29 aprilie 2020 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Intrăm pe ordinea de zi. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind aplicarea unor facilitaţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă; PL-x 134/2020; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Chiriac Viorel, vă rog.

Viorel Chiriac Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Tîlvăr Angel.

Angel Tîlvăr ... domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Nu v-am auzit.

Angel Tîlvăr Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Angel Tîlvăr Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul deputat Ibram Iusein.

Iusein Ibram Vot pentru. La mulţi ani, Comunităţii evreieşti!

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Bontea Vlad.

Vlad Bontea Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna deputat Mareş Mara?

Mara Mareş Mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Acum vă aud.

Mara Mareş Împotrivă. Vot împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Vot împotrivă. Domnul preşedinte Kelemen Hunor?

Hunor Kelemen Vot pentru. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Victor Paul Dobre? Împotrivă. Mai este cineva în sală care nu are...? Domnul Ungureanu - pentru. Domnul Simonis? Pentru. Domnul Varga Vasile? Cum? Împotrivă. Doamna Gavrilescu Graţiela, vă rog.

Graţiela Leocadia Gavrilescu Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Vot pentru.

Graţiela Leocadia Gavrilescu Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Am auzit. Mulţumim. Doi care nu se pot conecta, respectiv, domnul Pirtea şi domnul Gheorghe Daniel. Sunaţi-i! Domnul Pirtea şi domnul Gheorghe Daniel. Şi domnul Coliu. Vă rog. Domnul Pirtea, vă rog.

Marilen - Gabriel Pirtea Da. Sunt Pirtea. M-am conectat. Am votat împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Aţi votat deja.

Marilen - Gabriel Pirtea Da.

Ion-Marcel Ciolacu Bine. Mulţumesc.

Marilen - Gabriel Pirtea Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Bota.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Erdei István.

István Erdei Dolóczki Pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru, da?

István Erdei Dolóczki Pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascultăm.

Andrei Daniel Gheorghe Alo!

Ion-Marcel Ciolacu Da. Vă ascultăm. Cum votaţi?

Andrei Daniel Gheorghe Bună ziua! La PL-x 134/2020, scutirea de la chirie - "nu"; La PL-x 10/2019/2020, reexaminare - "abţinere"; La PL-x 81/2020, privind garda forestieră - împotriva respingerii, deci "nu"; La PL-x 589/2019, privind statutul fizioterapeuţilor - "da" pentru adoptare; La PL-x 202/2019 - abţinere; Şi la PL-x 88/2020 privind Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă - "da", pentru adoptare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc şi eu.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Roman Sorin. Vă rog, daţi-mi legătura.

Ioan Sorin Roman Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Mai avem telefonic? Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Bună ziua, tuturor! Votez împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian? Deci, cu 220 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, 7 abţineri şi un "nu votez", adoptat. 2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.731 din 6 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.59din 29 ianuarie 2020; PL-x 10/2019/2020; lege ordinară. Comisia juridică propune adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Tîlvăr.

Angel Tîlvăr Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Angel Tîlvăr Domnule preşedinte, Vot pentru. Şi votez "pentru" şi la următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi, întrucât nu ştiu în ce măsură conexiunea mea cu dumneavoastră se va putea menţine în continuare.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc.

Angel Tîlvăr Şi eu vă mulţumesc. Domnul Kelemen Hunor?

Hunor Kelemen Vot pentru, domnule preşedinte, vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Erdei István?

István Erdei Dolóczki ... domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru, da?

István Erdei Dolóczki Vot pentru, domnule preşedinte, da.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Mareş Mara?

Mara Mareş Vot împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Vot împotrivă. Domnul Chiriac Viorel?

Viorel Chiriac Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Viorel Chiriac Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Doamna Gavrilescu?

Graţiela Leocadia Gavrilescu Domnule preşedinte, Vot pentru. Şi vot pentru toate proiectele legislative aflate astăzi pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc şi eu. Domnul Bontea?

Vlad Bontea Vot pentru, domnule preşedinte. Şi o să fac şi eu la fel cum au făcut colegii mei. Vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Bota Sorin?

Marius Sorin-Ovidiu Bota Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Ibram Iusein?

Iusein Ibram Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Gavrilă?

Ion-Marcel Ciolacu Da? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că sunt întreruperi, vot pentru şi, în continuare, pentru celelalte proiecte de pe ordinea de zi, tot vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Radu Anişoara?

Anişoara Radu Vot pentru. Dar am votat şi electronic. Mi-a revenit semnalul.

Ion-Marcel Ciolacu Bine. Deci nu vă luăm în considerare.

Anişoara Radu Nu mă luaţi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 201 voturi pentru, 93 de voturi împotrivă, 9 abţineri... Staţi. Din sală? Domnul Ungureanu? Domnul Ungureanu? Contra. Contra. Mai treceţi unul. Domnul Simonis? Pentru. Domnul Dobre? Contra. Şi mai este domnul Varga, nu? Tot împotrivă. Vă mulţumesc. 204 voturi pentru, 96 de voturi împotrivă şi 10 abţineri. Adoptată. Domnul Havrici. Domnule Havrici, spuneţi.

Emanuel-Iuliu Havrici Vot pentru. Şi "pentru" - la următoarele proiecte de lege, în cazul în care nu mă pot conecta, că e cu intermitenţe.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Deci, o singură rectificare, 205. Adoptată. 3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere; PL-x 81/2020; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru muncă propun adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Pentru respingere, respectiv menţinerea... Domnul Chiriac Viorel.

Viorel Chiriac Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Erdei István.

István Erdei Dolóczki Domnule preşedinte, Pentru. Votez şi pentru restul punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Bota Sorin?

Marius Sorin-Ovidiu Bota Vot pentru. La toate, în continuare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Barna. Domnule Barna, sunteţi în direct. Aţi cerut...

Ilie Dan Barna A, explicarea... Explicarea votului.

Ion-Marcel Ciolacu OK. La sfârşit. Mulţumesc.

Ilie Dan Barna După ce încheiaţi votarea.

Ion-Marcel Ciolacu Doamna Mareş Mara.

Mara Mareş Vot împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu Vot împotrivă. Domnul Vişan George.

George-Gabriel Vişan Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Telefonic avem pe cineva? Nu. Domnul Varga? Împotrivă. Domnul Dobre? Împotrivă. Domnul Ungureanu? Cum votaţi?

Emanuel-Dumitru Ungureanu Pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru. Ne-am lămurit. Domnule lider Simonis? Pentru. Domnul Rotaru Alexandru.

Alexandru Rotaru Vot pentru. Pentru toate proiectele care mai urmează pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Roman.

Ioan Sorin Roman Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Birchall.

Ana Birchall La explicarea votului, domnule preşedinte. Am solicitat la proiectul de pe punctul anterior.

Ion-Marcel Ciolacu Suntem în procedură de vot. Mulţumesc. Domnul Ibram Iusein?

Iusein Ibram Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc mult. Domnul Kelemen Hunor e la telefon? Domnul Popescu Nicolae-Daniel.

Hunor Kelemen Vot "pentru" la acest proiect. Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Vot pentru, domnul preşedinte Kelemen Hunor.

Hunor Kelemen Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Popescu Nicolae-Daniel?

Nicolae-Daniel Popescu Explicarea votului. La final.

Ion-Marcel Ciolacu Mai staţi. 228 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, domnul Barna, nu? A, vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş dori să explicăm de ce USR a votat pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 88/2019, în contextul în care investigaţiile jurnalistice din ultimii ani au arătat, de exemplu, că judeţul Suceava este printre cele mai afectate de defrişările ilegale, iar mafia lemnului din Bucovina, şi nu numai, are conexiuni strânse nu doar cu mari exploatatori de lemn, ci şi cu multe partide politice şi cu lideri locali ai unor partide politice. În primul rând, iniţiativa Guvernului elimină din pix o instituţie foarte importantă, şi anume Garda Forestieră Naţională, care ar fi trebuit să coordoneze gărzile forestiere din teritoriu, dându-le acestora o forţă mult mai mare. Nu este în regulă, dragi colegi, să fie preluată activitatea şi coordonarea acestor gărzi forestiere teritoriale de către pixul unui secretar de stat numit politic în Ministerul Mediului. În al doilea rând, iniţiativa blochează unele măsuri de întărire a rolului şi atribuţiilor gărzilor forestiere din toată ţara, măsuri ce ar fi trebuit să ducă la descurajarea defrişărilor ilegale şi la scăderea delictelor silvice. În al treilea rând, ne arată incapacitatea Guvernului de a dimensiona corect personalul gărzilor forestiere şi numărul mijloacelor de transport de care aceştia au nevoie pentru a-şi îndeplini atribuţiile. De exemplu, cei aproximativ 350 de inspectori silvici ai gărzilor forestiere din toată ţara trebuie să gestioneze, să controleze aproximativ 7 milioane de hectare de păduri, să facă mai multe activităţi complexe, precum împăduriri şi verificări ale documentaţiilor pe fonduri europene, să controleze modul în care sunt depozitate, prelucrate şi mutate, circulate materialele lemnoase în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici. Aşadar, cerem Guvernului măsuri concrete care să oprească defrişările ilegale şi să stopeze infracţiunile silvice. Nu, în niciun caz, nu prin desfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale şi subdimensionarea gărzilor forestiere teritoriale. Vă mai amintim că USR mai are în circuitul legislativ un proiect de lege - PL-x 121/2020 - prin care am propus înfiinţarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, denumit colocvial de către presă - DNA-ul pădurilor. Iar acest proiect este o măsură complementară - şi îi cerem Guvernului să o susţină - o măsură prin care noi am putea veni şi îmbunătăţi cadrul legislativ de protecţie a pădurilor, o iniţiativă legislativă susţinută de mulţi colegi parlamentari, inclusiv de la PNL. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul preşedinte Victor Ponta, vă rog, explicarea votului.

Victor-Viorel Ponta Domnule preşedinte, Haideţi, că ne-am lămurit despre ce e vorba. Guvernul PNL-Orban, a dat o ordonanţă, dar nu să ne protejeze pădurile, ci prin această ordonanţă putea să înfiinţeze şi să desfiinţeze instituţii şi să pună oameni numiţi de PNL în locul celor de la PSD. Mă bucur că absolut toată lumea a votat pentru respingerea acestei ordonanţe. Vestea proastă este că pe domnul Orban Ludovic o să-l doară în cot de votul nostru şi o să-şi pună în continuare oameni de la PNL în locul celor de la PSD. Restul, cu pădurile, vorba colegilor de la USR, nu se rezolvă absolut nimic, dimpotrivă, se încurcă mai tare acest lucru. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru, explicarea votului.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La votul anterior, la gărzile forestiere, am votat împotriva respingerii proiectului de lege. Anunţ votul meu, pentru că pe tabletă nu am reuşit să mi-l exprim.

Ion-Marcel Ciolacu Bine. Mulţumim.

Petru Movilă Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Deci 74 împotrivă. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 589/2019; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Chiriac Viorel?

Viorel Chiriac Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Kelemen Hunor?

Hunor Kelemen Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Mareş Mara?

Mara Mareş Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Roman Ioan Sorin?

Ioan Sorin Roman Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Birchall Ana?

Ana Birchall Domnule preşedinte, Am solicitat de 3 ori să explic votul la PL-x 10 şi nu mi s-a acordat. Vă rog ca la sfârşitul votului...

Ion-Marcel Ciolacu Da.

Ana Birchall ... să pot să explic...

Ion-Marcel Ciolacu Da.

Ana Birchall Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Din partea neafiliaţilor, da?

Ana Birchall Sigur.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul deputat Ion Stelian?

Stelian-Cristian Ion Abţinere - la PL-x 589.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Domnul Dobre? Pentru? Domnul Varga? Domnul Simonis? Domnul Ungureanu? Pentru? V-aţi înţeles? 293 de voturi pentru, împotrivă - un vot, 21 de abţineri şi un "nu votez". Adoptat. 5. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Pl-x 202/2019; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul preşedinte Kelemen Hunor?

Hunor Kelemen Vot pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Chiriac Viorel?

Viorel Chiriac Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Mareş Mara?

Mara Mareş Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Telefonic mai avem pe cineva? Nu. Mulţumesc. Restul? Domnul Tîlvăr, domnii... toţi sunt... Perfect! Domnul Vass Levente?

Levente Vass O să cer cuvântul, domnule preşedinte, pentru explicarea votului.

Ion-Marcel Ciolacu Da. Mulţumim. La sfârşit. Domnul Dobre? Pentru. Domnul Varga? Domnul Simonis?Pentru. Domnul Ungureanu? Vă mulţumesc. Domnul Bănicioiu. Vă ascultăm, domnule Bănicioiu. Domnule Bănicioiu, staţi, că nu v-am dat cuvântul.N-am anunţat... (Vociferări.) L-aţi solicitat, vi l-am dat... Staţi o secundă, să dăm votul. Voturi pentru - 306, fără voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. Vă rog, domnule Bănicioiu. Am fost cu toţii surprinşi.

Nicolae Bănicioiu Domnule preşedinte, Eu zic să nu mai fiţi atât de surprins. Poate sunteţi surprins cu alte lucruri. Voiam să explic votul, dar nu m-aţi văzut din prima, pentru proiectul anterior. Şi voiam să reiterez faptul că deputaţii PRO România au fost,practic, de la început în favoarea reparării unei greşeli aproape istorice. Li s-a făcut în sfârşit dreptate şi profesorilor de CFM, kinetoterapeuţilor şi fiziokinetoterapeuţilor. Şi, într-adevăr, este o bucurie să pot constata astăzi că a întrunit voturile majoritare. Mulţumesc că mi-aţi dat totuşi cuvântul, până la urmă!

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Constantin Daniel. Da, domnule deputat. Domnul deputat Constantin Daniel? Nu. Domnul Vass Levente? Vă rog.

Levente Vass Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, stimaţi colegi! Permiteţi-mi să vă atrag atenţia că deservirea pacienţilor în ambulatoriile de specialitate, şi la nivel rural, dar şi la nivel urban, este deficitară. În principiu, ambulatoriile de specialitate private s-au înfiinţat pe baza acestui deficit. Vine o propunere legislativă care e bine-venită - şi îl felicit pe colegul de la USR, pe Tudor Rareş Pop, pentru această iniţiativă! Totuşi, permiteţi-mi să vă zic că, iată, am ajuns în situaţia în care votăm înlesnirea accesului populaţiei la ambulatoriile de specialitate şi la aceste servicii la nivel rural, însă, în timpul pandemiei, din cauza faptului că Ministerul Sănătăţii şicolegii de la guvernare nu au grija pacienţilor, nici la nivel urban şi nici la nivel rural, astăzi, cabinetele particulare, atât de importante pentru deservirea pacienţilor la nivel de ambulatoriu sunt închise la nivelul oraşelor. Deci, ar fi bine, poate, să facem şi o lege pentru caravanele la nivelul oraşelor, pentru că, momentan, o grămadă de pacienţi care nu au Covid nu pot fi trataţi, pentru că nu pot fi diagnosticaţi. Foarte multe cabinete particulare, în fiecare oraş din ţară, stau închise. Îi rog pe colegii de la PNL, cu toată stima, să intervină la nivelul Ministerului Sănătăţii şi să facă posibil, prin motivare sau prin reglementare legală, ca aceste cabinete să se deschidă şi să fie accesibile şi pacienţilor din urban, pentru diagnosticare şi tratament. Vă mulţumesc mult.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; PL-x 88/2020; lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Constantin Daniel.

Daniel Constantin Am încercat să votez şi anterior. Vot pentru, încă o dată. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Chiriac Viorel?

Viorel Chiriac Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Mareş Mara?

Mara Mareş Vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnului Vexler, imediat după finalizare, o să-i dăm cuvântul. Domnul Kelemen Hunor?

Hunor Kelemen Pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Dobre? Pentru? Domnul Varga? Domnul Simonis? Pentru. Domnul Ungureanu? Pentru. Mulţumesc. Doamna Pană Doina.

Adriana-Doina Pană Domnule preşedinte, Eu am votat. În afară de primele două, când n-am reuşit să mă conectez. Deci PL-x 134 şi PL-x 10. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnă Doina Pană, suntem la ultimul proiect, la Proiectul de Lege...

Adriana-Doina Pană Da, ştiu, am vrut de mult să spun. N-am reuşit să votez primele două proiecte de lege, unde votul este pentru. În rest, am votat tot.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles. Mulţumim. 307 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 4 abţineri. Adoptat.