29 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 609/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu Haideţi! Vă rog frumos să luăm loc în bănci, să facem un vot de control, să vedem dacă este nevoie să mai aşteptăm colegi sau nu. Haideţi să facem vot de control! Vot, vă rog. Suntem în cvorum. 165. 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; PL-x 609/2019; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Domnul Buicu, vă rog. Domnul preşedinte al Comisiei pentru sănătate.

Corneliu-Florin Buicu Doamnelor şi domnilor, Vreau să vă mulţumesc, luând dintr-o parte într-alta, pentru faptul că am reuşit, totuşi, să venim cu o soluţie pentru miile de rezidenţi care aşteaptă să-şi dea examenul. Este un semnal că îi vrem în România, că avem nevoie de medici. Şi dacă cineva nu a catadicsit să numească un ministru pentru a avea un ordin comun, iată că Parlamentul găseşte soluţia. Şi îmi doresc ca împreună să avem o soluţie pentru ei. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog, domnul Ungureanu, USR. E procedură de urgenţă, câte unul de la fiecare grup.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Apreciez mult efortul comun al tuturor colegilor din Comisiile pentru sănătate, reunite, de a găsi o soluţie punctuală, ca în data de 8 decembrie să avem un examen de rezidenţiat bine organizat. Fac un apel la Ministerul Sănătăţii să se mobilizeze. Punctul de vedere pe care l-am primit doar astăzi arată că nu este suficient de mobilizat pentru acest examen esenţial pentru mii de medici. Vreau să mai specific faptul că, printr-un amendament asumat de toată comisia, se oferă o facilitate medicilor care termină examenul de rezidenţiat, şi dacă nu şi-au luat specialitatea, din diferite motive, obiective, sperăm, pot totuşi să se angajeze în unităţile sanitare care au deficit de personal. Acest amendament este foarte util pentru că oferă posibilitatea, unor medici, să acopere acele posturi deficitare. Încă o dată îi felicit pe toţi colegii mei pentru înţelepciune şi pentru efort.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Din solicitările de luări de cuvânt, acum era rândul iniţiatorilor. Domnul Ungureanu nu era... Pe urmă, luăm iarăşi cuvântul la... Liderii, haideţi să ne hotărâm! Dintre cei care sunt iniţiatori. Doamna Ioniţă Antoneta este dintre iniţiatori şi poate să ia cuvântul.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi deputaţi, Doamnelor şi domnilor, Trebuie să înţelegem că astăzi am discutat foarte mult în comisie, aplicat, pe acest Proiect de Lege privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului în special pe anul 2019. Întrucât, aşa cum ştiţi cu toţii, s-a stabilit ca data de 8 decembrie... după ce a fost amânat din noiembrie, pe 8 decembrie, acest concurs. Trebuie să mulţumesc întregii Comisii pentru sănătate a Camerei Deputaţilor. A fost o muncă în echipă. S-a lucrat pe text, aplicat, şi s-au găsit soluţii, iată. Mai ales că, faţă de textul ieşit de la Senat, s-au făcut câteva modificări destul de importante. Una dintre ele constituind-o, de fapt, cifra de şcolarizare - să fie cel puţin egală cu numărul de absolvenţi ai facultăţilor de medicină generală, farmacie şi medicină dentară. Faţă de textul propus la Senat s-a mai făcut o modificare, pentru că acolo reieşea că orice medic specialist care efectua un stagiu de pregătire de 6 luni în cabinetele de medicină de familie putea să devină specialist în medicină de familie fără să susţină examenul de rezidenţiat, ceea ce constituia, de fapt, o încălcare a principiilor de obţinere a celei de-a doua specialităţi. Trebuie să ştiţi, dragi colegi, că specialitatea de medicină de familie se obţine după 4 ani de efectuare a stagiilor în rezidenţiatul de medicină de familie. Deci, faţă de textul de la Senat, ar fi fost de fapt o discriminare pentru aceşti specialişti de medicină de familie. Mă bucur că toţi colegii noştri au înţeles importanţa acestor modificări. Şi, de altfel, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, proiect care este aşteptat de toţi cei 5.684 de absolvenţi ai anului 2019, dar şi de toţi cei care doresc să susţină acest concurs în data de 8 decembrie. Şi sper ca astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, să avem un vot favorabil pentru ca această iniţiativă să meargă cât mai repede la promulgare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului UDMR, domnul Vass Levente, care este şi iniţiator.

Levente Vass Toată lumea a mulţumit. La rândul meu, şi eu mulţumesc pentru ajutorul acordat atât la nivelul Senatului, pentru propunerea noastră legislativă, cât şi la nivelul Camerei Deputaţilor. Să ştiţi că această lege - probabil, o să apară şi o să fie discutată mult, datorită faptului că face posibil ca în 8 decembrie, sper, să se poată ţine concursul de rezidenţiat - conţine mult mai mult. În principiu, în cadrul, care există astăzi, de concurs de rezidenţiat aduce îmbunătăţiri substanţiale. Mai ales, completează legea, în sensul că acea modificare, care în urmă cu 7 luni s-a promovat şi s-a aprobat în Parlament, şi a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, aduce completarea ca în spitalele din teritoriu, spitalele judeţene de urgenţă, cu acordul universităţilor şi la propunerea Ministerului Sănătăţii, să poată, de-acum încolo, să facă pregătirea rezidenţilor, astfel degrevând universităţile de acel număr mare de rezidenţi care se găsesc astăzi la universităţi şi deteriorând actul de învăţământ. Foarte important - permitem acestor medici să facă gărzi în spitalele judeţene de urgenţă; stabilim clar că un medic rezident, chiar dacă a făcut stagiul, şi-a terminat stagiul de rezidenţiat, dar examenul de specialitate are loc peste 3-4 luni, îşi menţine statutul de medic rezident. Astfel, la un concurs pe post, scos pentru medic rezident de anul V sau ultim an, îşi poate depune dosarul, iar DSP este obligat, fără echivoc, să-i elibereze adeverinţa pentru statutul de rezident. Altfel, dumnealui ar trebui - şi câteodată se şi întâmplă şi s-a şi întâmplat acest lucru - să fie considerat deja cu stagiile făcute şi să fie considerat, câteodată, din varii motive, medic specialist. Foarte important - aduce un termen de 30 de zile, după terminarea sesiunii de examen de specialitate, timp în care Ministerul Sănătăţii este obligat, de-acum încolo, să elibereze ordinul acela prin care se confirmă, circa 2.000-3.000 de oameni, medici specialişti. La farmacie şi la stomatologie, la fel. Permiteţi-mi încă o dată să fiu recunoscător pentru ajutor şi să mulţumesc pentru susţinere tuturor colegilor din fiecare partid. Mulţumim mult.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru, iniţiator, din partea PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să felicit toţi colegii care s-au implicat să soluţioneze o problemă care trebuia rezolvată până acum, altfel, de Executiv. Vreau să fac o menţiune pentru colegul nostru, Vass Levente, care a fost iniţiatorul acestui proiect de lege. Dar şi tuturor colegilor din Comisiile pentru sănătate şi asociaţiilor rezidenţilor din România, pentru că acest proiect de lege s-a făcut într-un dialog aproape perfect între membrii Comisiei pentru sănătate şi rezidenţii din România. Sigur, apreciez şi efortul colegului nostru, domnul preşedinte Buicu, care, împreună cu noi, a făcut demersuri să fie schimbat programul de lucru al Camerei Deputaţilor. Dacă nu am fi rezolvat astăzi această problemă... Sigur, domnului preşedinte Ciolacu, după cum spune domnul preşedinte Buicu. Dacă nu am fi rezolvat astăzi această problemă ar fi trecut măcar două, trei săptămâni şi nu ar mai fi putut avea loc examenul de rezidenţiat anul acesta. Sunt foarte multe lucruri bune acolo. Au enumerat colegii noştri - de la numărul de posturi scoase la concurs, raportat la numărul de absolvenţi, la faptul că gărzile rezidenţilor sunt plătite corect şi posibilităţile de a lucra între absolvire şi rezidenţiat. Lucruri bune. Eu vă mulţumesc mult pentru vot. Şi îi aşteptăm pe tinerii rezidenţi să vină să aibă grijă de sănătatea românilor. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Din partea Comisiei pentru sănătate, vă rog, raportul.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Mulţumim, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, transmis cu adresa PL-x 609/2019 din 28 octombrie 2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 octombrie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 627 din 19 iulie 2019, precum şi avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr. 4c-11 din 29 octombrie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009. Astfel, proiectul introduce, printre altele, prevederi în sensul că cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul 2019 să fie aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi din totalul de 19 membri ai comisiei. Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi, o singură abţinere. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu amendamente admise şi respinse, redate în anexa care face parte din prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Propuneţi-mi şi un timp de dezbatere, vă rog, ca să supun votului, procedural. Un timp de dezbatere. Două minute, trei, cât consideraţi dumneavoastră.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Trei minute, cred că este suficient, domnule preşedinte, timp de dezbatere. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Vot, vă rog. Deci timpul de dezbatere, cel propus de comisie, aprobat. 206 voturi pentru, 6 voturi contra. Dacă din partea grupurilor parlamentare mai doreşte cineva să ia cuvântul? Doamna Gavrilă Camelia, vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a desfăşurat în paralel cu Comisia pentru sănătate analiza proiectului respectiv. De subliniat faptul că parlamentarii Partidului Social Democrat au susţinut şi au iniţiat acest demers extrem de important pentru generaţia actuală, încercând să rezolve o criză politică printr-o amânare nepermisă, de desemnare de ministru titular sau de ministru interimar, la Educaţie. Dar ce vrem să subliniem noi din perspectiva Comisiei pentru învăţământ este faptul că doar pentru 2019 este în regulă să găsim această modalitate, întrucât organizarea unui examen de rezidenţiat, o formă de pregătire postuniversitară, nu poate fi decuplată de responsabilităţile Ministerului Educaţiei, fie că vorbim de organizare, de elaborare de subiecte, de logica conceperii unor subiecte de acest tip. În al doilea rând, este de apreciat faptul că cifra de şcolarizare este egală cu numărul de absolvenţi. În felul acesta se creează premisele unei pregătiri adecvate şi ale unui spor de medici absolut necesar. Noi am făcut şi nişte amendamente, iar unul dintre acestea se pare că nu-şi mai are, neapărat, la acest moment, relevanţa. Pentru că ne-a surprins acel termen de 6 luni prin care medicii pediatri sau internişti puteau deveni brusc specialişti în medicină de familie. Nu numai că sunt reguli de compatibilitate europeană, şi de circulaţie, şi de liberă practică în zona europeană, dar nici ca rigoare şi ca mod de pregătire nu era în regulă acest lucru. Ideea este că trebuie s-o considerăm ca o intervenţie de etapă şi că în anul următor lucrurile trebuie să revină într-o matcă normală şi de organizare firească între cele două ministere.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii. Mai sunt intervenţii. Domnul Stamatian, vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi a fost un maraton, dar s-a dovedit că se poate. Atunci când se vrea, se poate în două zile să fie şi redactat, şi aprobat, şi supus votului final. Era într-adevăr o urgenţă. Este însă un remediu pasager. Ministerul Educaţiei trebuie să revină cu responsabilităţi în organizarea acestui învăţământ. Trebuie să ne preocupe mult calitatea acestui învăţământ. Dar astăzi cer aceeaşi rapiditate în decizie, Ministerului Sănătăţii, care va trebui să elibereze normele de aplicare a acestei legi, şi nu este deloc simplu ceea ce trebuie făcut. Dar dacă va exista într-adevăr voinţa politică să-i ajutăm pe oamenii care deja au intrat în disperare... Nimic nu este mai jenant în viaţa omului decât nesiguranţa şi gândul că nu ştie ce-i aduce ziua de mâine. Sunt însă convins că, după ce-am remediat ceva care s-a întâmplat, vom relua această temă, o vom aprofunda, pentru că încă se mai pot face îmbunătăţiri. Oricum, mulţumesc celor din Comisia pentru sănătate, care mi-au suportat şi mie observaţiile, uşor, pe un ton mai ridicat. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Intrăm pe dezbateri pe articole. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Aprobat. Dacă la preambul, intervenţii? Nu. Aprobat. Dacă pe articole sunt intervenţii? Nu. Aprobate. Dacă la amendamente admise? De la... Sunt 22. De la 1 la 10. Intervenţii? Nu. Aprobate. De la 10 la 20? Nu. Aprobate. De la 20 la 22? Nu. Dacă sunt intervenţii pe amendamentele respinse? Nu. Rămâne la votul final, imediat după ce discutăm şi următorul proiect.