12 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Pl-x 232/2019). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 81. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 232/2019. Iniţiator, dacă este cineva? Dacă nu, doamnă preşedinte Gavrilă, vă rog, daţi citire raportului. Aveţi raportul? Aveţi. Vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia noastră a primit propunerea legislativă - Pl-x 232 din mai 2019 - pentru dezbatere în fond, pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 71 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou alineat, potrivit căruia, pentru disciplinele din domeniul sportului, rezultatele evaluării să fie exprimate prin calificativele "foarte bine", "bine", "suficient" şi "insuficient", pentru toate formele de învăţământ şi nivel de studiu, excepţie făcând liceele şi universităţile cu profil sportiv. În acest mod, iniţiatorii consideră că va creşte participarea la orele de educaţie fizică, vor dispărea treptat scutirile, nu se va mai crea acea presiune asupra notelor, se va evita obezitatea infantilă, deci ar fi efecte pozitive complexe asociate pe această speţă. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, comisia a propus, cu 18 voturi pentru respingere şi o abţinere, respingere făcută din următoarele considerente. Rezultatele evaluării se exprimă, în sistemul educaţional, prin calificative, în învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale. Folosirea combinată a celor două sisteme de notare nu este posibilă şi ar crea modalităţi de evaluare diferite, incorecte şi nepotrivite din perspectivă pedagogică. Mai departe. La nivel universitar. În baza autonomiei universitare, toate modificările şi toate prevederile legate de evaluare se realizează la nivel de universitate. De asemenea, la nivelul învăţământului superior, disciplinele din domeniul sportului nu se regăsesc doar în cadrul instituţiilor de învăţământ superior "de profil", aşa cum erau numite în iniţiativă, ci şi în planul de învăţământ al programelor de studii universitare, al specializărilor din diferitele domenii de studiu. Din nou s-ar impune două sisteme de notare, forme de discriminare, deci sunt nenumărate vicii şi legate de conţinutul pedagogic, dar şi de aspectele legislative din domeniul educaţiei, motiv pentru care am respins la nivelul comisiei. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Intervenţii? Domnule Szabó Ödön, vă rog.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acea abţinere mi-a aparţinut în comisie şi vă spun de ce. Iniţiativa în sine, aşa cum arată ea astăzi, da, nu poate fi susţinută, dar poate fi extinsă, în sensul în care sunt o serie de materii, cum sunt şi cele de artă şi toate celelalte, unde un calificativ ar surprinde mult mai bine posibilităţile fiecărui copil în parcursul lui şcolar. În momentul de faţă, foarte mulţi elevi - hai să spun aşa - încearcă să găsească o cale alternativă de a nu se prezenta la orele de sport, din cauza obezităţii, din cauza altor probleme, pentru că nu pot să facă faţă criteriilor solicitate şi le strică de multe ori media de absolvire şi în acest context încearcă să evite parcurgerea şi prezenţa la orele de sport, întrucât la finalul clasei a VIII-a, pe lângă testarea obişnuită, media anilor şcolari este un criteriu după care ulterior pot opta să ajungă în clasa a IX-a la liceele puternice. Şi în acest context unii copii care reuşesc sau au performanţe scăzute în zona de artă, în zona sportivă, apelează la câteva subterfugii, printre care şi adeverinţe medicale pentru a nu ajunge să realizeze sportul. În acest context, dacă aici s-ar realiza calificative, la finalul clasei a VIII-a media nu ar putea fi afectată de această prezenţă, şi atunci probabil că mult mai mulţi copii s-ar prezenta inclusiv la orele de sport. Aceasta a fost argumentaţia pe baza căreia eu m-am abţinut, întrucât consider că este foarte important ca fiecare elev să nu caute soluţii alternative pentru a lipsi de la orele de sport, pe de o parte, chiar dacă ar considera că acea medie generală pe parcursul celor patru ani de gimnaziu i-ar realiza o oarecare deficienţă în parcursul şcolar ulterior. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Iurişniţi. Vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt în asentimentul antevorbitorului meu. Aşa este, deocamdată nu putem să avem calificative în sistemul de învăţământ, dar trebuie să avem un sistem de evaluare unitar, pentru că avem aceste discipline vocaţionale, cum este şi educaţia fizică, cum este muzica, artele vizuale şi chiar religia, stimate colege şi stimaţi colegi. Nu ar trebui să aibă notare decât sub forma unor calificative şi scopul final să fie aducerea spre şcoală a elevilor noştri, să nu-i încurajăm spre absenteism. Pentru că vorbim despre aceste scutiri, să ştiţi că, într-adevăr, este o problemă. Sunt scutiri şi la nivel de preuniversitar, şi la nivelul sistemului universitar. Foarte mulţi vor să evite această activitate de educaţie fizică şi sport. Până la urmă este vorba despre educaţia pentru sănătate, este vorba despre cum ne educăm în familie copiii, cum educăm, prin mass-media şi prin campanii de conştientizare şi de promovare, importanţa sănătăţii, a mişcării, iar această lege deocamdată nu rezolvă această problemă. Trebuie reluată ideea, iar doamna Andronescu ar face bine să fie mai atentă la cei 4.500 de profesori care sunt necalificaţi în sistem, să nu mai emită în spaţiul public tot felul de bombe din acestea care abramburesc sistemul. Prin urmare, exact pe această direcţie a educaţiei fizice şi sportului vrea să elimine profesorii de sport la nivelul învăţământului primar. Deci, dacă de la bază pornim cu astfel de idei, cum vreţi mai departe să avem rezultate bune, să nu mai avem unul din patru elevi obez în România, să nu mai chiulească de la orele de sport? Deci aceasta trebuie să fie abordarea. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, vă reamintesc faptul că prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea propunerii legislative. Propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final. Vă mulţumesc. Tehnicul, un sfert de oră este suficient? La ora 12,15 vot final. Mulţumesc.