20 martie 2017 – Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Marian-Cătălin Predoiu Trecem la partea dedicată interpelărilor. Reamintesc faptul că deputaţii care au depus interpelări au la dispoziţie un minut pentru a reaminti tema. Prima interpelare este, în ordinea furnizată de Secretariatul General, este cea a doamnei deputat Cristina Burciu, PSD. Dacă doreşte să reamintească tema? Un minut, vă rog.

Cristina Burciu Obiectul interpelării îl reprezintă solicitarea UAT municipiul Turda, asupra promovării în cel mai scurt timp a hotărârilor de Guvern necesare pentru preluarea în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a unor sectoare de drum naţional aflate la această dată în administrarea UAT municipiul Turda. Necesitatea şi oportunitatea preluării acestor sectoare de drum în administrarea Ministerului Transporturilor este motivată, în principal, de starea drumurilor naţionale nominalizate anterior, care este precară, ceea ce diminuează considerabil siguranţa traficului şi siguranţa în exploatarea acestor sectoare de drum. Din aceste motive, considerăm că este necesară şi oportună promovarea hotărârilor de Guvern necesare pentru preluarea în administrare, de către Ministerul Transporturilor, a sectorului de drum DN1.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Cristina Burciu Mulţumesc şi eu.

Marian-Cătălin Predoiu Următoarea interpelare. Doamna deputat Tamara Ciofu.

Tamara-Dorina Ciofu Mulţumesc, domnule preşedinte. Obiectul interpelării... este aceasta, adresată domnului ministru Florian-Dorel Bodog, ministrul sănătăţii, şi se referă la acordarea sporurilor personalului sanitar din secţiile de terapie acută, începând cu 1 martie 2017. Şi vă solicit un răspuns cu privire la acordarea sporurilor pentru personalul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor şi compartimentelor de terapie acută. După adoptarea Ordinului nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, paturile de la terapie intermediară au fost excluse din structura ATI şi s-au redenumit paturi de terapie acută. Astfel, sporul pentru personalul medical aferent secţiei terapie intensivă a fost anulat pentru paturile de terapie acută, cu toate că în aceste secţii sunt internaţi, în continuare, pacienţi cu aceeaşi patologie, în terapie intensivă ajungând doar bolnavii care au nevoie de anestezii, intubaţie oro-traheală sau sunt în comă profundă. Atâta timp cât legislaţia în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1224/...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Tamara-Dorina Ciofu ... 2010 recunoaşte complexitatea activităţilor medicale, sperăm într-un răspuns din partea ministrului sănătăţii. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Vă rog insistent să ne încadrăm într-un minut, conform Regulamentului. Domnul deputat Cătălin Drulă, USR. Este? Vă rog. Aţi depus două interpelări, aveţi dreptul să citiţi una sau să reamintiţi una singură. Deci vă rog să vă rezumaţi la o singură interpelare. Chiar dacă vă încadraţi într-un minut cu amândouă, Regulamentul spune una. Deci alegeţi dumneavoastră. Şi aveţi un minut.

Cătălin Drulă Mulţumesc pentru precizări, domnule preşedinte de şedinţă. Obiectul interpelării se referă la drepturi de proprietate intelectuală asupra programelor informatice ale autorităţilor publice. În ultimii ani au fost cheltuite milioane de lei pentru sisteme informatice, softuri şi servicii de mentenanţă IT, ajungându-se astfel inclusiv la duplicarea proiectelor informatice şi a platformelor. Un exemplu în acest sens fiind cele două platforme de tipul one-stop- shop pentru IMM-uri şi cele 3 platforme de e-guvernare pe care nu le mai citesc aici - e-România, e-guvernare, fiecare având disfuncţionalităţi şi un număr prea mic de utilizatori. De asemenea, anul trecut au expirat mai multe contracte de mentenanţă pentru platforme informatice importante, aflate în gestiunea Ministerului Educaţiei Naţionale. Problema de fond în aceste cazuri a fost că, în contractele încheiate cu prestatorul de servicii, clauzele contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală au fost redactate extrem de restrictiv, nepermiţând încheierea contractelor de mentenanţă evolutivă cu alte firme. Pentru prevenirea în viitor a acestor situaţii de dependenţă contractuală şi pentru asigurarea unei negocieri corecte în ceea ce priveşte achiziţiile publice în domeniul IT, prin OUG...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Cătălin Drulă ... 41/2016 s-au introdus prevederi referitoare la cesiunea...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Cătălin Drulă ... drepturilor de autor către autoritatea contractantă. Şi acum ajung la întrebări...

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc, domnule deputat. Vă rog să înţelegeţi că rolul meu este să aplic Regulamentul. Şi Regulamentul, absurd sau neabsurd, cum spuneţi dumneavoastră, spune că trebuie să reamintiţi tema. Ea, de altfel, e văzută de Guvern în scris. Şi răspunsul este dat în detaliu, când va veni reprezentantul Guvernului. Şi atunci aveţi din nou posibilitatea s-o expuneţi. Deci minutul este pentru a reaminti tema, nu a expune toată interpelarea. Altfel, nu pot să fiu regulamentar. Vă rog, pe procedură.

Cătălin Drulă Mi se pare destul de absurd că avem o prevedere pentru reamintire, în Regulament. Face, nu ştiu, o clovnerie din activitatea parlamentară, după mine, dar...

Marian-Cătălin Predoiu Punctul dumneavoastră de vedere este foarte important. Sunt convins că va rămâne în stenograme, pentru istorie, dar ăsta e Regulamentul, astăzi. Vă rog, următoarea interpelare. Va fi prezentată de domnul Raeţchi, deputat PNL, dacă este în sală. Dacă nu, trecem mai departe... Domnul deputat Cristian Ghinea, cred că ar trebui să fie, de la URS. Scrie "Ghilea". Cristian "Ghilea" am aici scris. Este? Niciunul, nici Ghilea, nici Ghinea nu sunt aici. Bun. Mai departe. Domnul deputat Csoma Botond, UDMR, o interpelare. Un minut, domnule deputat, vă rog.

Botond Csoma Interpelarea este adresată domnului Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale, de către deputatul Csoma Botond, ales în Circumscripţia electorală nr. 13, judeţul Cluj. Obiectul interpelării este «Desfiinţarea profilului "Ştiinţele naturii" de la Liceul teoretic Brassai Sámuel din Cluj-Napoca». Stimate domnule ministru, Am fost contactat la biroul meu parlamentar de către Comitetul de părinţi al clasei a VIII-a A de la Liceul teoretic Brassai Sámuel din Cluj-Napoca, cu următoarea problemă: în urma cererii acestora, ca întreaga clasă să continue clasa a IX-a în aceeaşi şcoală, cu profil real, ştiinţele naturii, biologie, chimie, engleză intensiv, cererile semnate de toţi părinţii au fost respinse şi au fost înştiinţaţi că nu se mai înfiinţează clasa cu acest profil, în locul acesteia fiind înfiinţată clasa cu profilul "Turism şi alimentaţie publică". Consider că drepturile acestor elevi, stabilite prin lege, au fost încălcate, aceşti copii frecventează această clasă...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Botond Csoma ... împreună din clasa I şi doresc în continuare să urmeze acest profil. Vă rog să faceţi...

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc.

Botond Csoma ... să luaţi măsurile necesare pentru respectarea legii, domnule ministru.

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc. "Dura lex, sed lex" , asta e. Deci următorul deputat este domnul Mugur Cozmanciuc. Vă rog, domnule deputat.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Obiectul interpelării îl reprezintă "Politizarea activităţii Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene". Şi, de aceea, prin această intervenţie de astăzi vreau să reamintesc că în vizita pe care a efectuat-o doamna ministru, pe data de 28 februarie, la Piatra Neamţ, unde a avut o întâlnire cu primarii din judeţ, consider că a procedat incorect, prin faptul că nu a invitat efectiv toţi primarii care ar fi trebuit să participe. Şi de aceea vreau să adresez întrebarea: de ce municipiul Piatra Neamţ, cu o reprezentativitate de peste 100.000 de locuitori, municipiul Roman, cu peste 70.000 de locuitori, ca şi alte comunităţi - Cordun, Tămăşeni şi ale localităţi din judeţul Neamţ - nu au fost invitate la acea discuţie cu Ministerul Dezvoltării, reprezentat de doamna ministru. Şi vreau să întreb dacă doamna ministru a avut cunoştinţă despre această situaţie? Dacă da, cum comentează această situaţie şi dacă girează acest tip de comportament, prin politizarea activităţii ministerului...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc pentru înţelegere, domnule coleg. Doamna deputat Biró Rozália-Ibolya.

Rozália-Ibolya Biró Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi. Obiectul interpelării este "Implementarea la nivel naţional a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice". Întrebarea se referă la faptul dacă Agenţia urmăreşte implementarea la nivel naţional a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei şi suntem interesaţi să aflăm care este stadiul actual în ceea ce priveşte implementarea acestei Convenţii, ce acţiuni sunt programate pentru anul în curs în acest sens, cât şi demersurile pe care urmează să le întreprindem în domeniu, până în anul 2020, precum şi să ne informeze asupra stadiului derulării proiectelor finanţate cu fonduri europene, dedicate înfiinţării de centre pentru victimele violenţei domestice, pentru cei care săvârşesc astfel de acte, cât şi pentru consilierea victimelor şi a agresorilor, precum şi asupra faptului...

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc, doamnă.

Rozália-Ibolya Biró Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea are ca obiect aplicarea art. 97 din Legea nr. 46 - Codul silvic. În fond, se referă la acordarea de sprijin de la bugetul statului pentru proprietarii de păduri cu suprafeţe de până la 30 de ha. Şi întreb Ministerul Apelor şi Pădurilor de cuantumul acestui sprijin, care sunt judeţele care au primit, pe ocoale silvice, dacă sunt proprietari care au documentele în regulă, de proprietate, şi nu au primit, pentru că informaţiile mele sunt că sunt şi astfel de cazuri, de proprietari cu documente în regulă, dar cărora administraţiile silvice le cer bani pentru aceste costuri, deşi ele sunt subvenţionate de la bugetul statului. Ea va fi dezbătută un pic mai larg peste două săptămâni, când bănuiesc că voi primi şi răspunsul la această interpelare.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Fix un minut aţi vorbit. Domnul deputat Glad Varga? Nu este. Doamna deputat Camelia Gavrilă, PSD.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată ministrului educaţiei naţionale şi se referă la strategia legată de susţinerea educaţiei fizice şi a sportului, conform Programului de guvernare, o strategie care ar implica rapid opţiuni curriculare, modificări în planul de învăţământ, o dezvoltare a infrastructurii şcolare, a terenurilor sportive, a sălilor de sport, iar interpelarea cere clarificări legate de reperele acestei strategii pe termen mediu şi lung, pentru iniţierea şi dezvoltarea unui program amplu de susţinere a educaţiei fizice, orizonturi de timp în care se estimează că se pot face completările curriculare necesare, estimarea unor costuri, unor implicaţii financiare, şi Comisia pentru învăţământ îşi oferă sprijinul în acest sens, pentru că este foarte importantă dezvoltarea unei culturi a sportului, a mişcării, obişnuinţa de viaţă sănătoasă - sunt importante - bucuria sportului şi a competiţiei, un echilibru între activităţile didactice intelectuale şi cele fizice şi, de asemenea, modul în care se intenţionează susţinerea sportului de masă şi a celui de performanţă, încă din anii de şcoală, printr-o filosofie educaţională care nu ignoră nicio componentă necesară pentru educaţia şi formarea tinerilor. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Domnul deputat Florinel Stancu, PSD. Dacă nu este, domnul deputat Marius Paşcan, Partidul Mişcarea Populară.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am adresat două interpelări domnului viceprim-ministru şi ministru al mediului, Daniel Constantin, toate legate de administrarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. Consider că Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, prin lipsa personalităţii juridice, a funcţionat ilegal timp de trei ani şi am adresat o serie de întrebări, în număr de 12, pentru a clarifica tocmai această situaţie juridică. Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Petru Movilă, Mişcarea Populară? Nu este. Domnul deputat Constantin Codreanu?

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea de astăzi este adresată domnului prof. univ. dr. Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, şi are ca obiect acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de pretutindeni. Este vorba despre un caz în care sunt implicaţi 25 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară din România, care au promovat examenul de rezidenţiat în cadrul UMF Carol Davila, şi problema constă într-o modificare care a fost adusă metodologiei din 2016-2017, în comparaţie cu cea din 2015-2016. Şi am două întrebări pe care le adresez domnului ministru. În primul rând, care este motivul completării metodologiei privind şcolarizarea românilor de pretutindeni pentru anul de şcolarizare 2016-2017, cu acea modificare amintită în interpelare? Şi care sunt motivele nerespectării Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 142 alin. (3), respectiv publicarea condiţiilor de susţinere a concursului de admitere cu 4 luni înainte de susţinerea examenului, şi nu cu cel puţin 6, aşa cum prevede legea. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Doamna deputat Roberta Anastase.

Roberta Alma Anastase Mulţumesc mult. Interpelarea mea este adresată domnului ministru al sănătăţii. De foarte mulţi ani, sistemul sanitar din Prahova suferă de grave deficienţe, de foarte multe ori prahovenii fiind puşi în situaţia de a-şi căuta rezolvarea problemelor de sănătate la Bucureşti. O categorie aparte o reprezintă părinţii ce au nou-născuţi prematur sau copii cu probleme grave de sănătate. În Prahova nu există o ambulanţă specială, dotată cu aparat de terapie intensivă, dispozitiv de intubaţie şi aparatură de monitorizare destinată transportului bebeluşilor. De altfel, nu există decât o singură ambulanţă în Bucureşti pentru întreaga regiune de sud-est. De aceea, vă solicit, domnule ministru, sprijin pentru dotarea judeţului Prahova cu o astfel de ambulanţă specială destinată bebeluşilor. Vă mulţumesc mult.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Urmează domnul deputat Gabriel Vlase, PSD. Nu-l văd în sală. Domnul deputat Ioan Alexandru Andrei, PSD? Domnul deputat Constantin Şovăială? Domnul deputat Călin Matei? Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu? Domnul deputat Cristian Buican? Domnul deputat Sorin Moldovan este aici.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea se adresează ministrului afacerilor interne, doamna Carmen Dan. Are ca subiect funcţionarea ineficientă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în judeţul Cluj; măsuri de remediere a situaţiei. Sute sau chiar mii de persoane se îngrămădesc zilnic la cozile formate la acest serviciu public. Această situaţie nu este necunoscută nici autorităţilor şi nici publicului larg. Deşi situaţia a devenit un fapt notoriu, măsurile administrative pentru remedierea acesteia întârzie să apară. În judeţul Cluj, un cetăţean care îşi cumpără astăzi un autovehicul şi care este obligat de lege să interacţioneze cu acest serviciu public, se poate programa abia la jumătatea lunii mai a anului curent, dacă îşi face astăzi rezervare, adică aproximativ 45 de zile trebuie ca acest cetăţean să aştepte doar pentru că autorităţile tutelare serviciului public Cluj, respectiv MAI, prin instituţia prefectului, nu au luat măsuri administrative concrete de remediere a acestei disfuncţionalităţi. Astfel, solicit ministerului să comunice care sunt măsurile pe care le-a dispus sau intenţionează să le dispună pentru a remedia această situaţie de la nivelul Serviciului Public Cluj...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Sorin-Dan Moldovan ...măsura detaşării... Şi dacă există la nivelul MAI un calendar pentru luarea măsurilor necesare. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Domnul deputat Vasile Axinte?

Vasile Axinte Întrebarea mea este adresată Ministerului Trasnportului, domnului ministru Alexandru Răzvan Cuc. Nu înţelegem din ce cauză Trenurile InterRegio 10650 şi 10659 care tranzitează pe traseul Suceava-Bucureşti Nord şi Bucureşti Nord-Suceava nu opresc în staţia Paşcani, două minute măcar... deoarece se ştie foarte bine că municipiul beneficiază de o poziţie privilegiată în ceea ce priveşte aşezarea sa geografică şi că un număr important de oameni de afaceri se deplasează către Bucureşti, fiind la o distanţă aproximativ egală faţă de cele cinci municipii-reşedinţă de judeţ, respectiv Suceava, Botoşani, Piatra Neamţ, Bacău, Iaşi. De aceea, insistăm ca în timpul cel mai scurt acest tren să oprească şi la Paşcani, deoarece tranzitează judeţul Iaşi numai prin Paşcani, şi sunt destui oameni care vor să beneficieze de acest transport spre Bucureşti. Vă mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Oana-Silvia Vlăducă? Domnul deputat Silviu Nicu Macovei?

Silviu Nicu Macovei Domnule preşedinte, Interpelarea mea este adresată domnului ministru Alexandru Răzvan Cuc şi se referă la situaţia TAROM. Domnule ministru, Care este strategia TAROM de a se menţine competitivă pe piaţa actuală aeronautică din România? Aţi cerut şi efectuat o analiză a companiei TAROM, în ultimii doi ani, vizavi de retrageri ale unor curse, anulări, întârzieri şi defecţiuni ale aeronavelor? Dacă da, există vreo legătură între aceste evenimente şi captarea pieţei TAROM de către companii particulare? Există un risc de inducere voluntară şi intenţionată a unei necompetitivităţi a TAROM faţă de companiile particulare? Care este planul de management al companiei de a menţine sau dezvolta cursele de pe Aeroportul Iaşi, în condiţiile în care acesta a cunoscut o dezvoltare extraordinară în ultimii ani? Care este explicaţia pentru care TAROM a refuzat ani la rând să introducă curse directe între principalele oraşe ale României, de exemplu: Iaşi-Cluj, Bacău-Timişoara, în condiţiile în care aceste rute puteau fi profitabile, în absenţa unei autostrăzi între Moldova şi Transilvania? Mulţumesc. Silviu Macovei, deputat al PSD Iaşi.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Cătălin-Ioan Nechifor?

Cătălin-Ioan Nechifor Bună ziua! Obiectul interpelării îl constituie Legea nr. 98/2016, Legea achiziţiilor publice. Interpelarea este adresată domnului ministru Viorel Ştefan. Stimate domnule ministru, În legislaţia din România există foarte multe situaţii în care sunt generate nemulţumiri legate de modul în care legislaţia se aplică. Nu întotdeauna sunt consultaţi actori importanţi şi chiar dacă OG nr. 34/2006 a rezistat 10 ani în domeniul achiziţiilor publice, iată că la noua Lege nr. 98, de anul trecut, sunt deja câteva nemulţumiri şi cred că ar trebui demarate consultări cu factorii implicaţi - mă refer, în principal, la: UNCJR- Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, la Asociaţia Municipiilor din România, la oraşele din România, la comune, sens în care dorim să vedem care este experienţa practică, care sunt nemulţumirile şi care sunt... zonele care ar trebui amendate. Vreau să vă spun că în această perioadă putem anticipa faptul că vor fi foarte multe depuneri de proiecte noi, odată cu deschiderea noilor axe de finanţare, şi asta va însemna un fenomen accelerat şi la SEAP şi în zona de contractare. Putem să spunem că...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Cătălin-Ioan Nechifor ... blocajele care sunt în sistem pot genera inclusiv ca în acest an să nu atingem ţintele macroeconomice.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Cătălin-Ioan Nechifor Aşadar, domnule ministru, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi ca atare. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Doamna deputat Anişoara Radu? Domnul deputat Ştefan-Ovidiu Popa? Doamna deputat Elvira Şarapatin? Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe? Domnul deputat Costel Lupaşcu?

Costel Lupaşcu Bună ziua! Interpelarea mea este adresată domnului ministru al sănătăţii, domnul Florian-Dorel Bodog. Obiectul interpelării: "Reconfigurarea sistemului de medicamente compensate". Constituţia României prevede la art. 34 că "Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice". În cazul pacienţilor cu venituri extrem de reduse sau chiar fără venituri, accesul la medicamentele compensate este limitat, ceea ce contravine art. 34 din Constituţie. Mai mult decât atât, în situaţiile în care pacienţii nu dispun de veniturile necesare pentru achiziţia medicamentelor compensate, prescrise de medic, se ajunge deseori la situaţia abandonării tratamentului, ceea ce duce la agravarea bolii şi la apariţia unor alte complicaţii. Pe cale de consecinţă, pacienţii din această categorie nu mai interacţionează cu sistemul de sănătate pe segmentele sale primare, respectiv medicina de familie şi ambulatoriul de specialitate, fiind obligaţi să ajungă să se trateze în fazele avansate ale bolii, când se impun tratamente spitaliceşti sau intervenţiile spitaliceşti ce presupun costuri mult mai ridicate. În concluzie, pentru respectarea prevederilor constituţionale menţionate, dar şi pentru folosirea...

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Costel Lupaşcu ... mai eficientă a fondurilor din sistemul de sănătate se impune reconfigurarea calculului medicamentelor compensate...,

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Costel Lupaşcu ... astfel încât pentru fiecare afecţiune să existe cel puţin un medicament compensat sută la sută. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Doamna deputat Natalia Intotero. Aveţi trei interpelări. Amintiţi una.

Natalia-Elena Intotero Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Obiectul interpelărilor este exploatarea prin muncă a românilor care muncesc în afara graniţelor ţării. Interpelările sunt adresate Ministerului Afacerilor Interne, respectiv doamnei ministru Carmen Daniela Dan; pe aceeaşi temă o interpelare adresată Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, respectiv doamnei ministru Andreea Păstîrnac; şi tot pe aceeaşi temă domnului ministru Teodor Meleşcanu, ministrul afacerilor externe. Vă mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Robert Turcescu? Domnul deputat Doru-Petrişor Coliu?

Doru-Petrişor Coliu Bună ziua! Domnule preşedinte, vă mulţumesc. Obiectul interpelării este vizita în Italia a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne. Este adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne. Marţi, 14 martie, în cadrul şedinţei Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României, a fost dezbătută situaţia lucrătorilor români din Ginosa Puglia, precum şi a celor din Sicilia. Cu acest prilej, pentru expunerea unor puncte de vedere în ceea ce priveşte aceste situaţii, au fost invitaţi la dezbatere reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. Am fost informaţi în cadrul acestei şedinţe că o delegaţie condusă de doamna ministru Andreea Păstîrnac se va deplasa în Italia pentru a evalua situaţia şi pentru a găsi soluţii de stopare a sclavagismului şi a traficului de forţă de muncă. Având în vedere cele menţionate mai sus şi ţinând cont de faptul că din cadrul delegaţiei care s-a deplasat în Italia au făcut parte şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu art. 201 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, revin cu solicitarea de a-mi comunica următoarele: Ce măsuri s-au luat, concret, pentru a stopa fenomenul caporalato din Italia? S-a hotărât semnarea unui acord de colaborare între Ministerul de Interne din Italia şi Ministerul Afacerilor Interne din România? Mulţumesc. Solicit răspuns atât în scris, cât şi verbal.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Domnul deputat Cătălin Cristache? Domnul deputat Corneliu Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Interpelarea mea se adresează direct, fără intermediari, domnului prim-ministru. Când intenţionaţi, domnule prim-ministru, dacă aveţi în gând aşa ceva, să fotografiaţi şi filmaţi plăcile de aur, cele descoperite acum 150 de ani la Sinaia, aflate de prea multă vreme la Moscova şi la Vatican? Dacă nu sunteţi în temă, dat fiind pregătirea dumneavoastră, mă puteţi întreba dumneavoastră pe mine ce sunt plăcile de aur şi, cât de greu îmi va fi, vă dau cuvântul că vă lămuresc. De asemenea, intenţionaţi, cumva, domnule prim-ministru, ca aceste însemne ale măreţiei trecutului nostru să ajungă, în timpul mandatului dumneavoastră, acasă? Aştept răspuns scris. Şi am o întrebare şi pentru dumneavoastră, că mai am timp. Pot să adresez o întrebare preşedintelui ţării, de la această tribună?

Marian-Cătălin Predoiu Regulamentul nu vă permite această ipoteză.

Corneliu Bichineţ Nu! Asta este!

Marian-Cătălin Predoiu Trebuie să aplicăm Regulamentul. Îmi pare rău! Domnul deputat Corneliu Ştefan? Cu aceasta, lista pe care o am s-a încheiat, şi cu asta şedinţa noastră. Vă mulţumesc pentru prezenţă. Vă doresc o seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,00.