14 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 (PL-x 519/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 - PL-x 519/2018; suntem în procedură de urgenţă. Dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului, Guvernului României.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul reprezentantului comisiilor raportoare.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri referitoare la asigurarea personalului necesar pregătirii preluării şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, în sensul instituirii posibilităţii de detaşare a funcţionarilor publici şi/sau a funcţionarilor publici cu statut special pe posturi contractuale. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Cele două comisii au dezbătut în şedinţe separate - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în data de 23 octombrie 2018, iar Comisia pentru muncă, în data de 24 octombrie 2018. Cele două comisii propun adoptarea proiectului, în forma adoptată de Senat. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 8 octombrie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul Oprea Dumitru, PNL.

Dumitru Oprea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aşa cum a fost prezentat raportul Comisiei pentru muncă, toţi deputaţii care au participat la şedinţa respectivă au fost de acord, cu unanimitate de voturi, cu adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Considerăm că preocupările unor persoane care parcă abia aşteptau un astfel de moment, să preia preşedinţia, ar fi dispărut cu certitudine, dacă problemele acestea ale noastre le-am fi declanşat poate chiar cu un an în urmă. În orice caz, proiectul de lege reglementează stabilirea măsurilor referitoare la trecerea prin detaşare a funcţionarilor publici şi/sau funcţionari publici cu statut special pe posturi contractuale. Toată lumea a fost de acord, proiectul de lege este emis de cele două comisii - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru administraţie publică - şi să fie votată forma adoptată de Senatul României. Mulţumim.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Simionca Ionuţ, PMP.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cu siguranţă, România are suficienţi oameni pregătiţi şi ţara noastră se poate organiza bine pentru preşedinţia României, cu specialişti. Din păcate, nu avem miniştri bine pregătiţi care să conducă aceste şedinţe, oricât de bun ar fi personalul nostru, şi oricât de buni ar fi specialiştii noştri, nu avem miniştri care să fie la conducerea Uniunii Europene.

Eugen Nicolicea Domnul Seidler Cristian-Gabriel, USR.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Acest proiect de lege vine să suplinească un grup de 60 de funcţionari care ar urma să funcţioneze sau funcţionează deja la data la care avem noi această dezbatere, în unitatea centrală de la Guvernul României. Ce nu spune acest proiect şi ce mă aşteptam să aflăm de la reprezentantul Guvernului, întrebare pe care am adresat-o, de altfel, şi în comisie, la dezbateri, este de câţi voluntari are nevoie şi câţi voluntari a reuşit să contracteze până în momentul de faţă Guvernul României, pentru a putea face faţă exerciţiului de preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene? Problema este că ne bazăm, în acest obiectiv foarte important, pe voluntari, idee, de altfel, întărită de fostul ministru al afacerilor europene. Nu ştim, cu o lună şi jumătate înainte de începutul preşedinţiei româneşti a Consiliului Uniunii Europene, de câţi oameni are nevoie România pentru acest exerciţiu. Guvernul României, din păcate, nu poate spune acest lucru. Ne spune doar că are nevoie până la 60 de funcţionari publici în unitatea centrală. Atât şi nimic mai mult, din păcate!

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Întrucât nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru votul final.