20 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL-x 221/2017). ( rămas pentru votul final .)

Ion-Marcel Ciolacu 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013; PL-x 221/2017. Amendamente admise - 14; caracter ordinar. Dacă din partea iniţiatorilor există intervenţii? De la iniţiatori? Nu. Atunci domnul preşedinte Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, vă rog să ne prezentaţi raportul.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. În şedinţa din 7 octombrie 2019, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege sus-menţionat, în vederea examinării şi întocmirii unui nou raport. La întocmirea raportului înlocuitor Comisia pentru agricultură a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului, de a susţine adoptarea acestei propuneri legislative. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 mai 2017. De asemenea, proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul prevenirii comerţului cu miere şi produse apicole falsificate. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi - o singură abţinere -, să se supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. De asemenea, dacă-mi permiteţi, aş vrea să fac o completare pentru Departamentul Legislativ. Se propune o menţiune suplimentară în finalul raportului, şi anume: "Prezenta lege a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva UE 1.535 din 2015. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doriţi să luaţi cuvântul şi ca reprezentant al Grupului PSD, da?

Alexandru Stănescu Da. Încă o dată mulţumesc, domnule preşedinte. În 2017, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a ratificat rezoluţia prin care ziua de 20 mai a fost denumită, marcată, ca Ziua Mondială a Albinelor. Cred că, întâmplător sau nu, astăzi vom face un cadou apicultorilor din România, o lege modificată spre binele apicultorilor. Vreau să vă spun că în Comisia pentru agricultură am avut, eu ştiu, zeci de ore de dezbateri. Cred că am găsit o formulă care să satisfacă apicultorii din România. Legat de această lege, vreau să vă spun că ne-am propus, în primul rând, să protejăm albina autohtonă şi, în al doilea rând, să protejăm apicultorii, prin acea concurenţă neloială între mierea de albine şi acele amestecuri de miere. Bineînţeles, am ţinut cont de directiva europeană, e vorba de Directiva nr. 110, şi un lucru important pentru apicultori este că pe tot ce înseamnă miere nu se poate scrie "produs românesc" decât dacă respectă definiţia din Legea nr. 168/2017. Este vorba de legea prin care se instituie 10 octombrie, Ziua naţională a produselor româneşti. Nu în ultimul rând, aş vrea să le spun şi eu la mulţi ani apicultorilor, să fie mândri de această meserie, pentru că este o meserie nobilă şi o meserie foarte importantă pentru existenţa omenirii. Acum 100 de ani Albert Einstein spunea că "dacă albina dispare, în maximum patru ani de zile dispare şi omul". Vă mulţumesc mult.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Din partea Grupului USR, domnul Daniel Popescu. Vă rog. Online.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă se află în circuitul parlamentar de peste trei ani, iar de peste un an şi jumătate am purtat discuţii cu apicultori din mai multe judeţe, în special din Suceava, Bistriţa-Năsăud şi Călăraşi. Ce merită subliniat este faptul că România are apicultori de mare calitate şi datorită acestui fapt, de câţiva ani, ţara noastră se află pe locuri fruntaşe în UE la producţia şi exportul de miere de albine. Pe de altă parte, cum a spus şi antevorbitorul, ne confruntăm cu prezenţa pe piaţa românească a mierii neconforme din afara spaţiului comunitar, în special din Ucraina şi China, miere falsificată sau fără origine, corect declarată, dar prezentată pe piaţă ca producţie naturală şi autohtonă. Pe această cale le mulţumesc apicultorilor care au transmis propuneri, informaţii şi ne-au ajutat să înţelegem mai bine problemele cu care se confruntă în cadrul acestor dezbateri din teritoriu, dar şi a celor de la comisia de specialitate. Le mulţumesc colegilor din Comisia pentru agricultură şi reprezentanţilor ministerului că ne-au acceptat amendamentele, şi printre cele mai importante aş dori să amintesc: obligaţia înfiinţării de registre şi evidenţe genealogice; etichetarea corectă a produselor româneşti şi interzicerea simbolurilor româneşti cu eticheta produselor cu altă provenienţă decât cea naţională; o protecţie mai mare a albinei autohtone, prin finanţarea proiectelor şi a măsurilor în care se utilizează material genetic apicol autohton sau eliminarea din lege, cum am văzut împreună cu colegii, a unor formulări care puteau genera asupra apicultorilor abuzuri din partea unor autorităţi de control. În încheiere, Grupul parlamentar al USR va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Şi pentru că ne aflăm în contextul Zilei mondiale a albinelor, care se sărbătoreşte în fiecare an la 20 mai, sperăm ca modificările să răspundă la o parte dintre problemele pe care aceştia le întâmpină, apicultori din toată ţara, probleme care ne-au fost aduse la cunoştinţă în cadrul acestor dezbateri. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Ionuţ Simionca. Vă rog. De data aceasta fizic, nu online.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această lege a fost reîntoarsă din plenul Camerei Deputaţilor de trei ori. Am dezbătut-o la comisie, cum spunea şi domnul preşedinte, cel puţin 50-60 de ore. Este o lege bună care, în primul rând, protejează rasa autohtonă, Apis mellifera carpatica, o rasă care este foarte bună pentru noi, pentru români, şi rupe dependenţa de a importa mătci şi material genetic din afara României. În acelaşi timp, prin etichetare şi prin felul în care noi am lucrat această lege, protejăm apicultorii români, şi mierea românească poate fi identificată. Şi nu numai mierea, dar toate produsele apicole. Este o lege bună pe care noi, cei din PMP, o s-o votăm şi vă rog şi pe dumneavoastră, dragi colegi, să o votaţi, să sprijinim apicultorii. Şi astăzi le spun şi eu la mulţi ani tuturor apicultorilor. Şi cam atât. Doamne ajută!

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dacă la titlu sunt intervenţii? Dacă la amendamentele admise, de la 1 la 14, intervenţii? Nu. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.