17 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 COM(2018) 306 (PHCD 44/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018; COM(2018) 306; PH CD 44/2018. Dacă există intervenţii? Vă rog.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc. Am avut în vedere fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană, a Camerei Deputaţilor; analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene şi nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. Comisia noastră subliniază că educaţia pentru cercetare şi inovare este o necesitate pentru realizarea personală în societatea digitală şi în condiţiile progresului tehnic rapid şi, în consecinţă, ar fi recomandabil să fie considerată o temă orizontală a politicilor Uniunii, ca parte din stilul de viaţă al omului modern şi în vederea asigurării capitalului uman necesar consolidării şi diversificării pieţei unice. Recomandăm o cât mai mare deschidere a Fondului "InvestEU" către microîntreprinderi inovatoare, în special din zonele Uniunii unde capitalul de investiţii este mai puţin disponibil. Ne manifestăm interesul de a fi informaţi cu privire la procentul din planul de investiţii strategice alocat întreprinderilor la început de drum şi microîntreprinderilor, precum şi dacă există o analiză a eventualelor obstacole întâmpinate de ele la accesarea acestei resurse. Împărtăşim îngrijorarea Comisiei Europene cu privire la faptul că investiţiile private scăzute în domeniul inovării constituie o deficienţă persistentă în Europa. Împărtăşim îngrijorarea Comisiei Europene cu privire la faptul că deficienţa europeană specifică este disponibilitatea redusă a capitalului de risc, care reprezintă o sursă esenţială de finanţare pentru întreprinderile inovatoare nou înfiinţate. Considerăm că ar fi utilă o iniţiativă la nivelul Uniunii, pentru a susţine o mai mare flexibilitate şi autonomie a universităţilor, în vederea identificării unor măsuri de încurajare a educaţiei pe termen scurt în domenii cu înaltă relevanţă tehnologică sau bazate pe cercetare ştiinţifică şi pentru a se asigura o distribuţie echitabilă a capacităţii de cercetare private pe teritoriul Uniunii. Recomandăm analiza eficienţei investiţiilor publice în cercetare, sub aspectul impactului economic şi social, precum şi comparativ cu investiţiile private în cercetare, pentru a identifica atât mijlocele de creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice, cât şi posibilitatea de a înlocui sau completa ţintele bugetare procentuale cu un indicator potrivit. Astfel, domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene s-a întrunit în şedinţa din 20 iunie 2018 şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc foarte mult.

Eugen Nicolicea Domnul Gudu Vasile, PNL.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul european, supus astăzi spre dezbatere şi aprobare, face parte din Strategia preşedintelui Consiliului European, privind impunerea unei agende comune a regiunilor, a statelor membre şi a Comisiei Europene, referitoare la stimularea cercetării şi inovării. Structurat pe două mari capitole - "Şansa Europei de a investi în viitor", respectiv "O agendă reînnoită pentru un ecosistem european de cercetare şi inovare mai puternic" -, documentul conţine o serie de măsuri concrete, menite să stimuleze agenda Uniunii Europene, în domeniul cercetării şi inovării. Mai mult decât atât, în actualul climat politic european, marcat de divergenţele de opinie în materie de relaţie comercială cu Statele Unite ale Americii, materializarea măsurilor cuprinse în prezentul document va conferi Uniunii Europene instrumentele necesare pentru a stimula noul val de inovare şi a stabili un standard pentru concurenţa mondială. Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de opinie elaborat de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Manole Petre-Florin, PSD.

Petre-Florin Manole Mulţumesc. Societatea poate să avanseze doar în ritmul în care inovează. Şi poate să ofere o prosperitate durabilă doar dacă valorifică la maximum cunoştinţele, spiritul antreprenorial şi productivitatea cetăţenilor săi. Şi arată că orice economie îşi poate devansa concurenţii doar prin cercetare şi inovare de vârf. Pentru a contribui la încurajarea inovaţiilor revoluţionare majore în Europa, Comisia Europeană propune crearea unui Consiliu European pentru Inovare. Acesta va sprijini traiectoria comercială a ideilor promiţătoare, de la cercetare la industrie, care se va realiza prin intermediul întreprinderilor nou înfiinţate şi al transferurilor către industrie. Educaţia pentru cercetare şi inovare este o necesitate pentru realizarea personală în societatea digitală şi în condiţiile progresului tehnic rapid. În consecinţă, ar fi recomandabil să fie considerată o temă orizontală a politicilor Uniunii Europene. Maximizarea investiţiilor în cercetare este legată de rezultatul acestora, de eficienţa lor, precum şi de capacitatea pieţei unice de a integra diversificarea şi potenţialul de noi sectoare de piaţă generate. În consecinţă, Partidul Social Democrat susţine adoptarea opiniei privitoare la Comunicarea 306, în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Doamna Gavrilă Camelia, PSD.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul lansat în discuţie merită atenţia noastră şi din perspectiva profesorilor, a dascălilor, a reprezentanţilor, în general, ai societăţii interesate de viitor şi cu privirea spre secolul XXI, care trebuie să fie al cercetării, al inovării. Observăm că orizontul Comisiei spre următorul exerciţiu financiar transferă sau asigură o continuitate de la acel Consiliu European al Cercetării spre un Consiliu European al Inovării. Cred că, din perspectiva noastră, dincolo de frumuseţea cuvintelor şi de seducţia acestor concepte, trebuie să creăm o cultură a cercetării şi a inovării, din anii universitari, de studenţie, dar şi mai devreme, chiar din zona învăţământului liceal, atunci când o predare şi o stimulare a gândirii critice, a sistemului asociativ, comparativ, a puterii de a formula opinii şi judecăţi de valoare, a realizării de microproiecte de cercetare. Se pot realiza toate acestea, ca un fel de anticameră, înainte de marea cercetare pe care o realizezi fie în anii de studenţie, în anii de doctorat şi în anii de profesie, mai departe. De remarcat ar fi că poate şi investiţia privată în cercetare ar trebui să fie mai mare. Şi, de asemenea, poate că - tot se apropie un moment în care vom realiza un nou proiect bugetar - fondurile alocate pentru cercetare trebuie să aibă consistenţa necesară, aşa cum şi documentele europene sugerează. De altfel, şi alte ţări au deficienţe, prin analiza alocărilor din PIB pentru cercetare. Dar, pentru că Europa este în preajma unor competiţii mari la nivel global şi pentru că forţa şi inteligenţa europeană sunt probate, cred că acest lucru trebuie să se regăsească şi în investiţii şi în cultura aceasta, de care vorbeam, a inovării şi a cercetării, ca strategii guvernamentale şi ca strategii educaţionale, încă din anii liceali, cum spuneam, universitari, dar şi în cultivarea respectului pentru cercetător, în selecţia cercetătorilor şi în crearea unei cariere şi a unor investiţii care să fie atractive, pentru ca produsele care, de multe ori, sunt foarte valoroase, să poată să intre pe această piaţă concurenţială. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, nefiind obiecţii sau comentarii, proiectul de hotărâre rămâne pentru votul final.