22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii (PL-x 111/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii; PL-x 111/2019; caracter ordinar; procedură de urgenţă; raport fără amendamente. Are cuvântul reprezentantul Guvernului. Vă rog, varianta scurtă.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, vă rog, prezentaţi raportul, domnule deputat. Vă rog, domnule deputat.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 martie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din calitatea sa de membru al Uniunii Europene. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - s-au înregistrat 4 abţineri -, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii, în forma prezentată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul deputat Giugea Nicolae, vă rog frumos, aveţi cuvântul la PL-x 111.

Nicolae Giugea Mulţumesc, domnule preşedinte. Era normală şi firească o reorganizare a sistemelor de clasificare a carcaselor, ţinând cont de evoluţia pe care o au importurile în agricultura românească. Domnul Petre Daea, cel mai slab ministru al agriculturii de la Zăroni lui Petru Groza încoace, a reuşit o mare performanţă. (Vociferări.) A reuşit o mare performanţă! Aceea de a defini ca fiind hotărâtoare în dezechilibrarea balanţei comerciale a României agricultura - 1,7 miliarde de euro! Când a venit domnul Daea, importam 3,5 milioane de porci. În momentul de faţă importăm 6 milioane de porci! (Vociferări.) Când a venit domnul Daea şi a lansat Programul naţional cu oaia a avut un efect extraordinar. S-a dublat cantitatea de carne de oaie importată! Exportăm animale vii pe picioare şi importăm carcasă de carne de oaie. Şi ca să aveţi o părere despre ce înseamnă raportul importuri-exporturi al României, pot să vă spun că la nivelul lunii iulie exportasem 200 de tone de unt şi importasem 26.000 de tone de unt. Exportasem 3.000 de tone de brânză şi produse lactate şi importasem 38.000 de tone de brânză şi produse lactate. Asta e realitatea, dragi colegi! (Aplauze.) Mulţumesc. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul deputat Simionca Ionuţ, vă rog. Numai, că ne omoară drumurile pe urmă, domnule deputat!

Nicolae Giugea 10 secunde! Acordarea subvenţiilor la timp este obligaţia ministrului, nu este un favor pe care-l face fermierilor, domnilor de la PSD! (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă urăm succes în noua construcţie guvernamentală! Domnule Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu n-o să fac aşa de multă politică. Noi, în Comisia pentru agricultură, întotdeauna vrem binele agricultorilor. E o propunere legislativă pe care am susţinut-o şi în comisie, e o updatare a legii care este în acest moment în vigoare şi cred că nu doar această lege, dar mai multe legi trebuie updatate şi aduse la zi. Noi, Grupul parlamentar al PMP vom susţine această propunere legislativă şi, într-adevăr, subvenţiile trebuie date la timp. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Mai doreşte cineva să intervină? Domnul Simonis. Domnule lider, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Aveţi dreptate! Acordarea subvenţiilor este o obligaţie pe care o are ministrul şi ministerul, însă acest ministru Petre Daea este singurul care a făcut-o până la capăt şi anticipat, de foarte multe ori. Niciun Guvern PNL n-a reuşit această performanţă. Pe de altă parte, stimaţi colegi, nu trebuie să ne supărăm. La PNL e o întreagă dezbatere, sunt vreo cinci miniştri ai agriculturii, vreo cinci pe la industrii, vreo cinci pe la interne... Se ceartă între ei acum şi încearcă să iasă în evidenţă, pentru a fi selectaţi în acel Guvern care nu va trece prea devreme de Parlament. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.