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare; PL-x 69/2019; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 279 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost adoptat. Explicarea votului, domnul Vexler Silviu, iniţiator.

Silviu Vexler Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru votul de adoptare, în unanimitate. Este cu atât mai frumos cu cât acest vot are loc în ziua în care evreii din toată lumea încep sărbătorirea "Purim", sărbătoarea veseliei, unul dintre evenimentele noastre majore, care celebrează salvarea evreilor din Imperiul Persan Antic. Vă mulţumesc pentru respectarea unei tradiţii şi, în plus faţă de cele spuse de dimineaţă, vreau să salut sprijinul primit din partea doamnei secretar general şi din partea domnului Simonis. Vă mulţumesc mult.

Eugen Nicolicea 12. Proiectul de Lege privind activitatea consulară; PL-x 739/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru politică externă propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 236 de voturi pentru, 40 de abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Proiectul de Hotărâre privind... (Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie solicită să ia cuvântul.) Da, să mă scuzaţi... există o întârziere la afişarea pe ecran. Dacă m-am grăbit, şi îmi cer scuze pentru acest lucru..., nu apuc să văd înscrierea la cuvânt. Vă rog, aveţi cuvântul domnule Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Vă iertăm, că suntem în post! Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat pentru acest proiect de lege care este foarte important. Este legat de o lege-cadru şi anume, activitatea consulară. Consulatele sunt extrem de importante, pentru că sunt practic interfaţa dintre cetăţenii români aflaţi în afara graniţelor şi statul român. Este foarte important modul în care statul român îşi tratează cetăţenii din afara graniţelor şi este important ca această activitate să nu fie afectată. Chiar dacă aţi redus sau aţi exclus, practic aţi anulat multe taxe, printre care şi taxele consulare, avem o incertitudine legată de faptul dacă veţi reuşi să acoperiţi cheltuielile cu consulatele itinerante şi cu alte astfel de costuri. Acum, în esenţă, proiectul este bun. El introduce anumite noi criterii importante, se modifică stabilirea unei structuri instituţionale a celulei de criză a MAE şi prevede un Fond special pentru gestionarea crizelor consulare. Vreau să amintesc aici că este nevoie... nu doar în cazuri precum cele în care cetăţeni români sunt condamnaţi la moarte să fie susţinuţi prin asistenţă juridică, ci este nevoie şi pentru cazuri în care, iată, avem mame sau părinţi care îşi pierd copiii în diferite state, pentru că le sunt luaţi de Protecţia Copilului - şi trebuie, şi în astfel de cazuri, să existe asistenţă juridică, să avem măcar translatori şi traducători în ambasade, care să poată să îi ajute pe aceşti oameni în situaţii complicate. Am avut astfel de cazuri la Comisia pentru românii din afara graniţelor şi trebuie să vedem dacă şi această posibilitate poate fi luată în calcul, de a se introduce în acest fond special, pentru asistenţă consulară. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. 13. Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, în perioada 2007-2018; PH CD 13/2019. Se adoptă, ca orice hotărâre, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog să votaţi. 278 de voturi pentru, o abţinere, 3 colegi care nu au votat. Cu majoritate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Am ajuns la poziţia 14. Legi organice. (Vociferări.) Aveţi dreptate... da. Bode Lucian, Partidul Naţional Liberal.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal a votat pentru înfiinţare acestei comisii de anchetă privind activitatea Companiei TAROM. Vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră şi vă asigur că membrii Comisiei de anchetă vor veni în faţa dumneavoastră cu radiografia acestei companii fanion a industriei aeronautice române. Vom identifica cauzele care au condus la prăbuşirea acestei companii şi, bineînţeles, vom propune soluţii pentru optimizarea costurilor, respectiv, pentru optimizarea veniturilor Companiei TAROM. Acestea sunt intenţiile Comisiei de anchetă pe care dumneavoastră aţi aprobat-o prin vot, astăzi. Numai că, din păcate, doamnelor şi domnilor deputaţi, există riscul ca în următoarele 48 de ore Compania TAROM să se confrunte cu cea mai mare criză de la înfiinţarea sa, din 1954. Există riscul ca, începând cu data de 22 martie, adică de vineri, toate aeronavele TAROM să fie blocate la sol, cu consecinţe deosebit de grave, de ordin economic şi de securitate, imposibil de cuantificat astăzi. Aceasta poate fi consecinţa unor decizii iresponsabile ale Guvernului României, din ultimele zile. Vreau să vă spun că, pe data de 13 martie, domnul ministru Cuc a convocat AGA TAROM cu mandat de revocare a tuturor membrilor ai CA. Pe 15 martie 2019, AGA TAROM a demis 4 membri ai Consiliului de administraţie, ceilalţi 3 membri prezentându-şi demisia. Astfel, TAROM rămâne fără consiliu de administraţie. Pe 21 martie, adică mâine, mandatul directorului general încetează de drept, aşadar, de mâine TAROM rămâne şi fără director general. În situaţia în care nu există consiliu de administraţie, prelungirea mandatului directorului general sau numirea unui director general interimar nu... (Timpul s-a epuizat. Microfonul s-a întrerupt.)

Eugen Nicolicea Da, vă mulţumesc. Timpul de două minute a fost oprit automat de computer. (Vociferări.) Se semnalizează cu roşu, cu 10 sau 15 secunde înainte. (Domnul deputat Lucian Nicolae Bode solicită să ia cuvântul.) Bun. Pentru că este prima dată, vă mai acordăm un minut.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Este foarte important ceea ce vreau să transmit. Trebuie convocată de urgenţă AGA, în baza art. 12 1 din Legea nr. 31/1990, dar, fără îndeplinirea formalităţilor de convocare, acest lucru nu este posibil. De asemenea, pentru a se putea ţine şedinţa AGA, toţi acţionarii trebuie să fie de acord cu ţinerea şedinţei şi să voteze ordinea de zi. În momentul în care AGA va numi un nou consiliu de administraţie, administratorii numiţi trebuie să semneze contractele de administrare şi să depună declaraţiile de acceptare şi specimenele de semnătură pentru înregistrarea la Registrul Comerţului şi îndeplinirea formalităţilor de asigurare a opozabilităţii faţă de terţi. Toate acestea trebuie să se întâmple în următoarele 24 de ore. Aşadar, fără managerul responsabil de valabilitatea certificatului de operator aerian, TAROM nu mai poate funcţiona. În conformitate cu reglementările internaţionale privind aviaţia civilă, fără director general selectat conform prevederilor în vigoare, de vineri, toate aeronavele TAROM rămân la sol. Vă asumaţi, domnilor din majoritate, aceste consecinţe? (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da, mulţumesc. Nu am înţeles legătura dintre votul comisiei de anchetă, dacă era pozitiv sau negativ, cu ce influenţa situaţia prezentată. Cred că putea să fie foarte bine expusă şi la expunerea de motive, nu la explicarea votului. Dau cuvântul domnului Băişanu Ştefan, Grupul ALDE. (Rumoare.) Este aceeaşi regulă. Timer-ul este setat la două minute.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă mulţumesc că aţi votat în masă această propunere făcută de mine. Este o propunere care nu vine, aşa cum încearcă al nostru coleg de la PNL, preşedintele Comisiei pentru transporturi, pentru a rezolva problema de astăzi, precum că domnul ministru Cuc a demis AGA. Păi, AGA trebuia demisă, domnule preşedinte, de foarte multă vreme, pentru că tocmai de aceea facem anchetă, să vedem de ce timp de 10 ani TAROM a fost pe pierderi. Anul 2010 - vă dau un exemplu - 330 de milioane. Şi exemplele pot continua. Aş vrea să-l întreb pe domnul care conduce în momentul de faţă TAROM, de ce, de exemplu, mâine, un bilet de avion pe ruta Iaşi-Bucureşti sau Bucureşti-Iaşi costă 68 de euro şi de ce un bilet de avion pe ruta Suceava-Bucureşti costă 156 de euro? Acesta este management? Aceasta este normalitate? Să înţeleg că ieşeanul român este mai deştept, iar suceveanul român este mai prost. Poate plăti dublu! Sau, o altă problemă, de ce s-au vândut cele două avioane la preţuri de scobitori? (Vociferări.) Cui s-au vândut şi dacă aveau dreptul să facă lucrul acesta? Deci, una peste alta, sper ca Societatea TAROM, în urma acestei anchete, să rămână curată, să rămână fără cei care nu au fost în stare să o gestioneze până acum, ducând-o în colaps, timp de 10 ani neavând profit, ba, din contră, având pierderi, ele fiind suportate de călătorii români. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului Moşteanu Liviu-Ionuţ, USR. Da... domnul Simionca era înainte înscris.

Ionuţ Simionca Domnilor colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară a votat pentru această comisie de anchetă. Noi vom propune o comisie de anchetă pentru CFR, pentru că domnii care conduc căile ferate române nu-şi pot bate joc de români... (Vociferări.) Dacă-mi permiteţi, stimate coleg, am văzut cum, la Bistriţa, acum două săptămâni, a deraiat un tren de pe calea ferată. Am văzut ieri la ştiri cum stau muncitorii din CFR la bariere şi le închid manual. Îşi bat joc de siguranţa oamenilor. Nu se poate aşa ceva! Haideţi să fim serioşi. Noi, colegul meu din Comisia pentru transporturi, vom face o cerere în acest moment. (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Bun. Bănuiesc că cele două anchete nu au legătură una cu cealaltă şi nu aveau nicio legătură cu votul de astăzi. Dar aveţi o iniţiativă bună, zic eu. Vă rog, aveţi cuvântul. Scuze pentru încurcătură.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Grupul USR a votat pentru înfiinţarea acestei comisii de anchetă. TAROM este în picaj de foarte mulţi ani de zile şi această comisie de anchetă vine în ceasul al treisprezecelea. Dacă în ultimii doi ani Guvernul PSD-ALDE şi-ar fi făcut treaba, era o şansă de redresare, însă acum cred că este prea târziu. TAROM consumă din banii strânşi în anii în care a avut exclusivitate pe piaţă şi consumă din aceşti bani de foarte mulţi ani de zile. În ultimii doi ani a consumat aproximativ 70 de milioane de dolari. Mai au, probabil, undeva în jur de 20 de milioane. TAROM mai poate trage de banii aceştia anul acesta. În anul 2020, foarte probabil, compania va intra în insolvenţă. Am spus de nenumărate ori şi de la această tribună: singura cale pentru a păstra această companie naţională, acest simbol naţional, pentru a o păstra viabilă într-o piaţă extrem de competitivă, din momentul acesta, este să o privatizăm. Rămânem cu brandul, rămânem cu acest brand iubit şi respectat, statul român rămâne acţionar, însă managementul trebuie dat unei companii puternice care ştie aviaţie. În condiţiile actuale de piaţă, o companie de stat nu se poate bate cu giganţii mondiali şi giganţii europeni. O să mergem acolo, o să venim în faţa dumneavoastră, aşa cum spuneau colegii noştri, şi o să vă propunem să luăm nişte măsuri, indiferent de culoarea politică, să păstrăm acest brand frumos. Mulţumim. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Doamna Dobrică Ionela Viorela, PSD.

Ionela Viorela Dobrică Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Înfiinţarea acestei comisii de anchetă parlamentară a activităţii TAROM este o necesitate evidentă, în condiţiile în care există întrebări care au nevoie de răspunsuri, în ceea ce priveşte activitatea unei companii de importanţă strategică pentru statul român şi, de aceea, Grupul parlamentar al PSD a votat pentru înfiinţarea acestei comisii. Menţionez că ancheta se va face pe o perioadă de 10 ani, şi nu aşa cum s-a precizat de la această tribună atunci când colegii noştri au încercat să politizeze, inclusiv această comisie de anchetă. Şi indiferent dacă acest lucru îi mulţumeşte sau nu pe colegii din opoziţie, repet, ancheta se va face pe ultimii 10 ani în ceea ce priveşte transparenţa totală în execuţia bugetară, în încheierea contractelor şi o serie de indicatori şi decizii ce ţin de performanţa managementului acestei companii. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Domnul Pambuccian, din partea Grupului minorităţilor naţionale.

Varujan Pambuccian Aş vrea să fac o mică observaţie. AGA înseamnă Adunarea Generală a Acţionarilor. AGA nu poate să fie demisă. Da, dacă societatea se dizolvă, putem considera la limita aceasta ca un fel de demisie a AGA. Reprezentanţii în AGA pot fi numiţi, retraşi de către acţionari. Atât am vrut să spun, ca o mică erată. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Poziţia 14. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele; PL-x 63/2019; lege organică. Comisia pentru administraţie publică, Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 267 de voturi pentru, 16 abţineri. Cu majoritate de voturi a fost adoptat. Domnul Moldovan Sorin-Dan, Grupul PNL. Vă rog. Explicarea votului.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vreau să le mulţumesc parlamentarilor care au susţinut acest proiect care este foarte important pentru comunitatea judeţului Cluj. Vreau doar să subliniez că acest proiect se realizează la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale Huedin, Sâncraiu şi Călăţele, prin Măsura M6B2 "Ruralul atractiv" din cadrul Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum. Vă mulţumesc pentru vot.

Eugen Nicolicea Domnul Csoma Botond, vă rog.

Botond Csoma Doamnelor şi domnilor, Aş dori să vă mulţumesc că aţi sprijinit acest proiect de lege. Este un proiect de lege foarte important pentru judeţul Cluj, pentru oraşul Huedin şi pentru comunele Sâncraiu şi Călăţele, zonă care se află la poalele Munţilor Apuseni şi este foarte important pentru dezvoltarea turismului în acea zonă. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Poziţia 15. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora; PL-x 16/2019; lege organică. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Este lege organică. Vă rog să votaţi. 278 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. Cu majoritate de voturi proiectul de lege a fost adoptat. Domnul Olar Corneliu, PNL, este înscris şi domnul Gheorghe Tinel, PNL. Dumneavoastră stabiliţi cine vorbeşte.

Tinel Gheorghe Vreau să exprim o poziţie personală a mea. Am votat împotriva acestui act normativ, pentru că - am spus-o şi la dezbaterile în plen...

Eugen Nicolicea Domnule Tinel, vă rog să mă scuzaţi!

Tinel Gheorghe ...după părerea mea, iniţiatorii...

Eugen Nicolicea Domnule Tinel, vă rog să mă scuzaţi! La explicarea votului se explică votul grupului.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Nu există nicăieri în Regulamentul Camerei Deputaţilor precizarea că explicarea votului se face în numele grupului.

Eugen Nicolicea Bine. Veniţi şi am să vă arăt.

Tinel Gheorghe Staţi acolo ca o "cocotă bătrână", ca să citez din clasici, şi tot ne categorisiţi intervenţiile publice... (Aplauze. Rumoare.) Da? Pe cuvânt, dar... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Vă rog să vă ocupaţi locul în bancă, după ce vă retrageţi cuvintele jignitoare. Dacă nu, am să dispun sancţionarea dumneavoastră. (Vociferări.) Aveţi cuvântul.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Este jignitor ce faceţi dumneavoastră la adresa colegilor...

Eugen Nicolicea Poziţia 15. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192...

Corneliu Olar M-aţi strigat nominal! (Gălăgie. Aplauze.)

Eugen Nicolicea Aplauzele vă definesc cu ceea ce apreciaţi dumneavoastră mai mult, pe cei care au aplaudat! 16. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; Pl-x 15/2019; lege organică. Comisia pentru industrii propune adoptarea propunerii legislative. Suntem primă Cameră sesizată. Vă rog să votaţi. 231 de voturi pentru, un vot împotrivă, 43 de abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi propunerea a fost adoptată. Poziţia 17. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 451 din 28 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 25 iulie 2018; PL-x 111/2018/2019. Este lege organică. Comisia pentru apărare şi Comisia juridică propun adoptarea legii cu amendamente. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 228, voturi contra - 18, abţineri - 35. Cu majoritate de voturi propunerea a fost adoptată. Poziţia 18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 312 din 9 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 9 iulie 2018; PL-x 132/2017/2018; lege organică. Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun adoptarea legii în forma trimisă la promulgare. Vă rog să votaţi. 183 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, două abţineri. Cu majoritate de voturi proiectul de lege a fost adoptat. Poziţia 19. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 456 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 16 noiembrie 2018; PL-x 242/2018/2019; lege organică. Comisia juridică propune adoptarea legii cu amendamente. Vă rog să votaţi. 174 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, 21 de abţineri. Cu majoritate de voturi proiectul de lege a fost adoptat. 20. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2019; PL-x 569/2017/2019. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea legii cu amendamente. Vă rog să votaţi. 185 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 91 de abţineri. Cu majoritate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă... Vă rog. Scuze! Explicarea votului.

Cătălin-Marian Rădulescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau, în calitate de iniţiator, în primul rând, dar şi în numele primarilor din toată ţara, în acelaşi timp, să mulţumesc colegilor mei din PSD care au semnat aceste două iniţiative - 242, privind incompatibilitatea, 569, privind conflictul de interese -, cât şi colegilor din PSD, din ALDE, din UDMR şi de la minorităţi, care astăzi au votat aceste două legi importante pentru primarii din ţară. Vreau să vă spun că timp de şase ani de zile primarii din toată ţara, indiferent de partid, şi-au pierdut mandatele, aleşi de cetăţeni în mod legal, datorită unor aberaţii care erau scrise în această lege a ANI, privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. Dacă acum şase luni de zile preşedintele Iohannis, un fost primar, nu ar fi atacat la Curtea Constituţională, aveam aceste două legi de şase luni de zile şi primarii nu-şi mai pierdeau în continuare mandatele. De astăzi încolo, după ce se vor promulga aceste două legi, primarii nu vor mai pierde mandatele nici pe conflict de interese, nici pentru incompatibilităţi trecute. Dar astăzi primarii din toată ţara au văzut care sunt partidele care repară nedreptăţile în ţară, din cauza unor legi nedrepte, şi care sunt partidele care îi mint şi care-i folosesc pe primari aşa cum îi folosesc de obicei. Mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 422/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 185 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 30 de abţineri. Cu majoritate de voturi a fost aprobat. Domnul Seidler Cristian, explicarea votului. Înainte de a lua cuvântul, trebuie să citesc articolul care spune aşa: "Liderii grupului parlamentar - evident şi cel care-l înlocuieşte, viceliderul - pot lua cuvântul în cadrul şedinţei de vot final pentru a explica votul grupului lor cu privire la adoptarea unei iniţiative legislative. Deputaţii neafiliaţi pot lua cuvântul pentru explicarea votului la finalul şedinţei de vot". Pe cale de consecinţă, un vot personal poate fi explicat doar de deputaţii neafiliaţi. Deci intervenţia colegului care a fost, nu s-a încadrat în prevederile regulamentare. Am avut dreptate să fac acest lucru şi rămâne sancţiunea de care am vorbit.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc. Atunci când un croitor face o haină fără să ia măsura dinainte, ulterior pune zece petice, mai mergeţi la acelaşi croitor? Legea salarizării a fost făcută, aşa cum se spunea aici, de la tribună, fără studiu de impact şi a fost peticită până acum de zece ori. Aşteptăm a unsprezecea peticire, de la al doilea "croitoraş cel viteaz", pentru că primul a plecat. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Vîlceanu Dan, Grupul PNL.

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, Ca să explicăm votul pe acest proiect de lege, o să vă dau citire unui mesaj pe care l-am primit în timpul dezbaterilor, de la oamenii care aşteptau o modificare. Şi este vorba de preşedintele... unui ordin dintre cele vizate de această modificare, care sună aşa: "Domnul deputat Solomon a minţit cu o neruşinare care întrece orice imaginaţie". Am aici mesajul. O să vă spun de la cine e şi, dacă vreţi, vă pot arăta, "aşa că vă rog să încetaţi să mai minţiţi oamenii că le majoraţi salarii... (Vociferări.) Da? Şi apoi, când vine vorba să dăm un vot, le spuneţi că n-aveţi bani." Domnule Florin Iordache - mă uit la dumneavoastră -, le-aţi promis biologilor, chimiştilor că le majoraţi salariile, aţi făcut amendament, după care v-aţi bătut joc de ei şi aţi votat împotriva lor, cum faceţi şi acum! (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Doamna Vasilescu Lia Olguţa, din partea Grupului PSD. Reamintesc că intervenţiile privind explicarea votului grupului propriu se încadrează în prevederile regulamentare, şi anume, nu trebuie să genereze drepturi la replică.

Lia Olguţa Vasilescu Stimaţi colegi, Rămân la părerea că cea mai bună variantă a Legii salarizării a fost cea din 2017, pe care a lucrat-o Guvernul. În Parlament am acceptat foarte multe amendamente la vremea respectivă, amendamente care nu s-au dovedit foarte viabile pe parcurs şi a trebuit să facem modificări. De exemplu, în acest raport apare poziţia de bucătar, pe care o scosesem din Legea salarizării, la cererea sindicatelor. Ca să vă faceţi o idee cam cum s-a operat pe această lege. Eu cred că legea respectivă ierarhizează foarte bine sectorul bugetar, inclusiv în ceea ce priveşte biologii şi chimiştii din spitale. În Programul de guvernare s-a prevăzut foarte clar. Creşterile cele mai mari, până la nivelul anului 2022, sunt pentru medici şi pentru asistente. Şi am făcut acest lucru tocmai pentru a stopa exodul medicilor şi asistentelor. Şi am reuşit acest lucru. Pentru că la ora actuală sunt foarte mulţi medici, din clinici importante din străinătate, care au anunţat că se întorc în România, care au anunţat Ministerul Sănătăţii că se întorc în România. Sunt mulţi care au venit deja. La concursurile care se organizează sunt mulţi care participă. În ceea ce priveşte amendamentele, eu cred şi îi rog pe colegii mei să fie foarte atenţi când mai depun astfel de amendamente, când le semnează, pentru că riscăm să stricăm echilibrul pe care l-a dat această lege. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Lista vorbitorilor s-a încheiat. Poziţia 22. Moţiunea simplă iniţiată de 103 deputaţi; MS 2/2019. Se adoptă, evident, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 108, insuficiente pentru a fi adoptată, existând 154 de voturi împotrivă, abţineri - 18, 7 colegi care n-au votat. Dau cuvântul domnului Năsui Claudiu. Este primul înscris la mine pe lista de vorbitori.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aţi votat împotriva acestei moţiuni simple, care ar fi însemnat un avertisment şi un vot de blam, mai ales pentru Ordonanţa Guvernului nr. 114. Ministrul finanţelor publice, care aici ne-a spus că este un om al dialogului, înainte de aceasta, vă reamintesc, a proferat injurii şi insulte şi de la această tribună, şi din Comisia pentru buget, finanţe, într-o lipsă de respect crasă pentru Parlament şi pentru dumneavoastră, dar nu l-aţi sancţionat. Ne-aţi spus, domnule ministru, când aţi venit aici, că ratingul României nu va suferi şi ne-aţi dat, i-aţi dat colegei noastre, Cristina Prună, Raportul S&P pentru România, în care, într-adevăr, nu scade ratingul, dar în schimb ce ne-aţi spus aici este că O.U.G. nr. 114 nu e nicio problemă, este foarte în regulă. Primele rânduri din acel raport pe care l-aţi dat ce ne spun? Ne spun tocmai de O.U.G. nr. 114 şi cum glonţul a trecut milimetric pe lângă ureche. Şi am un mesaj, în final, mai ales pentru Grupul ALDE. Să ştiţi că opoziţia la 114, contestarea la 114 nu se vede în dramolete la televiziune, se vede prin vot în Parlament. Votul dumneavoastră de astăzi a fost unul pentru susţinerea acestei ordonanţe. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Popescu Virgil-Daniel, Grupul PNL.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte de şedinţă, Domnilor colegi, Domnule ministru, Mă bucur că astăzi sunteţi în sală. Partidul Naţional Liberal, aţi văzut, a votat pentru moţiunea simplă, pentru că o Ordonanţă nr. 114 mai proastă nu s-a putut vedea până acum, cel puţin în domeniul energiei. 2% aţi luat din cifra de afaceri la companiile din energie, 2% aţi luat companiilor româneşti Hidroelectrica, Nuclearelectrica, lăsându-le fără bani de investiţii. Aţi plafonat preţul la producătorii de gaze naturale, minţind populaţia că va plăti mai puţin. De fapt, aţi plafonat preţul în aşa fel încât furnizorii, adică multinaţionalele şi Ioan Niculae să cumpere mai ieftin gazele naturale şi să le vândă mai scump la populaţie şi la industria românească. Practic tot ce aţi făcut, prin această Ordonanţă nr. 114, în domeniul energiei, nu aţi făcut decât să ajutaţi multinaţionalele, pe care, de altfel, în discursul public, şeful dumneavoastră de partid le demonizează. Eu nu înţeleg până la urmă ce doriţi? Să distrugeţi industria românească, să distrugeţi energia, să ne aruncaţi în braţele ruşilor? Asta doriţi?! Aţi reuşit, dacă asta doriţi! Sau vreţi să reuşiţi, dar nu vă vom lăsa! Mulţumesc. (Aplauze. Vociferări.)

Eugen Nicolicea Domnul Todoran Adrian-Mihăiţă, Grupul parlamentar al PMP.

Adrian-Mihăiţă Todoran Partidul Mişcarea Populară a votat pentru moţiunea de cenzură şi vă spun şi de ce. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, inflaţia în februarie a atins 3,83, în România. Media europeană este de 1,5. Guvernul din care faceţi dumneavoastră parte, domnule ministru, v-am spus şi luni, văd că a cam terminat tot în România - autostrăzile, spitalele, creşele, grădiniţele! Şi vă spuneam luni: aveţi grijă, avântul pe care l-aţi luat cu autostrăzile, să nu cumva să treacă şi la colegii noştri, la vecinii noştri din Bulgaria şi să le faceţi autostrăzile şi lor sau vecinilor din Ungaria, pentru că în momentul de faţă văd că, după datele dumneavoastră, economia duduie! Dar duduie doar în capul dumneavoastră, a unora! (Vociferări.) Pentru că românii astăzi, după o guvernare dezastruoasă, plătesc gaze, electricitate, alimente, medicamente mult mai scumpe de când sunteţi dumneavoastră la guvernare. Şi vă mai spun un lucru. Îndrăzniţi să credeţi - PSD-ALDE chiar distruge România! (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Domnul Vosganian Varujan, Grupul ALDE.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, În primul rând, trebuie să remarc cu apreciere sensibilitatea pe care o au unii colegi de-ai noştri să se simtă ofensaţi. Însă aş vrea să le recomand să răspundă şi ei cu aceeaşi sensibilitate şi, dacă doriţi să facem un armistiţiu, să renunţăm la adjective, cum am auzit şi astăzi, cu "neruşinări" şi cu "hoţi", cu "infractori", cu cea mai mare plăcere. Deci, stimate coleg, eu vă propun ca până la Paşte - după Paşte vom vedea ce-o mai fi - sau poate încă 40 de zile după Paşte, haideţi să nu ne mai jignim, haideţi să nu mai folosim apelative de acest fel. Sunteţi de acord? (Vociferări.) Bun! Deci dacă am terminat cu asta şi singurul mod în care ne vom adresa unii altora va fi pe numele de familie şi, eventual dacă suntem mai familiari, şi pe numele de botez, merg mai departe. E foarte nostim să ceri demisia ministrului finanţelor pentru că a crescut inflaţia. Eu vă recomand să vă adresaţi Băncii Naţionale, stimate domn, şi nu ministrului finanţelor. (Aplauze.) În al treilea rând, stimaţi colegi, nu mai muriţi de grija altuia! ALDE îşi face datoria. Max Weber spunea că sunt două feluri de a face politică - prin convingere şi prin responsabilitate. Sunt unii care îşi manifestă convingerile chiar şi în mod deşănţat, fără să se gândească la consecinţe. Şi sunt alţii care au în vedere şi consecinţele şi sunt şi responsabili. Eu admir modul în care dumneavoastră faceţi politică prin convingere, fără să vă gândiţi şi la consecinţele nesăbuite ale convingerilor pe care le prezentaţi cu atâta fanatism tandru. Lăsaţi-ne pe noi să ne manifestăm responsabilitatea. Şi o să vedem, într-o săptămână, două, cum va arăta cu adevărat ordonanţa care va fi aplicată în domeniul bancar, al fondurilor... (Timpul s-a epuizat. Microfonul s-a întrerupt.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Timpul a expirat. (Vociferări.) Doamna Lia Olguţa Vasilescu.

Varujan Vosganian Timpul meu...

Eugen Nicolicea Am înţeles. Mulţumim. Doamna Lia Olguţa Vasilescu, Grupul parlamentar al PSD.

Lia Olguţa Vasilescu OK. Dar nu luaţi din al meu. Stimaţi colegi de la PNL, vă invit să ieşiţi din retorica aceasta cu Rusia, că liderul nostru de grup n-a studiat la Moscova. (Aplauze.) În ceea ce priveşte Ordonanţa nr. 114. Este o ordonanţă care trebuie aplicată. (Vociferări.) S-au mărit veniturile românilor, au crescut pensiile şi salariile, dar, în acelaşi timp, unii au considerat că e bine să crească şi preţurile. Pentru preţurile la alimente avem Casa Agroalimentară. Pentru preţurile la energie şi gaze a fost dată această ordonanţă de urgenţă. Şi, da, e bine că Ioan Niculae este ajutat. (Vociferări.) Că i se plafonează preţul la gaze. (Aplauze.) Da, este bine că a anunţat că redeschide toate fabricile. Da, e bine că va avea o cifră de afaceri de un miliard de euro, care intră în economie. Da, ordonanţa aceasta ajută să se întâmple toate aceste lucruri. Şi, da, este bine că în ordonanţă sunt prevăzute, de asemenea, creşterea salariilor, a salariului minim pe economie pentru cei cu studii superioare, a salariului minim din construcţii, care ajunge la 3.000 de lei, sprijin pentru unităţile balneare. Da, este bine că se întâmplă foarte multe lucruri bune. Şi noi susţinem această ordonanţă de urgenţă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. 23. Vă rog să votaţi. Moţiunea nr. 1/2019 iniţiată de 91 de deputaţi - poziţia 23. 126 de voturi pentru. Insuficiente pentru a fi aprobată, având 148 de voturi contra. Mulţumesc că mi-aţi luat de pe ecran... Bun. Înscrişi la cuvânt. Domnul Oros Nechita-Adrian. Nu mai este. Domnul Ion Stelian.

Stelian-Cristian Ion Ar fi fost bine să fie şi ministrul justiţiei, aici, de faţă. Este evident că s-a făcut un troc. Este evident că v-a promis acele ordonanţe. Am observat că aţi început să recunoaşteţi că daţi ordonanţe pentru interesul prietenilor, pentru interesul anumitor persoane. Ar fi fost cazul ca şi în domeniul justiţiei să recunoaşteţi că toate ordonanţele date de ministrul justiţiei, iniţiate de Tudorel Toader, au fost în interesul lui Liviu Dragnea şi în interesul unei găşti. Din păcate...

Eugen Nicolicea O secundă...

Stelian-Cristian Ion ... nu avem ministru al justiţiei...

Eugen Nicolicea O secundă... prelungim timpul. Vă prelungesc timpul. Vă rog frumos, linişte în sală! Chiar şi cei care părăsesc... Vorbeşte un coleg al nostru.

Stelian-Cristian Ion Nu avem ministru al justiţiei, avem instituţia avocatului lui Liviu Dragnea şi al corupţilor. Cu asta se ocupă în ultimul timp Tudorel Toader. Numai asta face. Şi toate ordonanţele pe care le redactează sunt în această direcţie. Ordonanţele promise pentru adoptarea modificărilor la Codul penal şi la Codul de procedură penală sunt în interesul lui Liviu Dragnea şi îl vor scăpa pe acesta de dosare penale. De asemenea, ordonanţele promise, referitoare la completurile de 5 judecători, redeschid toate dosarele, inclusiv dosarul lui Liviu Dragnea. Despre asta vorbim acum. De aceea este nevoie de referendum pentru justiţie. Pentru a tranşa o dată pentru totdeauna această chestiune. Pentru a vă demonstra foarte clar că românii nu v-au votat să distrugeţi justiţia şi să vă apăraţi infractorii. (Timpul s-a epuizat. Microfonul s-a întrerupt.) (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc... pentru efortul făcut de a vorbi în aceste condiţii, deşi aţi făcut atacuri la persoane în cadrul explicării unui vot, ceea ce nu este permis pentru un deputat. Domnul deputat Cupşa.

Ioan Cupşa Doamnelor şi domnilor, Mă adresez dumneavoastră, fiecăruia dintre parlamentarii PSD şi ALDE, şi nicidecum nu mă adresez vreunuia dintre grupuri. Deşi justiţia din România este sub asalt, deşi Ministerul Justiţiei este lăsat de izbelişte, este subfinanţat, aşadar, sistemul judiciar este destabilizat, deşi Corpul magistraţilor se află sub o permanentă presiune, o presiune bolnavă, dătătoare de temeri, dătătoare de nesiguranţă, şi astfel independenţa judecătorilor şi imparţialitatea procurorilor sunt afectate, toate acestea având drept urmare o slăbire a calităţii actului de justiţie, o protejare doar a intereselor infractorilor şi o neglijare a intereselor noastre legitime, a celor mulţi şi oneşti, deşi toate aceste lucruri sunt cu forţa evidenţei prezentate de către noi, astăzi, doamnelor şi domnilor parlamentari din PSD şi ALDE, aţi ales să perpetuaţi această stare nocivă de lucruri. O faceţi pentru că puteţi. Este singurul dumneavoastră argument logic. Este rău, foarte rău pentru România. Luaţi aminte, sunteţi mulţi şi probabil că vă credeţi mici Dumnezei. Sunteţi doar mici. Permiteţi-mi să îl citez pe scriitorul Radu Paraschivescu, cel care vorbea "despre cine sunt noii Dumnezei pe spaţii mici." "«Aici eu comand» - e pandantul unei alte vorbe vestite: «Pentru că putem». Dacă umbli la acordul fin al diferenţei dintre singular şi plural, obţii un fel de mission statement în spatele căreia se piteşte abuzul, adică... (Timpul s-a epuizat. Microfonul s-a întrerupt.)

Eugen Nicolicea Da. Timpul s-a epuizat. Declar şedinţa închisă. Şedinţă de Birou... Vă rog, aveţi cuvântul, pentru fraza de încheiere.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor parlamentari, Gândiţi-vă că România suferă! Încercaţi să puneţi din nou România în primul rând! România în primul rând! Mulţumesc, domnule preşedinte. Mulţumesc, dragi colegi.

Eugen Nicolicea Mulţumesc pentru mesajul final. Declar şedinţa închisă. Avem şedinţă de Birou permanent, la sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,21.