6 mai 2020 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Şedinţa Camerei Deputaţilor, vot final electronic la distanţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Începem şedinţa de vot final prin mijloace electronice la distanţă. Vă propun să facem un vot de control pentru verificarea cvorumului. De asemenea, vă aduc la cunoştinţă decizia în unanimitate a Comitetului liderilor. Deputaţii care intervin telefonic pot să se exprime asupra votului la toate punctele prinse pe ordinea de zi, într-o singură intervenţie, la început. Domnul lider Drulă.

Cătălin Drulă Da. O rugăminte ar fi. Înainte să începem votul final, măcar lista de vot să fie pusă pe site, mai ales că suntem toţi sau o mare parte suntem la distanţă, mai mult de 90% din Parlament. Haideţi să nu ne grăbim chiar aşa de tare, că nici măcar n-au încărcat lista, că le ia 5 minute să o pună pe site!

Ion-Marcel Ciolacu Da. Corect. Vom începe după ce lista va fi afişată.

Cătălin Drulă Da. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Dintre colegii noştri care sunt în sală, dar nu au tabletă şi nu pot să voteze, aş dori de la liderii de grup o listă cu aceşti colegi, să-i pot nominaliza. Deci, în sală, sunt domnul Viziteu, domnul Dobre şi domnul Pirtea, da? OK! Până se urcă pe site, haideţi să facem un vot de control. Pregătiţi votul. Pentru cvorum. Vă rog să votaţi. (Vot electronic la distanţă.) Rezultatul votului - 294 prezenţi. Suntem în cvorum. Ordinea de zi este afişată pe site-ul Camerei Deputaţilor. Intrăm în ordinea de zi. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996; PL-x 150/2020; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru mediu propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Viziteu? Cum votaţi? Pentru? La toate...? Vot pentru - domnul Viziteu. Domnul Dobre?

Victor Paul Dobre Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Vot pentru. Domnul Pirtea?

Marilen - Gabriel Pirtea Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Vot pentru. Mulţumesc. Domnul Chiriac Viorel.

Viorel Chiriac "Pentru", la toate proiectele, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Chiriac Viorel - "pentru" la toate proiectele. Domnul Mărgărit? Domnule deputat, vă rog.

Mitică-Marius Mărgărit Am onoarea, să trăiţi domnule preşedinte! Vot pentru, la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bârlădeanu?

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Bună ziua, domnule preşedinte! Vot pentru, la toate proiectele.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Cucşa?

Marian-Gheorghe Cucşa Bună ziua! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Tîlvăr?

Angel Tîlvăr Bună ziua, tuturor! "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Staţi, că mai avem şi pe domnul Halici.... să închidem, Vrancea. Domnul Halici?

Nicuşor Halici Bună ziua, domnule preşedinte. Votez "pentru", la toate proiectele de lege de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Văcaru?

Alin Vasile Văcaru Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru?

Alin Vasile Văcaru Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu La toate proiectele sau numai la acest proiect? Domnule deputat Văcaru, la toate proiectele sau...? La domnul Bota Marius, vă rog. Domnule deputat, vă ascultăm.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Doamna deputat Intotero Natalia?

Natalia-Elena Intotero Bună ziua! Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ciocan Dan? Domnul deputat Ciocan Dan? Revenim la dânsul. Doamna Jivan Luminiţa?

Luminiţa-Maria Jivan Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. O zi frumoasă!

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Axinte Vasile?

Vasile Axinte Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Ciocan Dan, din nou. Domnule deputat, ne auziţi?

Dan Ciocan Da. Acum am intrat iar. Nu ştiu ce... se întrerupe conexiunea aceasta... Votez "pentru" la toate proiectele.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc mult. Domnul Văcaru, din nou. Vă rog.

Alin Vasile Văcaru "Pentru" la toate, domnule preşedinte. Nu vă auzeam!

Ion-Marcel Ciolacu Bine. Mulţumesc mult. Secretariatul, câţi sunt? Cu 303 voturi pentru şi două abţineri, adoptat. Deci 12 - telefonic, 3 - în sală şi 288 - electronic. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Pl-x 651/2018; lege ordinară. Comisia pentru buget propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Viziteu? Pentru. Domnul Dobre? Pentru. Domnul Pirtea? Pentru. Domnul Prisnel Adrian-Claudiu? Vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel Da.

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascult!

Adrian-Claudiu Prisnel Bună ziua! Pentru punctul 3 şi pentru punctul 12 votul este "împotrivă", adică pentru PL-x 664/2019 şi Pl-x 75/2020. Pentru toate celelalte, votul este "pentru". Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Palăr Ionel?

Ionel Palăr Nu funcţionează, domnule preşedinte, sistemul, la acest vot. Votul meu este "da".

Ion-Marcel Ciolacu "Pentru".

Ionel Palăr "Pentru", da.

Ion-Marcel Ciolacu Bun. Avem 14 telefonice. Domnul Boboc Valentin?

Valentin Gabriel Boboc "Pentru" la toate proiectele de lege, începând de acum încolo.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. (Vociferări.) La votul precedent a votat pe tabletă, domnule Dobre! 289 plus 18 voturi, respectiv, telefonice - 15 voturi şi 3 din sală, 307 voturi pentru, două voturi împotrivă, un vot "prezent, nu votez". Adoptată. 3. Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive; PL-x 664/2019; lege ordinară. Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Domnul Viziteu? Împotriva plafonării IFN-urilor, am înţeles! Domnul Dobre? Împotrivă şi dumneavoastră. Domnul Pirtea? Împotrivă. Mai avem... Domnul Palăr? Presupun că împotrivă.

Ionel Palăr Împotrivă, domnule preşedinte. Şi vă rog la toate să mă luaţi telefonic.

Ion-Marcel Ciolacu Păi, solicitaţi dumneavoastră!

Ionel Palăr Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Avem 5 voturi împotrivă. Da? 13 voturi pentru - telefonice şi în sală. Domnule Georgian Pop, vă rog.

Georgian Pop "Pentru" la toate proiectele. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru...

Georgian Pop "Pentru" la toate proiectele, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Avem 14, în acest moment, adunate. Domnul Andronache?

Gabriel Andronache Mulţumesc, domnule preşedinte. Din păcate nu am putut vota. Votez "pentru" la toate proiectele, cu excepţia punctelor 3 şi 12, unde votez împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles. La acest proiect, deci, împotrivă. Avem 6 voturi împotrivă, 14 voturi pentru. Vă mulţumesc, domnule Andronache. 205 voturi pentru, 97 voturi împotrivă, 13 abţineri, un deputat - "nu votez". Adoptat. Legi ordinare. Respingeri. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul pentru statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002; Pl-x 73/2020; lege ordinară. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru tehnologia informaţiei propun respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. Domnul Viziteu? Domnul Dobre? Pentru? Domnul Pirtea? Pentru. Deci avem 14 o dată, plus 3, deja avem 17. Şi îl mai avem pe domnul Palăr, domnul Andronache, deci încă 3. Sunt 20. Au spus...

Ionel Palăr "Da" pentru respingere. Palăr sunt!

Ion-Marcel Ciolacu Pentru respingere. Corect! Cu 304 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, două abţineri, unul "nu votez", adoptată respingerea. Legi organice. Adoptări. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; PL-x 127/2020; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Domnul Palăr.

Ionel Palăr "Da" pentru adoptare, domnule preşedinte. Mulţumesc frumos.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Viziteu? Pentru. Domnul Dobre? Domnul Pirtea? Revenim la cifra consacrată, 20.

Marilen - Gabriel Pirtea Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascultăm, domnule...

Marilen - Gabriel Pirtea Bună ziua, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua!

Marilen - Gabriel Pirtea În principiu, "pentru" la toate proiectele, în afară de...

Ion-Marcel Ciolacu Vă ajut eu! Punctul 12.

Marilen - Gabriel Pirtea Poftim?

Ion-Marcel Ciolacu Punctul 12.

Marilen - Gabriel Pirtea Pentru, da!

Ion-Marcel Ciolacu La toate proiectele "pentru", mai puţin punctul 12, presupun?

Marilen - Gabriel Pirtea Da, da.

Ion-Marcel Ciolacu Corect! Gata, ne-am lămurit! Mulţumim.

Marilen - Gabriel Pirtea Cu plăcere. O zi bună!

Ion-Marcel Ciolacu Deci avem 21 de voturi. În unanimitate de voturi, adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială; PL-x 141/2020; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu menţiunea că... Domnul Viziteu? Domnul Dobre? Domnul Pirtea - pentru. Deci, aceleaşi 21 de voturi pentru. Domnul Palăr?

Ionel Palăr Pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Ştiu, mi-am dat seama şi vă şi trecusem. Vă mulţumesc. În unanimitate de voturi, adoptat. Domnilor lideri, Doamnelor şi domnilor colegi, Vă propun să avem timerul de un minut la următoarele voturi, fiindcă deja ne-am obişnuit cu procedura de vot. 7. Proiectul de Lege pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; PL-x 386/2019; lege organică. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru apărare propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Domnul Viziteu, domnul Dobre şi domnul Pirtea? Presupun că pentru, nu? Şi domnul Palăr tot pentru. Vă rog, domnule Palăr.

Ionel Palăr Da, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru, da? Nu vreţi să vă ajut eu şi reţinem că pentru punctul 12 sunteţi împotrivă, în rest pentru?

Ionel Palăr Nu ştiu dacă mă puteţi ajuta, domnule preşedinte, îmi cer scuze!

Ion-Marcel Ciolacu Ba da... Este o decizie a liderilor că puteţi să vă exprimaţi în acest sens pentru toate proiectele.

Ionel Palăr Luaţi-mă uşor şi luaţi-mă individual! Vă mulţumesc frumos pentru înţelegere.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 273 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 6 abţineri, unul - "nu votez". Adoptat. Legi organice. Respingeri. 8. Proiectul de Lege privind Codul administrativ; PL-x 190/2020; lege organică. Comisia pentru buget, Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. Domnul Havrici. Vă rog.

Emanuel-Iuliu Havrici Vot pentru, până la final.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. 22. Domnul Palăr?

Ionel Palăr Mulţumesc, domnule preşedinte. După o analiză făcută, "da" la toate, mai puţin punctul 12, unde sunt împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Deci şi la acest punct, la respingere, pentru, da?

Ionel Palăr Da.

Ion-Marcel Ciolacu Mă bucur că... n-aţi avut încredere în mine!

Ionel Palăr Vă mulţumesc pentru sprijin.

Victoria Longher Alo!

Ion-Marcel Ciolacu Doamnă deputat, vă rog.

Victoria Longher Votez "pentru" pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu 24. Doamna Longher... Vă mulţumesc.

Victoria Longher La revedere! O zi bună!

Ion-Marcel Ciolacu Sărut mâna! Avem 287 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată respingerea. 9. Proiectul de Lege pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; PL-x 253/2019; lege organică. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru apărare propun respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. Domnul Viziteu? Pentru până la sfârşit! Până la 12. Şi la 12 sunteţi contra. Am înţeles. Domnul Dobre? Până la 11 inclusiv, deci la fel ca domnul Viziteu, de la USR, nu? Votaţi la fel. Am înţeles. Domnul Pirtea? Deci la fel ca domnul Dobre şi ca domnul Viziteu, de la USR. Am înţeles. Şi domnul Palăr. Dânsul e la fel... 295 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată respingerea. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Pl-x 74/2020; lege organică. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun respingerea propunerii legislative. Primă Cameră sesizată. Vot, vă rog. Rămân tot 22, da? Mulţumesc. Cu unanimitate de voturi, adoptat. Precizez: data prezentării în Biroul permanent - 24 martie 2020; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final - 7 mai 2020, potrivit art. 75 alin. (2) din Constituţie şi art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2015 privind pensiile militare de stat; Pl-x 90/2020; lege organică. Comisia pentru apărare şi Comisia pentru muncă propun respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. De asemenea, aici, la acest proiect tot 22 de voturi pentru. Data prezentării în Biroul permanent - 24 martie 2020; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final - 7 mai 2020, potrivit art. 75 alin. (2) din Constituţie şi art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 295 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 5 abţineri, un vot neexprimat. Adoptată respingerea. Ultimul punct de pe ordinea de zi. 12. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului; Pl-x 75/2020; lege organică. Comisia juridică propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. Menţionez: sunt 7 voturi împotrivă şi 15 voturi pentru, din cele 22 exprimate deja telefonic. Domnul deputat Ionuţ Simionca, de la Bistriţa. Vă rog. Domnule deputat, vă ascultăm. Din greşeală! Vă rog.

Ionuţ Simionca Mă auziţi? Alo!

Ion-Marcel Ciolacu Vă aud. Spuneţi! Da.

Ionuţ Simionca La PL-x 74/2020 nu am reuşit să votez şi era un vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Ionuţ Simionca Mulţumesc şi eu.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Dehelean.

Silviu Dehelean La PL-x 75/2020, vot împotrivă, domnule preşedinte. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Sunt 8 voturi împotrivă... 112 voturi împotrivă şi avem 9 cu 15, 184 pentru. Deci, cu 184 de voturi pentru, 112 voturi împotrivă, 4 abţineri, două voturi "nu votez". Domnul Sighiartău Robert.

Robert-Ionatan Sighiartău Votez împotrivă la ultimul punct. Nu mi s-a înregistrat...

Ion-Marcel Ciolacu 113 voturi împotrivă. Corect! 113 cu 184, propunerea legislativă... respingere... adoptată. Prima Cameră sesizată. La fel, data prezentării în Biroul permanent 24 martie 2020; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final - 7 mai 2020, potrivit art. 75 alin. (2) din Constituţie şi art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Sesiunea de vot final s-a încheiat. Membrii Biroului permanent la şedinţă, vă rog.