Camelia Gavrilă

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Gavrilă Camelia, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-02-14 Distinsă doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea se numeşte "Epilogul unei crize politice" - presupunând că ...
2017-02-14 Deşi asistăm la un final de dezbatere legislativă, vreau totuşi să atrag atenţia şi să semnalez, ca profesor şi ca fost ...
2017-02-14 Propunerea legislativă are numărul Pl-x 163 din 2016 şi se referă la abrogarea art. 5 din Legea educaţiei. Obiectul ...
2017-02-14 Este un raport comun pentru această propunere legislativă, pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1, un ...
2017-02-14 Obiectul acestei iniţiative a fost analizat şi s-a elaborat un raport comun, de către Comisia juridică, de disciplină ...
2017-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Înainte de a citi materialul comisiei, intrând într-un dialog cu domnul deputat, aş vrea ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Distinşi colegi, Vă supun atenţiei dumneavoastră, la ...
2017-02-28 Vom porni de la 3.000 de elevi, în anul acesta, şi numărul va creşte substanţial. Păstrându-ne luciditatea şi ...
2017-02-28 ... tehnologic...
2017-02-28 ... şi învăţământ profesional dual. Educaţia trebuie să rămână în atenţia noastră şi nu doar o temă seducătoare de ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Tocmai pentru că pledoaria iniţiatorului a fost şi cu valoare simbolică, dincolo de ...
2017-02-28 Subiectul este de mare complexitate şi care trebuie să se afle constant în atenţia noastră, în atenţia comisiilor de ...
2017-03-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ne aflăm în faţa unui moment extrem de important, deşi ...
2017-03-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. O să rog, la stenogramă, să se consemneze o completare şi o corecţie. Dintr-o eroare ...
2017-03-07 Bună dimineaţa! Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Este o tradiţie ca în luna martie ...
2017-03-07 Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Raportul asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii ...
2017-03-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Pledoarie impresionantă a domnului secretar de stat, am simţit şi patosul, pasiunea, de ...
2017-03-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată ministrului educaţiei naţionale şi se referă la strategia ...
2017-03-21 Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Obiectul declaraţiei mele de astăzi se referă la "Consiliere şi suport ...
2017-03-21 ... să fie şi o iniţiativă legislativă, în sensul în care să existe un consilier la maximum 500-600 de elevi. Nu doar ...
2017-03-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Această propunere legislativă trebuie să ridice în atenţia ...
2017-04-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a analizat propunerea legislativă, Pl-x 20/2017, pentru completarea Legii ...
2017-04-03 Îmi permit să revin, pentru că în prima parte eram îngrădită de procedură şi trebuia să lecturez argumentaţia, ...
2017-04-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Subiectul declaraţiei de astăzi se referă la rolul şi importanţa studenţilor în ...
2017-04-04 ... şi mai ales deschiderea de cămine studenţeşti, şi în Iaşi, ca şi în alte zone ale ţării. Dar e nevoie de ...
2017-04-04 ... a tinerilor în viaţa academică şi... (I se întrerupe microfonul.) ... voluntariatului şi a normelor aferente ...
2017-04-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Câteva punctări legate de importanţa acestei ordonanţe, care este propusă spre ...
2017-04-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea se referea la strategia Ministerului Educaţiei, legată de un proiect ...
2017-04-10 Nu este chiar al dumneavoastră... Fac doar o constatare. Apreciez materialul în mare parte. Dacă nu aş fi din domeniu ...
2017-04-11 Nicio problemă. Sper să vă meargă bine, dacă v-aţi întors! Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie ...
2017-04-11 Mulţumim, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a analizat Propunerea legislativă ...
2017-04-11 Este un proiect destul de vechi, din 2010, vorbim de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010, înregistrat cu PL-x ...
2017-04-11 ... respingerea, din motivul raportării la o lege care deja este abrogată, Legea nr. 84. În acelaşi timp, vorbim de o ...
2017-04-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia a fost sesizată în fond ...
2017-05-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii menţionate de dumneavoastră, Comisia pentru învăţământ şi Comisia ...
2017-05-02 5 minute, vă rog.
2017-05-02 Din partea Grupului PSD. Menţionăm susţinerea deplină a acestui proiect care se asociază cu alte programe ce vizează ...
2017-05-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul se referă la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii ...
2017-05-03 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se referă la conceptul de dezvoltare durabilă şi la ...
2017-05-15 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Ne aflăm în faţa unui proiect de hotărâre care are mai ales o valoare ...
2017-05-16 Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Subiectul declaraţiei de astăzi se referă la cercetare, ca pilon ...
2017-05-16 Constatăm la acest moment un anumit clivaj între potenţialul major intelectual al universităţilor, un potenţial legat ...
2017-05-16 ... românească. În concluzie, şi Guvernul, şi Parlamentul, şi demersurile legislative trebuie să insiste asupra ...
2017-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Era firesc ca şi Comisia pentru educaţie să se pronunţe în acest sens, pentru un proiect ...
2017-05-16 Deci sunt facilităţi pe care le-am gândit. Cred că proiectul acesta trebuie reluat şi reformulat, sunt de acord ...
2017-05-16 ...şi cu experienţa ieşeană, care este extrem de importantă pentru sprijinirea excelenţei, arătând că vizăm, de fapt, ...
2017-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi deputaţi, Declaraţia mea de astăzi se referă la ...
2017-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi ...
2017-05-23 Punctul de vedere al Partidului Social Democrat a fost de a susţine acest proiect legislativ extrem de generos, extrem ...
2017-05-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se referă la "Problema ...
2017-05-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, În baza prevederilor Regulamentului Camerei ...
2017-05-30 Stimaţi colegi, Comisia noastră a fost sesizată în fond cu PL-x 47, Proiectul de Lege privind stimularea personalului ...
2017-05-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Social Democrat susţine acest proiect legislativ. Va vota pentru acest ...
2017-06-07 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se referă la o categorie ...
2017-06-07 O concluzie. ... şi coeficienţii din alte zone. Chiar dacă efortul bugetar este mare, în condiţiile în care vorbim de ...
2017-06-13 "Alimentaţia şi obezitatea infantilă. Demersuri educaţionale, medicale şi de cercetare" Rapoartele anuale ale ...
2017-09-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea evocă un moment care s-a consumat ...
2017-09-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. În sinteză, raportul comun se referă la PL-x 115 din februarie 2017, referitor la Legea ...
2017-09-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Subiect important, subiect delicat şi complex, tocmai faptul că ...
2017-09-13 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se referă la ideea ...
2017-09-13 O clipă. Doar nevoia de a acorda suportul alimentar pentru preşcolari şi elevi şi a generaliza acest suport ...
2017-09-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de PL-x 248/2017 şi prevede o aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-09-13 Comisia de învăţământ a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. ...
2017-09-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul Comun asupra Cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de ...
2017-09-25 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia noastră, pentru învăţământ, a primit spre dezbatere în fond Propunerea ...
2017-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se referă la ...
2017-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Câteva clarificări. Partidul Social Democrat, de asemenea, a votat pentru respingerea ...
2017-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, În numele Comisiei pentru învăţământ, care a analizat cu foarte ...
2017-10-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. ...
2017-10-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Ambele interpelări se referă la problema dezvoltării activităţilor infrastructurii ...
2017-10-04 "Anul universitar 2017-2018 - permanenţe valorice şi reconfigurări în actualitate" Deschiderea anului universitar ...
2017-10-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a primit spre dezbatere în fond cererea de reexaminare a Legii ...
2017-10-11 Câteva precizări absolut necesare, pentru că, sigur, este o lege care trezeşte dezbateri. Polemica este importantă, are ...
2017-10-17 Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea de astăzi se referă la valorile culturale şi spirituale ale Iaşiului, ...
2017-10-17 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia noastră pentru învăţământ a primit, cu adresa Pl-x 225/2017, pentru dezbatere în ...
2017-10-24 "Bursele şcolare - semnificaţii pedagogice, împliniri şi evoluţii necesare" Calitatea educaţiei presupune o viziune ...
2017-10-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Trecusem intenţia şi la anterioara comunicare, pentru că sunt chestiuni care au stat în ...
2017-10-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-10-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-o sinteză, pentru a ne încadra în timp. Raportul se referă la Proiectul de Lege ...
2017-10-31 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se referă la ...
2017-10-31 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a dezbătut în fond Proiectul de Lege privind modificarea şi ...
2017-10-31 Stimaţi colegi, Este nevoie să facem diferenţa şi să precizăm că sunt categorii de burse care vin de la Ministerul ...
2017-10-31 Raport asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Adventus" din Cernica. Comisia noastră a discutat ...
2017-11-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei ...
2017-11-06 Comisia pentru învăţământ a primit, cu adresa Pl-x 181 din 29 mai 2017, pentru dezbatere în fond, Propunerea ...
2017-11-06 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Nu fac parte dintre cei extrem de pasionaţi de acest proiect legislativ. L-am analizat ...
2017-11-07 "Vaccinarea persoanelor din România. Fiecare copil merită o şansă la viaţă" În contextul dezbaterilor vii, tensionate ...
2017-11-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor. Stimaţi colegi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi ...
2017-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi porneşte de la ...
2017-11-21 Deşi nu mi-aţi dat cuvântul la legea anterioară, o să-mi permiteţi să conexez cele două abordări, pentru că într-o ...
2017-11-29 "1 decembrie 2017 - reafirmarea unităţii naţionale, valori şi sensuri ale prezentului" Regele Ferdinand al României în ...
2017-11-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a fost sesizată pentru dezbaterea în fond a Proiectului de ...
2017-11-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a primit spre dezbatere în fond Propunerea legislativă privind ...
2017-12-06 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Pe fondul unei eterne dispute asupra construirii ...
2017-12-06 ... definit, precizat clar, fără echivocuri politice. Cred că este un element care poate uni şi care trebuie să fie ...
2017-12-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. În sfârşit, ajungem la un proiect extrem de mult aşteptat şi la care s-a atins ...
2017-12-21 Raport asupra Propunerii legislative pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş; Pl-x ...
2017-12-20 Mulţumesc.
2017-12-20 Mulţumesc, domnule preşedinte E vorba de nr. crt. 51. Au fost nişte neclarităţi care s-au rezolvat în discuţie cu ...
2017-12-20 52. E vorba de "alocarea sumei de 400 de mii de lei pentru realizarea unui centru de formare în contextul Casei ...
2018-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Pornind de la sărbătorita Zi mondială dedicată ...
2018-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul comun al celor două comisii, referitor la PL-x 378. Este vorba de Proiectul de ...
2018-02-06 Dincolo de raportul pe care l-am prezentat, este de subliniat importanţa consumului de fructe şi legume proaspete, care ...
2018-02-12 Da, mă străduiesc să fiu concisă. Subiectul este important însă. Este vorba de Pl-x 292/2017. Comisia pentru învăţământ ...
2018-02-12 Doamnă preşedinte, Interpelarea pe care am selectat-o pentru susţinere este adresată Ministerului Comunicaţiilor şi ...
2018-02-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se referă la un program necesar şi eficient de formare ...
2018-02-13 Dacă tot aţi evocat spaţiul mioritic, să vorbim, aşa, şi de vibraţia metafizică de care Blaga spune, vorbeşte, când se ...
2018-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi are în centru planurile-cadru pentru învăţământul ...
2018-02-21 ... deschizând, însă, şi acel proces extrem de dorit, de long life leaming , pentru că şcoala nu se termină odată cu ...
2018-02-21 ...ca semn al educaţiei permanente. Mulţumesc. Deputat al PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă.
2018-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul Comisiei pentru învăţământ asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru ...
2018-02-21 Doamnelor şi domnilor colegi, Sigur că atunci când vorbim despre educaţie, despre opinii, polemici, despre pasiune - ...
2018-02-21 Am verificat ultimul paragraf şi eroarea materială este că formula finală trebuia să fie "respingerea cererii de ...
2018-02-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea pe care am selectat-o pentru lectură rapidă este adresată ministrului ...
2018-02-28 Bună dimineaţa! Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi este o reflecţie asupra situaţiei ...
2018-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Social Democrat susţine şi votează, în unanimitate, prevederile acestei ...
2018-02-28 ... foarte complexe. Şi de aceea noi le asumăm şi cred că trebuie să le votăm cu maximă responsabilitate şi să le ...
2018-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru completarea art. 258 din ...
2018-03-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Doamnă secretar de ...
2018-03-05 Nu l-am primit în scris!
2018-03-07 "Educaţia actuală, dincolo de retorica politică" Dincolo de retorica politică, o moţiune pe tema educaţiei este un ...
2018-03-14 "Studiul limbilor străine, premisă a educaţiei moderne, condiţie a multiculturalismului european" Declaraţia mea de ...
2018-03-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Câteva consideraţii legate de aceste două, de fapt, iniţiative. E foarte importantă ...
2018-03-19 Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi al Comisiei pentru politică economică... (I ...
2018-03-19 ... asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea ...
2018-03-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se referă la ...
2018-03-20 Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia ...
2018-03-20 Raport înlocuitor asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei ...
2018-03-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2018-03-26 Comisia pentru învăţământ a primit, cu nr. Pl-x 463, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea ...
2018-03-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectul Legii manualului şcolar; PL-x 86 din 2018. Comisia a dezbătut, ...
2018-03-28 "Psihologia - calea şi soluţia pentru un mediu educaţional de calitate, sigur şi echilibrat" Implementarea unei ...
2018-03-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Suntem în faţa unei iniţiative legislative de mare generozitate şi de ...
2018-03-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este firesc, şi cei care am votat în favoarea Legii manualului, să ...
2018-04-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Să îndreptăm privirea şi spre partea frumoasă a ...
2018-04-04 Doar câteva consideraţii, fiind o propunere de respingere. Dar pentru că vorbim despre educaţia pentru sănătate, în ...
2018-04-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 99 din Legea ...
2018-04-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. PL-x 54 se referă la domeniul cercetării. Proiectul de lege are ca obiect de ...
2018-04-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Pl-x 580/2017. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei ...
2018-04-18 "Dezvoltarea urbană şi arhitectura modernă, în raport cu zonele verzi, cu parcurile municipale" "Dacă planifici oraşele ...
2018-05-09 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Declaraţia de astăzi, în contextul unei zile ...
2018-05-09 ... revizuiri de curriculum. Deci seturi de măsuri ample, coerente, care vizează toate segmentele, pentru a fi această ...
2018-05-09 Mulţumesc, doamnă preşedinte. PL-x 181/2017. Raport asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi ...
2018-05-09 Aş propune 5 minute.
2018-05-09 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Am revenit pentru că, deşi eu am făcut o paranteză şi am completat simpla lectură a ...
2018-05-16 "Criza resurselor umane înalt calificate - cauze, vulnerabilităţi şi soluţii" Ne întrebăm firesc şi cu îngrijorare ce ...
2018-05-23 "Calitatea mediului, între vulnerabilităţile lumii moderne şi măsurile de conştientizare. Importanţa educaţiei pentru ...
2018-05-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul suplimentar asupra Propunerii legislative pentru completarea şi modificarea ...
2018-05-29 Şi la Pl-x 32/2015 avem, de asemenea, un raport suplimentar. Comisia pentru învăţământ a primit spre dezbatere, în ...
2018-05-29 Cele două comisii au elaborat raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind ...
2018-05-29 De asemenea, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului presupune ca autorităţile publice ...
2018-05-29 ... contractării bolilor cu transmitere sexuală. Şi Comisia juridică a avut un punct de vedere similar şi a asumat ...
2018-05-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, În contextul evaluărilor şi examenelor naţionale ...
2018-05-30 O să vă rog să-mi daţi voie, domnule preşedinte, să ieşim puţin din tipicul unor lecturări de rapoarte care ar părea ...
2018-05-30 ...pe care le...
2018-05-30 ...le susţinem, le apreciem... Vă rog frumos, o să finalizez ideea. Şi vreau să spun că la nivelul comisiei a existat ...
2018-05-30 ...numai că ne-am raportat la contextul legislativ actual. Raportul respectiv a fost ... (I se întrerupe microfonul.)
2018-05-30 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ...
2018-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Mă voi referi astăzi la programele de susţinere ...
2018-06-13 ... serioase. În acest sens, credem că România s-ar alinia la politici europene în domeniu, ar dovedi o preocupare ...
2018-06-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Deşi starea de aşteptare este orientată spre zona legilor justiţiei, cred că este ...
2018-06-20 "Dezvoltarea urbană - traficul aglomerat, poluare, riscuri, soluţii pentru un urbanism inteligent" În contextul actual, ...
2018-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Pl-x 169/2018 - completări la Legea educaţiei naţionale. Comisia noastră a primit spre ...
2018-06-20 Dincolo de presiunea timpului, de faptul că trebuie să ne încadrăm într-un termen rezonabil de timp, nu se poate să nu ...
2018-06-27 Poate se referea la diversitatea culturală. Există mai multe feluri de diversitate!
2018-06-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Într-o perioadă în care vorbim mai mult despre ...
2018-06-27 Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Este regretabil că o lege şi corecţia acesteia, făcute cu ...
2018-07-02 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere în fond ...
2018-07-02 Continuăm cu rapoartele pentru cercetare. Comisia a analizat şi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei ...
2018-07-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi ...
2018-07-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o chestiune de tehnică legislativă, pentru formularea mai explicită. Fac precizarea ...
2018-09-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Dacă este septembrie, este firească reflecţia asupra a ceea ce ...
2018-09-05 Deputat al PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă.
2018-09-12 "Şcoala, motorul de dezvoltare al unei comunităţi unite. Despre şcoală, educaţie şi valori" Într-o societate a ...
2018-09-17 Mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul lansat în discuţie merită atenţia noastră şi din perspectiva profesorilor, a ...
2018-09-17 Cu scuze, cu mulţumiri, o să fiu succintă. Interpelarea mea se adresează domnului Valentin Popa, ministrul educaţiei ...
2018-09-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se referă la ...
2018-09-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. O comunicare extrem de importantă, pentru care în comisia noastră s-a formulat un aviz ...
2018-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se referă la priorităţi ...
2018-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. În completarea aspectelor semnalate de colegii noştri şi pe baza a ceea ce s-a discutat ...
2018-09-26 În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu adresa PL-x 839, Comisia pentru învăţământ a ...
2018-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Domnule deputat Movilă, Subiect seducător, cu impact evident asupra ...
2018-09-26 Nu este drept la replică, ci pur şi simplu simt nevoia de dialog, pentru că problema este foarte importantă şi cred că ...
2018-10-03 "Un nou an universitar - provocări, reflecţii, soluţii" "Universitas" reprezintă un concept cuprinzător şi simbolic ...
2018-10-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi este o reflecţie ...
2018-10-10 Alocaţiile pentru copii sunt încă sub nivelul dorit. Şi, de aceea, concluziile noastre sunt acum că prezentarea la ...
2018-10-17 "Zilele Iaşiului - vocaţie istorică, spirituală şi culturală" Pledoarie pentru un oraş emblematic al Centenarului Marii ...
2018-10-17 Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu adresa PL-x 169, ...
2018-10-17 Dincolo de formatul sec al unui raport, aş vrea să fac, cu o anumită doză de obiectivitate, câteva clarificări, pentru ...
2018-10-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi - insist asupra ...
2018-10-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. PL-x 314 - referitor la completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1. Obiectul de ...
2018-10-31 "Criza resurselor umane - contexte, dificultăţi şi provocări. Soluţii urgente" Este de notorietate faptul că în ...
2018-10-31 Raport comun asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aflată în procedură ...
2018-10-31 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă ...
2018-10-31 Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 349/2018. Comisia ...
2018-10-31 Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x ...
2018-11-05 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Au fost atât de multe argumente, s-au dat detalii tehnice, s-au adus argumente culturale, ...
2018-11-06 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raportul înlocuitor - Pl-x 287/2016 Comisia noastră a primit, spre dezbatere în fond, ...
2018-11-06 ... care este direct proporţională cu importanţa şi amploarea competiţiei, în acord cu principiile fundamentale ale ...
2018-11-07 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţia politică de astăzi se referă la fenomenul migraţionist - implicaţii, cauze, ...
2018-11-07 ....reprezentanţilor de la nivelul ministerelor să existe, şi pentru conturarea unei legislaţii specifice, ar fi de ...
2018-11-07 Deputat al PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă.
2018-11-07 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...
2018-11-14 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi, intitulată ...
2018-11-14 ... şi, de asemenea, dinspre Uniunea Europeană, care doreşte modernizarea sistemului educaţional, pentru a creşte ...
2018-11-26 Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Raportul comun, realizat de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport ...
2018-11-28 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţia de astăzi este, firesc, despre identitate şi cultură naţională, dar în ...
2018-11-28 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vreau să felicităm Grupul PNL şi să apreciem iniţiativa colegilor, care a fost asumată ...
2018-11-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Nu doar pentru Iaşi, deşi vibraţia firească ...
2018-12-03 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Cele două comisii au reexaminat Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei ...
2018-12-03 Raportul suplimentar asupra propunerii legislative - Pl-x 414/2018 - pentru completarea art. 33 din Legea educaţie ...
2018-12-10 Voi puncta succint, pentru că raportul este destul de complex. Cele două comisii - Comisia pentru învăţământ, Comisia ...
2018-12-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se referă la ...
2018-12-19 "Reflecţii, lecţii şi consecinţe deschise de Centenarul Marii Uniri" La sfârşit de an fiecare dintre noi trecem în ...
2019-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să subliniez importanţa educaţională, şi importanţa din perspectivă ...
2019-02-13 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Obiectul declaraţiei de astăzi se referă la bugetul României pentru anul 2019 - viziune, ...
2019-02-13 ... din perspectiva dezideratelor europene. Şi aş mai spune, pentru că timpul trece fatal, că sunt, sigur, şi proiecte, ...
2019-02-13 ... şi devenirea şi rectificările vor contura lucruri mai consistente. Vă mulţumesc. Deputat al PSD de Iaşi...
2019-02-13 ... Camelia Gavrilă.
2019-02-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, Declaraţia de astăzi se referă la ...
2019-02-20 Nu mi-aţi tăiat timpul, da? Sper! Mă refer la faptul că un număr foarte mare dintre studenţii care au parcurs asemenea ...
2019-02-27 "Tinerii şi organizaţiile de tineret - valorizare, susţinere, investiţie în viitor" Odată cu aprobarea de către ...
2019-03-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea de astăzi se referă în mod firesc, logic poate într-o zi de martie, la ...
2019-03-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, prin PL-x 496, pentru dezbatere pe fond asupra temei ...
2019-03-06 Problematica învăţământului profesional şi tehnic este foarte complexă, dar a devenit în ultima vreme şi un clişeu, şi ...
2019-03-11 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnă ministru, Domnule secretar de stat, Doamnelor şi domnilor colegi, Sigur că putem ...
2019-03-11 ...legate şi de arhitectura curriculară...
2019-03-11 ...legate şi de infrastructură...
2019-03-11 ...legate de rolul consilierilor şcolari, legate de ideea de schimbare.
2019-03-11 Aţi dat un nume acestei intervenţii. Să stopăm schimbarea! Nu, stimaţi colegi, schimbarea înseamnă însăşi existenţa. ...
2019-03-11 ...pentru că trăim într-o lume dinamică, o lume a schimbărilor.
2019-03-13 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia de astăzi poartă titlul simbolic ...
2019-03-20 "Dimensiunea europeană a educaţiei, în perspectiva Agendei 2030" Declaraţia politică de astăzi aduce în atenţia opiniei ...
2019-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Declaraţia mea politică de astăzi se referă la simularea ...
2019-04-08 Mulţumesc, domnule preşedinte. Intervenţia mea vine pentru a reaşeza şi a recredibiliza ideea de formare, la care s-a ...
2019-04-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se referă la ...
2019-04-16 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vreau să semnalez prezenţa unui grup de studenţi de la Universitatea Cuza din Iaşi. Vă ...
2019-04-16 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia noastră a fost sesizată cu PL-x 224, pentru dezbaterea în fond, în procedură de ...
2019-04-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează ...
2019-05-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează ...
2019-05-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia noastră a ...
2019-05-14 "Alegerile europarlamentare 2019 - semnificaţii, deschideri, proiecte" Ziua de 26 mai 2019 reprezintă un moment ...
2019-05-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se referă la perspective şi oportunităţi pentru o ...
2019-05-29 Da. Şi, în concluzie, să spunem că în dialog între - pe de o parte - europarlamentari, pe de altă parte, parlamentarii ...
2019-06-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Astăzi este 5 iunie, este Ziua Învăţătorului. Din ...
2019-06-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea de astăzi se intitulează "România ...
2019-06-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu adresa Pl-x ...
2019-06-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia noastră a primit propunerea legislativă - Pl-x 232 din mai 2019 - pentru ...
2019-06-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi, cu titlul ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Deputat al PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă.
2019-09-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Ca profesor şi specialist în educaţie nu pot să nu subliniez importanţa acestei ...
2019-09-11 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Dacă este septembrie, evident, vorbim mai mult ...
2019-09-11 ... nu suntem doar apartenenţi ai lumii politice, ci suntem parte implicată, responsabili şi extrem de serioşi şi de ...
2019-09-18 "Siguranţa şi securitatea în şcoli - condiţii esenţiale pentru o educaţie de calitate" În arhitectura unui învăţământ ...
2019-10-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Pentru că este octombrie, inevitabil ne gândim la începutul ...
2019-10-07 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa care se referă la Pl-x 296 şi care ...
2019-10-08 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează: "România, ...
2019-10-08 ... pentru învăţământ.
2019-10-08 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru învăţământ a fost sesizată, pentru raport în fond, cu adresa Pl-x 278, ...
2019-10-08 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Am vrut să intervin pentru că este important, pe lângă semnalele de alarmă pe care le ...
2019-10-15 "Oraşul Iaşi, la confluenţa dintre istorie, cultură şi actualitate" Declaraţia politică de astăzi subliniază ...
2019-10-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se referă la România, în ipostaza acesteia de membră a ...
2019-10-22 Comisia pentru învăţământ a fost sesizată pe dezbaterea în fond cu adresa Pl-x 334, cu propunerea legislativă care are ...
2019-10-22 Nu am mai avut timpul să ajung ca să marchez intervenţia. Vreau doar să precizez câteva chestiuni. Aşa cum şi în ...
2019-10-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a desfăşurat în paralel cu Comisia pentru sănătate analiza ...
2019-11-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi vă apreciez şi pentru eleganţa modului în care conduceţi şi vă adecvaţi ...
2019-11-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi, intitulată ...
2019-12-09 Raportul Comisiei pentru învăţământ referitor la Pl-x 469. Este o iniţiativă, o propunere legislativă care are ca ...
2019-12-09 Pentru a respecta adevărul şi pentru a reveni exact la ceea ce s-a întâmplat în comisie. În momentul în care am luat în ...
2019-12-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. În continuitatea colegului meu, abordarea mea din această declaraţie politică merge mai ...
2019-12-11 Grupul PSD a susţinut şi propune spre vot această iniţiativă legislativă. Vreau să subliniez că sunt două componente ...
2019-12-18 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Cuvântul obsedant, laitmotivul dezbaterilor ...
2020-03-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se intitulează ...
2020-03-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Cred că evocarea lui Maiorescu m-a provocat mai mult decât conţinutul dezbaterii. Pentru ...
2020-03-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PSD, evident, susţine acest demers. Susţine importanţa, necesitatea şi faptul că ...
2020-03-10 Grupul parlamentar al PSD susţine iniţiativa înfiinţării acestei comisii, apreciază demersul colegilor noştri şi ...
2020-04-02 Da? Mă auziţi?
2020-04-02 Camelia Gavrilă, Iaşi. Alo?
2020-04-02 Camelia Gavrilă, Iaşi. Votez pentru, atât pentru amendamente, cât şi pentru proiect.
2020-04-02 Mulţumesc.
2020-04-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună ziua, stimaţi colegi! Vorbim astăzi despre modificarea Legii nr. 248/2015, cu ...
2020-04-03 Alo!
2020-04-03 Bună ziua din nou! Camelia Gavrilă, Iaşi. Votez pentru cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele ...
2020-04-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că sunt întreruperi, vot pentru şi, în continuare, pentru celelalte proiecte de ...
2020-05-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi vizează necesitatea ...
2020-05-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. După precizările făcute de domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă şi precizările ...
2020-05-13 Vot contra. Am văzut că nu mi s-a preluat votul, de aceea mi-am exprimat opinia verbal.
2020-05-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Noi am analizat, am dezbătut în comisie şi am decis, şi din perspectiva Grupului politic ...
2020-05-20 Bună ziua!
2020-05-20 Explic votul.
2020-05-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Am intervenit pentru că trebuia să subliniez, pe de o parte, aprecierea pentru colega ...
2020-05-25 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor parlamentari, Doamnă ministru, Doamnelor şi domnilor secretari de ...
2020-05-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a dezbătut adresa cu nr. Pl-x 140/2020, cu referire la ...
2020-05-27 Nu fac parte dintre iniţiatori, nu apăr anumite chestiuni care sunt într-adevăr pe o zonă foarte fragilă, între ...
2020-05-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Votul de astăzi este un vot care are valoare parlamentară consistentă, care înseamnă şi ...
2020-05-27 ...într-o perioadă anterioară examenelor naţionale.
2020-05-27 Se aude?
2020-05-27 Mă auziţi, domnule preşedinte? Da? Declaraţia mea politică se referă la conceptul de telemuncă... intitulată "Telemunca ...
2020-05-27 Am înţeles, domnule preşedinte. Am oprit maşina. Mă auziţi? Ca să ştiu dacă încep.
2020-05-27 Bun. Declaraţia politică de astăzi se referă la conceptul de telemuncă şi munca la domiciliu - sensuri, implicaţii şi ...
2020-05-27 Mulţumesc.
2020-06-03 "Copilăria, un început de poveste. Emoţii, sensuri şi responsabilităţi sociale" "Când nu mai eşti copil, ai murit de ...
2020-06-10 "Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă" În ultima perioadă regăsim pe agenda publică o amplă şi ferventă ...
2020-06-17 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ s-a aplecat cu multă atenţie şi cu mult interes, încercând să ...
2020-06-17 "Guvernul Orban nu pare interesat de siguranţa cetăţenilor. Grave sincope în activitatea poliţiei rurale" Cele mai ...
2020-08-25 Alo!
2020-08-25 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Deputat al PSD de Iaşi, Camelia ...
2020-09-08 Mulţumesc, domnule preşedinte. Câteva reflecţii, în contextul acestor modificări pe care le-am făcut în regim de ...
2020-10-06 Camelia Gavrilă, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-03 Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.
2020-12-15 Alo!
2020-12-15 Bună ziua! Camelia Gavrilă. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.