17 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 449/2017). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Am ajuns la punctul 18 din ordinea de zi distribuită. Procedura de urgenţă. 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. Dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului - Guvernul.

Eugen Nicolicea Din partea Comisiei juridice, vă rog.

Claudia Gilia Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. De asemenea, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, în scopul clarificării unor aspecte legate de procedura de restituire a taxelor prevăzute de respectivul act normativ şi pentru evitarea unor blocaje în procesul de restituire a sumelor. Astfel, proiectul de lege prevede modalitatea de lucru în două situaţii de excepţie: lipsa actului doveditor al plăţii, pe care trebuie să-l anexeze contribuabilul, situaţie în care organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date, precum şi situaţia în care autovehiculul pentru care s-a plătit taxa nu a fost înmatriculat de către plătitor. În acest caz, contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. De asemenea, se prevăd şi termenele în care se restituie sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, atât în cazul taxelor, cât şi în cazul timbrului de mediu. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii membri ai celor trei comisii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Bode Lucian Nicolae, PNL.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Modul în care guvernarea PSD-ALDE a gestionat problematica restituirii sumelor încasate ilegal din taxele de poluare este unul complet neprofesionist. Pe lângă cele două ordonanţe pe care le dezbatem astăzi în plen - vorbesc de Ordonanţa nr. 68, respectiv Ordonanţa nr. 52/2017 - a fost emisă o altă ordonanţă, Ordonanţa nr. 25/2018, care aduce completări celor două acte normative iniţiale. Haosul creat prin această inflaţie de acte normative pe acelaşi subiect denotă degringolada din actul de guvernare, cu efecte directe asupra cetăţenilor care au dreptul să-şi primească aceste sume înapoi. Fac precizarea că, în conformitate cu deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, vorbim de 6,4 miliarde de lei, încasaţi ilegal de statul român de la cetăţeni, din care Guvernul a reuşit să restituie în mai multe tranşe aproximativ 1,3 miliarde de lei, aceasta în condiţiile în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă statul român să restituie aceşti bani exact cum i-a încasat - într-o singură tranşă. Timp de un an aţi tot completat cadrul de reglementare în acest domeniu, de la legislaţia primară, la cea secundară, înnebunind lumea cu această lipsă de predictibilitate legislativă. Este corect ca cetăţenii să-şi recupereze sumele încasate ilegal de către statul român din taxa de poluare, sub diversele sale forme, motiv pentru care Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota aceste acte normative, dar totodată spun, sancţionăm în mod public bâlbele guvernamentale în adoptarea cadrului de reglementare aferent acestui domeniu. Tot ceea ce am afirmat la acest punct este valabil şi la punctul următor. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Simionca Ionuţ, Grupul PMP.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este bine că oamenii îşi pot recupera aceşti bani luaţi ilegal de către Guvern. Ar fi mai bine dacă am încerca să lucrăm puţin şi la impozitul pe autoturisme. Noi am făcut, cei din PMP, un proiect legislativ prin care se calculează impozitul direct proporţionat pe numărul de centimetri cubi ai autoturismului. A fost susţinut de foarte mulţi parlamentari, dar se pare că e prin comisii şi nicicum nu ajunge la noi, la Camera Deputaţilor, să dăm un vot şi să ajutăm cetăţenii şi din acest punct de vedere. În ceea ce priveşte recuperarea taxei de timbru, acest proiect legislativ pe care-l dezbatem acum, Partidul Mişcarea Populară va vota pentru. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dacă există comentarii cu privire la amendamentele admise sau respinse? Nu există. Rămâne pentru şedinţa de vot final.