21 noiembrie 2017 – Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

Ben-Oni Ardelean Bună dimineaţa! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 21 noiembrie 2017, dedicată declaraţiilor politice şi intervenţiilor. Pentru început, daţi-mi voie să vă reamintesc dispoziţiile regulamentare cu privire la declaraţiile politice. "Declaraţiile politice sau alte intervenţii se prezintă în scris sau verbal. Dacă declaraţiile sau intervenţiile se prezintă verbal, acestea nu vor depăşi trei minute. Dacă deputatul depăşeşte timpul alocat, preşedintele de şedinţă are dreptul să-i retragă cuvântul. Ordinea luărilor de cuvânt va fi alternativă şi se va face pe grupuri parlamentare. Niciun deputat nu poate prezenta verbal sau depune în scris mai mult de o declaraţie sau o intervenţie în aceeaşi şedinţă". În continuare, dau cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PSD, doamnei Camelia Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi porneşte de la contextul în care sărbătorim Ziua Mondială a Televiziunii, dar şi de la necesitatea unei educaţii pentru media care trebuie să se adreseze cu mai multă forţă tinerei generaţii. Constatăm, de altfel, absenţa unui demers coerent în vederea educaţiei pentru media - concept cunoscut sub denumirea de "media literacy" - în învăţământul preuniversitar, în comparaţie cu preocupările pentru acest domeniu şi măsura în care se pune accent, şi din perspectiva politicilor UNESCO, asupra acestui subiect, la nivel mondial. Şi, de aceea, mă voi opri asupra rolului pe care presa în general îl are, dar, evident, plecând de la televiziune, în perioada aceasta postmodernă, context în care constatăm extinderea reţelelor de internet, utilizarea intensă a reţelelor de socializare, care preiau şi amplifică mesaje din media, prin dezvoltarea spaţiului online în care fiecare, într-o măsură sau alta, suntem creatori de conţinut. De aici, influenţa asupra opiniilor, asupra atitudinilor, deciziilor - de multe ori subliminal, discret, dar insistent - şi evident că pregătirea tinerilor în vederea discernerii între mesaje obiective, între realităţi şi pseudorealităţi, evitarea asumării unor prejudecăţi, evitarea manipulării sunt chestiuni care trebuie să preocupe şi factorii decizionali şi, evident, zona educaţională. La nivel internaţional, din 1996, odată cu primul Forum Mondial al Televiziunii, s-a hotărât declararea Zilei Mondiale a Televiziunii, iar Rezoluţia nr. 51/205 din decembrie 1996 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite a oficializat acest aspect. Cred că are o valoare simbolică, pentru că televiziunea înseamnă comunicare, înseamnă informare, dar ar trebui să însemne şi demers cultural, şi demers ştiinţific, şi o posibilitate de comunicare şi de integrare în această lume a globalizării, de semnalare a problemelor legate de pace, de securitate naţională sau internaţională, ceea ce de multe ori o face. Revenind la zona educaţională, este momentul să reflectăm la semnificaţiile ce pot fi atribuite acestei zile, din perspectiva conexării la demersul educaţional, pentru a forma tineri cu valori, cu o gândire critică, cu multă obiectivitate, care să fie cititori şi consumatori avizaţi de presă. Şi lucrurile acestea ar putea să se întâmple dacă, dincolo de, sigur, lucrurile pe care le facem, într-o formă sau alta, în zona educaţională, s-ar adăuga introducerea unui curriculum infuzat, cum îl numim noi, specialiştii, care să aibă drept obiectiv formarea competenţelor media, în contextul unor discipline de studiu în care prin interferenţă se poate vorbi şi de acest domeniu: limba română - stilurile funcţionale pe care le predăm, speciile jurnalistice existente acolo -, limbi străine, istorie, discipline socio-umane - filosofie, sociologie -, toate pot fi domenii în care să discutăm şi despre media. O aplecare accentuată spre formarea spiritului critic, democratic şi analitic, introducerea unor module de educaţie mass-media în orele de educaţie civică, cursuri opţionale în acest sens, protocoale şi parteneriate cu diferite instituţii media şi unităţi de învăţământ, urmate de întâlniri, mese rotunde, relaţia cu ONG-urile de specialitate, activităţi extracurriculare relevante, pentru ca să avem tineri care se întreabă, când se află în faţa unui produs mediatic, dacă informaţiile provin dintr-o sursă sigură, dacă vorbim de jurnalişti oneşti, dacă vorbim de încredere în publicaţia respectivă, care sunt cauzele evenimentului respectiv. Pentru că, în cele din urmă, dincolo de factorul social reprezentat de familie, de legislaţie, de instituţiile statului, de informaţiile furnizate de jurnalişti, se adaugă şi factorul individual, subiectiv, pe care îl putem susţine prin educaţie, prin lectură, prin cultivarea spiritului critic. Deci o zi a televiziunii, o zi simbolică a presei, dar şi o zi în care să ne gândim cum consumăm presa, cum o înţelegem şi cum transmitem valorile şi discernământul către tânăra generaţie. Deputat al PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă. Vă mulţumesc.

Ben-Oni Ardelean Mulţumim, doamnă deputat. Din partea Grupului parlamentar al PNL, dau cuvântul doamnei deputat Florica Cherecheş.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "20 noiembrie - Ziua internaţională a drepturilor copilului". La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia asupra Drepturilor Copilului, asumată şi de ţara noastră un an mai târziu, convenţie care cuprinde 24 de drepturi esenţiale pentru protecţia copiilor împotriva abuzurilor şi exploatării. Fiecare copil este o speranţă într-un viitor mai bun şi suntem datori să le asigurăm tuturor şanse egale şi sprijin adecvat, astfel încât copiii de astăzi să-şi împlinească potenţialul şi să devină adulţii responsabili, împliniţi şi implicaţi de mâine. Cu toate acestea, remarcăm cu regret abuzuri grave împotriva copiilor, în special în ţările subdezvoltate, însă nici ţara noastră nu este ocolită de astfel de abuzuri. O lipsă de atenţie asupra acestor probleme poate avea consecinţe foarte grave pe termen lung. Copiii sunt, fără doar şi poate, cel mai preţios element al unei societăţi. Felul în care îi tratăm şi ne raportăm la copii spune totul despre noi, ca adulţi, şi oferă un exemplu pentru cei mici, care cu siguranţă vor continua aceleaşi comportamente. Este trist că exact în această zi a fost dat publicităţii un raport Eurostat care spune că jumătate din copiii României sunt în risc de sărăcie, aceasta fiind cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Ţara noastră se situează pe primul loc şi în ceea ce priveşte abandonul şcolar. Unii copii sunt ţinuţi acasă pentru a fi folosiţi la munci grele şi expuşi la violenţe care îi împiedică să mai meargă la şcoală. Alţii abandonează şcoala pentru că Ministerul Învăţământului nu le asigură transportul la şcoală. Solicit Ministerului Învăţământului planuri concrete pentru a rezolva abandonul şcolar, precum şi înlocuirea Programului "Cornul şi laptele" cu un program care să ofere copiilor o alimentaţie mai echilibrată şi diversificată. O categorie aparte o reprezintă şi copiii orfani. Am solicitat Ministerului Muncii, şi o fac din nou, pe această cale, să dispună măsuri care pot să crească numărul copiilor adoptaţi. Cu toate că există numeroase familii care doresc să adopte, numărul copiilor instituţionalizaţi rămâne acelaşi, iar aceste familii se plâng de numărul redus de copii declaraţi adoptabili. Serviciile socio-medicale oferite copiilor cu dizabilităţi sau nevoi speciale şi integrarea acestora în învăţământul de masă suferă, de asemenea, din cauza alocării insuficiente de buget, astfel încât şansele acestor copii la o viaţă normală scad considerabil. Din păcate, în fiecare an constatăm situaţia necorespunzătoare în ceea ce priveşte respectarea drepturilor copilului, asigurarea unui trai decent sau facilitarea accesului la educaţie. Vă invit să trecem de la vorbe la fapte şi să adoptăm acele proiecte de lege care vin în sprijinul acestor deziderate, dar şi să aprobăm un buget suficient pentru acoperirea costurilor financiare. Lipsa finanţării corespunzătoare are consecinţe dezastruoase pentru viitorul copiilor noştri şi nu ne putem permite nicio pierdere! Aştept să văd că şi Guvernul României înţelege această nevoie şi o reflectă în proiectul bugetului de stat pe 2018. Florica Cherecheş, deputat al PNL de Bihor.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Din partea Grupului parlamentar al USR, dau cuvântul domnului Iulian Bulai. Nu este. Din partea aceluiaşi grup, doamnei Lavinia Cosma. Vă rog, doamnă deputat.

Lavinia-Corina Cosma Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vreau să vă vorbesc astăzi despre ce s-a întâmplat în ultimele zile, şi anume, ratarea rezidenţiatului de către ministrul sănătăţii, Florian Bodog. Mai ratează un examen important domnul ministru - organizarea corectă şi fără probleme a examenului de rezidenţiat. 2.500 de absolvenţi care au ales să nu doarmă multe nopţi, timp de cinci sau şase ani, care au aşteptat cu nerăbdare rezultatele de duminică, au aflat pe pielea lor ce înseamnă incompetenţa unui ministru. 2.500 de absolvenţi de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie au fost, duminică, 19 noiembrie, cobaii Ministerului Sănătăţii, cobaii ministrului Florian Bodog, în centrul de examen Bucureşti. Aceşti absolvenţi au fost bătaia de joc a ministerului şi a ministrului, principalul responsabil pentru organizarea concursului. O parte dintre aceşti absolvenţi s-au trezit cu punctaje greşite la corectarea lucrărilor. "O greşeală tehnică", aţi spus, domnule ministru. Ciudată greşeală, aplicată doar unor lucrări! V-au plătit studenţii cu vârf şi îndesat eroarea - 400 de lei, achitaţi ca taxă pentru un simulacru de examen. Câţi dintre studenţii din celelalte centre universitare vor fi afectaţi de această greşeală tehnică? Câte destine vor fi influenţate de această eroare? Ce se ascunde în spatele acestei erori, domnule ministru? Protejaţii dumneavoastră? Protejaţii grupurilor de interese din jurul dumneavoastră? Cine anume, domnule ministru? Aţi luat apoi o disperată decizie. 2.500 de absolvenţi au aflat că li se vor rescana lucrările, după ce le-au fost corectate o dată, în prezenţa lor. Câţi dintre cei 2.500 de absolvenţi au asistat la rescanarea lucrărilor? Câţi dintre aceştia au acum punctaje corecte? Cum a avut loc recorectarea transparentă a grilelor, pe care aţi invocat-o? Câţi dintre candidaţi nu sunt într-adevăr nedreptăţiţi? Aţi afirmat că vreţi să-i aduceţi pe medici înapoi acasă. Cum îi veţi aduce? Dovedind neprofesionalism şi incompetenţă? Arătând incapacitatea de a organiza corect un examen-grilă? V-aţi ascuns timp de două zile de răspundere, domnule ministru. Aţi fugit de întrebări. Dar nu ne puteţi evita pentru totdeauna. Într-o zi va trebui să ne răspundeţi. Până atunci, vă solicit demisia de onoare. Vă mulţumesc.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Din partea Grupului parlamentar ALDE, domnul deputat Mihai Niţă. Nu este. Domnul Constantin Avram. Vă rog, domnule deputat.

Constantin Avram Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi se intitulează "Deşeurile - risc major pentru sănătatea populaţiei!". Doamnelor şi domnilor deputaţi, De ceva timp, mai exact de la începutul anului 2016, mijloacele de informare a publicului au semnalat destul de des o problemă deosebită, care capătă un caracter de urgenţă, şi anume, gestionarea activităţilor specifice serviciilor de salubrizare. În jurnalele de ştiri prezentate de televiziunile de profil - şi aproape în totalitatea lor -, în presa scrisă şi la posturile radio, publicul larg este informat asupra unor situaţii de urgenţă generate de proasta gestionare a gropilor de gunoi de către unii operatori economici care au primit, cu delegare, gestionarea acestor activităţi de salubrizare. Mai în toată ţara, rând pe rând, s-a constatat izbucnirea unor incendii uriaşe, care nu au putut fi stăpânite decât prin intervenţia rapidă şi eficientă a Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă de la nivel judeţean. Sunt bine-cunoscute incendiile izbucnite în Vâlcea, Bucureşti, Bacău, Cluj şi în alte judeţe ale ţării, mai ales în perioadele înregistrate cu temperaturi ridicate. Ce ne facem însă cu operatorii economici privaţi care gestionează colectarea, transportul deşeurilor menajere rezultate în unităţile administrativ-teritoriale ale ţării, şi suspendă colectarea acestora pentru simplul motiv al neplăţii acestor servicii de către UAT-uri, punând în real pericol sănătatea locuitorilor oraşelor şi satelor României, prin expunerea acestora la un risc major de izbucnire a unor epidemii, epizootii, a infestării pânzei freatice, a poluării mediului înconjurător? Un caz aparte îl constituie şi situaţia creată de refuzul ridicării deşeurilor menajere din 21 de localităţi din judeţul Bacău ce însumează peste 80.000 de locuitori. Mai exact, operatorul privat care a primit, prin delegare, gestionarea serviciilor de colectare şi transport ale deşeurilor - evident, în baza unui contract de concesionare între SC Compania Romprest Service SA şi Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău -, a suspendat prestarea serviciilor de salubrizare către 21 de localităţi - membre ADIS - printre care şi municipiul Moineşti, care, la rândul său, a solicitat, Instituţiei Prefectului, acordul pentru declararea stării de alertă pe raza municipiului Moineşti, din judeţul Bacău, până la data de 8 decembrie 2017, fapt ce a fost contestat de ADIS Bacău, la Cabinetul prim-ministrului. După verificări mai atente s-a constatat că acordul Instituţiei Prefectului, şi după consultarea Grupului de Suport Tehnic, şi transmis UAT Moineşti, în data de 10.11, este corect, legal şi moral. Este corect, motivat de rapoartele instituţiilor de specialitate de la nivel judeţean - Direcţia Sanitar Veterinară, Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de Mediu etc. Este legal, motivat de respectarea prevederilor legale din domeniu: Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2014, Legea nr. 166/2017, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 215/2001, republicată, şi Legea nr. 51/2016, care fac referiri exprese la astfel de situaţii. Este moral, motivat de faptul că acordul prefectului a creat condiţii pentru ridicarea deşeurilor produse de UAT Moineşti şi eliminarea riscului major de apariţie a unor epidemii, a deteriorării factorilor de mediu prin infestarea pânzei freatice, care ar fi pus în pericol sănătatea populaţiei din municipiul Moineşti. Să ne fie clar tuturor: sănătatea oamenilor, în apărarea căreia numai prefectul are responsabilităţi legale, nu poate fi condiţionată de interesele comerciale mai mult sau mai puţin motivate. Şi, în final, afirm cu mare regret că m-a surprins neplăcut poziţia unor persoane publice locale, aflate sub influenţa unor interese comerciale sau politice, care au pus interesele cetăţenilor şi sănătatea lor în plan secundar. Ca să nu mai vorbim de situaţia fără ieşire în care au fost...

Ben-Oni Ardelean Vă rog să vă pregătiţi de încheiere, domnule deputat. Citiţi concluziile. Mulţumesc.

Constantin Avram Da. Ca să nu mai vorbim de situaţia fără ieşire în care au fost puşi primarii celor 21 de localităţi. Dar suntem convinşi că litigiile comerciale se rezolvă în instanţele de judecată, nu în prefecturi. Vă mulţumesc. Deputat ALDE de Bacău, Constantin Avram.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc. Dau, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, cuvântul, domnului Ovidiu Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc frumos. Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, În ultima vreme, în spaţiul public, au apărut, din nefericire, nişte minciuni, cu scopul de a dezinforma opinia publică şi a discredita Primăria Sibiu, afirmându-se: "Primăria Sibiu se opune amplasării unui bust al lui Avram Iancu". Acest lucru a fost posibil pentru că unele televiziuni din Bucureşti au permis unor indivizi care, fie nu cunoşteau situaţia, fie au prezentat-o cu rea intenţie, să facă aceste afirmaţii în emisiunile lor. În realitate, cu ani în urmă, a fost iniţiat un proiect pentru amplasarea unui bust al lui Avram Iancu la Sibiu. Primăria municipiului a emis un certificat de urbanism pentru amplasarea acestui bust în ianuarie 2014, în parcul Astra din zona centrală a Sibiului. Acest certificat a expirat, deoarece proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei pentru Monumente de For Public din subordinea Ministerului Culturii. La solicitarea iniţiatorului, în luna octombrie 2017, Primăria Sibiu a emis un nou certificat de urbanism pentru amplasare în parcul Astra. Sper ca de această dată, Ministerul Culturii, prin Comisia de Monumente, să dea în timp util un aviz pozitiv, astfel încât, în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, bustul eroului Revoluţiei de la 1848 să-şi găsească amplasamentul binemeritat în parcul Astra. În situaţia neacordării acestui aviz, întreaga responsabilitate, cât şi imensa ruşine, generate de refuz, vor reveni în totalitate Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Drept urmare, cer public ministrului culturii să ia măsurile necesare acordării avizului, în regim de urgenţă. Concluzionând, resping ferm afirmaţiile respective la adresa Primăriei Sibiu, ca fiind mincinoase, aducând atingere unui oraş şi unei administraţii locale care au respectat şi preţuit întotdeauna atât istoria României, cât şi pe cea locală. Vă mulţumesc frumos.

Ben-Oni Ardelean Mulţumim mult, domnule deputat. Din partea Grupului parlamentar al PMP, dau cuvântul, în continuare, domnului deputat Marius Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "UDMR şi PSD: nu ne mai alungaţi politic copiii din şcoli!". Săptămâna trecută, de la tribuna Camerei Deputaţilor, doi parlamentari ai UDMR se victimizau cu ipocrizie arătând cât a sporit agresivitatea etnică în ultima perioadă în unele judeţe din România. Era gata să lăcrimez de emoţie, văzându-i, prosperi şi bine-mersi, în postura de victime ale intoleranţei etnice româneşti, în timp ce pledau propagandistic, cât se poate de relaxaţi, de la cea mai reprezentativă tribună politică a unui stat democratic. Aceşti parlamentari şi alţii din formaţiunile politice ale maghiarimii, cu programe etnic separatiste, incită permanent la dezbinare etnică, pledează oficial pentru autodeterminarea minorităţilor, autonomie teritorială şi enclavizare şi nu recunosc Constituţia României. Sunt din rândul celor care au complotat politic iar, într-o anterioară guvernare, în complicitate cu PSD, au alungat elevii şi clasele româneşti aproape cu forţa din Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" din Târgu Mureş, pentru că tulburau, chipurile, identitatea culturală a elevilor şi a profesorilor maghiari. Au încercat, mai apoi, aceeaşi mişcare separatistă cu Colegiul Naţional "Unirea" din Târgu Mureş, într-o conjunctură politică similară, în tandem cu PSD, forţând în mod nelegal înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic şi apoi încercând alungarea, prin presiuni politice, a claselor cu elevi români, dintr-un corp de clădire aparţinând acestui colegiu. A urmat un proces penal, aflat încă pe rolul instanţelor de judecată, iar cei din UDMR perseverează şi tot nu se lasă... Tocmai au promovat, printr-un troc politic cu aceiaşi PSD-işti care îndrăznesc, mincinos şi culpabil, să creadă în România, un proiect legislativ - incredibil - de înfiinţare prin lege a Liceului Teologic Romano-Catolic la Târgu Mureş. Nu mai există un astfel de precedent legislativ în istoria de după 1990 a României. Liceul se vrea înfiinţat prin derogare de la prevederile Legii educaţiei naţionale, în expunerea de motive invocându-se eronat şi fals date conform cărora, "în prezent, 15,3% dintre elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a care au studiat în limba maghiară nu au posibilitatea să-şi continue studiile în cadrul unui liceu cu aceeaşi limbă de predare". În realitate, conform informaţiilor oficiale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, în anul şcolar 2016-2017, din cele 53 de clase solicitate şi propuse de către inspectorat pentru predare în limba maghiară, s-au ocupat şi realizat doar 43,5 clase, din lipsă de elevi. Oare cât de legal şi constituţional este ca printr-o lege să li se impună autorităţilor publice locale, prin încălcarea autonomiei locale şi în dispreţ total faţă de actuala Lege a educaţiei naţionale, înfiinţarea unei instituţii de învăţământ liceal de interes local?! După un astfel de precedent legislativ neavenit, oare cât va mai dura până la readucerea pe tapet a problemei separării etnice a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, revendicată de câţiva ani de UDMR, şi promovarea unui proiect legislativ în acest sens?! Pe baza acestui model, vă invit pe toţi colegii parlamentari să promovaţi proiecte de înfiinţare a unor unităţi de învăţământ în localităţile şi judeţele pe care le reprezentaţi politic, după cum credeţi de cuviinţă. Puteţi să le daţi şi numele dumneavoastră ca patronim, în calitate de fondatori ai şcolii, sau chiar al partidului pe care îl reprezentaţi! Să fiu bine înţeles, nimeni şi niciodată nu s-a împotrivit înfiinţării sau existenţei unei şcoli catolice, cu profil confesional, la Târgu Mureş. Să ne respectăm însă reciproc, fără privilegii şi discriminări pozitive sau negative, de natură etnică sau legislativă, fără alungarea elevilor români din şcoli... Nimeni nu poate fi mai presus de lege, respectaţi-ne, politicieni ai maghiarimii, pe noi şi pe copiii noştri, pentru a vă putea şi noi respecta! Vă mulţumesc pentru atenţie! Deputat al PMP de Mureş, Marius Paşcan.

Ben-Oni Ardelean Mulţumim, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PSD, domnului deputat Ioan Dîrzu.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi parlamentari, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Distincţia dintre transferul contribuţiilor şi Legea salarizării unitare". Trebuie făcută o distincţie clară între efectele transferului contribuţiilor şi cele ale Legii salarizării. Salariile nu scad, în nicio situaţie, din cauza transferului contribuţiilor de la angajator la angajat. Vor scădea însă unele salarii supradimensionate, ca urmare a unei legi a salarizării unice. Niciun salariu net nu va scădea ca urmare a transferului contribuţiilor. Niciun angajator nu va avea costuri mai mari din acest motiv, deci nu poate invoca această măsură pentru a justifica o scădere a salariilor. Dar trebuie făcută o distincţie între transferul contribuţiilor şi efectele Legii salarizării unitare, care prevede echilibrarea salariilor plătite pentru aceeaşi muncă prestată. Deci, în sistemul bugetar, ca efect al Legii salarizării unitare, vor fi diminuate salariile supradimensionate ale unor funcţionari care obţineau venituri mult mai mari faţă de alţi funcţionari care prestau aceeaşi muncă, în aceleaşi condiţii. Creşterea puterii de cumpărare în urma majorării veniturilor lucrătorilor va stimula cererea internă pentru consum şi investiţii. Ca urmare a cererii interne suplimentare - în condiţii de echilibru între cerere şi ofertă şi a unei contribuţii stabile a importului la acoperirea cererii - produsul intern brut poate înregistra în anul 2018 o creştere adiţională faţă de scenariul de bază, de circa un punct procentual. Acest impact compensează impactul negativ al măsurilor fiscale propuse care reduc veniturile din economie prin sarcină fiscală suplimentară şi asigură un spaţiu suficient pentru realizarea cadrului macroeconomic stabilit pentru proiecţia bugetară. Ca urmare a efectelor de multiplicare economică se estimează că obligaţiile şi încasările la bugetul general consolidat se vor majora prin veniturile bugetare de runda a doua, care pot ajunge şi până la 50% din impactul bugetar negativ direct. Măsurile fiscale propuse în domeniul impozitului pe venit au, de asemenea, un impact social semnificativ. În primul rând, veniturile şi câştigurile nete vor înregistra creşteri, asigurând creşterea puterii de cumpărare a lucrătorilor, fără o presiune suplimentară asupra costului forţei de muncă a angajatorilor. Acoperirea cererii, ca urmare a creşterii puterii de cumpărare, va presupune indirect şi locuri de muncă noi pentru oferta suplimentară necesară, dar şi o intensitate mai mare a muncii, care se va reflecta în venituri mai ridicate. În condiţiile unui transfer bugetar către angajaţi de circa 13,7 miliarde de lei în anul 2018 şi a creşterii economice suplimentare se estimează că este posibil să se creeze un număr de circa 50.000 de locuri de muncă. De asemenea, prin măsurile din domeniul CAS, în condiţiile în care nu mai apare distinct sarcina angajatorului, iar costul forţei de muncă nu este afectat, se reduc şi presiunile pentru a se identifica posibilităţi de reducere a cheltuielilor de personal prin modalităţi incorecte de ocupare. Conform unor estimări ale INS, valoarea adăugată brută aferentă "muncii la negru" - remunerarea salariaţilor şi excedentul brut de exploatare - s-ar situa la circa 90 de miliarde de lei. Dacă se ia în considerare că la nivel macroeconomic remunerarea salariaţilor reprezintă circa 35% din valoarea adăugată, prin reducerea şi simplificarea obligaţiilor la CAS s-ar putea asigura o reducere anuală a "muncii la negru" de circa 10% şi s-ar încasa suplimentar circa 3 miliarde de lei. Cu deosebit respect, deputat Ioan Dîrzu, deputat din Colegiul Alba. Vă mulţumesc.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Din partea Grupului parlamentar al PNL, dau, în continuare, cuvântul, doamnei deputat Antoneta Ioniţă.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se intitulează "Nu le tăiaţi aripile tinerilor medici!". Zilele acestea am asistat cu mânie şi revoltă la mascarada ce a reprezentat susţinerea examenului de intrare în rezidenţiat pentru câteva mii de absolvenţi ai facultăţilor de medicină. Printre ei se numără medicii tineri, care au ales cu speranţă să rămână să profeseze în România. O ţară din care ne văităm că ne pleacă doctorii, dar pentru care nu facem altceva decât să-i amăgim cu iluzii deşarte, cărora le tăiem aripile şi le spulberăm visele. Tinerii aceştia, care şi-au tocit coatele pe băncile facultăţii de medicină, pe care dragostea de ţară, de profesia aceasta atât de nobilă, şi de oameni, i-au determinat să rămână şi să lupte cu sistemul, au trăit cele mai negre clipe, după ce, după susţinerea celor patru ore de concurs - timp în care au avut de rezolvat 200 de întrebări tip grilă - au aflat cu stupoare, în timp ce tezele le erau corectate, faptul că grilele de corectare de la Bucureşti sunt greşite. Cei care sunt medici şi care au trecut prin acest examen dificil, pentru care au învăţat din greu şi au făcut atâtea sacrificii, renunţând de multe ori la atâtea lucruri, cunosc gradul de dificultate al acestui concurs, condiţiile şi presiunea psihologică la care eşti supus în acea zi: prezentarea cu cel puţin două ore înainte de începerea concursului, susţinerea lui timp de patru ore, după care urmează încă cel puţin două ore în care aştepţi rezultatul final. Cu toate că tehnica a evoluat, iar unii se laudă cu introducerea manualului electronic în şcoli, iată că, anul acesta, doar în centrul universitar Bucureşti - mă întreb oare din ce cauză numai aici? - s-au folosit pentru corectare grile greşite, ceea ce a dus la recorectarea tezelor în lipsa candidaţilor şi a martorilor, ceea ce nu este conform prevederilor metodologiei acestui examen. Se ştie că în final, după afişarea rezultatelor, întrucât examenul este unul la nivel naţional, posturile se aleg în ordinea mediilor. Având în vedere gravitatea situaţiei, consider că domnul ministru al sănătăţii, Florian Bodog, trebuie să explice de ce s-a întâmplat acest lucru doar în Bucureşti, locul în care trebuiau să ajungă copii identice ale grilelor de corectare, distribuite în toată ţara. Întrucât în acest caz nu s-a respectat metodologia de examen, ceea ce poate avea consecinţe grave pentru unii absolvenţi de medicină, consider că demisia de onoare a celor care se fac direct răspunzători de această greşeală se impune de urgenţă. Deputat al PNL, Antoneta Ioniţă.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al USR, doamnei Oana Bîzgan. Nu este. Domnului Silviu Dehelean. Nu este. Doamnei deputat Cristina Iurişniţi. Vă rog, doamnă deputat.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Astăzi voi vorbi despre "Legea vaccinării versus educaţia pentru sănătate în şcoli". Stimaţi colegi parlamentari, Vă invit din nou la implicare pentru schimbare! Schimbarea mentalităţilor, după cunoscutul adagio: "Fii tu însuţi schimbarea pe care ţi-o doreşti în lume!", pe care cultura indiană, prin Mahatma Gandhi, unul din liderii cei mai remarcabili ai istoriei, a impus-o în spaţiul transcultural al patrimoniului spiritual universal. Vă invit perseverent şi cu bună-credinţă, în calitate de mamă, profesor şi deputat, la schimbarea modului nostru de a relaţiona şi reacţiona în privinţa educaţiei şi a sănătăţii copiilor noştri! În ultimele săptămâni, fiecare parlamentar a fost asaltat cu zeci sau sute de mesaje venite dinspre societatea civilă şi a specialiştilor, nu-i aşa, pe tema controversată a Legii vaccinării. Zilele acestea, la Camera Deputaţilor, se află în circuitul legislativ această lege care aruncă în spaţiul public argumente pro şi contra, care va avea repercusiuni pentru copii şi adulţi, deopotrivă, şi a cărei adoptare trebuie să fie luată în cunoştinţă de cauză. Ce ne dorim de fapt? Să ne întoarcem în paradigma obscurantismului şi a legitimării unui stat slab, incapabil să-şi apere cetăţenii în situaţii de risc, sau să alegem un cadru legislativ care să îi orienteze spre educaţie, progres, acceptarea argumentelor ştiinţifice? Stimaţi colegi parlamentari, USR subliniază şi susţine cu fermitate: În cultura medicală mondială, o serie de viruşi puternici au fost eradicaţi prin vaccinare: difteria - în anii 1970, variola - în 1977 a fost eradicată, la fel şi rujeola, în urma vaccinării, în 2000, a fost eradicată. Dar ne amintim, nu-i aşa, cu regret, de cele 36 de decese care au avut loc la noi în ţară, recent. Pe de altă parte, nu putem vorbi despre prevenţie fără să discutăm despre subiectul disciplinei "Educaţiei pentru sănătate", a necesitaţii prezenţei acestui opţional, care nu mai poate rămâne doar o simplă opţiune în contextul actual. Introducerea studiului "Educaţiei pentru sănătate" în mod unitar în şcoli, măcar o dată la patru ani, şi a importanţei sale vitale în formarea viitorilor cetăţeni responsabili şi corect informaţi ar trebui să fie pe agenda parlamentară nu numai a unor deputaţi responsabili, ci şi a onoratului Minister al Educaţiei. Totul porneşte de la educaţie sau de la lipsa ei: România a conştientizat situaţia gravă în care se află mecanismele de prevenţie şi informare a tinerilor, riscurile la care se supun prin ignorarea normelor de sănătate. Astfel, în ultimii doi ani, instituţiile statului împreună cu organizaţii mondiale...

Ben-Oni Ardelean Vă rog să vă apropiaţi de încheiere...

Cristina-Ionela Iurişniţi ... ONG-uri, reprezentanţi ai societăţii civile au făcut nişte demersuri în acest sens. Şi să facem un exerciţiu de memorie necesar. E vorba de Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020...

Ben-Oni Ardelean Doamnă deputat, vă rog să vă apropiaţi de concluzii. Mulţumesc tare mult.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. ...Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi a Educaţiei pentru Sănătate. Prin urmare, în concluzie, cele trei obiective prevăzute în cadrul Programului Naţional "Educaţia pentru sănătate în şcoala românească" trebuie să devină obiective prioritare pentru orice parlamentar care se prezintă, nu doar declarativ, a fi interesat de sănătatea copiilor noştri, de educaţia lor, fie ei sau nu vaccinaţi. Mulţumesc.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PMP, domnului deputat Corneliu Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Orice om care derulează o activitate, din timp în timp, îşi face o evaluare, o autoevaluare, şi parlamentarii, în cele mai multe situaţii, procedează la fel. N-o să vorbesc astăzi despre declaraţiile politice susţinute, interpelările, întrebările adresate miniştrilor sau proiectele de lege la care am fost coautor ori le-am iniţiat, pentru că acestea merg într-o lentoare atât de accentuată - dacă noi votăm acum legi care au fost depuse în 2010, înseamnă că peste 10-15 ani vor intra şi ele la rând, ceea ce este foarte, foarte grav. Vreau să vorbesc despre obiectivele pe care mi le-am propus ca deputat şi să vedem dacă am putut face ceva acum, când peste trei săptămâni se împlineşte un an de mandat. Iată cum trece vremea! În primul rând, mi-am propus, ca mulţi dintre dumneavoastră, să generez legi bune, şi tocmai spuneam că aceste legi vor căpăta viaţă într-un viitor pe care nimeni nu-l poate anticipa ori bănui. De asemenea, venind din judeţul Vaslui, mi-am propus ca de aici, prin intervenţiile mele, prin participarea la emisiuni de televiziune să schimb percepţia greşită a unor oameni din România despre populaţia judeţului Vaslui. Şi o fac şi acum, astăzi, aici. Nu sunt nici mai buni, nici mai răi, oamenii din judeţul Vaslui, ca aceia din România. Peste tot, în lume şi în ţară, sunt şi uscături, şi eu pledez pentru frumuseţea omului din Moldova, din judeţul Vaslui, pentru destoinicia şi hărnicia lui. La toate întrunirile s-a spus: "Domnule, la Vaslui se bea mai mult decât în alt...!". Zău? Nu cred. Eu le-am cerut întotdeauna celor cu care mă întâlnesc la cămine culturale, la şcoli, la acţiuni: "Nu vă îmbătaţi înaintea mea!", şi toţi m-au ascultat. Trecând mai departe. Am vorbit despre curăţenia din România şi de asta am şi ales mediul, Comisia pentru mediu. Pentru că, cu foarte mare greutate, accept că ţara noastră este săracă, dar nu voi accepta niciodată să trăiesc într-o ţară murdară. Şi am spus că munţi de gunoaie se ridică precum piramidele la ieşirile din oraşe. Îmi pare rău de doamna ministru Graţiela Gavrilescu, dar pare a nu înţelege nimic. Şi o să mai pomenesc de Domnia Sa acuşi. Am vorbit despre lemnele de foc. Veţi spune: "Domnule, oamenii mor de foame şi dumneata vorbeşti de lemne de foc!". Păi, ce e mai de preferat: să mori de foame sau să mori îngheţat într-o Românie care tocmai îşi aşteaptă o iarnă pe care toţi o prezintă ca fiind devastatoare? Ieftiniţi, doamnă ministru, lemnele de foc, încât orice român - pentru că jumătate din ţară se încălzeşte cu lemne de foc - să poată avea în casă căldură! Am văzut, şi sunt un pic derutat, o pasiune extraordinar de mare a unor oameni mari din PSD şi din ALDE pentru nişte vieţuitoare care nu sunt oameni. Parcă au terminat toate problemele oamenilor de rezolvat. Domnul Daea o ţine laia cu oaia. Şi copiii din sate ştiu şi îl ironizează. Eu nu-l ironizez, pentru că, aşa cum îl vedeţi, domnul Daea este un ministru bun, care a dat subvenţiile la timp pentru cei care fac agricultură. Dar oare să nu fi aflat domnul Daea că în afară de oi mai sunt în ţara aceasta, în gospodăriile ţăranilor capre, tauri, taurine, păsări şi aşa mai departe? Vă sugerez, domnule ministru, lăsaţi-o mai uşor cu oaia care v-a consacrat! Oricum, veţi intra în istorie şi veţi rămâne, atât cât se poate, în istorie cu mioara românească. Văd că urşii, pe care noi îi iubim, dintotdeauna, fac ravagii şi în satele şi în oraşele de munte. Am spus şi acum două săptămâni că este foarte trist, alarmant, dur, greu să te trezeşti cu ursul în scara blocului. Dacă mergem în ritmul acesta, prin mijlocul iernii, dacă nu hibernează, urşii vor face circulaţia în Buşteni, în Sovata sau în Sinaia. Şi o întreb pe doamna ministru Graţiela Gavrilescu, care parcă nu înţelege nimic, nu v-a trecut prin cap, doamnă ministru, să determinaţi asociaţiile de vânători, ONG-urile să ducă mâncare la urşi? Că urşii nu sunt vagabonzi, ei vin de foame în oraş şi la tomberoane. Li s-au tăiat pădurile, li s-a stricat habitatul...

Ben-Oni Ardelean Domnule deputat...

Corneliu Bichineţ ... ceea ce a determinat ca ei... Şi închei, domnule...

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc.

Corneliu Bichineţ Imediat. Îmi pare rău, că eram într-o formă maximă, aşa. Când o găină, săraca de ea, după ce cotcodăceşte o oră, în loc să facă o planetă, leapădă un ou, nu se trezeşte cu cocoşul la coada ei. Cu cine se trezeşte? Cu domnul Vosganian, care, nici mai mult nici mai puţin, vrea s-o impoziteze. Corneliu Bichineţ, PMP Vaslui. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ben-Oni Ardelean Mulţumim, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PSD, domnului deputat Ştefan Popa. Nu este. Doamna deputat Alina Teiş. Vă rog, doamnă deputat.

Alina Teiş Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Judeţul Mehedinţi, poarta de intrare a istoriei în România, reprezintă şi geografic o proporţionalitate a formelor de relief asemănătoare ţării: 33% câmpie, 33% ape, 33% munte. Cu toate acestea, din totalul de 65 de unităţi administrativ-teritoriale, în zona montană mehedinţeană, conform legislaţiei în vigoare - Legea muntelui nr. 347/2004; Ordinul Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată -, se află doar un număr de 11 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv 15%, cu o suprafaţă de 18% din cuprinsul judeţului. Localităţi montane sută la sută, precum Orşova - perla mehedinţeană a Dunării, fluviul ce taie în două Carpaţii Occidentali; Bala, staţiune turistică de interes local; Şviniţa, comună cu peste 20% cetăţeni români de naţionalitate sârbă; comunele de munte Iloviţa şi Bîlvăneşti, care păstrează vie tradiţia românească a muntelui, atât în privinţa tradiţiilor, dar şi a vieţii cotidiene, sunt în afara zonei montane şi, astfel, pe nedrept, sunt excluse din acţiunile pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a zonei montane la nivel local, neavând posibilitatea unui schimb de informaţii cu alte spaţii montane, nu pot crea proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentări pentru a sprijini persoanele fizice şi juridice de a înfiinţa exploataţii agricole montane, construcţii agroturistice, grajduri, anexe gospodăreşti moderne. Ca deputat de Mehedinţi, îmi exprim convingerea, de la această tribună, a Camerei Deputaţilor, că vom avea puterea să reparăm unele nedreptăţi suferite de comunităţile montane, excluse total sau parţial din zona montană în anul 2007, şi să încercăm, legislativ, o delimitare sau o redelimitare reală a zonei montane a României, inclusiv a zonei montane mehedinţene. Vă mulţumesc. Deputat al PSD de Mehedinţi, Alina Teiş.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PNL, domnului Nicolae Neagu. Nu este. Domnului Daniel Gheorghe. Vă rog, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Guvernarea PSD subminează administraţia publică locală". În ultimele zile, s-a vorbit foarte mult despre această modificare a Codului fiscal, iar una din măsurile care au un impact devastator, după părerea mea, asupra bugetelor publice locale o constituie reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. O măsură care nu este luată, aşa cum ar părea la prima vedere, să încurajeze mediul privat şi să dezvolte economia, ci este o măsură de compensaţie pe care Guvernul o ia în urma transferului contribuţiilor dinspre angajator spre angajat. Aşadar, este pur şi simplu o măsură care are impact asupra consumului şi care în cazul unei creşteri a inflaţiei nu va mai însemna absolut nimic în buzunarul cetăţeanului. Cea mai mare parte din bugetele publice locale sunt alcătuite din cotele defalcate de la impozitul pe venit. Odată cu reducerea acestor niveluri se va ajunge la o scădere a bugetelor publice locale cu între 20% şi 30%. Cele mai afectate vor fi comunităţile care se află în plină dezvoltare, comunităţile care au fost capabile să atragă investitori şi comunităţile care derulează mari proiecte de investiţii publice. Aşadar, veţi vedea cum foarte multe primării nu vor putea să ducă la bun sfârşit investiţii de infrastructură edilitară, investiţii care ţin de dezvoltarea comunităţilor locale. Drept urmare, vor interveni o serie de probleme foarte serioase, după părerea mea, cum ar fi: imposibilitatea derulării investiţiilor locale, care, mai departe, va genera şi o descurajare a investitorilor privaţi de a derula investiţii şi de a merge în aceste comunităţi spre a desfăşura activităţi de producţie economică; se vor bloca toate programele cu finanţare europeană sau care beneficiază de credit bancar, deoarece primăriile respective nu vor mai avea capacitatea de a gestiona aceste programe, dat fiind faptul că o bună parte din bugetele lor publice, în special cele destinate investiţiilor, nu vor mai exista pur şi simplu. Ca atare, foarte multe primării vor deveni dependente de subvenţia Guvernului României, ceea ce va duce la scăderea autonomiei publice locale şi la creşterea gradului de sărăcie locală. De asemenea, o altă urmare pe care o vom vedea va fi creşterea taxelor locale, deoarece primăriile vor fi nevoite să găsească resurse de finanţare pentru proiectele de investiţii din alte surse decât cele anterioare şi vor apela la cea mai simplă variantă, cea a creşterii taxelor locale. Ca urmare, una din consecinţele acestui fapt o va reprezenta scăderea numărului locurilor de muncă disponibile pe piaţa locală. De asemenea, odată cu descreşterea volumului investiţiilor publice locale, derulate de autorităţile publice locale - primării şi consilii judeţene -, automat, scăzând şi numărul şi volumul investiţiilor private care se derulează în aceste unităţi administrativ-teritoriale, gestionate de consilii locale şi consilii judeţene, va scădea şi masa de impozitare care generează bugetele publice. Companiile private vor trebui să recurgă la o serie de restructurări, iar foarte mulţi oameni nu-şi vor mai putea găsi de muncă. Aşadar, avem de-a face cu un impact...

Ben-Oni Ardelean Domnule deputat, concluziile, vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe ... major al acestei măsuri, o măsură dezastruoasă pentru bugetul public local. Aşadar, ordonanţa de Guvern care modifică Codul fiscal pune în pericol administraţia publică locală. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PMP, domnului Constantin Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Bună dimineaţa, distinşi colegi! Declaraţia mea politică de astăzi are următorul titlu: "Ucrainenii din România, solidari cu românii din Ucraina". Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei, din anul 2011, în România locuiau 50.920 de persoane de etnie ucraineană care s-au autoidentificat cu diverse etnonime: ucraineni, haholi şi huţuli. Minoritatea ucraineană este dispersată geografic, cea mai mare concentraţie, de 30.786 de persoane, fiind în judeţul Maramureş. Ucrainenii deţin majoritatea în 12 localităţi rurale din România. Prin comparaţie, minoritatea naţională română din Ucraina, autohtonă şi distribuită compact, este de opt ori mai numeroasă, ajungând la 409.000 de persoane. Am luat act cu multă bucurie de faptul că vineri, 17 noiembrie, primarii din şapte comune cu populaţie ucraineană din judeţul Maramureş, şi anume: Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Bistra, Rona de Sus, Bocicoiu Mare şi Râmeţi, precum şi consilierii judeţeni de etnie ucraineană, Ion Beuca şi Nicolae Muşulec, au adresat o scrisoare oficială Ambasadei Ucrainei în România, prin care îşi exprimă solidaritatea cu minoritatea naţională română din Ucraina şi cer modificarea art. 7 al noii Legi a educaţiei din Ucraina, care tinde să substituie limba română cu cea ucraineană în învăţământul gimnazial, liceal şi universitar. Scrisoarea a fost prezentată plenului Consiliului Judeţean Maramureş. În scrisoare se arată că "potrivit art. 13 alin. (5) din Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între Ucraina şi România, cu referire expresă la minorităţile ucraineană şi română din cele două ţări, s-a statuat că părţile contractante reafirmă că persoanele sus-menţionate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţământ şi specializare, situate ţinând seama de răspândirea geografică a minorităţilor respective". Referindu-se la art. 7 al Legii educaţiei din Ucraina, consilierul judeţean Nicolae Mişulec a subliniat: "Sperăm că Ucraina va modifica această lege prin care intră copii români şi ies ucraineni. Aşa nu se poate". "România respectă dreptul cetăţenilor români de naţionalitate ucraineană de a fi instruiţi în limba ucraineană la nivel liceal", "România a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a ratificat acordul de asociere Uniunea Europeană - Ucraina şi suntem convinşi că va susţine în continuare parcursul european al Ucrainei, proces ce trebuie să includă asigurarea unei protecţii adecvate a identităţii lingvistice, culturale şi religioase a etnicilor români din Ucraina", a arătat consilierul Ion Beuca. Prin această atitudine şi cerere oficială adresată Kievului, concetăţenii noştri de etnie ucraineană ne oferă un exemplu de demnitate şi onestitate, dar şi de solidaritate exemplară cu fraţii români din Ucraina. Reţinem cu preţuire gestul de omenie şi bun-simţ al fruntaşilor comunităţii ucrainene din România. Deputat Constantin Codreanu, Circumscripţia electorală nr. 43, diaspora, PMP.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PSD, doamnei deputat Mirela Furtună. Nu este. Doamnei deputat Rodica Paraschiv. Vă rog, doamnă deputat.

Rodica Paraschiv Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi deputaţi, Declaraţia mea politică poartă denumirea "Egalitatea accesului pe piaţa muncii şi a condiţiilor de muncă şi salariale sunt susţinute de Partidul Social Democrat". În declaraţia politică de astăzi voi aborda un subiect nespus de important la nivel european. Este vorba despre tineri, despre locuri de muncă şi şansa lor de mâine. Discuţia vine în contextul summitului social axat pe promovarea locurilor de muncă, dar şi pe creştere economică, care a avut loc în acest weekend, în Suedia, la Göteborg. Vreau să salut decizia Comisiei Europene de a-şi îndeplini promisiunea privind pilonul european al drepturilor esenţiale axate pe sprijinul unor pieţe ale muncii şi a unor sisteme de protecţie socială care să fie echitabile şi funcţionale. Este cel mai fidel exemplu că ne întoarcem la principiile social-democrate europene şi asta reprezintă un semn foarte bun. Un semn al speranţei. Nu pot să afirm decât că ne bucurăm nespus referitor la faptul că s-a decis acordarea unei atenţii sporite cetăţenilor confruntaţi cu şomajul şi persoanelor care au nevoie de reprofesionalizare. Asta denotă că vom lucra de acum înainte pentru un viitor mai bun şi mai sigur, că Europa vrea să-şi recâştige păturile sociale care au fost atât de mult timp ignorate. După summit, toate statele membre vor adopta nenumărate măsuri referitoare la reducerea şomajului, în special în rândul tinerilor. O decizie înţeleaptă, deoarece tinerii sunt cei care vor gestiona Europa de mâine. De aceea, Uniunea Europeană are nevoie să încerce să devină mult mai populară în rândul celor tineri, în rândul celor foarte tineri. Noi, în România, prin actualul Guvern, vom continua să creăm locuri de muncă. Principii precum egalitatea accesului pe piaţa muncii şi a condiţiilor de muncă şi salariale, formare profesională, dar şi asistenţă socială pentru şomeri, egalitatea de gen, venitul minim, echilibrul între muncă şi timpul liber fac parte din programul nostru de guvernare pentru care luptăm în fiecare zi. Sperăm ca tinerii să înţeleagă acest lucru şi să ni se alăture. Toate măsurile legislative luate până în prezent, care se referă la modificarea Legii învăţământului, la învăţământul dual, la tot ceea ce înseamnă posibilităţile de acces pe piaţa muncii, pentru programele de stagiu, de exemplu, sunt în acest context. Ne dorim să îi apropiem şi să croim în aşa fel politicile de astăzi, încât să le asigurăm o şansă minunată pentru mâine. O Românie mai prosperă într-o Europă mai bună este ceea ce ne dorim noi şi credem că vă doriţi şi dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru atenţie. Deputat Rodica Paraschiv, Circumscripţia nr. 31, Prahova.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Dau, din partea Grupului parlamentar al PNL, cuvântul doamnei Angelica Fădor. Nu este. Dau cuvântul domnului Daniel Olteanu.

Daniel Olteanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am asistat de curând la un nou episod din seria umilinţelor şi a batjocurii la care sunt supuşi locuitorii judeţului Vaslui, pentru care sărăcia, izolarea şi abandonarea de către guvernanţi, oricare ar fi fost ei, sunt realităţi care le-au ajuns oamenilor până la os. Scene în care o femeie, bolnavă de diabet şi în stare de inconştienţă, este transportată cu o căruţă la ambulanţă, pe un drum care durează 30 de minute, în condiţiile în care salvarea nu a mai putut înainta din cauza râurilor de noroi care i se deschideau în faţă, sunt de un cinism greu de suportat pentru anii în care trăim. Acest caz, petrecut în satul Tăcuta, nu este, din păcate, unic. Vine la distanţă de mai puţin de 24 de ore, după ce un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui a fost nevoit să urce pe jos un deal, cu targa în spate, pentru a ajunge la un pacient. Unde era ambulanţa? Rămăsese împotmolită pe un drum de pământ, în localitatea Găvanu, unul dintre multele sate din Vaslui unde oamenii ştiu că salvarea nu vine pe patru roţi, ci de la paramedicii şi localnicii cu suflet mare care-şi fac braţele punte până la ambulanţă. Stimaţi colegi, În Vaslui, aproape în fiecare zi, o ambulanţă se împotmoleşte în gropi sau în noroi, iar timpul alocat unei intervenţii de salvare este de două, trei ori mai mare faţă de cât ar trebui să fie în mod obişnuit, din cauza infrastructurii proaste. Numai norocul face, de multe ori, ca bolnavii să ajungă în viaţă la cel mai apropiat spital, sau ca starea de sănătate a acestora să nu se înrăutăţească din cauza condiţiilor de transport. În Vaslui, judeţul care a fost abandonat de toate guvernările în gropi şi în noroaie până la genunchi, sunt zone întregi unde nu se poate intra nici cu şenilata, unde căruţa ţine loc de ambulanţă sau de maşină funerară, unde doar cizmele de cauciuc încalţă copiii, adulţii şi vârstnicii din satele pe care statul le vrea depopulate. E rezultatul negru al politicii programate de sărăcire a judeţului Vaslui care, vă reamintesc, a primit zero lei, în 2017, pentru execuţia unor lucrări de infrastructură, din partea Ministerului Transporturilor. Domnule prim-ministru Mihai Tudose, Domnule ministru al transporturilor Felix Stroe, Ceasul al doisprezecelea a trecut de mult pentru vasluieni şi prea mulţi dintre ei au ales deja calea străinătăţii. Cei care au rămas acasă vă cer, în schimbul contribuţiilor plătite către stat din sărăcia lor, să le respectaţi dreptul de a fi români, într-o regiune care merită să fie tratată la fel ca toate celelalte din ţară. Şi asta înseamnă, în primul rând, investiţii în infrastructura din Moldova şi din judeţul Vaslui, incluse în proiectul de buget pe anul 2018. Altfel, nu e departe ziua în care vasluienii vor prefera, în majoritate, pâinea cinstită de la străini, în locul firimiturilor aruncate de la masa bogaţilor din România. Vă mulţumesc. Daniel Olteanu, deputat de Vaslui.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, domnului deputat Petru Movilă, din partea Grupului parlamentar al PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia politică se numeşte "Moţiunea de cenzură, frecţie la picior de lemn". Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Încep prin a vă spune că voi vota moţiunea de cenzură depusă de PNL. La fel se va întâmpla şi în cazul tuturor colegilor mei de la PMP. PSD trebuie sancţionat pentru fiecare derapaj, pentru fiecare greşeală majoră pe care o face, în condiţiile în care deciziilor lor ne aruncă ţara în haos. Din păcate pentru români, în cazul PSD nu se aplică logica domnului ministru Pop, care ne spune că greşelile se pot corecta, dar erorile nu. Voi vota, în calitate de deputat de Iaşi, moţiunea de cenzură, pentru că Iaşiul nu există pentru guvernarea PSD-ALDE. Revenind la moţiunea de cenzură "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă", vreau să vă spun că ceea ce face PNL este un simplu joc de imagine care să dea bine pe sticlă. Mai ştiţi câte moţiuni s-au depus până în prezent? Sau aţi pierdut numărul? Acest simulacru marca PNL, din păcate, nu are niciun efect real, în condiţiile în care toate moţiunile sunt respinse pe bandă rulantă! Partidul Mişcarea Populară, ca partid de opoziţie, va susţine întotdeauna orice demers împotriva PSD, însă, avem nevoie de acţiuni şi intervenţii cu un fundament real, care să aibă efecte concrete. De aceea, noi, PMP, dorim să vedem şi care sunt alternativele la actuala majoritate. Un demers sănătos de a da jos Guvernul PSD trebuie să fie susţinut de voturi. Câte voturi are PNL la acest moment? Câte voturi au fost şi la celelalte moţiuni? S-au apropiat măcar vreodată de numărul necesar? S-au purtat negocieri? Dacă ar fi existat o dorinţă fermă de a da jos Guvernul Tudose, trebuiau să înceapă negocieri sănătoase, corecte, pentru a crea o nouă majoritate. 50 de moţiuni respinse nu vor face altceva decât să scadă şi mai mult încrederea oamenilor în partidele de opoziţie. Stimaţi colegi, Ne jucăm de-a moţiunea. Facem hârtii peste hârtii şi ne ducem la televizor şi-i arătăm cu degetul pe cei de la PSD, însă fără nicio acţiune cu rezultate care să aibă un impact real în rândul românilor. Moţiunea nu va trece. PMP o va susţine din principiu, pentru că suntem un partid de opoziţie, dar, atât timp cât PNL nu va prezenta în faţa cetăţenilor o alternativă credibilă, o soluţie sănătoasă, aceste demersuri nu vor fi decât o frecţie la picior de lemn. Vă mulţumesc. Petru Movilă, deputat de Iaşi.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, domnului deputat Tudor Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Am reuşit! Tot personalul medical beneficiază de depistarea precoce a hepatitei C. Am demarat la Iaşi campania de depistare precoce a hepatitei C şi pentru personalul medical. Colegii mei de la Spitalul Clinic de Urgenţă "Profesor doctor Nicolae Oblu" sunt printre primii care beneficiază de aceste teste gratuite rapide din salivă. Vreau să mulţumesc astăzi tuturor medicilor rezidenţi şi tuturor celor ce sprijină permanent acest demers. Vă reamintesc că hepatita C nu doare, doar ucide. În 2018 vreau să creştem şi accesul la tratamentul interferon free. Ce trebuie să ştiţi? Singura modalitate de diagnostic precoce este testarea pentru depistarea anticorpilor anti-virusului hepatitei C. Este o campanie cu teste rapide din salivă; nu facem nicio înţepătură, este nedureroasă, iar rezultatele se dau în 20 de minute. Există şi un call center, al cărui număr îl puteţi găsi pe pagina mea de Facebook - Tudor Ciuhodaru. Dacă doriţi această testare trebuie să completaţi un chestionar cu factorii de risc, ce are şi rol de informare şi educare pentru sănătate. Cu 30 de minute înaintea testării nu trebuie să consumaţi alimente, lichide şi nici gumă de mestecat sau dropsuri. Pentru această primă etapă avem disponibile 10.000 de astfel de teste, dar numărul lor va ajunge în final la aproape 50.000. Vreau să reţineţi astăzi că hepatita C este o boală transmisibilă şi adesea "silenţioasă" clinic; marea majoritate a celor infectaţi nu au niciun fel de simptome. Fără tratament, evoluţia este gravă, mergând până la ciroză şi cancer hepatic. Sunt tot mai multe persoane afectate în România. Prevalenţa infecţiei cu virusul hepatic C este de 3,3%, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, peste 650.000 de români având această boală. De anul viitor, în programul pe care l-am iniţiat vreau să includem pe listele de tratament şi pacienţii cu fibroză gradul 2, dar şi pacienţii cu fibroză gradul 1 şi comorbidităţi. Spun astăzi, nu uitaţi să vă testaţi! Vă mulţumesc.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PNL, domnului Vasile Achiţei. Vă rog, domnule deputat.

Vasile-Cristian Achiţei Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Într-o ţară aflată oricum în mare suferinţă, din pricina infrastructurii rutiere, judeţul Botoşani se plasează de ani de zile în fruntea unui nefericit top al judeţelor cu cele mai proaste drumuri naţionale. Este o realitate tristă care trebuie să se schimbe, oferind o şansă palpabilă acestui colţ de ţară, de a-şi valorifica potenţialul economic. Principala legătură între Botoşani şi restul ţării este Drumul Naţional 28 B, cunoscut şi ca Drumul European E 58. De peste un deceniu, acest drum este într-o stare cruntă de degradare, transformând deplasarea între Botoşani şi Târgu Frumos într-un adevărat chin pentru toţi conducătorii auto. Aceştia sunt nevoiţi să facă slalom continuu printre gropile din asfalt, zgâlţâiţi oricum de denivelările continue, consecinţa alunecărilor de teren şi a numeroaselor cârpeli la care a fost supus drumul de-a lungul timpului. Proiectul de modernizare a Drumului Naţional 28 B Târgu Frumos - Botoşani se află acum pe masa Guvernului, implementarea lui fiind doar o chestiune de decizie politică, de voinţă reală de sprijin pentru botoşăneni. Este motivul pentru care somez public factorii de decizie ai guvernării PSD-ALDE să nu se mai joace cu răbdarea şi nervii botoşănenilor, păcălindu-i cu vorbe goale, şi să treacă efectiv la fapte. Concret, promisiunile de emitere a unei hotărâri de Guvern privind modernizarea DN 28 B trebuie să se materializeze în cel mai scurt timp în emiterea efectivă a actului normativ, astfel încât investiţia să poată fi cuprinsă nominal în Legea bugetului de stat pentru anul 2018, în acest fel fiindu-i alocate şi resursele financiare necesare demarării lucrărilor. Concluzionând, doresc să trag pe această cale un semnal de alarmă extrem de serios faţă de necesitatea alocării de urgenţă a fondurilor necesare reabilitării principalelor artere de circulaţie rutieră din judeţul Botoşani. Bătaia de joc faţă de locuitorii judeţului pe care-l reprezint în Parlamentul României nu mai poate continua la infinit! Vă mulţumesc. Cristian Achiţei, deputat al PNL de Botoşani.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Din partea Grupului parlamentar al PMP, dau cuvântul domnului deputat Doru Coliu. Nu este. Din partea Grupului parlamentar al PSD... A, este! Poftiţi, domnule deputat.

Doru-Petrişor Coliu Bună ziua! Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declaraţia mea politică se numeşte "Dificultăţi întâmpinate de cetăţenii români din diaspora". Vă voi atrage astăzi atenţia asupra dificultăţilor întâmpinate de către românii din diaspora ce sunt posesori ai paşaportului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, faimosul CRDS. Posesorii acestui paşaport au domiciliul fiscal în altă ţară, însă rămân cetăţeni români cu drepturi depline, drepturi care uneori sunt nerespectate din cauza faptului că autorităţile române nu îşi fac munca de informare. Astfel, posesorii paşaportului CRDS întâmpină dificultăţi atunci când trebuie să deschidă un cont bancar în România sau, lucru şi mai grav, atunci când vor să deschidă o afacere. Peste tot le este cerută cartea de identitate, carte de identitate la care din punct de vedere al legii actuale, nu au dreptul. Autorităţile române eliberează acestor cetăţeni români doar o carte de rezidenţă valabilă pe o perioadă de un an. Această carte de rezidenţă, însă, din cauza formatului său care lasă de dorit, dar şi din cauza perioadei de valabilitate prea scurte, nu este recunoscută de băncile comerciale şi nici de către o parte a administraţiei publice locale. Pentru a remedia această gravă problemă, prejudiciabilă şi discriminatorie pentru un număr mare de cetăţeni români, fac apel la Ministerul Afacerilor Externe pentru a pune bazele unui program de informare al cetăţenilor români din diaspora cu privire la dificultăţile întâmpinate pe teritoriul României de către posesorii de paşapoarte CRDS. Nimeni nu a explicat acestor cetăţeni că nu vor putea deschide conturi bancare sau să întemeieze o afacere pe teritoriul României cu acest paşaport nerecunoscut de nimeni în ţară. Problematica vine şi de la faptul că administraţia sau băncile nu au fost informate de valabilitatea acestui paşaport pe teritoriul României. Fac apel la Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru a remedia această gravă problemă, prin informarea administraţiilor locale, dar şi a băncilor şi societăţilor comerciale cu privire la valabilitatea acestui act de identitate pe teritoriul României. Totodată, consider că posesorii paşaportului CRDS sunt discriminaţi, în comparaţie cu cetăţenii români care au părăsit ţara după aderarea României la Uniunea Europeană, deoarece aceştia au posibilitatea să deţină un act de identitate pe teritoriul României, act care stipulează reşedinţa lor din România. În comparaţie cu aceştia, posesorii paşaportului CRDS pot obţine doar o carte de rezidenţă valabilă pe o perioadă de un an, o simplă hârtie scrisă de mână pe care se lipeşte fotografia beneficiarului. Precizez că posesorii paşaportului CRDS sunt deja înregistraţi în evidenţa pasivă a Serviciilor de evidenţă a populaţiei, ceea ce înseamnă că aceştia continuă să facă parte dintre cetăţenii români cu drept de reşedinţă pe teritoriul naţional. Acest lucru se poate remedia printr-un transfer simplu al acestora din evidenţa pasivă în evidenţa activă şi eliberarea unei cărţi de rezidenţă valabile pe o perioadă de 5 ani, din moment ce aceştia pot face proba posedării unui domiciliu legal pe teritoriul României. Voi iniţia un proiect de lege pentru a remedia această gravă problemă discriminatorie. Nu puteţi continua să rămâneţi surzi la dificultăţile întâmpinate de către românii din diaspora...

Ben-Oni Ardelean Vă rog să vă apropiaţi de final.

Doru-Petrişor Coliu ...economică, cel mai mare contributor privat la bugetul României, aşa cum nu puteţi rămâne în continuare orbi la felul în care cetăţenii români sunt trataţi pe teritoriul altor state! A sosit momentul ca cetăţenii diasporei româneşti să fie bine trataţi pe teritoriul României şi să se simtă apăraţi pe teritoriul altor state! A sosit timpul ca România să trateze diaspora economică română cu respectul pe care aceasta îl merită! Doru-Petrişor Coliu, deputat, Circumscripţia electorală nr. 43, diaspora.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, doamnei deputat Roxana Mînzatu, din partea Grupului parlamentar al PSD.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. O să numim declaraţia mea politică de astăzi "Consens pentru un nou spital în Braşov". Este un subiect despre care este paradoxal că vin să vorbesc, mi-am şi propus - şi aşa şi-ar dori şi braşovenii - să avem cât mai multe fapte şi mai puţine vorbe pe tema realizării unui nou spital în judeţul Braşov. Dar sunt cel puţin două motive care mă îndeamnă să vin astăzi în faţa dumneavoastră şi să vă dau câteva mesaje pe tema acestui subiect foarte important, nu doar pentru locuitorii judeţului nostru, pentru turiştii, oaspeţii noştri care sunt cel puţin 100.000 în fiecare lună. Iată că, de la Senat, în Camera Deputaţilor vine proiectul de lege pe care l-am iniţiat toţi parlamentarii de Braşov, la iniţiativa autorităţilor locale din Braşov, cu sprijinul societăţii civile, a cadrelor medicale din Braşov, PL-x 476/2017, proiect de lege prin care vă rugăm să dăm un vot favorabil transferului unui teren cu o suprafaţă de aproape 12 hectare, pentru ca pe acest teren să se construiască viitorul spital al Braşovului. Este un teren identificat, după toate standardele moderne, pentru construirea unui spital la dimensiunea şi funcţionalităţile adecvate. Desigur, când am pornit proiectul de lege, în primăvara anului acesta, am pornit acest demers pentru că toţi parlamentarii am dorit să facem un gest de sprijin pentru autorităţile locale, iar acestea să finanţeze construirea spitalului. Iată că avem, însă, un demers extrem de important în întâmpinarea acestui proiect de lege, şi anume decizia Guvernului, printr-un memorandum, de a construi unul dintre cele cinci spitale regionale din România, la Braşov, spital care va fi construit de către Ministerul Sănătăţii, prin asociere cu autorităţile locale, bineînţeles, care trebuie să vină şi ele cu aport, spital care va fi finanţat din resurse guvernamentale, din Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Nu o să vă ascund câtă dezamăgire a fost la Braşov, în urmă cu mulţi ani, când s-a decis ca primele trei spitale regionale care urmau să fie finanţate din Programul Operaţional Regional să fie în alte locaţii decât Braşovul, tocmai pentru că nu doar ca şi centru universitar, dar şi ca adresabilitate a populaţiei, vorbim de multe sute de mii de oameni care ar fi avut nevoie de un nou edificiu medical. Dar iată că suntem în 2017 şi avem, cum spuneam, consens. Autorităţile locale, parlamentarii şi Guvernul fac toate demersurile pentru ca braşovenii şi turiştii care vizitează Braşovul, Valea Prahovei şi multe judeţe învecinate care apelează la actul medical din judeţul nostru să beneficieze de un nou edificiu medical. Închei prin a vă ruga pe toţi cei care activaţi în comisiile care vor fi sesizate în fond pe tema proiectului de lege pentru un teren alocat noului spital să votaţi favorabil - mă refer la Comisia juridică şi cea pentru agricultură -, iar când vom avea un vot în plen, de asemenea, vă voi ruga pe toţi să susţineţi acest proiect foarte important pentru Braşov. Vă mulţumesc. Roxana Mînzatu, deputat al PSD de Braşov.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, doamnă deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PNL, domnului deputat Constantin Şovăială. Vă rog, domnule deputat, vă ascultăm cu mare interes.

Constantin Şovăială Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia politică poartă denumirea "Problema economiei actuale nu este de neglijat". Cetăţenii acestei ţări nu îşi doresc un Guvern indiferent şi iresponsabil, de pe urma căruia românii au de suferit. Ordonanţa Guvernului Tudose dă peste cap sistemul fiscal din România, pune în pericol dezvoltarea economică şi reprezintă un atac împotriva mediului de afaceri şi împotriva angajaţilor, atât din sectorul privat, cât şi din sectorul public. La începutul anului viitor, românii se vor convinge că salariile le-au crescut doar pe hârtie, în timp ce puterea de cumpărare scade. Preţurile la carburanţi au crescut cu 12% din august până în noiembrie. Electricitatea s-a scumpit cu 7% în octombrie faţă de septembrie şi cu 12% faţă de decembrie anul trecut. Şi preţul la gaze urmează să crească cu 6%. Practic, toate alimentele s-au scumpit în ultimele 11 luni. Aşadar, promisiunile electorale ale PSD, făcute în campania electorală, s-au dovedit a fi minciuni şi bătaie de joc la adresa celor care i-au investit cu încredere. Guvernarea PSD nu doar că nu şi-a onorat promisiunea, dar a tăiat fără simţ de răspundere din bugetele locale. Adică, a luat cu japca banii românilor care muncesc în acele comunităţi şi care finanţau proiecte pentru reabilitarea străzilor, spitalelor, şcolilor, extinderea utilităţilor de apă, canal şi multe altele. Practic, a blocat fără scrupule orice perspectivă de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale. Majoritatea partidelor parlamentare ar trebui să se opună măsurilor PSD de a subjuga economia României! Toate grupurile organizate din societatea civilă, patronate, sindicate, asociaţii profesionale trebuie consultate! Avem nevoie de cetăţeni informaţi! Ca şi parlamentari, este de datoria noastră să fim alături de cetăţeni, să-i informăm, să-i ascultăm şi să găsim soluţii pentru problemele şi nevoile lor! Constantin Şovăială, deputat al PNL, Sibiu.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule deputat. Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PSD, doamnei Mirela Furtună.

Mirela Furtună "Iniţiativele externe ale României în plan regional" Stimaţi colegi, România se poziţionează din ce în ce mai mult ca lider regional, ca un punct de stabilitate şi predictibilitate în flancul estic al NATO şi al Uniunii Europene, dar şi ca un promotor al unor iniţiative economice regionale. De aceea, astăzi, mi-am propus să vorbesc despre două iniţiative regionale de mare importanţă, în care România este un pilon important, respectiv Formatul Bucureşti (B9) şi Iniţiativa celor Trei Mări. Am decis să le prezint împreună, deoarece cele două iniţiative sunt complementare şi contribuie la sporirea vizibilităţii şi vocii statelor care participă la acestea. Formatul B9, care reprezintă o platformă de dialog şi cooperare regională în materie de securitate a ţărilor de pe flancul estic al NATO, a fost o iniţiativă comună a României şi Poloniei, promovată în cadrul summit-ului Statelor Central şi Est-Europene, din noiembrie 2015, de la Bucureşti. Acest format are drept scop întărirea rezilienţei statelor asociate împotriva ameninţărilor de securitate din zona flancului estic. Statele asociate acestui format sunt: România, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Lituania, Estonia, Letonia şi Bulgaria. Dacă acest format are o dimensiune mai degrabă politico-militară, Iniţiativa celor Trei Mări are o dimensiune politico-economică. Numele iniţiativei provine din poziţionarea geografică a statelor care sunt asociate acesteia, prin faptul că au ieşire la Marea Baltică, la Marea Neagră şi la Marea Adriatică. Acest format are în vedere diversificarea formelor de cooperare economică, identificarea unor surse alternative pentru asigurarea independenţei energetice, interconectarea infrastructurilor de transport şi comunicaţii. Pe lângă statele care fac parte din Formatul B9, se alătură acestei iniţiative şi state precum: Austria, Croaţia şi Slovenia. Dezvoltarea acestor iniţiative oferă României posibilitatea să devină un lider regional în materie de securitate şi să promoveze proiecte economice cu impact asupra bunăstării cetăţenilor români. În acest sens, putem da exemplul gazoductului BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria), un proiect ce va consolida independenţa energetică a României şi care va asigura transportul gazelor naturale din Marea Neagră către ţările partenere în acest proiect. Chiar dacă Ungaria nu va mai participa la acest proiect, există disponibilitatea unor state precum Slovacia sau Croaţia de a prelua partea de proiect ce ar fi revenit Ungariei. De asemenea, iniţiativele facilitează cooperarea pentru susţinerea unor interese de politică externă comune sau acordarea de susţinere reciprocă candidaturilor statelor asociate la diferite organisme internaţionale interguvernamentale, cum este şi candidatura României pentru un mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, în perioada 2020-2021. Vă mulţumesc.

Ben-Oni Ardelean Acestea fiind spuse, vreau să citesc lista celor care vor depune în scris din partea grupurilor parlamentare. Aşadar, vor depune în scris, din partea Grupului parlamentar al PSD, următorii deputaţi şi deputate: Ştefan Muşoiu, Marius Budăi, Ana Birchall, Daniela Oteşanu, Petru Marica, Crisina Dinu, Natalia Intotero, Eugen Bejinariu, Anişoara Radu, Răzvan Rotaru, Costel Lupaşcu, Mihaela Huncă, Tamara Ciofu, Florinel Stancu, Mihai Weber, Angel Tîlvăr, Oana Vlăducă, Adrian Todor, Nicolae Velcea, Laurenţiu Nistor, Cornel Itu, Liviu Balint, Mihăiţă Găină, Simona Bucura-Oprescu. Din partea Grupului parlamentar al PNL vor depune în scris: Tudoriţa Lungu, Mugur Cozmanciuc, Raluca Turcan, Mara Mareş, Costel Alexe, Marius Bode, Florin Stamatian, Sorin Bumb, Găvrilă Ghilea, Aurel Boroianu, Bogdan Huţucă, Ioan Balan, Nicolae Giugea, Claudiu Răcuci, Dănuţ Bica, Viorica Cherecheş, Vasile Gudu, Valeria Schelean, Dumitru Mihalescul, Florin Roman, Dumitru Oprea. Din partea Grupului parlamentar al ALDE, domnul deputat Mihai Niţă. Din partea Grupului parlamentar al PMP, Cornel Sămărtinean, Robert Turcescu, Adrian Todoran, Eugen Tomac. Declar închisă şedinţa pentru declaraţii politice şi intervenţii din data de 21 noiembrie 2017, de la ora 8,30 la 10,00. Vă mulţumesc. O zi bună vă doresc! (Următoarele intervenţii şi declaraţii politice au fost consemnate conform materialelor depuse de deputaţi la preşedintele de şedinţă.)

Angel Tîlvăr "Ziua pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor trebuie să fie onorată în permanenţă, nu doar o singură dată pe an!" Convenţia ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, cel mai important instrument internaţional al drepturilor femeilor şi al fetelor, a fost adoptată în 1979 şi, împreună cu alte instrumente legale formulate în cadrul conferinţelor internaţionale, defineşte drepturile femeilor şi ale fetelor la o viaţă fără violenţă. În decembrie 1993, prin Rezoluţia 48/104, Naţiunile Unite au parafat Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor. Conform Rezoluţiei 54/134 din 17 decembrie 1999, Adunarea Generală ONU a decis să marcheze Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, în fiecare an, pe 25 noiembrie. Data comemorează asasinarea, în 1961, a surorilor Mirabal din Republica Dominicană, militante pentru respectarea drepturilor femeilor. În 2011, la Istanbul, Consiliul Europei a adoptat Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, care include o serie de clauze generale, precum înscrierea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi şi a interdicţiei de abuzuri în legislaţiile naţionale sau abrogarea legilor şi a practicilor discriminatorii. Ea prevede şi măsuri concrete de educare, obligaţii de a constitui mecanisme specializate de sprijin pentru victimele violenţelor şi de a deschide refugii ori adăposturi pentru acestea. Proiectul de lege privind ratificarea acestei Convenţii a fost aprobat şi de Guvernul României, la 23 septembrie 2015. În ţara noastră, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor reprezintă parte integrantă a politicii de stat pentru protecţia familiei şi de sănătate publică, fiind tratată legislativ în Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată prin Legea nr. 25/2012. În conformitate cu prevederile acestor acte normative, violenţa împotriva femeilor reprezintă o importantă problemă de sănătate publică şi constituie, totodată, un obiectiv de interes naţional, făcând parte din politica integrată de ocrotire şi de sprijinire a familiei. De precizat, totodată, şi faptul că anul 2017 a fost dedicat, de Comisia Europeană, eliminării violenţei împotriva femeilor. Aşa cum se precizează în Declaraţia comună a comisarilor europeni, în Uniunea Europeană una din trei femei s-a aflat, la un moment dat, în situaţia de a fi victimă a violenţei domestice, a fost agresată, abuzată fizic şi/sau economic, atacată sau hărţuită. Peste 40% dintre femeile din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au trăit experienţa unei forme de violenţă psihologică, provocată de partener în timpul vieţii lor. Atât pe continentul nostru, cât şi în întreaga lume, vulnerabilitatea fetelor şi a femeilor este accentuată de numeroasele conflicte existente, de apariţia unor fluxuri migratorii masive, care creează un climat favorizant pentru traficul de persoane, pentru dezrădăcinare, sărăcie şi abuzuri extreme. Cifrele din România sunt şi ele mai mult decât îngrijorătoare. Conform unui studiu realizat în anul 2014, una din patru femei din România a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său, iar 90% dintre victimele care cer ordin de protecţie sunt femei. Desigur, informaţiile şi datele de mai sus evidenţiază, pe de o parte, gravitatea fenomenului, dar şi faptul că acesta se află în atenţia instituţiilor internaţionale şi europene, precum şi a autorităţilor naţionale, inclusiv în România. Preocuparea existentă în acest sens, la nivelul societăţii, trebuie să îşi găsească reflecţia în legislaţie, în programe cu adevărat eficiente, însă şi în poziţionări care să denunţe public acest flagel, să demonstreze solidaritate faţă de fetele şi de femeile care suferă violenţe de tot felul şi să condamne fără echivoc comportamentul agresorilor. O serie de proiecte pe această temă - cum ar fi: creşterea numărului personalului specializat şi a centrelor de asistenţă pentru victime, îmbunătăţirea colaborării între instituţiile care cercetează şi tratează cazurile de abuz ori agresiune, precum şi promovarea programelor de educaţie cu privire la egalitatea de gen şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor - trebuie să rămână prioritare pe agenda publică. Nu este suficientă o singură zi din an pentru ca violenţa împotriva femeilor să înceteze. Respectul, consideraţia şi grija noastră pentru cele care ne sunt mame, soţii, fiice ori prietene, pentru toate fetele şi femeile din România, mai ales pentru cele care fac parte din categorii vulnerabile, trebuie să fie evidente ceas de ceas, în modul în care gândim şi în care acţionăm. Toleranţa în faţa abuzului, a gesturilor şi a atitudinilor care degradează femeia şi promovează o cultură violenţei trebuie să fie zero, astăzi şi în oricare altă zi a anului!

Dumitru Mihalescul "Să ducem toţi copiii la şcoală!" Nu pot să nu constat faptul că, deşi suntem în anul 2017, la zece ani de la aderarea la Uniunea Europeană, deşi unii spun că "economia duduie", problemele sociale structurale din România continuă să se accentueze. Ce ţară este aceea în care unii se laudă că evoluţiile economice sunt printre cele mai bune din lume, dar tavanele şcolilor cad peste elevi în sălile de clasă? În beneficiul cui se duce creşterea economică din România, dacă unul din cinci copii nu poate să meargă la şcoală din cauza sărăciei? Cum putem spera la o ţară "ca afară", dacă generaţiile tinere nu ajung decât în parte să urmeze măcar cursurile învăţământului obligatoriu? Când vor trece, oare, de la vorbe la fapte, adică la implementarea acelui pact pentru educaţie semnat, de toate partidele politice, în urmă cu zece ani? Când, oare, vom acorda învăţământului românesc o finanţare adecvată nu de 6%, nu de 5%, dar măcar de 4-4,5%? Se pare că niciodată învăţământul nu este prioritatea vreunui Guvern! Nu vreau să fiu înţeles greşit, pentru că aş acuza pe cineva anume! Starea jalnică în care se află astăzi învăţământul românesc nu este imputabilă numai unui ministru sau numai unui Guvern, ci este imputabilă tuturor miniştrilor şi tuturor Guvernelor care au condus România în ultimii douăzeci şi şapte de ani. Responsabilitatea pentru fundătura în care a fost dus învăţământul este a întregii clase politice, a tuturor partidelor şi a tuturor celor de a căror competenţă a depins schimbarea în bine, atât a infrastructurii şcolare, a salarizării dascălilor, cât şi a aducerii tuturor copiilor la şcoală. Nu ştiu dacă, de la înălţimea clădirii Parlamentului se vede şi se cunoaşte faptul că, astăzi, în România, mii de copii nu merg la şcoală, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că nu pot, pentru că sărăcia îi ţine acasă. Nu există copil care să nu-şi dorească să meargă la şcoală, să se joace cu ceilalţi, să-şi facă prieteni, să cunoască şi să descopere! Nu există părinţi care nu-şi doresc din toată fiinţa lor ca micuţii lor să aibă o şansă mai bună în viaţă, ştiind că acea şansă vine numai şi numai dacă vor merge la şcoală. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră cunoaşteţi că, pentru mii de familii, preţul unei perechi de ghetuţe îi împiedică să-şi trimită copiii la şcoală. Câţi, oare, cunosc faptul că mii de micuţi merg seara la culcare cu stomacul gol? Aceasta este România prosperă? Aceasta este România, "tigrul" creşterii economice europene? Personal, nu cred că aşa arată o ţară dezvoltată, o ţară cu ochii spre viitor. Ca deputat, nu am constatat să existe vreo preocupare deosebită a Parlamentului României faţă de copiii din familii cu nevoi speciale, faţă de problema analfabetismului, faţă de abandonul şcolar tot mai mare. Nu am constatat să mişte pe cineva, guvernant sau parlamentar, nici măcar emoţional sau măcar formal, faptul că, în loc să meargă la şcoală, unii copii merg la munca grea a câmpului sau au grijă de animalele familiei sau ale altora. Această lipsă de preocupare a decidenţilor are, din păcate, implicaţii grave asupra vitorului acestor copii! Toţi copiii trebuie să meargă la şcoală! Nu mai este niciun îndemn şi nicio lozincă, ci o obligaţie a noastră, a tuturor! Dacă vreme de 27 de ani niciun Guvern nici măcar nu şi-a propus acest obiectiv, cred că astăzi, la sfârşitul anului 2017, avem obligaţia de a nu mai tolera, niciun moment, ca problemele materiale să împiedice copiii să meargă la şcoală. Şcoala este singura care îi va face pe toţi mari! Cunoaştem foarte bine că şcoala înseamnă, în primul rând copii, dar şi dascăli şi infrastructura necesară. Cred că testul competenţei clasei politice actuale, dar şi al Guvernului României, stă în modul în care vom reuşi să aducem toţi copiii la şcoală, asigurându-le tuturor şanse egale de reuşită în viaţă.

Cornel-Mircea Sămărtinean "«Sublima» agendă publică a administraţiei locale din judeţul Timiş" În municipiul Timişoara şi în judeţul Timiş nu se discută nimic despre bugetul de stat pe anul 2018, deşi autorităţile publice locale au obligaţia şi datoria faţă de comunitatea locală să vină cu proiecte concrete, pe care deputaţii şi senatorii aleşi care reprezintă judeţul Timiş să le susţină în Parlamentul României, pentru a primi finanţare de la bugetul de stat. Constat o lipsă totală a interesului autorităţilor publice locale faţă de comunitate, faţă de interesul cetăţeanului, altfel nu se explică faptul că, deşi suntem în luna noiembrie, reprezentanţii Primăriei Timişoarei şi ai Consiliului Judeţean Timiş nu au organizat până în prezent nicio întrevedere cu parlamentarii de Timiş, pentru a le prezenta priorităţile municipiului şi ale judeţului. Fac un apel pe această cale, atât la preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, domnul Călin Dobra, cât şi la primarul Nicolae Robu, să organizeze o dezbatere publică la care să participe parlamentarii de Timiş, discuţie în cadrul căreia să prezinte priorităţile şi programele de investiţii ale municipiului Timişoara şi ale judeţului Timiş. Vreau să cred că în momentul în care Guvernul României va veni cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, în Parlament, toţi parlamentarii de Timiş vom încerca să facem front comun pentru câteva obiective majore pe care judeţul nostru le are. Vedem că lucrurile se întâmplă în jurul nostru, vedem judeţe care se dezvoltă, au programe bine definite şi observ că se face multă politică la nivel teoretic şi prea puţină politică a cetăţeanului. Să nu uităm că locuitorii municipiului Timişoara şi ai judeţului Timiş sunt cei care, prin votul lor, ne-au mandatat să îi reprezentăm atât în Parlamentul României, cât şi la nivelul autorităţilor publice locale. În calitate de deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, încă din primul meu mandat, din anul 2013, am prezentat, în cadrul dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat din Parlamentul României, amendamentele referitoare la proiectele prioritare ale judeţului Timiş, obiective care necesită finanţare de la bugetul de stat, şi anume : Amendamentele au fost respinse atât în comisiile de specialitate, cât şi în plenul reunit al Parlamentului României, majoritatea parlamentară considerând neimportante aceste proiecte. Şi în anul 2017, judeţul Timiş este cvasiabsent din lista de investiţii finanţate de Guvernul Mihai Tudose, nefiind alocat niciun leu pentru aceste obiective, în condiţiile în care doar Ministerul Transporturilor a avut alocat unul dintre cele mai mari bugete pe anul 2017, şi anume, 13,76 miliarde de lei, în creştere cu 60,3% faţă de nivelul preliminar pentru 2016. Îmi revine în memorie sintagma - "a doua zi când venim la guvernare o să facem... o să dregem..." - pe care PSD-ALDE au cântat-o la unison până să ajungă la putere. Nu le-a cerut nimeni ca, începând din prima zi de guvernare, să onoreze tot şirul de minciuni şi pomeni electorale pe care le-au promis. Românii au avut răbdare şi le-au acordat un răgaz de timp rezonabil, de 11 luni, în care actuala majoritate parlamentară putea face foarte multe, atât pentru dezvoltarea comunităţilor locale, cât şi pentru modernizarea statului român. Cu toate acestea, la aproape un an de când au preluat guvernarea, niciuna dintre promisiunile mincinoase ale PSD-ALDE nu şi-a găsit transpunere în practică. Actuala guvernare decelează în mod constant alocările bugetare pentru investiţii şi utilizează banul public într-un mod netransparent şi partinic către baronii locali şi clientela de partid. Aşa că, ar fi de prisos să ne mai întrebăm de ce, pe fondul unei modeste creşteri economice, încasările bugetare au scăzut în timp ce taxele cresc, politica fiscală este haotică, incoerentă, fiind lipsită de orice minimă predictibilitate şi ostilă mediului de afaceri. Pe fondul acestei "strategii economice" guvernamentale, agenda publică a priorităţilor administraţiei publice locale a judeţului Timiş a rămas doar la stadiul de proiect electoral, un proiect sublim pentru comunitatea locală a judeţului nostru, dar care lipseşte cu desăvârşire.

Tudoriţa Lungu În decembrie '89, românii au plătit cu sânge şi prin jertfă supremă, dorinţa arzătoare de a reda libertatea şi demnitatea acestui popor. Nu mult mai târziu, prin adoptarea Constituţiei din 1991, România şi-a exprimat categoric aderarea la un ansamblu de valori şi principii democratice, în acord cu cele europene. De un an de zile, însă, asistăm la un fenomen dureros. Coaliţia ignorantă PSD+ALDE calcă în picioare Constituţia, uitând de sacrificiul prin care s-a făcut posibilă adoptarea ei. Domnia legii, un principiu constituţional, nu reprezintă nici pe departe un reper pentru Dragnea, Tăriceanu şi ai lor, care se află în prezent exact la polul opus - încearcă din răsputeri să fugă din calea legii. Mărturie stă declararea, de către CCR, ca neconstituţionale, a unor articole din numeroase legi adoptate cu fervoare de majoritatea PSD şi ALDE. Amintesc Proiectul de Lege care modifică Legea Referendumului - CCR a stabilit că modificările aduse de PSD-ALDE acestui act normativ încalcă art. 151 din Constituţie, precum şi art. 1 alin. (5) şi art. 146 lit. a) Teza a doua din Constituţie, prin dorinţa lor ca data organizării unui astfel de referendum să fie stabilită de Guvern, respectiv de a institui termenul de două zile, în care Parlamentul să trimită Curţii Proiectul Legii de revizuire. CCR a admis, totodată, sesizarea PNL privind neconstituţionalitatea Legii de funcţionare a TVR şi a Societăţii Române de Radiodifuziune - mai multe articole au fost declarate neconstituţionale. Acum, PNL consideră că O.U.G. privind modificarea Codului fiscal încalcă Legea fundamentală, mai precis art. 148 alin. (2) şi alin. (4) din Constituţie, referitoare la prioritatea Dreptului european, art. 138 alin. (5), privind bugetul public naţional, precum şi art. 11 alin. (1) şi alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 56 alin. (2). Aşteptăm ca Avocatul Poporului să sesizeze CCR. Este jenant cum capii PSD-ALDE şi miniştrii lor îşi aduc aminte de Constituţie doar atunci când se folosesc de ea şi de decizii ale CCR pentru a manipula, pentru a ne minţi că, vezi Doamne, există bună-credinţă în proiecte aberante, precum Legile justiţiei. Această terfelire a Constituţiei în circoteca eternelor declaraţii defensive ale PSD şi ALDE denotă o desconsiderare totală, revoltătoare pentru noi românii, a principiilor care stau la baza Legii fundamentale şi care ar trebui să ghideze activitatea politică a celor de la guvernare. Ba chiar mă tem că unor domni ca Dragnea şi Tăriceanu li s-ar părea de-a dreptul caraghios să credem că şi-au însuşit valorile constituţionale şi că urmăresc interesul românilor în măsurile pe care le adoptă. Din cauza unei guvernări perfide, bazată pe minciună şi pe amăgire, a ajuns să fie tradusă prin "naivitate" dorinţa ca spiritul Constituţiei să reprezinte un reper pentru cei ce ne conduc. Nu există deznădejde mai mare! Domnilor PSDişti, ALDişti, din tot ce spuneţi voi, noi n-auzim decât un recviem al statului de drept, al independenţei justiţiei, al respectului faţă de Constituţie. Să vă fie ruşine pentru ceea ce-aţi făcut din ţara noastră! N-ar trebui să sărbătoriţi această zi!

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc "PSD este direct responsabil de lipsa infrastructurii rutiere în zona Moldovei!" "Un motiv imens de supărare pe PSD este neprioritizarea, în realitate, a construcţiei Autostrăzii Târgu Mureş - Tîrgu Neamţ - Iaşi, durerea Moldovei, leagănul electoral al PSD. PSD pur şi simplu are datoria politică şi morală să îşi facă o obsesie, să facă o prioritate naţională absolută, scoaterea Moldovei din izolarea economică în care se află, construind această arteră vitală pentru viitorul celei mai izolate provincii din Uniunea Europeană continentală. Dacă nu o face, chiar ajung să cred ceea ce am respins dintotdeauna ca fiind o aiureală partizană, ideea că PSD ţine deliberat lumea în sărăcie, izolare şi dependenţă". Această mărturisire a făcut înconjurul televiziunilor şi al Internetului în ultimele 42 de ore, pentru că aparţine unui politician social-democrat, respectiv domnul Sorin Moisa. Ce este drept, un social democrat dezamăgit, care a decis să demisioneze dintr-un partid care, printre alte lucruri grave comise, este în stare să tergiverseze un proiect esenţial pentru zona Moldovei. Atât eu, cât şi restul parlamentarilor liberali din zona Nord - Est atragem atenţia constant asupra acestui mod deficitar de acţiune şi gândire. Şi eventuala scuză, care de altfel a şi fost folosită în spaţiul public, a grelei moşteniri, nu îşi are locul. Dovezi în acest sens au fost prezentate de un reputat jurnalist de la noi: "PSD a guvernat direct, cu prim-ministru asumat, propriu, mai mult de jumătate din cei 27 de ani trecuţi de la Revoluţie, adică vreo 14,25 ani, dacă vreţi o împărţire barbară, adică 5.204 zile - 365 zile/an". Stimaţi colegi social democraţi şi din partidele aliate în coaliţia de guvernare, nu mai aveţi scuze să marginalizaţi Moldova! Autostrada Moldovei trebuie să devină realitate cât mai repede. Acţiunile voastre să se concentreze pe asta, nu pe scuze puerile şi inutile! Pe această cale, vreau să întăresc mesajul cetăţenilor din regiunea Moldovei şi să solicit celor de la guvernare să nu mai tergiverseze Proiectul Autostrăzii Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş, pentru că întârzie şansa regiunii la dezvoltare, iar alegătorii îşi pierd şi ultimul dram de răbdare pe care îl mai au.

Marius Bodea "Ministrul Liviu Pop, complice cu mafia imobiliară din zona de urbanism ieşean" Liberalii ieşeni sunt "contrariaţi" de mafia şi de falsurile grosolane din zona de urbanism, dar şi de complicitatea şi de manipulările iresponsabile ale ministrului PSD Liviu Pop, în privinţa acestui subiect. Consilierii locali ai PNL Iaşi, în semn de protest faţă de haosul din urbanism şi tărăgănarea premeditată a aprobării unui nou Plan Urbanistic General, şi totodată ca semnal de alarmă că cei din Primărie au pus Consiliul Local în situaţia de a fi complice la un fals grosolan, prin înlocuirea planşelor care au existat în dezbaterea publică, la un proiect de hotărâre, pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, au decis să se abţină de la votul oricărui puz supus aprobării plenului municipalităţii. Ne vom abţine să votăm orice puz, până când primarul Chirica şi cei din jurul său nu elaborează şi nu supun aprobării noul Plan Urbanistic General al Iaşiului, document expirat de peste 10 ani şi ţinut în perfuzii, prin hotărâri succesive de prelungire a valabilităţii. Noi, liberalii ieşeni, nu ne împotrivim proiectelor imobiliare sau proiectelor educaţionale, ci ne împotrivim haosului urbanistic din oraş, deliberat întreţinut de actuala conducere a Primăriei, pentru a servi mafiei imobiliare. Declaraţia ministrului educaţiei, Liviu Pop, cum că este "contrariat" că nu votăm puzuri în Consiliul Local, arată că este complice cu mafia imobiliară din zona de urbanism. Suntem "contrariaţi" de faptul că de 10 ani PUG-ul nu este actualizat, că de 10 ani Registrul Spaţiilor Verzi nu este adoptat. Pe cale de consecinţă, nu dorim să fim părtaşi la nenorocirea oraşului, pe termen lung. Noi nu votăm "cu genunche", ci cu gândul la binele şi la viitorul oraşului. Or, dacă am legitima în continuare acest haos urbanistic care generează poluare, ambuteiaje în trafic şi sluţirea oraşului, am fi complici cu această conducere dezastruoasă a municipalităţii, care este aservită samsarilor imobiliari şi nu se află în slujba ieşenilor. Indiferent de cât de năuc ne vorbeşte ministrul analfabet al educaţiei naţionale, domnul Liviu Pop, despre un subiect pe care nu îl cunoaşte, indiferent câtă propagandă jignitoare şi maliţioasă va face domnul Chirica din bani publici, acompaniat şi de ziarul său preferat de şantaj, "Bună ziua, Iaşi", vom continua să luptăm cu toate armele ca oraşul copiilor noştri să nu ajungă o înfundătură, cu un trafic paralizat complet, poluat şi incompatibil cu o viaţă normală. Vom continua şi în perioada următoare să scoatem la suprafaţă golăniile săvârşite de primarul Chirica şi complicii săi, asigurând investitorii de bună-credinţă, precum şi pe toţi ieşenii, că demersul nostru ca oraşul Iaşi să aibă un nou PUG, este tocmai pentru ca acestora să le fie respectate drepturile.

Găvrilă Ghilea "Un Guvern paralel cu aşteptările românilor!" Într-o rezoluţie adoptată de Comitetul Executiv al PSD, întrunit zilele trecute, în şedinţă, la Băile Herculane, pentru a analiza rezultatele obţinute în cele 10 luni de guvernare, dar şi situaţia politică actuală, se precizează negru pe alb: "Referitor la stadiul îndeplinirii Programului de guvernare, s-a constatat că Guvernul a realizat măsurile aferente perioadei analizate, datele fiind sintetizate într-un document public. Acesta atestă îndeplinirea angajamentelor asumate în campania electorală faţă de români". Aceste afirmaţii sunt năucitoare din punctul de vedere al aberaţiilor conţinute, al neadevărurilor ridicate la rang de axiome, menite mai degrabă să ne insulte inteligenţa, decât să ne stârnească râsul. Cât de mult poţi să-i subestimezi pe proprii cetăţeni, dacă ai tupeul să afirmi că "Guvernul a realizat măsurile aferente perioadei analizate" şi că şi-a îndeplinit "angajamentele asumate în campania electorală faţă de români"? Păi, în campania electorală, PSD a promis majorarea salariilor cu 25% şi nu doar mimarea acestei măsuri, prin transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, fără niciun beneficiu net pentru salariat. Şi de neimpozitarea veniturilor mai mici de 2.000 de lei, o altă promisiune de campanie a PSD, s-a ales praful, cum la fel s-a întâmplat şi cu eliminarea impozitului pe dividende, sau alte asemenea "angajamente asumate", cum ar fi eliminarea supraaccizei la carburanţi, aplicată la începutul anului, dar reintrodusă după doar câteva luni. Perseverând în minciună prin omisiune, PSD nu a suflat o vorbă în campanie despre plafonarea indemnizaţiilor pentru mame, dar a pus-o în aplicare, nici despre creşterea în cascadă a preţurilor la energie, nici despre deteriorarea Indicelui ROBOR, nici despre atingerea minimului istoric al leului în raport cu euro, nici despre subfinanţarea investiţiilor publice. Pe de altă parte, în acelaşi document de râs-plâns, emanat la ultima şedinţă a Comitetului Executiv, PSD invocă existenţa unui aşa numit stat paralel, care, chipurile, ar încerca să zădărnicească îndeplinirea Programului de guvernare, prin "decapitarea puterii politice legitim alese". Este evident că, prin lansarea în spaţiul public a sintagmei "stat paralel", PSD caută cu disperare un ţap ispăşitor pentru un eventual "eşec în realizarea beneficiilor pentru cetăţeni", acest inamic nevăzut neavând alt scop în viziunea social-democrată decât "diminuarea şanselor în viitoarele scrutine electorale, pentru cele două partide politice din coaliţia de guvernare". În realitate, "statul paralel" nu este decât o altă născocire a liderilor unui partid ajuns la masa critică, gata de implozie sub povara promisiunilor electorale, neîndeplinite de un Guvern paralel, cu aşteptările românilor. Şi nici că trebuie un inamic mai devastator pentru "şansele în viitoarele scrutine electorale" decât piatra de moară a propriilor minciuni...

Bogdan-Iulian Huţucă "«PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă», - titlul moţiunii noastre de cenzură reprezintă chintesenţa unei guvernări dezastruoase pentru România!" După un an de guvernare PSD-ALDE, putem observa cu toţii că direcţia spre care merge România este una greşită, iar datoria noastră, a membrilor acestui Parlament, este de a stopa cât mai grabnic acest flagel care ne vulnerabilizează cu fiecare zi care trece. Sunt convins că inclusiv parlamentarii puterii sunt conştienţi de dimensiunea dezastrului în care ne-a afundat o guvernare iresponsabilă şi fără viziune. Asistăm, astăzi, la o scădere accentuată a nivelului de trai pentru cetăţenii acestei ţări, determinată de scumpirile în lanţ la carburanţi, la gaze naturale, la energia electrică, precum şi la bunurile de consum sau servicii. De asemenea, prin haosul fiscal şi prin recentele măsuri adoptate, Guvernul Tudose a împovărat şi mai mult mediul de afaceri, singurul capabil să aducă plus valoare economiei româneşti. Ce să mai spunem despre lipsa de predictibilitate şi de transparenţă, care sunt definitorii pentru această guvernare ruşinoasă?! Cert este că, în acest timp, toate promisiunile, frumos ambalate în campania electorală, s-au transformat într-un adevărat bumerang pentru PSD şi ALDE, care acum sunt puse în faţa faptului împlinit şi trebuie să recunoască eşecul unui Program de guvernare mincinos şi construit doar pentru a lua ochii electoratului. Oare Guvernul PSDragnea nu îşi dă seama că şi-a întors împotrivă întreaga Românie?! Ne poate explica ce s-a întâmplat cu majorările salariale promise pentru angajaţii din sectorul public, cu măsurile de consolidare a economiei sau cu sprijinirea tot mai puternică a administraţiilor publice locale, pe care de fapt le privează de veniturile atât de necesare pentru a-şi susţine activitatea?! Este tot mai evident că domnii Dragnea şi Tăriceanu doar s-au folosit de români în campaniile electorale, le-au "furat" încrederea, promiţându-le doar lapte şi miere, deşi erau conştienţi că nu vor implementa niciuna dintre măsurile promise. Pentru toate aceste lucruri, Guvernul Tudose trebuie să plece şi să dea României şansa de a fi guvernată responsabil şi pentru ca toate problemele cu care se confruntă să nu se adâncească şi mai mult. Din păcate, "buna guvernare" este un principiu total străin pentru actuala coaliţie guvernamentală, iar Parlamentul este singura instituţie capabilă să pună capăt sărăcirii României. Fac un apel, pe această cale, către dumneavoastră, ca, la votul pe care îl veţi acorda pentru moţiunea de cenzură, să aveţi în vedere faptul că veţi da un vot pentru România şi pentru românii care ne-au arătat că au cu totul alte aşteptări de la clasa politică, şi nu unul dictat strict de interese politice.

Aurel-Robert Boroianu "«Virusul PSD-ALDE» a şubrezit uşor-uşor România!" Speranţele românilor că vor reuşi să ducă un trai mai bun au fost spulberate de liderii acestei coaliţii, care au dovedit fără tăgadă că miza acestei guvernări este una strict personală şi fără nicio legătură cu misiunea pe care ar trebui să o aibă. Dintr-o ţară stabilă, cu perspective economice bune, România a fost aruncată de PSD şi de ALDE într-un haos generalizat. Nimic nu a rămas neatins! "Virusul PSD-ALDE" a şubrezit uşor-uşor România! Au virusat sănătatea, unde activitatea Guvernului s-a caracterizat în principal prin ezitări, amânări şi printr-o lipsă totală de asumare a unor decizii; educaţia - anul şcolar debutând fără manuale, fără banii promişi pentru salariile profesorilor şi cu un sistem de învăţământ profund politizat; justiţia - unde am remarcat doar o intensificare a dorinţei de control şi a asaltului la instituţiile judiciare; energia - fiind responsabili de haosul din sistemul energetic naţional şi de creşterea cu peste 30% a preţurilor; dar cel mai grav este că au virusat economia, unde, prin măsurile haotice şi fără predictibilitate, au reuşit contraperformanţa de a anula beneficiile unei creşteri economice pe care am resimţit-o doar prin statistică şi nu prin nivelul de trai. Vedem cu toţii că această guvernare nu s-a remarcat cu nimic bun pentru cetăţenii acestei ţări. Toamna aceasta a venit în schimb cu o serie de creşteri spectaculoase ale preţurilor, ale ratelor sau ale impozitelor şi taxelor - totul fără a se compensa cu ceva, în vreun fel: salariile de fapt scad şi nu cresc, aşa cum le-au promis românilor, iar o parte bună din banii din contribuţia la Pilonul II de pensii a fost confiscată. Nu trebuie omis nici faptul că, prin recentele măsuri fiscale, adoptate prin ordonanţă de urgenţă, Guvernul PSD-ALDE şi-a băgat adânc mâna şi în bugetele administraţiilor locale, văduvindu-le de sume importante de bani, aferente impozitului pe venit, şi lăsându-le practic în imposibilitatea de a funcţiona normal în 2018. În aceste condiţii, nici nu mai are rost să mai sperăm că vor mai putea fi respectate alte angajamente luate prin Programul de guvernare, aşa cum erau: reducerea impozitului pe dividende de la 5 la 0%, scutirea de impozit a medicilor, 0% TVA pentru vânzarea de locuinţe, elaborarea unui Cod economic, ieftinirea medicamentelor care şi-au pierdut patentul cu cel puţin 35%, modificarea legislaţiei privind sistemul de pensii, sau construcţia a 500 de creşe şi de grădiniţe. Politica falimentară a PSD-ALDE, ridicată la nivel de politică de stat, trebuie stopată cât mai urgent, iar moţiunea de cenzură a PNL - "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă" - reprezintă cel mai bun prilej. Jaful din bani publici, politizarea excesivă a tuturor instituţiilor şi a companiilor de stat, modul dictatorial de conducere trebuie să devină istorie, iar România să beneficieze de un Guvern responsabil şi aplecat spre nevoile reale ale cetăţenilor săi!

Florin-Claudiu Roman "Şi medicii de familie îi trag un semnal de alarmă zgomotos Guvernului PSDragnea, însă fără niciun rezultat!" Săptămâna trecută medicii de familie au protestat în faţa Guvernului, fiind profund nemulţumiţi de faptul că draftul de contract, propus de CNAS pentru anul 2018, conţine prevederi în plus de birocraţie, iar creşterea de 5% care le-a fost propusă nu acoperă nici măcar creşterile de preţuri la utilităţi. "Draftul, propus de CNAS - n.r., era un fel de copy-paste după contractul trecut. Nu erau multe diferenţe. Ceea ce ne-a nemulţumit este faptul că, în loc să ţină cont de ceea ce am propus noi ca principii, în primul rând de debirocratizare, el vine cu nişte prevederi în plus de birocraţie şi care ne deprofesionalizează în plus", a declarat vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei. Deci, în loc de a pune accent pe un act medical de calitate şi, bineînţeles, pe întărirea rolului medicilor de familie pe partea de prevenţie a bolilor pacienţilor lor, aceştia au ajuns să fie sufocaţi de tot felul de hârtii, situaţii şi protocoale tot mai greoaie, pe care trebuie să le întocmească sau să le respecte, ca şi când ar fi contabili şi nu medici! Prin acest contract-cadru, Guvernul Tudose demonstrează încă o dată că una spune şi alta face! Şi mă refer astăzi, aici, în Parlamentul României, la faptul că acelaşi Guvern Tudose, care susţinea în Programul său de guvernare că va lua măsuri urgente pentru debirocratizare, prin noul contract-cadru propus de CNAS medicilor pentru anul următor, nu simplifică nimic, ci dimpotrivă! Doamnelor şi domnilor deputaţi ai puterii, Domnule prim-ministru Tudose, Medicii vă cer debirocratizarea sistemului public de sănătate din România şi nu sufocarea lui! Fiecare medic a învăţat, în cei peste 10 ani de medicină universitară, că nu trebuie să neglijeze actul medical şi că pe primul loc trebuie să se situeze întotdeauna pacientul, şi nu hârţogăraia! De aceea, medicii de familie vă cer o funcţionare corectă a sistemelor informatice şi înlăturarea acelor protocoale care pun mari piedici actului medical, acordarea a 10% din fondurile de sănătate pentru medicina de familie, precum şi de a le da posibilitatea de a elibera anumite reţete, astfel încât bolnavii să nu mai fie nevoiţi să alerge de la un medic specialist la altul. Ţinând cont de faptul că medicina de familie oferă, de fapt, peste 70% din serviciile medicale în România, cei peste 11.000 de medici de familie nu trebuie trataţi doar cu dispreţ şi puşi în faţa faptului împlinit, domnule prim-ministru Tudose, fără a-i consulta înainte de a li se arunca în faţă un contract! Medicii v-au tras un serios semnal de alarmă, domnilor din Guvernul PSDragnea! Nu vă mai faceţi că nu-i auziţi nici pe cei care vă vindecă şi pe dumneavoastră, atunci când aveţi o problemă de sănătate!

Ioan Balan "Dovada neputinţei sau a dezinteresului - Centura municipiului Suceava" Anul viitor vom sărbători 100 de ani de la Marea Unire, iar la Suceava se vor mai împlini şi 10 ani de când au început, pentru prima dată, lucrările de construire la centura ocolitoare a municipiului reşedinţă de judeţ. Dacă domnului Mihai Tudose tot îi place să se laude şi să compare activitatea Guvernului cu topuri mondiale şi Cartea recordurilor, atunci să nu uite şi să treacă şi acest obiectiv de investiţii în aceleaşi recorduri, la categoria "începute şi uitate". Vă reamintesc faptul că, în anul 2008, au început efectiv lucrările nu la 1.000 de kilometri de autostradă, ci la cei circa 12 kilometri de centură ocolitoare, iar lucrările au ajuns până spre anul 2014 la un stadiu de execuţie de 85%. Aşadar, mai trebuia doar să fie finalizate lucrările, însă acest lucru trenează de ani de zile. Mai mult, din anul 2015, a început adevărata epopee a acestui drum, care a fost plimbat între autorităţile centrale şi constructori, până a început să se degradeze şi ceea ce se construise deja. Faptul că în anul 2017 nu s-a mişcat niciun utilaj, nu s-a întreprins niciun demers, este rezultatul exclusiv al incompetenţei şi al nepăsării autorităţilor centrale de la Bucureşti, adică atât a Ministerului Transporturilor, cât şi a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Cei mai mulţi suceveni s-au consolat, în luna septembrie a acestui an, când, prin rectificarea bugetară, Ministerului Transporturilor i s-au tăiat 45% din fondurile destinate lucrărilor de investiţii în infrastructură, ştiind că, şi dacă se vrea, nu se mai poate, pentru că nu mai sunt bani. Pe mulţi i-am încurajat şi le-am spus că soluţia finanţării va veni de la Comisia Europeană! Eu nu uitasem că doamna comisar european, Corina Creţu, ne asigurase că la nivelul Comisiei s-a aprobat alocarea a 44 de milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru construcţia Şoselei de centură a municipiului Suceava. Acum, sincer vorbind, ori doamna comisar Corina Creţu ne-a păcălit cu acordarea acelei finanţări, ceea ce, personal, nu prea cred, ori Guvernul PSD-ALDE demonstrează, pentru a nu ştiu câta oară, că nu-i pasă! Sucevenii nu mai trebuie să sufere din cauza faptului că autorităţile de la Bucureşti au alte priorităţi sau sunt pur şi simplu incompetente. Cine oare mai poate spera că vom avea autostrăzi şi drumuri expres de la Bucureşti şi până la Siret, atâta vreme cât în zece ani nu s-a reuşit construirea a 12 kilometri de centură ocolitoare? Cum să facă Guvernul o autostradă care să treacă munţii, când nu este în stare să toarne asfalt nici măcar la câmpie? Cine se mai poate baza pe buna-credinţă a Guvernului, atâta vreme cât Comisia Europeană stă cu mâna întinsă să ne dea bani total gratuiţi să construim, iar miniştri şi directori de companii responsabile întorc privirea în altă parte, ori de teamă, ori din nepăsare, ori de-a dreptul din prostie. Fac un apel de unitate la toţi deputaţii şi senatorii suceveni, din toate partidele politice parlamentare, pentru a face presiuni asupra Guvernului, oricare va fi el mâine, poimâine sau de la 1 ianuarie 2018. Haideţi să ne coalizăm cu toţii în jurul acestui proiect, pentru ca Centura ocolitoare a municipiului Suceava să se finalizeze în cel mai scurt timp, până cel târziu la vara următoare! Ştiţi la fel de bine ca şi mine că, dacă se vrea, se poate. Dacă în anul 2018 nu putem cinsti Centenarul Marii Uniri cu o autostradă finalizată între Bucureşti şi Suceava, între Ţara Românească şi Bucovina, măcar o centură ocolitoare să putem finaliza, în cei 27 de ani care s-au scurs de la căderea comunismului. Cred cu toată puterea că, atunci când este vorba despre priorităţile cetăţenilor din judeţul nostru, competiţia politică trebuie să treacă în plan secund, iar singurul lucru care trebuie să conteze este să aducem un spor de bunăstare în viaţa celor care au crezut în noi.

Claudiu-Vasile Răcuci "Statul paralel chiar există! Din el fac parte doar PSD şi ALDE" Cred că ne-am săturat cu toţi de perdelele de fum gros şi toxic pe care le trag cei care sunt la guvernare şi care, în loc să guverneze în mod eficient, de dimineaţa şi până seara caută inamici nevăzuţi, pentru a justifica eşecul lor la guvernare. De dimineaţa şi până seara, "statul paralel" este vinovat pentru toate, iar ei sunt imaculaţi! Nu Guvernul Tudose, ci statul paralel a scumpit benzina şi toate produsele din coşul zilnic al românilor. Nu Guvernul Tudose, ci statul paralel a bulversat tot mediul de afaceri cu măsuri fiscale din care nimeni nu mai înţelege nimic! Statul paralel a tăiat peste 12 miliarde de lei de la investiţii, astfel încât toată România arată ca un mare şantier abandonat şi plin de rugină! Nici PSD şi nici ALDE nu i-au păcălit pe profesori, pe medici, pe poliţişti, pe militari sau pe funcţionari cu salarii duble, ci statul paralel! Nici pentru pensiile proaste şi nici pentru alocaţiile de 17 euro nu-i de vină Guvernul, ci statul paralel. Tot statul paralel a crescut şi cursul de schimb al euro, tot statul paralel a crescut şi ROBOR şi ratele bancare ale românilor cu credite la bănci! Nici PSD şi nici ALDE nu au dat pensii speciale pentru unii şi nici nu i-a amăgit pe cei cu 35-40 de ani de vechime în muncă, că le va da pensii mai mari, mai juste, ci tot statul paralel. Aşadar, statul paralel este vinovat pentru toate relele din societatea românească, iar Guvernul PSD-ALDE nu a făcut decât bine! Cei care guvernează astăzi România, adică PSD şi ALDE, au aproape toată puterea politică şi controlează toate instituţiile importante ale statului român. Mai sunt, ce-i drept, instituţiile justiţiei şi preşedinţia, pe care încă nu le controlează, dar nu au făcut un secret din faptul că planul lor este să le treacă în subordinea CEX şi pe acestea. Aşadar, Dragnea, Tudose, Vîlcov şi toată clica de indivizi incompetenţi, care duc România din gard în gard, nu au minima bărbăţie să îşi asume eşecul vădit al guvernării. Statul paralel sunt ei şi nimeni altcineva! Ei sunt vinovaţi de toate măsurile păguboase aplicate în acest an, în an de creştere economică. Se laudă cu această evoluţie economică favorabilă, fără să spună că nu au niciun merit pentru ea! Este exact ca în pozele triste cu Victor Ponta, care tăia panglici la inaugurări de tronsoane de autostrăzi, la care el nu contribuise cu nimic. Aşa şi Tudose şi cu Dragnea, care se laudă cu o creştere economică record, pe care nu au sprijinit-o, ci doar au subminat-o constant. Mai grav este faptul că, deşi "economia duduie", acest salt nu se vede nicăieri. Creştem cu 8%, iar investiţiile publice scad cu peste 50%. Economia creşte cu 8%, iar investiţiile private sunt mai mici cu peste 20%. Suntem "tigrul Europei", dar niciun investitor străin nu mai vine în România, investiţiile străine directe fiind la nivelul anilor de criză economică. Creşte economia cu 8%, iar profiturile scad, veniturile fiscale la buget sunt cele mai mici, ca pondere în PIB, din ultimii douăzeci de ani. Economia duduie, iar puterea de cumpărare a angajaţilor şi a pensionarilor scade. Importăm enorm, culmea!, chiar mâncare, şi exportăm mai puţin decât în anii precedenţi, raportat la volumul economiei! Dacă tot creşte aşa de puternic economia României, vă rog să-mi arătaţi şi mie, măcar o minimă influenţă pozitivă a acestei creşteri, pentru că pentru cea mai mare parte a populaţiei acest lucru nu se vede. Dacă veţi întreba oamenii pe stradă cu cât o duc mai bine acum, pe creştere economică, faţă de perioada de criză, o să îmi daţi dreptate, că paradoxurile semnalate sunt pe deplin justificate! Aşadar, chiar avem o certitudine! Dragnea, Vîlcov şi Tudose chiar sunt statul paralel! Stat paralel sunt ei, pentru că acţionează paralel cu toate nevoile societăţii româneşti, sunt paraleli cu problemele mediului de afaceri, sunt paraleli cu nevoia absorbţiei fondurilor europene şi tot paraleli sunt cu priorităţile acestei ţări - educaţia, sănătatea şi infrastructura. Programul lor de guvernare a fost, de la bun început, paralel cu realităţile economice şi sociale ale României. Au crezut şi au sperat că propaganda mincinoasă acoperă incompetenţa şi face populaţia să uite de foame. Uite că s-au înşelat! Dacă vor să demonstreze că le pasă de români şi de România, atunci să trimită statul paralel acasă! Să se ţină de cuvânt pentru neonorarea promisiunilor electorale şi să plece de la guvernare. Dacă nu o vor face, atunci moţiunea de cenzură depusă de PNL le va da o mână de ajutor, căci tot mai mulţi parlamentari ai PSD şi ai ALDE vor vota această moţiune, înşelaţi şi ei, ca întreaga populaţie!

Nicolae Giugea "Deviza Avocatului Poporului - « Nihil Sine PSD!»" Astăzi se văd, mai clar ca niciodată, efectele negative ale politizării excesive a unor instituţii fundamentale ale statului român, instituţii care, prin definiţia lor, ar trebui să păzească cetăţeanul de stat, de eventuale abuzuri ale acestuia sau de unele decizii care ies din matca Legii fundamentale. De la preluarea puterii de coaliţia roşie, PSD-ALDE, unul dintre obiectivele urmărite cu maximă consecvenţă a fost acela al populării majorităţii instituţiilor statului român cu membri de partid, preferabil cetăţeni obedienţi, slab instruiţi şi obligatoriu captivi unor interese partizane, care să răspundă instantaneu la deciziile partidului care i-a învestit. Aşadar, acuzaţiile unor cetăţeni la adresa PSD - "partid stat" - nu sunt nicidecum departe de adevăr, ci reflectă vechile obiceiuri ale fostului regim, de care PSD nu s-a descotorosit. Autoritatea Electorală Permanentă, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, ANCOM, ANRE, Curtea de Conturi a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară - sunt exemple concrete ale politizării excesive ale unor instituţii publice, cu oameni care au carnete de partid, deşi aceste instituţii ar trebui să fie autonome şi independente în deciziile lor. Înţelegem că s-a pus gând rău şi Consiliului Concurenţei, dar şi structurilor cele mai importante ale justiţiei. În aceeaşi categorie intră şi instituţia constituţională a Avocatul Poporului, care ar trebui să medieze între cetăţean şi stat, pentru ca interesele legitime, constituţionale ale cetăţeanului să nu fie afectate, pentru ca cetăţeanul să fie ferit de abuzuri şi păzit de excese. Aşa funcţionează această instituţie, străveche în majoritatea democraţiilor funcţionale, iar orice individ se simte protejat în drepturile sale, deoarece ştie că nu este singur şi fără apărare. Tot mai frecvent şi tot mai plauzibil, din cauza comportamentului său, Avocatul Poporului din România este numit astăzi, pe bună dreptate, Avocatul PSD. Altfel spus, din cauza persoanei care nu se ridică la înălţimea funcţiei sale, din cauza obedienţei şi captivităţii sale patrimoniale, acesta a deturnat instituţia în scop personal şi de partid, nemaifiind apărătorul cetăţeanului, ci apărătorul feroce al nelegiuirilor Guvernului. Din păcate, titularul acestei funcţii are şi un nume, cu reverberaţii triste în istoria tranziţiei post-comuniste - Victor Ciorbea. De la "ungerea sa" în această funcţie, nu o dată, nu de două ori, societatea românească s-a revoltat faţă de actele normative emise de Guvern şi i-a solicitat lui Victor Ciorbea să-şi îndeplinească rolul constituţional şi să sesizeze Curtea Constituţională a României asupra unor ordonanţe de urgenţă, profund neconstituţionale, care afectau drepturi legitime ale cetăţenilor români. De fiecare dată, domnul Ciorbea şi-a arătat recunoştinţa faţă de cei care l-au numit în funcţie, faţă de liderii PSD, adică faţă de cei care l-au ajutat să scape de povara creditelor bancare uriaşe şi care i-au mai acordat şi bonusul unei pensii speciale colosale. De fiecare dată când i s-a cerut să-şi îndeplinească rolul, a desconsiderat strigătele de disperare ale cetăţenilor şi a dat o mână de ajutor călăilor. De câteva săptămâni, Partidul Naţional Liberal, asociaţii profesionale, patronate şi mai multe confederaţii sindicale i-au solicitat în mod expres domnului Victor Ciorbea, să sesizeze Curtea Constituţională asupra neconstituţionalităţii vădite a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, prin care salariile a milioane de angajaţi din România vor fi diminuate consistent, de la 1 ianuarie 2018, prin pseudoreforma fiscală. Cine îşi va imagina că domnul Ciorbea se va "deranja", va fi chiar naiv! În fapt, s-a şi ante-pronunţat asupra acestor cereri, spunând că până când ordonanţa nu produce efecte, va mai reflecta. Şi un student care a citit, măcar o dată, textul Constituţiei sau Legea de funcţionare a Curţii Constituţionale, ştie că pronunţarea asupra constituţionalităţii unor norme se poate face şi înainte ca acestea să producă efecte, fiind sesizări sau obiecţii de neconstituţionalitate de lege lata , dar, mai ales, de lege ferenda . Domnul Victor Ciorbea a demonstrat, pentru tineri, pentru generaţiile viitoare, că povestea "cozii de topor" este încă de actualitate. Când spun acest lucru, mă gândesc la umilinţa cu care sindicatele s-au adresat Avocatului Poporului şi modul dispreţuitor în care acesta i-a tratat. Pentru a nu uita, mi-am permis să extrag din Curriculum Vitae al domnului Ciorbea doar partea sa de activitate cuprinsă între anii 1990-1996: preşedinte şi fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ, FSLI; preşedinte şi fondator al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România, CNSLR; şi apoi, după fuziunea cu Confederaţia "Frăţia", preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România "Frăţia", CNSLR -FRĂŢIA; preşedinte şi fondator al Confederaţiei Sindicatelor Democrate din România, CSDR; Membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere, ICFTU, şi al Comitetului Executiv al Confederaţiei Europene a Sindicatelor, ETUC, şi negociator pentru FSLI, CNSLR/ FRĂŢIA şi CSDR pe plan naţional şi internaţional. Domnul Victor Ciorbea, acest fost lider de sindicat, şi-a dat arama pe faţă şi a arătat cât de implicat a fost în activităţile sale sindicale, în anii 90, dacă acum nu-i pasă nici cât o fărâmă de scăderile de salarii preconizate prin implementarea Ordonanţei nr. 79. Mai mult decât atât, fiind beneficiarul unei pensii generoase speciale, pot să anticipez încă de acum care va fi reacţia Domniei Sale faţă de tăierea pensiilor din Pilonul II, care s-a operat deja, de acelaşi Guvern abuziv, tot prin ordonanţă de urgenţă. Pentru cei mai mulţi cetăţeni, înaintarea în vârstă înseamnă mai multă înţelepciune şi mai multă demnitate. Pentru domnul Ciorbea, procesul pare a fi invers. Aşadar, nu-i mai cereţi domnului Ciorbea ceea ce nu are: nu are nici mai multă înţelepciune decât în anii ’90, iar demnitate nu cred că a avut vreodată!

Viorica Cherecheş "Este mai înţelept să previi, decât să vindeci!" Vin în faţa dumneavoastră în calitate de medic şi de coleg, în calitate de ales a câtorva zeci de mii de maramureşeni care au avut şi au încredere în mine. Nu am renunţat la meseria de medic, pentru că am depus un jurământ să-i ajut pe cei în suferinţă şi tocmai din acest motiv nu pot să rămân indiferentă la bătaia de joc a Ministerului Sănătăţii faţă de bunăstarea românilor. În fiecare an, iarna ia prin surprindere pe unii şi se pare că în acest an l-a surprins şi pe ministrul sănătăţii, dar şi pe o parte dintre colegii dumnealui. Am trecut de jumătatea lunii noiembrie, iar în teritoriu nu au ajuns vaccinurile antigripale. Imunizarea pentru virusul gripal ar fi trebuit să fie făcută încă de la începutul lunii octombrie, cel puţin aceasta este recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de care nu s-a ţinut cont. Statisticile Institutului Naţional de Sănătate Publică nu arată deloc bine: în săptămâna 2-8 octombrie 2017, s-au înregistrat, la nivel naţional, 9 cazuri de gripă clinică, comparativ cu zero cazuri înregistrate în săptămâna similară din anul 2016. Nu cred că are rost să căutăm vinovaţi în acest caz. Trebuie să conştientizăm că un vaccin care are ca rol protecţia împotriva unui virus potenţial mortal nu a fost făcut la timp. Cine îşi asumă responsabilitatea? La finele lunii septembrie, adică acum mai bine de o lună şi jumătate, într-o şedinţă de Guvern, ministrul sănătăţii, Florian Bodog, a fost "certat" de premierul Mihai Tudose. Timpul a trecut, dar vaccinurile n-au ajuns în cabinetele medicilor. Aşa defineşte Ministerul Sănătăţii prevenţia? Am văzut de-a lungul carierei mele de medic cum un banal virus, precum gripa, devine mortal la un bolnav cronic sau cum o mamă îşi pierde pruncul, pentru că nu a fost vaccinată la timp. Nu este posibil ca o întreagă ţară să sufere din cauza incompetenţei unor angajaţi care ar fi trebuit să-şi facă datoria. Nu este posibil care zeci de mii de români, care sunt în grupele de risc, să nu fie vaccinaţi la timp, din cauza indiferenţei unor personaje care nu au nimic de-a face cu sănătatea, deşi sunt plătiţi cu bani buni, pentru că lucrează în Ministerul Sănătăţii. Vaccinuri antigripale se pot achiziţiona din farmacii, dar în depozitele Ministerului Sănătăţii acestea nu există? Farmaciile de unde le au? Ministerul de ce nu le poate achiziţiona? Somnul naţiunii naşte monştri, iar cel al angajaţilor din Ministerul Sănătăţii, care nu-şi fac datoria la timp, poate genera morţi. Cine se va face responsabil pentru eventualele decese, cine le va explica mamelor, soţiilor sau soţilor că nu s-a făcut nimic, deşi se puteau evita tragediile? Trebuie să moară cineva, ca să se ia măsuri? Este mai înţelept să previi decât să vindeci. În cel de-al 12-lea ceas, treziţi-vă! Responsabilitatea este a noastră, a fiecăruia dintre cei care au ştiut că nu se fac lucrurile, deşi se puteau face. Nu putem permite nimănui să-şi bată joc de sănătatea românilor!

Raluca Turcan "«Îndrăzniţi să credeţi», că sistemul de învăţământ este în declin" Şcolile se prăbuşesc peste copii, devin adevărate capcane periculoase pentru cei care le calcă pragul, fie din cauza că nu au autorizaţii de funcţionare, fie că nu au profesori calificaţi. O generaţie întreagă de elevi a fost lăsată fără manuale pe bănci, iar licitaţiile de anul viitor au fost deja compromise, prin simplul fapt că Ministerul a întârziat deja procedura. Marea inovaţie de la educaţie este promisiunea că vom avea manual unic şi editură unică - se va elimina orice formă de competiţie, preţul şi calitatea manualelor vor fi stabilite exclusiv din pixul ministrului. Modelul manualului va fi unul inspirat din perioada stalinistă - profesorul şi elevul vor trebui să accepte un singur mod de predare/învăţare. În timp ce întreaga lume se deschide către noi forme de cunoaştere, PSDragnea ne impune o "cale unică". Tot mai mulţi tineri părăsesc şcoala, iar cei care reuşesc să obţină o diplomă constată că aceasta nu are nicio valoare pe piaţa muncii. Ministrul ne spune că "şcoala este gratuită, pentru că plăteşte părintele şi statul, nu copilul". Din păcate, pentru acest mod de gândire plătesc generaţii întregi de absolvenţi care au intrat direct în şomaj sau asistenţă socială. "Îndrăzniţi să credeţi", că educaţia va rămâne în continuare subfinanţată, profesorii nu vor primi salarii majorate, iar miile de noi grădiniţe şi şcoli promise vor rămâne la nivel de declaraţii marca PSD.

Eugen Tomac Programul cu care PSD a câştigat alegerile, precum şi programele de guvernare anunţate şi implementate de Guvernele Grindeanu şi Tudose reprezintă o adevărată catastrofă pentru români şi pun în pericol viitorul economic şi social al ţării noastre. Nu aţi auzit şi nu aţi văzut, de la începutul acestei legislaturi parlamentare şi până astăzi, critici mai consecvenţi şi mai motivaţi ai guvernării PSD, decât parlamentarii Partidului Mişcarea Populară. Nu am lăsat niciun derapaj al PSD nesancţionat şi am sprijinit necondiţionat orice demers de semnalare a greşelilor actualei puteri. Aceasta este şi raţiunea pentru care am semnat moţiunea de cenzură, iniţiată de Partidul Naţional Liberal, moţiune care a fost citită ieri în plenul Parlamentului. Şi vom vota în consecinţă, mai precis pentru trimiterea acasă a Guvernului Tudose. Însă e bine să fim cinstiţi până la capăt şi să avem o abordare extrem de corectă în relaţia cu cetăţenii, ca partid de opoziţie, şi iată că există o nemulţumire pe care o avem, atunci când vine vorba despre sinceritatea şi seriozitatea demersului PNL. Există o nemulţumire în rândul partidelor din opoziţie, care privesc moţiunea ca pe un joc de imagine a PNL, nicidecum ca pe un demers serios al acestui partid de a da jos actuala putere şi de a veni cu o alternativă la majoritatea creată în jurul PSD. În momentul în care vii cu o propunere de demolare a Guvernului în funcţie, trebuie să prezinţi şi o alternativă. Or, atunci când evităm să avem poziţie tranşantă şi fermă cu privire la acest subiect, demersul PNL pare lipsit de consistenţă. Din păcate, nu a existat o discuţie exploratorie între partidele din opoziţie, pentru formarea unei noi majorităţi, şi de aici vine percepţia că PNL nu face altceva decât un joc, cu care încearcă să îi păcălească pe alegători, joc la care noi nu dorim să fim parte. Aşa cum nu avem alternativă la majoritate, nu avem din partea PNL nicio propunere de premier. Dacă pleacă Tudose din scaunul pe care îl are la Palatul Victoria, cu cine o să îl înlocuim? Adevărul este că PNL nu a avut propuneri de premier nici la căderea Guvernului Ponta, şi nici la căderea Guvernului Grindeanu. În schimb, noi, PMP, partid care are un număr egal de parlamentari cu ALDE, a fost singurul partid de opoziţie care a prezentat la Cotroceni propuneri de premieri. Tehnic vorbind, dacă ar fi existat cu adevărat intenţia de a da jos actualul Guvern, PNL ar fi avut de parcurs două lucruri simple: să înceapă negocierea pentru o nouă majoritate şi să propună un nume de premier. Cum aceste lucruri nu s-au întâmplat, moţiunea de cenzură se îndreaptă către un eşec sigur. Agendele lipsite de onestitate, ale partidelor, nu fac decât să scadă încrederea cetăţenilor în politică, în politicieni şi în Parlament. Or, noi nu dorim să mimăm lupta politică. Din contră, vrem să arătăm că suntem în stare să ne batem, cu toate armele democratice din dotare, cu partidul stat, PSD. În concluzie, putem să susţinem o moţiune de cenzură şi, în acelaşi timp, să nu fim parte la jocul de imagine înşelător al PNL, un partid care nu vrea, nu ştie sau poate doar nu este pregătit să dea jos Guvernul PSD şi să preia frâiele guvernării.

Robert-Nicolae Turcescu În calitate de deputat de Constanţa, vreau să atrag atenţia asupra unei probleme extrem de grave - situaţia în care se află Canalul Dunăre - Marea Neagră şi administrarea acestuia, care a devenit stat în stat, şi care marchează creşteri de tarife extraordinar de mari. Cel mai grav lucru este însă faptul că Dunărea astăzi este navigabilă doar două luni pe an, pentru că nu a fost dragată, iar operatorii portuari degeaba aduc marfa în Portul Constanţa, când cea mai ieftină şi cea mai profitabilă cale de transport din România, dinspre Marea Neagră, dinspre Constanţa spre Occident este blocată prin faptul că nu se poate naviga pe Dunăre. Din informaţiile mele, obligaţia de dragare a Dunării îi revine Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor. Bineînţeles că, în dulcele stil românesc, Regia primeşte bani frumoşi de la stat, dar îşi face treaba de mântuială şi nimeni dintre mai-marii Ministerului Transporturilor nu pare a fi deranjat de acest lucru, pentru că situaţia este în acest fel nu de ieri, de azi, ci de ani de zile. Este timpul să se înţeleagă faptul că Dunărea şi Portul Constanţa sunt obiective extrem de importante, care trebuie privite ca priorităţi naţionale! Buna lor funcţionare trebuie să devină nu un simplu obiectiv, ci chiar un proiect de ţară. România trebuie să îşi asume impulsionarea traficului pe Dunăre, ceea ce ar fi un mare plus, nu doar pentru imaginea ţării noastre, ci şi pentru economia care oricum se clatină puternic sub efectul măsurilor populiste luate de PSD. Gândiţi-vă doar la efectele unei astfel de impulsionări a traficului pe Dunăre: oraşele riverane ar fi revitalizate, operatorii portuari şi-ar putea face treaba aşa cum trebuie şi, implicit, ar crea mult mai multe locuri de muncă, turismul s-ar dezvolta şi economia ar primi un meritat imbold. Fac un apel la dumneavoastră, stimaţi deputaţi aleşi ai României, să acordaţi atenţia cuvenită acestui subiect. Dincolo de lupte politice, trebuie să privim obiectiv chestiunile de o astfel de importanţă şi, atât cât putem, să sprijinim rezolvarea acestor situaţii şi să transformăm subiectul legat de traficul pe Dunăre într-o prioritate naţională.

Adrian-Mihăiţă Todoran "PSD, tot PSD!" La început de secol 21 şi de mileniu 3 creştin, după aproape trei decenii de tranziţie spre societatea democratică, integraţi, cu chiu cu vai, (n)euroatlantic, nu cred că şi-ar fi imaginat cineva, oricât de retrograd şi de anacronic ar fi, oricât de în contratimp cu spiritul veacului său ar fi, că mai practică vreun Guvern din lumea civilizată metode stahanoviste, autoritariste, formaliste, perimate, avortate de istorie şi, fatalmente, contraproductive, ca actualul Guvern al PSD, post Grindeanu, zis şi Tudose -Star Treck. Spiritul critic leninist al retro-premierului Mihai Tudose ilustrează edificator lipsa de adecvare istorică a acelor neinspiraţi ziarişti care l-au propulsat în zona science-fiction, în timp ce dumnealui combate, cu mijloacele celulei de partid a anilor ’50, în cel mai vetust stil stahanovist. S-a crucit o ţară întreagă în faţa rechizitoriului făcut colegului său transpirat de la transporturi, care nu verificase cu atenţie prezenţa tovarăşilor activişti de partid pe şantierele stagnării naţionale, unde construcţia de autostrăzi avansează ca racul, fiind mai mult demolate pentru refacere, în loc să fie finalizate şi date în folosinţă. Cuprins de o frenezie critică fără precedent, tovarăşul şef al Guvernului părea convins că identificase, împreună cu tovarăşii săi de luptă din aceeaşi clădire, suficiente neajunsuri care să-i justifice demascarea publică exemplară a sabotorului marilor înfăptuiri revoluţionare ale partidului socialismului glorios. De acum, problema autostrăzilor e ca şi rezolvată. Dacă nu se vor realiza, se va face mereu referire la pătrunderea în Guvern, prin manevre oculte, a unor elemente duşmănoase, rămăşiţe ale regimului tehnocrat, burghezo-moşieresc, care au fost infiltrate în Guvernul PSD, cu scopul de a submina marile realizări care aveau să fie înfăptuite în lipsa duşmanului de clasă care, vorba aceea, niciodată nu doarme. Ehei, dar dacă ministrul transporturilor ar fi avut un ceas cu cuc, care să-i dea deşteptarea la timp şi să-l trimită împreună cu echipa sa pe teren, din zori şi până în seară, poate am fi avut acum autostrăzi paralele, ca la spanioli, ca să se evite aglomeraţia pe cele mai solicitate căi rutiere în sezonul estival! Tot necazul vine însă de la delăsarea activiştilor de teren, care nu au stat zi de zi la spatele asfaltagiilor, să-i mobilizeze permanent pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani, dar jumătate! Noroc cu tovarăşul Tudose. Români, staţi liniştiţi la locurile voastre! De acum vor fremăta pe şantierele patriei toţi activiştii PSD-işti, cum stăteau odinioară, dis-de-dimineaţă, de la ora 5,00, pe linia grajdului, ca să asiste la mulsul şeptelului zootehnic, pentru îndeplinirea planului la export, în timp ce orăşenii zăngăneau la coadă sticlele goale de la ora 2,00 noaptea. Români, staţi liniştiţi, PSD lucrează pentru voi! Cu astfel de metode moderne, eficiente, reeşapate din anii luminoşi ai comunismului multilateral dezvoltat, succesul este garantat. Pregătiţi panglicile inaugurale. Vine Tudose să le taie. Cu bomfaierul!

Florinel Stancu "Programul «Prima Casă» va continua să-i sprijine pe cei cu venituri medii şi mici" Creditele "Prima Casă" vor continua până în anul 2021 cel puţin, iar asta înseamnă că sprijinirea persoanelor care achiziţionează pentru prima data o locuinţă va continua. Programul, menit să ajute tinerii din ţara noastră, să-şi cumpere o locuinţă, nu va fi sistat, aşa cum sugerează prin fel şi fel de declaraţii intoxicate presa opoziţiei. În acest sens a dat asigurări şi directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, domnul Alexandru Petrescu. Guvernele Partidului Social Democrat nu au sistat niciodată programele care aveau drept scop susţinerea oamenilor din această ţară. Dimpotrivă, de fiecare dată când au fost lansate proiecte sociale, menite să sprijine tinerii, persoanele vârstnice, producătorii autohtoni, Guvernele PSD au fost supuse unor serii de atacuri şi minciuni din cele mai josnice. Cu toate acestea, proiectele nu au încetat. Am rezistat şi, de fiecare dată, am demonstrat că facem lucruri bune pentru cetăţeni. În acest caz, ca şi în multe altele, am demonstrat că există permanent o preocupare din partea responsabililor din Ministerul Finanţelor Publice, pentru a păstra capacitatea beneficiarilor de a-şi putea plăti rata, o preocupare de recalibrare şi reparametrizare, astfel încât să fie cel mai bine targetat, din punct de vedere social, să poată beneficia de el acei oameni care au nevoie mai mult decât alţii de o locuinţă şi ca aceştia să-şi poată plăti ratele. Vă spun, în numele meu personal de această dată, că programul "Prima Casă" va continua, dar trebuie să rămână un program destinat cetăţenilor cu venituri medii şi mai reduse. Trebuie să prevenim situaţia în care unii au transformat programul din unul social într-o afacere a speculatorilor. Măsura adoptată în anul 2016, care a introdus drept eligibile persoane cu venituri mult mai mari decât prevăzuse programul iniţial, a schimbat datele problemei şi rolul programului. Consider că Executivul va fi nevoit să facă o corecţie în acest sens. Succesul proiectului va rămâne valabil doar dacă îi va sprijini pe cei cu venituri sub 4.000 de lei. Este un program bun, care merită să fie continuat, dar cu amendamentele necesare, pentru a elimina din cadrul eligibilităţii persoanele care au venituri mari. Vrem ca "Prima Casă" să rămână un program pentru cei care au nevoie de o garanţie din partea statului. Şi aşa va rămâne!

Adrian Todor "Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, are superimunitate în faţa legii" Se vorbeşte tot mai mult, în ultima perioadă, despre existenţa unui stat paralel în România, care încearcă să preia controlul asupra puterii politice, călcând astfel în picioare votul românilor din 16 decembrie 2016. Avem numeroase exemple de abuzuri săvârşite de exponenţii statului paralel. Vedem dosarele realizate la comandă, hărţuirea permanentă a politicienilor incomozi, încercarea schimbării Guvernului şi instalarea unui Executiv care nu este legitimat prin votul cetăţenilor sau cum nu sunt respectate deciziile Curţii Constituţionale, de reprezentanţi ai instituţiilor de forţă. O altă faţetă a statului paralel o reprezintă protejarea unor personaje corupte, dar care beneficiază de o superimunitate în faţa legii, pentru simplul fapt că folosesc "sistemul". Avem multe exemple, în special în zona politică, de oameni certaţi cu legea, care au fost şi sunt protejaţi de anumite instituţii. Astăzi, vreau să aduc în atenţia dumneavoastră cazul primarului Aradului, liberalul Gheorghe Falcă, fin al fostului preşedinte Traian Băsescu, prieten al generalului Florian Coldea, general al cărui naş este nimeni altul decât viceprimarul Aradului, Călin Bibarţ. Pe numele primarului Gheorghe Falcă s-au depus, de-a lungul timpului, nenumărate plângeri penale, pentru fapte mai grave decât cele pentru care alţi politicieni au fost puşi sub acuzare, plimbaţi cu cătuşe prin faţa camerelor de luat vederi, arestaţi, iar unii chiar condamnaţi. Cu toate acestea, primarul Gheorghe Falcă a mers înainte, bine merci, pe calea abuzului şi a corupţiei, iar autorităţile s-au făcut că nu văd ilegalităţile pe care le comite. Un politician care în 2004 a intrat în Primăria Arad având datorii la întreţinere pentru apartamentul pe care îl închiriase, astăzi deţine o avere impresionantă, de milioane de euro, fără ca cineva să-l întrebe de unde a reuşit să adune atâţia bani în 11 ani. Aradul s-a făcut remarcat la nivel naţional cu celebrele bănci şi coşuri de gunoi cumpărate de Primăria condusă de Falcă, din bani europeni, cu 8.000 de euro bucata, respectiv 900 de euro bucata, adică, de zece ori mai mult decât au plătit alte administraţii locale pe aceleaşi produse. S-a depus plângere penală la parchet în acest caz, dar de atunci au trecut ani de zile, iar dosarul zace închis prin vreun sertar. Primăria Arad concesionează unele servicii publice fără licitaţie firmelor de casă ale PNL, o situaţie unică în România, dar nicio autoritate nu se sesizează. CET Arad, sub administraţia Falcă, a ajuns la faliment, fiind devalizată de clientela liberală. Anul trecut s-au "pompat" în această societate 60 de milioane de lei de la bugetul local, iar zilele trecute CET a fost din nou la un pas să-şi închidă porţile, din cauza datoriilor la furnizorii de gaze naturale. S-au făcut şi în acest caz nenumărate plângeri la DNA, dar rezultatul este zero. Pentru că Falcă beneficiază de protecţia "sistemului" creat de prietenii săi, în frunte cu naşul Băsescu. Curtea de Conturi a descoperit că în Primăria Arad, în cinci ani, s-au realizat diferite studii, în valoare de peste 3 milioane de euro, care n-au avut nicio finalitate. Nu s-a întâmplat nimic, nici în acest caz n-a plătit nimeni prejudiciul. În ultimii 12 ani, primarul Gheorghe Falcă a demolat trei stadioane din municipiul Arad, fără ca în loc să se construiască alte baze sportive, conform legii. În schimb, în locul celor trei stadioane, au apărut un mall şi două supermarketuri, firme care au virat milioane de lei în conturile societăţii Pro Arhitectura, deţinută direct de Gheorghe Falcă. Deţinută nu prin interpuşi, nu pe presupuneri, ca în alte dosare fabricate, ci în acte firma cu pricina este chiar a familiei Falcă. În anul 2016, Agenţia Naţională de Integritate a constatat că primarul Gheorghe Falcă a luat o serie de decizii în favoarea firmei pe care o deţine, de pe urma cărora a beneficiat de sume mari de bani, astfel că ANI a sesizat Parchetul cu privire la existenţa unui conflict de interese de natură penală. Beneficiind însă de superimunitate din partea "sistemului", Falcă este în continuare de neatins, iar dosarul lui e ascuns în vreun sertar, plin de praf. Presa din Arad anunţă în multe cazuri câştigătorii licitaţiilor, înainte de a se finaliza procedura, existând o serie de firme care sunt abonate la contracte cu Primăria Arad, firme ai căror patroni au fost arestaţi pentru că au dat mită mai multor primari sau preşedinţi de consilii judeţene şi care, la Arad, lucrează "corect" sau cel puţin aşa încearcă să ne convingă "sistemul" care-l protejează pe Falcă. Toate aceste lucruri sunt ştiute de cei îndreptăţiţi să oprească faptele de corupţie şi sifonarea banilor publici din bugetul Aradului, dar din diferite motive nu o fac. În ultimii ani, Gheorghe Falcă şi-a făcut o imagine de om al "sistemului" şi chiar se laudă că numeşte şi schimbă şefi de parchete, controlează judecători sau stabileşte cine ajunge şi cine nu la DNA Timişoara, aşa încât nu mai este o surpriză că un astfel de om este intangibil în faţa legii. Avem nenumărate exemple privind abuzurile primarului Gheorghe Falcă, privind corupţia din Primăria Arad, privind licitaţiile trucate, privind clientela liberală care controlează societăţile subordonate Primăriei sau Consiliului Judeţean Arad, majoritatea aduse în pragul falimentului. Sunt proiecte europene cu mari probleme, cum este cel de gestionare a deşeurilor, s-au făcut şi sesizări ale OLAF către DNA în unele cazuri, dar, cu toate acestea, nu s-a luat în toţi aceşti ani nicio măsură pentru stoparea abuzurilor şi furtului din bani publici. Cred că a venit momentul ca, odată cu stoparea abuzurilor statului paralel să se ridice şi superimunitatea unor politicieni corupţi, dar servili "sistemului". E timpul ca art. 16 alin. (2) din Constituţia României, "Nimeni nu este mai presus de lege", să nu mai fie doar un slogan populist, ci o obligaţie pentru "justiţia" din România.

Liviu-Ioan Balint "Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier" În fiecare an, la data de 21 noiembrie, comemorăm milioanele de oameni ucişi şi răniţi pe drumurile lumii, susţinem moral familiile şi prietenii acestora şi atragem atenţia populaţiei asupra acestei probleme sociale grave, asupra consecinţelor şi costurilor asociate ei, precum şi asupra măsurilor preventive. De asemenea, în această zi aducem mulţumiri serviciilor de urgenţă pentru rolul lor şi intervenţia imediată la salvarea vieţilor în cazul accidentelor rutiere; reflectăm asupra impactului deceselor rutiere asupra familiilor şi comunităţii în general; şi atragem atenţia asupra necesităţii perfecţionării legislaţiei, asupra conştientizării gravităţii problemei abordate, a infrastructurii precare, a tehnologiilor şi a acţiunilor imediate, postaccident, pentru a salva cât mai multe familii de la tragedia pierderii unei persoane iubite. Viteza excesivă, neutilizarea centurii de siguranţă şi conducerea în stare de ebrietate reprezintă cauzele majore de producere a accidentelor rutiere. În acest sens, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne îndeamnă participanţii la trafic să-şi adapteze în permanenţă viteza de deplasare, să-şi cupleze centura de siguranţă, să evite conducerea vehiculelor sub influenţa alcoolului, chiar şi în cantităţi minore. Pietonii pot cauza şi ei accidente, de aceea aceştia ar trebui să circule numai pe trotuare sau pe pistele special amenajate, să traverseze prin locurile marcate şi să se asigure înainte de a traversa. Prin urmare, cu ocazia "Zilei mondiale a comemorării victimelor traficului rutier", rog toţi participanţii la trafic să fie mai atenţi, mai responsabili şi mai vigilenţi la respectarea semnelor de circulaţie, dar şi la normele rutiere în circulaţia pe drumurile publice.

Eugen Bejinariu "Înzestrarea armatei şi aportul individual la nonrăzboi". Declaraţia politică se referă la contextul riscurilor şi al ameninţărilor cu care România se confruntă, inclusiv din perspectiva războiului informaţional. Ca membru al Partidului Social Democrat şi, respectiv, al Comisiei pentru apărare, ordine publica şi siguranţă naţională, particip activ la demersul susţinut în privinţa înzestrării armatei române, astfel încât aceasta să poată opera în condiţii de compatibilitate cu standardele NATO, aşa cum ne-am angajat. S-au făcut eforturi substanţiale pentru alocarea unei sume egale cu 2% din PIB pentru armată, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat în România din anul 2004. Se fac în continuare eforturi substanţiale, inclusiv în ceea ce priveşte ritmul şi accelerarea elaborării documentelor oficiale, în baza cărora să se finalizeze, până la sfârşitul acestui an, măcar unul dintre contractele pentru care s-au aprobat memorandumuri şi protocoale, în cadrul Comisiei de Apărare a Camerei Deputaţilor. Separat de acest lucru, deşi doctrina nu a fost elaborată nici la nivelul statelor mai avansate în tehnici de apărare, a apărut un nou tip de confruntare - războiul informaţional. Ne găsim pe un nou teritoriu de luptă. Canalele media, fie acestea tradiţionale, televiziune, radio sau presa tipărită, publicaţiile online şi platformele sociale alcătuiesc un spaţiu vast şi eterogen, în cadrul căruia arma cu care se poartă luptele este "informaţia". De aceea, se numeşte război informaţional, deşi, cum spuneam, sintagma nu are o definiţie unanim acceptată sau o traducere care să cuprindă toate formele de manifestare ale acestui tip de confruntare. Antrenaţi să se apere sau nu, pricepuţi să se lupte sau nu, cetăţenii sunt parte a acestei confruntări. Nu numai instituţiile publice, nu doar ONG-urile sau societăţile comerciale, ci şi cetăţenii pot fi socotiţi victime ale unui astfel de război. Dezbaterile în jurul acestui subiect includ mai multe noţiuni care îşi suprapun înţelesurile. Fie că vorbim despre "fake news" sau dezinformare, fie că ne referim la epoca "post-adevăr" sau la abordările de tip "adevăr-alternativ", înţelegem cu toţii că ne-am depărtat impardonabil de timpul în care realitatea era alcătuită din fapte, iar percepţiile se puteau construi doar în jurul realităţii. Armata română, dacă e bine antrenată şi bine echipată, ne poate apăra, alături de partenerii strategici, în toate formele clasice de război. Este responsabilitatea noastră să poată şi trebuie să acţionăm responsabil. Nu avem însă nici exerciţiu, nici ştiinţa şi nici uneltele care să ne ajute în confruntarea cu ştiri false, cu manipularea abilă, cu dezinformarea maliţioasă sau cu discursul urii. Toate acestea sunt forme sofisticate de a altera realitatea, percepţiile bazate pe fapte şi, nu în cele din urmă, de a altera conştiinţa şi discernământul oamenilor. Toate acestea constituie arme rafinate din arsenalul unor războinici, care ne pot ucide idealurile şi valorile pentru care am luptat în ultimele decenii. Toate acestea alcătuiesc zilnic un zgomot asurzitor de cuvinte-obuz, care şuieră bine ghidate, şi întreţin în fiecare dintre noi starea alertă de participant la un război cu mize profunde şi ţinte mişcătoare. Nu doar România se confruntă cu astfel de manifestări agresive şi nu s-a descoperit încă un antidot eficient pentru ele, dar avem şi noi obligaţia, mai ales noi, ca supremă instituţie a democraţiei, să ne aplecăm atenţia asupra acestor riscuri şi ameninţări, avem obligaţia să semnalăm şi să dezbatem această perspectivă. Voi propune colegilor mei, în cadrul Comisiei pentru apărare, să aprofundăm acest subiect şi eventual să conturăm o iniţiativă legislativă, astfel încât România să îşi consolideze instituţii, strategii şi instrumente capabile să gestioneze astfel de fenomene. Până atunci, consider că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să conştientizăm că atât noi, cât şi cetăţenii pe care îi reprezentăm suntem parte a unor confruntări care pot avea efecte negative incalculabile, pe termen lung. Statele mai avansate socotesc deja că informaţiile de orice fel, mai ales cele lipsite de adevăr sau trunchiate, sunt astăzi transformate în arme, că o astfel de cursă a înarmării are ritm de propagare mult mai accelerat şi provoacă pagube mult mai însemnate, atât la nivelul statului, cat şi la nivelul fiecărui cetăţean sau actor social.

Ana Birchall "Toleranţă zero faţă de violenţa de orice fel. Combaterea violenţei domestice trebuie să devină un angajament ferm şi neîntrerupt pentru întreaga societate" Întotdeauna am considerat că una dintre cele mai apăsătoare probleme din societăţile democraţiilor emergente este cea a violenţei. Fie că vorbim de violenţă fizică, psihică, economică sau de orice altă natură, cel mai des întâlnite victime sunt şi cel mai puţin capabile de apărare, femeile şi copiii. Nici România, din păcate, nu este ocolită de repercusiunile acestui flagel, împotriva căruia avem datoria să luptăm împreună şi să ne implicăm fiecare, indiferent de zona sau de domeniul în care activăm. În declaraţia politică de astăzi, aş dori să readuc în atenţia dumneavoastră situaţia în care ne aflăm, în încercarea noastră de a combate flagelul violenţei domestice. Statisticile oficiale devoalează o realitate tristă - la fiecare 30 de secunde, în România, o femeie este bătută de partenerul ei, iar 3 din 10 românce declară că au fost agresate fizic, verbal sau psihic, începând cu vârsta de 15 ani. În ciuda acestor realităţi, cifrele oficiale cuprind doar cazurile de violenţă care ajung în atenţia autorităţilor, foarte multe alte cazuri nefiind raportate de victime, fie de teamă, fie de ruşine, de reacţia celor din jur. Astfel, data de 25 noiembrie, desemnată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite ca Ziua internaţională a eliminării violenţei împotriva femeilor, aduce în prim-plan această problemă de proporţii endemice. Violenţa împotriva femeilor este tot mai mult recunoscută ca fiind una dintre cele mai serioase şi urgente probleme ale tuturor timpurilor. În fiecare colţ al lumii, efectul real şi dăunător pe care violenţa îl are asupra femeilor împiedică drumul spre dezvoltare, pace şi egalitate de şanse. Mai mult decât atât, fenomenul violenţei este foarte prezent şi în rândul copiilor. Conştienţi sau nu, abuzul împotriva copiilor constituie una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului în întreaga lume, dar, în acelaşi timp, una dintre faptele cel mai rar sancţionate de autorităţi, deşi reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la adresa păcii şi dezvoltării armonioase într-o societate. Ieri, pe data de 20 noiembrie, am aniversat Ziua internaţională a drepturilor copilului, un motiv în plus pentru a conştientiza că, încă în multe locuri din lume, copiii sunt vulnerabili în faţa abuzurilor. Respectarea drepturilor celor mici este nu doar o responsabilitate, ci o obligaţie pe care o avem ca adulţi. Protejarea copilăriei şi dezvoltarea armonioasă a celor mici sunt fundamentale în procesul de devenire a copiilor în oameni maturi, demni şi responsabili. Violenţa împotriva copiilor creează costuri enorme pentru comunităţile, pentru naţiunea şi pentru întreaga societate care tolerează astfel de fenomene. În România, studiile arată că cel puţin un copil din zece este victima unei forme de violenţă. De-a lungul ultimilor ani, numărul cazurilor raportate a crescut îngrijorător de mult, fiind înregistrate anual aproximativ 12.000 de cazuri de abuz, de neglijare ori de exploatare a celor mici. O problemă extrem de dificilă apare atunci când violenţa împotriva copiilor, alături de toate formele pe care ea le îmbracă - violenţa fizică, verbală, psihologică - sunt în mare măsură comportamente tolerate şi acceptate la nivelul societăţii. Aşadar, trebuie să facem şi mai mult pentru a răspunde la strigătele de ajutor ale femeilor şi ale copiilor care cad victime violenţei domestice. Suntem cu toţii conştienţi că trebuie să muncim în continuare cu o şi mai mare perseverenţă, pentru a eradica abuzurile îngrozitoare care se produc zilnic asupra femeilor sau asupra celor mici. În definitiv, violenţa împotriva femeilor sau împotriva copiilor afectează drepturile fundamentale ale omului la viaţă, la siguranţă, la libertate, la demnitate, la integritate fizică şi psihică. Nu există categorii sociale în care violenţa domestică să nu fie un risc, aceasta predomină în toate păturile sociale, indiferent de nivelul de educaţie, situaţie financiară, vârstă sau religie. În calitate de parlamentar de referinţă al Legislativului român la Consiliul Europei, pentru problema eliminării violenţei împotriva femeilor, m-am luptat pentru ratificarea şi semnarea Convenţiei de la Istanbul. A fost un proiect de suflet, la care am ţinut enorm şi pentru realizarea căruia m-am dedicat fără ezitare. Mă bucur că astăzi România se află alături de statele semnatare şi că toate eforturile instituţionale şi personale au dat rezultate. Violenţa împotriva femeilor a reprezentat în ultimele decenii unul dintre fenomenele cu cele mai grave consecinţe asupra dezvoltării armonioase a unei societăţi, întrucât nu afectează doar o anumită categorie socială sau o anumită regiune, ci poate afecta orice persoană, din orice colţ al lumii. Din păcate, şi România se numără printre ţările care se confruntă cu consecinţele distrugătoare ale violenţei, pornind de la violenţa domestică, violenţa împotriva femeilor sau violenţa împotriva copiilor. Anul trecut, la propunerea mea, Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor a iniţiat un grup de lucru, dedicat monitorizării implementării Convenţiei de la Istanbul. Din acest grup fac parte reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului, ai organizaţiilor internaţionale, ai ONG-urilor şi ai mass-media. Printre priorităţile identificate de grupul de lucru se numără: introducerea ordinului de restricţie emis de urgenţă, de organele de poliţie, pentru a asigura protecţia imediată a victimei; procedurile ex parte şi ex officio; registrul unic pentru victime şi pentru agresori; servicii pentru victime; servicii de consiliere pentru agresori; informare, educare şi specializare; alocarea de sume de la bugetul de stat pentru adresarea violenţei. De asemenea, sunt conştientă de obstacolul existent la nivelul armonizării legislative a Convenţiei şi depinde de noi să întreprindem toate demersurile necesare, astfel încât acest instrument de emancipare şi de modernizare legislativă să sprijine obiectivul eradicării violenţei de orice natură în România, cu atât mai mult cu cât anul 2017 este declarat de Comisia Europeană ca anul cu acţiuni dedicate combaterii violenţei împotriva femeilor. În anul 2018, cât şi în anul 2019 putem face paşi importanţi în lupta împotriva violenţei, prin adresarea acestor priorităţi. Mai mult, în cadrul Parteneriatului Global, România poate organiza o conferinţă internaţională pe tema violenţei domestice, cu scopul de a încuraja împărtăşirea de exemple de bune practici, temă care poate fi inclusă în priorităţile exercitării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Cred că România are voinţa politică şi expertiza pentru a preveni şi a combate violenţa împotriva femeilor şi a copiilor şi cred că fiecare dintre noi poate contribui pentru a avea copii protejaţi, sănătoşi şi fericiţi. Numai împreună cu dumneavoastră, societatea civilă, reprezentanţi ai instituţiilor şi ai organismelor naţionale şi internaţionale, putem combate eficient fenomenul violenţei de orice fel. Închei prin a spune ca mesajul nostru de astăzi către femeile şi copiii care încă suferă în tăcere trebuie sa fie următorul: nu sunteţi singuri! Vom munci şi vom lupta până când violenţa domestică va rămâne doar un vis urât dintr-o altă epocă, astfel încât generaţiile care vin să nu mai aibă memoria acestor cicatrice de pe faţa societăţii. Numai împreună putem spune cu adevărat un NU hotărât violenţei, pentru că în orice moment şi la orice nivel violenţa naşte violenţă.

Simona Bucura-Oprescu "Centenarul Marii Uniri" România se pregăteşte de o mare sărbătoare - Centenarul Marii Uniri, 1918-2018. În acest context, este de salutat faptul că încă de pe acum se fac pregătiri pentru a marca, aşa cum se cuvine, un eveniment care defineşte naţiunea română. Este un moment cu puternice reverberaţii şi în plan european. Guvernul a aprobat, încă de la începutul lunii iulie 2016, înfiinţarea unei structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Departamentul CENTENAR, care are ca obiectiv coordonarea la nivel naţional a pregătirii şi organizării manifestărilor Centenarului României, 1918-2018, şi Primului Război Mondial. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale vor "delimita zonele de protecţie în jurul acestor monumente istorice", iar în localităţile şi pe teritoriul aflat în administrarea consiliilor judeţene şi locale în care se află amplasate monumente comemorative ale Primului Război Mondial sau ale Marii Uniri, "consiliile judeţene, consiliile locale şi respectiv preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, ai oraşelor şi ai comunelor au obligaţia organizării de manifestări, ceremonii şi activităţi care să cinstească memoria eroilor şi victimelor Primului Război Mondial". Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina sublimă a istoriei româneşti. România întregită s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente succesive, pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ: Unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu ţara mamă. După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de participanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, adunaţi pe Câmpul lui Horea, aprobă cu aclamaţii entuziaste, "Hotărârea de Unire necondiţonată şi pentru totdeauna" a Transilvaniei cu România. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului naţional unitar român, proces început în 1859, prin Unirea Moldovei cu Ţara Românească, continuat prin Unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918, şi a Bucovinei în noiembrie 1918. La un moment în care, în România, patriotismul este atât de puţin important, şi în Europa se vorbeşte tot mai mult despre inutilitatea cadrului naţional, aniversarea Zilei Naţionale şi marcarea Centenarului Marii Uniri devin un moment de excepţie în afirmarea identităţii şi tradiţiilor naţionale.

Marius-Constantin Budăi "Realizarea Programului de guvernare" Guvernarea actuală este prima care îşi exercită actul executiv, urmărind punct cu punct angajamentele prevăzute în Programul de guvernare. Este pentru prima oară când un Guvern învestit de Parlament urmează direcţia pe care şi-a asumat-o în faţa parlamentarilor, atunci când a fost votat. Nu încerc să susţin că actualul Guvern a realizat toate măsurile prevăzute în acest document. Sunt elemente care au fost ajustate şi sunt unele măsuri care nu au fost încă puse în practică. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi realizate în perioada următoare. Iar ceea ce mi se pare mie esenţial este că Guvernul respectă mandatul pe care l-a primit din partea Parlamentului şi, implicit, din partea cetăţenilor acestei ţări, care îşi exercită puterea prin reprezentanţii desemnaţi, în urma alegerilor libere şi corecte. S-a făcut şi continuă să se facă caz de faptul că sunt unele măsuri care încă nu au fost realizate. Sunt însă mult mai multe care au fost realizate, dar despre care criticii noştri nu mai spun nimic. Se fac că nu văd, se fac că nu aud. Este profund incorect să clamezi faptul că Guvernul şi coaliţia de guvernare nu îşi respectă Programul, fără să spui nimic şi să te faci că nu vezi cele 100 de obiective realizate doar în acest an. Cum poţi susţine că PSD nu îşi respectă promisiunile făcute în campania electorală, când în acest an pensionarii şi salariaţii au cunoscut cele mai mari creşteri de venituri şi reduceri de taxe din ultimii 20 de ani? Sunt milioane de români care astăzi au mai mulţi bani în buzunare. Da, este adevărat, nu s-a făcut tot ce scrie în Program, dar am convingerea că se va face până la finalul acestui mandat. Este adevărat că încă este prea puţin, că sunt încă milioane de români care o duc greu, care se zbat în sărăcie. Dar cei mai mulţi dintre aceşti români o duc puţin mai bine în urma acestui prim an de guvernare al coaliţiei PSD+ALDE. Avem cea mai mare creştere economică din Europa şi concurăm cu şanse mari pentru locul 1 mondial la creştere economică. Sunt peste 100 de obiective importante realizate doar în primul an. Sunt alte Guverne care nu au făcut nici jumătate într-un mandat întreg. Aş vrea să îmi numiţi o singură măsură, una singură, din Programele de guvernare pe care le-au avut partidele din opoziţie, atunci când au deţinut puterea executivă. Eu personal nu îmi pot aminti niciuna. Îmi amintesc, în schimb, foarte bine, alături de milioane de români, scăderile de salarii şi de pensii care au avut loc în guvernarea celor care ne critică astăzi. Prin urmare, fac un apel la colegii din opoziţie să se gândească bine atunci când critică Guvernul, că nu a îndeplinit fiecare virgulă din Programul de guvernare. Din punctul meu de vedere, această obsesie de a urmări punct cu punct fiecare măsură din program ne arată în mod clar două lucruri: 1. Opoziţia admite în faţa opiniei publice că Programul de guvernare este bun. Altfel nu s-ar explica preocuparea de a fi realizat tot ce scrie acolo. 2. Lipsa unei alternative la politicile economice propuse de Guvern şi care sunt descrise în detaliu în Programul de guvernare. Nu există o viziune economică a opoziţiei, ci doar observaţii legate strict de realizarea sau de nerealizarea anumitor obiective. În final, nu voi cere colegilor din opoziţie să ne prezinte o listă cu 100 de obiective realizate în perioada în care au fost la putere, aşa cum a făcut PSD după doar 10 luni de guvernare. Le cer să ne prezinte măcar 50, înainte de a mai spune că PSD nu îşi respectă angajamentele faţă de cetăţeni.

Tamara-Dorina Ciofu "Ziua internaţională a drepturilor copilului" În data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU, cu privire la drepturile copilului, această zi devenind Ziua internaţională a drepturilor copilului, în întreaga lume. În ultima perioadă s-a vorbit foarte mult de diversele încălcări ale drepturilor omului în penitenciare, în procesele legate de proprietate, precum şi în alte domenii, dar nu se discută deloc de violenţa domestică împotriva copiilor. Trebuie să ţinem cont că cei mici nu au posibilitatea de a se apăra. Poate de aceea nu sunt atât de vizibile actele de violenţă domestică. Dar acest lucru nu înseamnă că nu există şi nu trebuie tratate cu aceeaşi seriozitate ca drepturile adulţilor. De aceea, cred că drepturile copiilor trebuie să devină un punct strategic pe agenda politică naţională şi europeană. Un prim pas a fost făcut prin înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului. Încă din primul mandat de parlamentar, am făcut propuneri legislative şi demersuri pentru înfiinţarea unei autorităţi care să se ocupe exclusiv de problemele privind discriminarea copiilor alături de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Aveam nevoie de instituirea unor mecanisme care să promoveze participarea copiilor la luarea deciziilor care le afectează viaţa. În calitate de medic pediatru şi apoi de om politic, consider că este datoria mea să fac toate eforturile pentru protejarea intereselor şi drepturilor copiilor, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi pentru accesul facil şi egal la educaţie şi sănătate. Actualul Guvern a aprobat un Proiect de Lege care modifică şi completează Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului şi dă posibilitatea copiilor să facă plângeri direct Avocatului Copilului. Actul normativ prevede înfiinţarea a 18 noi posturi în cadrul noii structuri, începând cu 1 ianuarie 2018, dintre care patru posturi în aparatul central al Avocatului Poporului şi câte un post pentru fiecare birou teritorial. Persoanele respective vor instrumenta exclusiv dosarele şi cazurile care vizează problematica drepturilor copilului. Drepturile copiilor nu trebuie să rămână doar statistici pe hârtie, ele trebuie să devină o realitate atât în România, cât şi în Europa, şi în întreaga lume. Cred că trebuie să ne implicăm cu toţii, parlamentari, Guvern, autorităţi locale, pentru crearea unui cadru prin care copiii să fie încurajaţi să îşi facă cunoscute opiniile, cu garanţia că aceste opinii sunt luate în considerare şi se reflectă în deciziile majore care îi privesc. Era nevoie ca legislaţia românească să fie amendată, pentru a permite copiilor să petiţioneze instituţiile statului şi cele europene şi să beneficieze de asistenţă suplimentară din partea statului, fie că e vorba de sănătate, educaţie sau violenţă domestică. În opinia mea, trebuie să ne unim forţele şi să facem toate modificările de care este nevoie pentru creşterea protecţiei copiilor noştri. Copiii din România merită o legislaţie coerentă, cuprinzătoare şi corectă, care să îi protejeze faţă de adulţii care nu iau în serios rolul lor în familie. Copiii care cad victime violenţei domestice au dreptul la servicii specializate care să ofere asistenţă juridică, medicală şi consiliere psihologică. Respectarea, promovarea şi exercitarea drepturilor copilului trebuie să asigure o dezvoltare deplină şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil. Drepturile copilului în România înseamnă realizarea unui echilibru între trei componente esenţiale: copilul, familia şi societatea. Fără o legislaţie completă, care să protejeze nu numai femeile care cad victime violenţei domestice, ci şi copiii, nu putem avea o societate sănătoasă. Eforturile depuse, pentru a asigura siguranţa familiilor din România, nu sunt de neglijat. În ultimii ani, legislaţia s-a îmbunătăţit, prin modificări legislative venite atât din partea parlamentarilor, cât şi din partea societăţii civile. Salut în special activitatea de informare şi de conştientizare pe care reprezentanţi ai societăţii civile, asociaţii ale victimelor abuzurilor în familie, organizaţii nonguvernamentale pentru protecţia categoriilor vulnerabile au dus-o de-a lungul ultimilor ani. Cu siguranţă, aceste eforturi au avut rezultate importante, dar mai sunt destule de făcut în acest domeniu.

Mihăiţă Găină "Un nou sprijin de peste 100 de milioane de euro pentru zootehnie" Vreau să vă vorbesc, astăzi, despre una dintre promisiunile făcute în campania electorală de anul trecut de PSD şi care a fost respectată ad litteram . Prin eforturi susţinute, într-un interval de timp scurt, Ministerul Agriculturii a reuşit să redea acestui domeniu atât de important locul prioritar care i se cuvenea de drept în economia românească. Mai întâi, am reuşit să repunem în funcţiune sistemul de plăţi pentru subvenţiile din agricultură. Încă din primele săptămâni de guvernare s-au acordat subvenţiile necesare investiţiilor în agricultură pentru anul în curs. Iar roadele acestei strategii nemaiîntâlnite, prin rapiditatea şi corectitudinea sa în sistemul agricol postdecembrist, nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Şi da, sunt palpabile, vizibile chiar şi pentru ochiul critic al opoziţiei! Şi pentru că suntem în continuare interesaţi de acest domeniu atât de important de activitate, Guvernul a aprobat acordarea de plăţi pentru ajutoare în agricultură, în valoare de aproximativ 100 milioane de euro. Peste 455 de milioane de lei vor ajunge în sectorul zootehnic. 1,47 milioane euro, respectiv 6,7 milioane lei vor fi destinate pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte, 11,55 milioane euro - 53,1 milioane lei pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, 85,99 milioane euro - 395,5 milioane lei - pentru specia bovine, categoria vaci de lapte şi alţi 27.000 de euro, 123.181 lei pentru viermii de mătase. Deja din 16 noiembrie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură acordă bani în avans în cadrul schemelor de sprijin cuplat, iar începând din decembrie va acorda fondurile corespunzătoare diferenţei între cuantumul calculat şi acordat în prima tranşă şi plafonul financiar al fiecărei scheme, în condiţiile îndeplinirii, de beneficiari, a tuturor criteriilor de eligibilitate. Aşadar, iată încă o dovadă de coerenţă a politicilor şi a strategiilor viabile, propuse şi implementate de guvernarea PSD!

Mihaela Huncă "Măsuri concrete pentru creşterea accesului la învăţare digitală" La începutul lunii decembrie, se desfăşoară la nivel internaţional, inclusiv în ţara noastră, evenimentul denumit "Hour of Code", Ora de Programare, care este o mişcare globală ce a atras milioane de elevi şi studenţi din peste 180 de ţări. Prin acest proiect, toţi tinerii din orice colţ al globului sunt încurajaţi să se apropie de tehnologie şi programare. În acest sens, vreau, pe de o parte, să vă propun să promovaţi acest eveniment fiecare în judeţele pe care le reprezentaţi în Parlament, astfel încât să le dăm şansa elevilor şi studenţilor români şi tuturor tinerilor din România să ia parte la sesiuni interactive de programare, iar pe de altă parte să începem să organizăm în fiecare zonă şi regiune din ţară programe permanente de acest fel, în parteneriat cu autorităţile locale. În opinia mea, România are o şansă destul de mare de a se transforma într-un centru de comandă pentru zona de IT din Uniunea Europeană în primul rând, dar şi la nivel regional şi internaţional. De aceea, este important să facem tot ce ţine de noi ca Legislativ, să promovăm tehnologia computerelor în şcoli şi universităţi, şi nu doar în rândul bărbaţilor, ci şi în rândul femeilor, un segment slab reprezentat în acest domeniu de expertiză în acest moment în ţara noastră. Totodată, este nevoie să creăm din ce în ce mai multe avantaje fiscale, precum şi un cadru legal simplificat pentru piaţa muncii în acest segment de înaltă tehnologie, astfel încât să creştem numărul persoanelor care aduc cea mai mare plus valoare în economia locală, prin realizarea de programe informatice specializate. Cu această ocazie, doresc să pun capăt speculaţiilor care au apărut în ultima perioadă în spaţiul public, privind situaţia angajaţilor din domeniul IT. Vă confirm că toate cheltuielile cu salariile pentru o firmă din IT rămân la fel, în urma ultimilor modificări operate de Guvern la Codul fiscal. În acelaşi timp, vă anunţ că scade sarcina cu 10% pentru IT-iştii cu studii medii şi se acoperă astfel sarcina suplimentară de 8% pentru cei cu studii superioare. Mai mult, în condiţiile în care cheltuielile firmei rămân la fel, cresc contribuţiile pentru pensie ale tuturor salariaţilor companiilor care au acest profil. Angajatorii din IT au primit şi până acum beneficii importante. Costurile lor pentru angajaţii cu studii superioare au fost cu 16% mai mici decât pentru restul salariaţilor cu studii superioare. Noutatea constă în faptul că se acordă beneficii pentru toţi IT-iştii, deci şi pentru cei cu studii medii, care nu beneficiau de scutiri de impozit pe venit până acum. Închei prin a vă îndemna să facem toate eforturile pentru a le pune la dispoziţie şi a oferi tinerilor noştri din toate zonele ţării contextul şi mijloacele necesare de învăţare digitală, astfel încât în câţiva ani să facem din programare un limbaj accesibil elevilor, începând cu şcoala primară şi până la liceu. Îmi doresc să creştem în fiecare an numărul copiilor din şcolile şi din liceele din România, care să dobândească cunoştinţe de programare într-un mod simplu şi interactiv, cu scopul de a fi pregătiţi şi adaptaţi societăţii în care trăim. O carieră în programare înseamnă un loc de muncă înalt calificat, bine plătit, care contribuie la creşterea economică şi care nu depinde de vârstă sau de locul de unde îşi desfăşoară activitatea. Aşadar, obligaţia noastră este să generăm cadrul legal pentru a susţine învăţarea digitală şi pentru a oferi un viitor de succes generaţiei tinere.

Costel Lupaşcu "Creşterea veniturilor românilor, cea mai importantă realizare a Programului de guvernare, după primele 10 luni" Săptămâna trecută, Comitetul Executiv Naţional al PSD a făcut o evaluare actului de guvernare, după primele zece luni ale acestui an. Au fost prezentate cu această ocazie cele mai importante 100 de obiective realizate în această perioadă. Deci sunt mai multe, au fost prezentate doar cele mai importante. Nu ştiu dacă alte Guverne au reuşit să realizeze atâtea obiective într-un mandat întreg şi chiar ar fi interesant să vedem Programele de guvernare ale precedentelor guvernări şi să vedem cât a făcut fiecare dintre ele. Aş vrea însă să vă reamintesc de unde am plecat. Când PSD a revenit la guvernare, s-a vorbit mult despre aşa-numitul populism al creşterilor de pensii şi de salarii. S-a vorbit mult despre aşa-zisa estimare fantezistă de 5,2% creştere economică, în condiţiile în care mai toate organismele financiare internaţionale indicau la începutul anului o creştere economică pentru Români de circa 3,1% - 3,5%. După primele 10 luni, avem o creştere a salariilor bugetarilor de peste 21%, iar a celor din sectorul privat cu 12%. Iar aşa-zisa estimare fantezistă de 5,2% pare foarte modestă faţă de creşterea reală de 7% din primele trei trimestre. Ceea ce merită observat este că, după ce au catalogat Programul nostru de guvernare drept fantezist şi populist, cei din opoziţie n-au urmărit în tot acest timp de 10 luni decât să ne critice, că nu am respectat o măsură sau alta din program. Aşadar, cum vine, stimaţi colegi, din opoziţie? Dacă programul era populist, de ce aţi fost atât de preocupaţi de realizarea lui la virgulă? Eu nu spun că s-a realizat tot ce este scris acolo. Sunt şi unele măsuri prevăzute pentru anul 2017, care încă nu au fost realizate. Dar asta nu înseamnă că le-am abandonat. Ele vor fi probabil realizate până la finalul acestui mandat. Dar important este că Programul s-a realizat în liniile lui esenţiale. S-au atins obiectivele macroeconomice: suntem sub pragul de 3% deficit, avem o creştere foarte bună, poate prima din lume - în orice caz, prima din Europa - iar datoria ca procent din PIB este mai mică decât anul trecut, concomitent cu o creştere de 10% a veniturilor bugetare. În acelaşi timp, însă, s-a realizat cel mai important obiectiv al guvernării, respectiv ca aceste creşteri ale economiei şi ale veniturilor bugetare să aibă un corespondent pozitiv şi în buzunarele cetăţenilor, să nu fie doar pe hârtie. S-a spus, în mod fals, că mărirea preţurilor la carburanţi şi la unele alimente ar fi anulat toate majorările. Este complet fals! În termeni reali, adică majorări de salarii şi pensii minus inflaţie, avem o creştere reală a puterii de cumpărare a românilor. În cazul salariaţilor, creşterea medie a puterii de cumpărare este de 12,6%, iar la pensionari este de 14,6%, cu mult mai mult faţă de anii anteriori. Aşadar, dincolo de critici şi de polemici politice, fluturaşul de pensie sau de salariu nu poate fi contrazis de nimeni. Iar creşterea reală a puterii de cumpărare este de departe cea mai importantă realizare a acestor prime 10 luni, deşi trebuie să recunosc că mai este nevoie încă de multe lucruri pentru ca veniturile românilor să devină comparabile cu cele din Europa. Dar pentru asta ne aflăm la guvernare.

Petru-Sorin Marica "PSD, partidul cel mai capabil să conducă România" Partidul Social Democrat este partidul cel mai capabil să conducă România. Aceasta nu este afirmaţia mea personală, ci este concluzia celei mai recente cercetări sociologice. Este modul în care românii văd realitatea, dincolo de protestele de stradă, de discuţiile polemice de la televizor sau de pe reţelele de socializare de tot felul. Argumente în sprijinul acestei idei sunt destule. Le găsim, în primul rând, în bilanţul celor 10 luni de guvernare din acest an, făcut public în cursul săptămânii precedente. După ce a câştigat alegerile în decembrie anul trecut, Partidul Social Democrat a venit în fata naţiunii cu un Guvern şi un Program de guvernare în care au fost incluse toate promisiunile făcute în campania electorală. Au trecut deja 10 luni. Guvernul a tras linie şi a prezentat un raport cu cele 100 de măsuri luate în această perioadă. Măsurile au vizat cu precădere domeniile considerate prioritare, şi amintesc aici educaţia, sănătatea, asistenţa socială, agricultură şi mediul de afaceri. Toate aceste măsuri au fost pentru oameni, pentru ca viaţa lor de zi cu zi să fie mai bună. O trecere în revistă succintă ar trebui să includă, în mod obligatoriu, creşterea salariului minim; creşterea punctului de pensie; eliminarea CASS pentru toţi pensionarii; eliminarea impozitului pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei, creşterea pensiei minime; creşterea de 2,5 ori a fondului de burse pentru studenţi; creşterea cu 300 de milioane de lei a finanţării programelor de sănătate publică, de la 4,7 miliarde lei la 5 miliarde lei; triplarea sumelor utilizate pentru achiziţia de vaccinuri în 2017; acoperirea în întregime a costurilor pentru tratamentul hepatitei C, fibroză gradele 4 şi 3; impozitul de 1% pentru microîntreprinderi şi creşterea plafonului pentru încadrarea în această categorie la 500.000 euro cifră de afaceri; implementarea Programului "Start-up Nation"; aprobarea a 2% din PIB pentru apărare; 158 de investiţii finalizate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi al Companiei Naţionale de Investiţii; lansarea PNDL 2, în valoare de peste 30 de miliarde de lei, pe o perioadă de 5 ani şi multe altele. Parlamentul României a fost alături de Guvern şi a sprijinit în plan legislativ iniţiativele Executivului. Putem aminti aici câteva acte normative, cum ar fi: elaborarea Legii Manualului, adoptarea Legii internship-ului, adoptarea Proiectului de Lege privind înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului, modificarea Legii Minelor şi a Legii privind apele minerale, iar enumerarea ar putea continua. Rezultatele nu au întârziat să apară şi sunt cu adevărat spectaculoase. În Prognoza Economică Europeană pentru toamna lui 2017, ţara noastră are a doua cea mai mare creştere economică din lume, după China. Iar producţia industrială are o creştere record de 7,7%, în primele nouă luni ale anului. A doua rectificare bugetară din acest an este pozitivă şi au fost alocaţi mai mulţi bani pentru sănătate, educaţie, protecţie socială, infrastructură şi alte domenii prioritare ale guvernării - totul cu respectarea ţintei de 2,96% deficit bugetar. Într-un moment în care economia României a înregistrat o creştere record pentru ultimii ani, pare cel puţin nepotrivit gestul opoziţiei parlamentare de a depune o moţiune de cenzură împotriva unui Guvern care a demonstrat cu fapte că guvernează bine. Dar este dreptul democratic şi constituţional al opoziţiei să o facă. Pentru Partidul Social Democrat şi pentru Guvernul României, dezbaterile pe marginea textului moţiunii de cenzură sunt prilejul cel mai bun pentru a prezenta în detaliu situaţia economică şi socială a ţării, pe baza rezultatelor concrete ale guvernării. Am toată convingerea că bilanţul pozitiv al acestor 10 luni de guvernare validează dincolo de orice dialoguri retorice. Am toată convingerea că moţiunea de cenzură nu va trece şi Guvernul va continua să aplice programul cu care a venit în faţa Parlamentului, şi care reprezintă expresia unei politici sociale reale, politica pe care, în campania electorală, Partidul Social Democrat şi-a asumat-o. După zece luni de guvernare, avem confirmarea că România merge în direcţia corectă şi aceasta înseamnă dezvoltare economică şi bunăstare pentru oameni. Am crezut şi cred în continuare în capacitatea de guvernare a Partidului Social Democrat. Îndrăznesc să cred în continuare în România.

Ştefan Muşoiu "Bani în plus pentru sănătate, educaţie, muncă şi justiţie" A doua rectificare bugetară din acest an, adoptată de Guvern, este una pozitivă şi s-a realizat cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB. Rezultatele economice de până în prezent au argumentat posibilitatea realizării unei creşteri economice de 6,1% faţă de 5,6%, cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare şi de 5,2%, estimare avută în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017. Astfel, PIB-ul nominal previzionat s-a majorat de la 837,2 miliarde lei la 842,5 miliarde lei. Nu vreau să vă plictisesc cu o înşiruire de cifre, ci doar să vă precizez că s-au asigurat fonduri suplimentare care vor fi alocate Ministerului Muncii, al Afacerilor Interne, al Transporturilor, al Sănătăţii, al Justiţiei şi al Educaţiei. Din banii în plus, respectiv 611,9 milioane lei, vor fi direcţionate pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului, precum şi pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat. Pe lângă sumele direcţionate către bugetele locale, s-au mai acordat noi fonduri şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv 630,9 milioane. Şi Ministerul Afacerilor Interne a primit alte 363,5 milioane lei. La fel şi Ministerul Transporturilor, în speţă încă 293,9 milioane lei. Se mai asigură fonduri suplimentare de 281 milioane de lei, necesare pentru programele de sănătate, pentru plata salariilor medicilor rezidenţi, personalului medical din structurile de primiri urgenţe, precum şi pentru majorarea transferurilor către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Şi la bugetul Ministerul Justiţiei au intrat alte 232,1 milioane de lei. Educaţia nu a fost uitată nici ea, motiv pentru care s-au direcţionat către sistemul de învăţământ 30 de milioane de lei. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a crescut cu 269,7 milioane lei, necesare pentru acordarea de servicii medicale şi medicamente, iar Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat a crescut cu 323 milioane lei.

Anişoara Radu "Legea prevenirii, o gură de oxigen pentru mediul de afaceri" La sfârşitul lunii trecute, Senatul a adoptat Legea prevenirii, cu unanimitate de voturi. Legea, fiind prioritate legislativă a Guvernului, este absolut necesară pentru mediul de afaceri. Prin această lege, instituţiile de control vor juca un rol activ, care nu se va mai limita în a împărţi amenzi agenţilor economici. De acum înainte, autorităţile vor avertiza agenţii economici şi le vor acorda un termen de 90 de zile pentru remedierea neregulilor constatate. Numai în cazul în care agenţii economici nu-şi remediază neregulile, sau în cazul în care în termen de trei ani comit din nou nereguli, vor fi sancţionaţi. Astfel, statul intră în normalitate şi îşi asumă rolul activ de prevenire şi nu doar pe cel de sancţionare, aşa cum ar trebui să fie. În definitiv, rolul statului nu este acela de a împărţi amenzi, ci de a ajuta prin îndrumare persoanele juridice să adopte o anumită conduită, potrivit legii. Mai mult, prin această lege se revine la un principiu fundamental de drept, cel al bunei-credinţe. În sfârşit, agenţii economici nu vor mai fi consideraţi a priori nişte infractori, ci parteneri ai statului în activitatea socială de asigurare a unor servicii sau a unor bunuri necesare societăţii. Legea prevenirii cuprinde 267 de situaţii în care agenţii economici vor fi mai întâi avertizaţi, şi numai apoi sancţionaţi, dintre acestea cele mai importante ar fi: nedepunerea la timp a declaraţiilor de înregistrare fiscală; nedeclararea la timp a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor; neîntocmirea şi neprezentarea dosarului preţurilor de transfer; nepăstrarea şi neprezentarea datelor în format electronic; nedepunerea în termen a declaraţiilor recapitulative de TVA; emiterea bonurilor fiscale cu greşeli; neeliberarea bonurilor sau facturilor fiscale; depunerea cu întârziere sau nedepunerea declaraţiilor de impunere etc. În altă ordine de idei, aş dori să subliniez faptul că această lege, atât de necesară mediului de afaceri, a fost promovată de un Guvern social-democrat, un Guvern acuzat de opoziţie că a luat măsuri împotriva mediului de afaceri, că nu ajută antreprenorii, că nu ajută economia reală. Pentru unii colegi din Parlament pare irelevant că acest Guvern a adoptat cele mai multe măsuri fiscale în favoarea mediului de afaceri, programul precum "Start-up Nation" şi Legea prevenirii sunt exemple elocvente în acest sens. În final, adresez un apel colegilor din toate partidele politice, de a adopta cât mai repede această lege atât de necesară pentru economia românească.

Răzvan-Ilie Rotaru "Politici sociale privind drepturile şi combaterea violenţei domestice în România" Cu ocazia celebrării Zilei internaţionale a drepturilor copilului la 20 noiembrie, doresc să atrag atenţia asupra drepturilor şi protecţiei minorilor. Există tratamente discriminatorii faţă de copii, chiar dacă legislaţia actuală le pedepseşte. Cu toate că ne bazăm pe societatea civilă pentru educaţie şi prevenţie, sunt convins că autorităţile locale, cu ajutorul organelor de ordine şi a celor juridice, pot implementa programe de conştientizare şi de educare. Un exemplu în acest sens ar fi vizitele juriştilor şi ale organelor de poliţie în şcoli şi derularea unor campanii de informare în rândul copiilor. Un sondaj recent arăta faptul că 43,5% dintre români susţin că "de la începutul acestui an, au auzit printre cunoştinţe sau în zona în care locuiesc de situaţii de violenţă în familie", iar 51,3% cred că violenţa în interiorul familiei este o problemă de interes public. Aceste cifre ne arată că nu mai putem fi martori tăcuţi la violenţa domestică. La nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de ţări în care a fost investigat fenomenul bullying, potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Conform studiului naţional efectuat de Salvaţi Copiii în anul 2016, unul din 4 copii era umilit în mod repetat la şcoală, în faţa colegilor, unul din 6 copii era bătut în mod repetat, unul din 5 copii umilea în mod repetat un alt copil la şcoală. În mod repetat, în şcoală, 3 din 10 copii erau excluşi din grupul de colegi, 73% dintre copii afirmau că au fost martorii unei situaţii de bullying în mediul şcolar. Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil, de excludere şi de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Bătaia nu este ruptă din rai, iar drepturile victimelor abuzurilor nu sunt facultative. Cei vinovaţi trebuie pedepsiţi şi împiedicaţi să mai comită fapte de violenţă împotriva celor pe care ar trebui să îi protejeze. Obligaţia noastră este să ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate, iar cei vinovaţi sunt pedepsiţi pentru faptele lor, aşa cum se cuvine. Parlamentul României trebuie să arate toleranţă zero faţă de violenţa în familie. Lipsa de informaţii şi de programe educaţionale adaptate la nevoile copiilor, dreptul la nediscriminare şi libertatea de exprimare - sunt principii de bază ale unei vieţi sănătoase, democratice. Dacă în anii de formare copiii nu îşi cunosc aceste drepturi şi libertăţi, viitorii adulţi vor duce o viaţă neadaptată la societate.

Nicolae Velcea "Asigurarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă" Ultimul incident în transportul feroviar de pe Magistrala Bucureşti-Constanţa, în punctul Fundulea Săruleşti, petrecut duminică, 19 noiembrie a.c., ne readuce în atenţie numeroasele acţiuni infracţionale efectuate de persoane necunoscute, care afectează grav traficul feroviar. După cum ştiţi, au fost furate 46 de relee şi au fost devastate dulapurile instalaţiilor de dirijare. Până la înlocuirea componentelor sustrase şi până la remedierea deranjamentelor tehnice produse la instalaţiile de dirijare a traficului, trenurile înscrise în circulaţie au acumulat întârzieri în graficul de circulaţie pe porţiunea afectată, întârzieri care au modificat implicit şi ora de sosire la destinaţie. Deşi echipele de intervenţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA au intervenit rapid în teren pentru înlocuirea componentelor feroviare sustrase şi pentru remedierea defecţiunilor survenite la instalaţiile de dirijare a traficului, acest lucru nu rezolvă situaţia îngrijorătoare în care ne aflăm. Solicit public organelor competente să ia măsuri pentru combaterea şi eradicarea acestor acţiuni infracţionale, pentru asigurarea unui trafic feroviar în condiţii normale, implicit pentru asigurarea siguranţei călătorilor şi, nu în ultimul rând, luarea unor măsuri drastice pentru sancţionarea vinovaţilor!

Mihai Weber "Coeziunea economică şi socială este obiectivul principal al PSD" Cu toţii, indiferent de partidul din care facem parte, am fost de acord atunci când România a aderat la UE, că trebuie să facem toate eforturile pentru a pune în aplicare politica de convergenţă economică şi socială. Este o obligaţie pe care cu toţii ne-am asumat-o, însă pe care doar PSD a avut curajul să o pună în aplicare. Vorbim despre politici care să micşoreze decalajul economic şi social dintre România şi celelalte ţări membre ale UE, dintre români şi ceilalţi cetăţeni europeni. Obiectivele de creştere a coeziunii, la nivel european, sunt adesea "sabotate" de interese, atât din ţară, dar şi din exterior. Într-o lume a diversităţilor, inegalităţile socio-umane par să fie normale pentru partidele din opoziţie, chiar dacă UE are ca scop principal reducerea inegalităţilor economice şi sociale dintre ţările membre. Asta doreşte şi PSD. Stimaţi colegi din opoziţie, dumneavoastră de ce nu doriţi acest lucru? De fiecare dată ne reproşaţi că nu există resurse, că altele sunt priorităţile românilor. Tot timpul au existat şi vor exista alte priorităţi. Însă ideea de convergenţă şi coeziune socială este atractivă pentru toţi politicienii, diminuarea decalajelor dintre economii şi regiuni într-un interval de timp scurt fiind un obiectiv generos. Cu toate acestea, se pare că este foarte dificil să se atingă un astfel de obiectiv. Niciodată nu este sau nu va fi momentul potrivit. Da, este foarte dificil, dar, dacă există voinţă politică, putem realiza orice ne propunem. PSD va continua ce a început şi va duce aceste proiecte până la capăt, indiferent de presiunile şi de ameninţările care se fac la adresa membrilor Guvernului şi la adresa membrilor PSD. Aveţi şansa să puneţi umărul la această construcţie, care să ducă România acolo unde merită, să terminăm cu generaţiile de sacrificiu. Sau puteţi, în continuare, să vă opuneţi progresului şi dezvoltării României! Ca să vă uşurez alegerea, vă aduc la cunoştinţă un nou sondaj, apărut zilele trecute, din care veţi înţelege foarte uşor ce doresc românii. Dacă mâine ar fi alegeri, românii vor vota cu PSD în procent de 44%, iar cu ALDE vor vota 11% din români.

Cristina-Elena Dinu "Reforma fiscală a fost prevăzută în Programul de guvernare" România avea, fără îndoială, nevoie de o reformă fiscală, iar Guvernul, prin Programul pe care l-a prezentat încă din campania electorală, a preconizat măsurile prin care avea de gând să o facă. Evident, ca orice lucru care vine să modifice anumite stări de fapt, actuala reformă fiscală a ridicat tot mai multe şi fireşti întrebări legate de finalitatea ei, din punct de vedere administrativ şi financiar. De aceea, Guvernul a pregătit din timp toate aceste măsuri. Amintiţi-vă că măsura transferului contribuţiilor a fost anunţată încă de la începutul guvernării, ea fiind preluată de la guvernul anterior şi menţinută în Programul asumat de Guvernul Tudose. Au existat apoi, toate acele negocieri cu sindicatele pentru Legea salarizării unitare, unde s-a spus că va avea loc acest transfer al contribuţiilor. Deci sindicatele au ştiut încă din această vară că se va face acest transfer. Ordonanţa de urgenţă privind măsurile fiscale a fost publicată cu două săptămâni înainte de a fi adoptată. Au existat numeroase întâlniri între Guvern, sindicate şi patronate, pe acest subiect. Deci nu putem vorbi despre o măsură pripită a Guvernului. Să ne amintim că paragraful al treilea al Programului de Guvernare, program pe care românii l-au votat covârşitor, avea ca deziderat dezvoltarea clasei de mijloc. Ei bine, tocmai asta se încearcă acum, o balansare a politicilor fiscale în favoarea micilor antreprenori. În ceea ce priveşte cea mai controversată măsură a acestei reforme fiscale, transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, a fost făcută pentru a proteja angajatul şi statul deopotrivă, pentru că 30% din companii nu plătesc contribuţiile la sănătate. Prin această măsură, angajatorii nu au niciun cost suplimentar, deci nu au niciun motiv să scadă salariile angajaţilor. Pentru economie, însă, efectele vor fi substanţiale: Mă bucur că a fost spart "mitul" aşa-zisului refuz în bloc al acestor măsuri fiscale, pentru că cele mai importate organizaţii ale patronilor români susţin măsurile fiscale şi consideră că nu vor fi afectate de aceste modificări. În încheiere, aş vrea să mă refer la critica făcută de opoziţie, cum că această măsură nu se află, ad litteram , în prezentările din campania electorală. Păi, stimaţi colegi, într-o prezentare sau broşură electorală nu poţi include toate detaliile tehnice dintr-un Program de guvernare. Să lăsăm ipocrizia şi să privim realitatea. Este pentru prima data când un Guvern îşi urmăreşte, pas cu pas, îndeplinirea obiectivelor din program şi mai ales încearcă să facă ordine într-un haos fiscal care a stat la baza atâtor nemulţumiri şi nedreptăţi.

Mihai Niţă "Comunicarea deficitară poate fi la fel de nocivă ca lipsa comunicării" Printr-o rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, data de 21 noiembrie a fost proclamată drept Ziua mondială a televiziunii. Într-o lume controlată de progresele tehnologiei, în care viaţa noastră cotidiană depinde de informaţii şi de comunicaţii, televiziunea, sursa media de maxim impact, continuă să aibă un loc bine determinat. Domeniul de vârf al telecomunicaţiilor, televiziunea are deja o istorie de circa 100 de ani. În ţara noastră, postul public de televiziune a fost inaugurat în urmă cu 61 de ani. Anul 1989 este un an de referinţă în activitatea instituţiei. În decembrie 1989, TVR a fost principalul vector de comunicare, prezentând în direct unul dintre evenimentele dramatice din istoria recentă a tării. În torentul evenimentelor fierbinţi prezentate atunci, informaţiile reale au fost abil şi copios mixate cu mesaje utilizate de agenţi infiltraţi, pentru manipularea criminală a populaţiei şi a instituţiilor de forţă, declanşând atrocităţi de neimaginat. Unele adevăruri monstruoase au fost devoalate între timp. Aceste aspecte nu pun, însă, la îndoială profesionalismul salariaţilor din TVR, ci dimpotrivă. Ulterior, la şcoala presei s-au format mulţi jurnalişti valoroşi, care şi-au asumat răspunderea grea şi uneori periculoasă de cerberi ai democraţiei. Evoluţia televiziunii din România s-a produs rapid, conform necesităţilor vremii. Libertatea plenară a formelor de expresie prin care mass-media se adresează publicului a făcut posibilă, însă, şi adoptarea unor politici editoriale de natură a perverti conştiinţe şi care sunt toxice pentru societate. Tocmai de aceea, o anumită formă de conduită profesională, reglementată pe principii corecte şi legale, trebuie să se manifeste mai viguros, dar fără a leza libertatea de opinie. Rămâne disponibilă opţiunea ca fiecare jurnalist să-şi impună propriile restricţii, direct relaţionate cu normele deontologice reglementate prin Codul Jurnalistului, adoptat la nivel european. Mă refer, concret, la prestaţia formatorilor de opinie. Informaţia înseamnă putere. Cum este folosită puterea dobândită prin informaţie? Este o problemă care merită multă atenţie. O populaţie deconcertată, la un moment dat, de avalanşa informaţiilor, ajunge lejer să fie manipulată şi orientată spre nicăieri, după principiul "dacă nu-i poţi convinge, atunci zăpăceşte-i!". Cui foloseşte? Aceasta este întrebarea. Ingerinţa în domeniul informaţiilor publice, a unor grupuri de interese care dispun de conţinutul mesajelor subliminale adresate devoratorilor de informaţii şi imagini, este tot mai frecventă. Asigurarea libertăţii presei, ca garant al democraţiei, se află în corelaţie cu art. 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, dar cu o condiţie, presa să fie onestă. În ceea ce ne priveşte, ca parlamentari, suntem direct implicaţi în mecanismul care asigură de facto libertatea presei, întrucât orice text de lege formulat ambiguu sau care poate să restrângă deliberat libertatea de exprimare ar pune în pericol unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Chiar dacă uneori devine incomodă pentru demnitari, presa trebuie să rămână, ca o necesitate absolută, a patra putere în stat, cu rolul informării publicului şi al prevenirii derapajelor statului de drept, menit să-i protejeze pe cetăţeni împotriva potenţialelor abuzuri ale instituţiilor statului. Azi, la sărbătorirea zilei lor, urez la mulţi ani lucrătorilor din televiziune şi îmi exprim încrederea într-un discernământ mai aplicat din partea telespectatorilor!

Laurenţiu Nistor "Marile companii private au anunţat că salariile oamenilor nu vor scădea" În trimestrul al III-lea al acestui an, ţara noastră a înregistrat o creştere economică de 8,8%, o realitate care contrazice toate atacurile la adresa guvernării PSD. Această creştere economică are loc concomitent cu creşterea de 14% a puterii de cumpărare, a populaţiei. Mai mult, marii angajatori din România îi contrazic pe liderii sindicali şi pe toţi analiştii şi politicienii care prevesteau scăderea salariilor în mediul privat. Se demontează astfel toată propaganda împotriva reformei fiscale promovate de PSD. Se confirmă ceea ce coaliţia PSD-ALDE a susţinut mereu - nu există niciun motiv pentru ca o companie privată să scadă salariile din cauza transferului contribuţiilor, în condiţiile în care cheltuielile cu salariile rămân neschimbate. Angajatorii privaţi pot scădea oricând salariile propriilor angajaţi, dar nu din motivul transferului contribuţiilor. Marile companii private, până acum 6 la număr, au anunţat că salariile oamenilor nu vor scădea, ba chiar vor creşte cu 1,5%. Aceste companii au mii de angajaţi şi sunt reprezentative pentru economia românească. Reacţia lor, în urma măsurilor adoptate de PSD, arată cât de corectă şi de profesionistă a fost decizia transferului contribuţiilor, care, fără să afecteze mediul economic, a rezolvat uriaşa problemă a dezechilibrului fondului de pensii.

Natalia-Elena Intotero "20 noiembrie - Ziua internaţională a drepturilor copilului" La 20 noiembrie, UNICEF sărbătoreşte Ziua internaţională a drepturilor copilului. Cu această ocazie, va lansa şi rezultatele unui sondaj la care au răspuns 14.000 de copii din întreaga lume, pentru a afla problemele care îi afectează cel mai mult. În România, UNICEF lucrează împreună cu Guvernul, cu Parlamentul, cu autorităţi locale, cu societatea civilă, cu mass-media, pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie, pentru protejarea şi monitorizarea drepturilor copilului şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul lor. Mă bucură faptul că, până la sfârşitul anului, vom avea "Avocatul Copiilor", o instituţie menită să apere şi să promoveze drepturile celor mici. Astfel, România va deveni a 36-a ţară europeană cu o astfel de instituţie. Astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să ne întrebăm - suntem o societate care doreşte să aibă tineri responsabili, atenţi, educaţi, tineri care să ştie ce îşi doresc de la viaţă? Dacă răspunsul este da, atunci fiecare dintre noi avem un rol în educarea lor! Copiii crescuţi într-un mediu în care fiecare se străduieşte să fie corect, să îşi respecte semenii şi să îi ajute, sunt copii care cresc sănătos. Noi toţi trebuie să fim conştienţi că fiecare acţiune a noastră se va reflecta asupra lor. Este foarte important să nu uităm acest lucru, deoarece educarea unui copil nu este doar treaba şcolii, a părintelui, sau a unui profesor, este responsabilitatea întregii societăţi.

Cornel Itu "Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei româneşti" Suntem aproape de momentul sărbătoririi Zilei naţionale a României, an în care împlinim 99 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina sublimă a istoriei româneşti. România întregită s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente succesive, pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ: Unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu ţara mamă. Marea Unire a fost rezultatul aspiraţiilor tuturor romanilor de a trăi într-un singur stat, a fost rodul luptei poporului român pentru unitate. Un rol fundamental în înfăptuirea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, la 1 decembrie 1918, cu Regatul României, 1-a avut elita politică a românilor din aceste ţinuturi româneşti istorice. Între fruntaşii memorandişti unionişti, amintiţi drept "corifeii Marii Uniri", s-au aflat Ştefan Cicio-Pop, Iuliu Maniu, Teodor Mihali, nume cu rezonanţă istorică pentru contribuţia la înfăptuirea idealului romanesc. Aceştia, alături de alte nume memorabile - precum Vasile Goldiş, poetul Octavian Goga, episcopul ortodox Miron Cristea şi episcopul greco-catolic Iuliu Hossu - au împlinit idealul sfânt al Marii Unirii. Astăzi, noi avem o datorie la fel de importantă, deoarece noi suntem urmaşii apărători ai idealului de unitate şi de mândrie romanească. La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români!

Oana-Silvia Vlăducă "Violenţa împotriva femeii, o încălcare gravă a drepturilor şi a demnităţii umane" La data de 25 noiembrie, marcăm o zi cu semnificaţie specială, care ar trebui să nu lase pe nimeni indiferent, ci, dimpotrivă, să ne îndemne să luăm atitudine şi să gândim măsuri concrete. Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin Rezoluţia din 17 decembrie 1999, ziua de 25 noiembrie drept Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a invitat Guvernele, Organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să organizeze activităţi care să conducă la conştientizarea acestor probleme. Trebuie să precizăm că această zi a fost stabilită în memoria celor trei surori Mirabal, activiste pentru drepturile femeilor în Republica Dominicană, ucise la ordinele dictatorului Rafael Trujillo. Violenţa împotriva femeilor înseamnă "orice act de violenţă fundamentat pe diferenţa de gen, care rezultă sau care poate rezulta într-o vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acte, coerciţia sau privarea arbitrară de libertăţi, indiferent dacă acestea apar în viaţa publică sau privată", după cum s-a stabilit în cadrul celei de-a patra Conferinţe Mondiale asupra problemelor femeilor de la Beijing, desfăşurată în septembrie 1995. La data de 25 noiembrie, UNI PA, bondul ONU pentru Populaţie, comemorează Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, un fenomen care se face simţit mai acut în anumite colţuri ale lumii, dar care este prezent, sub o formă sau alta, în foarte multe ţări. Acest organism a susţinut încă de la început această cauză şi, în activitatea sa derulată de-a lungul anilor, a găsit diferite metode de luptă pentru eliminarea violenţei împotriva femeii. Fondul ONIJ pentru Populaţie a luat atitudine împotriva dispariţiei fetelor prin selecţie prenatală şi pruncucidere, a oferit asistenţă victimelor violenţelor sexuale şi victimelor violenţei în familie, a oferit adăpost fetelor care refuză o căsătorie, a militat pentru sisteme legislative care să protejeze drepturile femeilor. Violenţa de gen reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, manifestată sub diferite forme, fiecare dintre acestea la fel de dură, de nedreaptă şi de condamnabilă. Se înregistrează, din păcate, de la abuzuri sub toate formele la violuri, de la avortarea fetuşilor feminini la mutilare, de la hărţuire la crimă. Toate aceste orori trebuie să înceteze! În întreaga lume, o femeie din trei este victimă a acestor tipuri de violenta, un fenomen extrem de grav care trebuie diminuat, iar măsuri ferme aplicate fără întârziere trebuie să conducă la eradicarea lui. Pentru eliminarea violenţei îndreptate împotriva femeilor, este nevoie de acţiuni coerente, în toate segmentele vieţii sociale. În prezent, există multe state care au o formă de prevedere legală privind în special violenţa înregistrată în familie. Sunt multe state în care violul marital poate fi pedepsit. Sunt multe state care au o formă de prevedere legislativă împotriva hărţuirii sexuale sau care incriminează traficul de fiinţe umane. Din păcate, încă sunt locuri unde astfel de măsuri nu înseamnă legi clare, iar femeile rămân fără apărare în faţa unor forme de violenţă îngrozitoare. Ca să înţelegem mai bine ce se întâmplă, trebuie să înţelegem de ce să întâmplă în acest caz. Printre condiţiile care favorizează apariţia actelor de violenţă, se află carenţele educative şi chiar afective ale mediului familial, ale mediului educaţional, probleme socio-economice, creşterea gradului de permisivitate socială, prezenţa unor tulburări psihice. Egalitatea între femei şi bărbaţi este însă un principiu de bază al Uniunii Europene, fiind recunoscut şi stipulat în Tratatele UE şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Violenţa împotriva femeilor continuă să fie o problemă în statele membre ale Uniunii Europene, afectând drepturile fundamentale ale femeilor, precum demnitatea, accesul la educaţie sau la justiţie şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Impactul violenţei împotriva femeilor depăşeşte cu mult persoanele direct implicate, mergând mult mai departe şi afectând familii, în special pe copii, comunităţi întregi şi chiar societatea în ansamblu. Din păcate, sunt si mulţi copii martori sau chiar victime ale unor astfel de orori. România se numără printre statele care condamnă violenţa în familie, violul marital, hărţuirea sexuală şi traficul de fiinţe umane. De altfel, ţara noastră face progrese importante în aplicarea acestor norme. În România, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, şi implicit a violenţei în familie, reprezintă o parte integrantă a politicii de stat pentru protecţia familiei şi a sănătăţii publice. Legea arată că nimeni nu trebuie să suporte violenţele şi să protejeze victimele, oferindu-le găzduire în centre speciale numite adăposturi. De asemenea, au fost organizate ample acţiuni prin care au fost condamnate ferm actele de violenţă împotriva femeii. Cu toate că acest aspect este reglementat legislativ, cu toate că sunt trase semnale de alarmă, trebuie să facem, clipă de clipă, paşi importanţi în identificarea măsurilor care să conducă la respectarea strictă a normelor care trebuie să constituie, dincolo de toate, principii de viaţă. Violenţa în familie constituie o problemă care nu trebuie ignorată sau încadrată expeditiv la "şi altele". Din păcate, datele arată că în ţara noastră se înregistrează femei care au fost victime ale violenţei verbale sau fizice ale partenerului de viaţă, sunt femei hărţuite, sunt femei exploatate de adevărate reţele care se ocupă de traficul de carne vie. Mai mult decât atât, statisticile înregistrează încă femei care au decedat în urma actelor de violenţă îndreptate asupra lor, de partenerul de viaţă. Dincolo de statistici, în spatele cifrelor, sunt vieţi omeneşti curmate, destine mutilate, încredere sfărâmată. De aceea, niciun efort nu este prea mare pentru a contribui la stoparea acestui fenomen cu consecinţe extrem de grave, lipsa de acţiune însemnând doar acceptare.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral "Ziua internaţională a drepturilor copilului" Ieri, 20 noiembrie, am sărbătorit Ziua internaţională a drepturilor copilului. O zi care ar trebui să fie notată cu roşu în agenda fiecărui politician. În fiecare an, de întâi iunie, sau de începutul anului şcolar mergem în teritoriu, ţinem discursuri şi vizităm şcoli. Vorbim despre copii şi despre cum ei sunt viitorul României. Viitorul nu pare deloc luminos, şi statisticile vă pot confirma aceste lucruri. Şcolile în care noi ţinem discursuri sunt adesea adevărate calvaruri pentru elevi, în stări avansate de degradare, fără avize ISU, adesea fără apă curentă sau facilităţi, şcolile din România, mai ales în mediul rural, nu sunt pregătite pentru a educa următoarea generaţie. Ar trebui atunci să ne mirăm oare că ele devin laboratoare de darwinism social? În România, unul din 3 copii a fost umilit în faţa colegilor, iar cei mai afectaţi de bullying sunt băieţii cu vârste între 9-12 ani. Fetele, pe de altă parte, sunt expuse la hărţuire sexuală de pe băncile şcolii cu mult înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, după cum am văzut recent cu ocazia Campaniei ME TOO. Împreună, indiferent de gen, copii noştri trăiesc sub spectrul sărăciei şi al excluderii sociale. Conform datelor Eurostat, unul din doi copii din România e expus riscului de sărăcie sau excluziune socială. Mai mult, spre deosebire de marea majoritate a statelor Europene, în România numărul copiilor expuşi acestor riscuri a crescut între 2010 şi 2016, iar sărăcia vine şi cu simptome conexe. România este pe primul loc din Uniunea Europeană la numărul de mame minore, cu aproape 5% din naşterile anuale provenind din rândul minorelor. Sărăcia duce şi la abandon şcolar şi la copilării pierdute, alte două domenii în care România conduce detaşat la nivelul Uniunii Europene. Ce putem face noi, ca parlamentari, pentru a îmbunătăţi această situaţie dezastruoasă? Poate cel mai bun lucru pe care îl putem oferi următoarei generaţii e accesul la educaţie. România nu stă bine la educaţie, în ciuda premiilor şi medaliilor de la diverse olimpiade pe care le câştigăm an de an, pentru că sistemul nostru de educaţie e unul care nu poate impune un nivel mediu ridicat, axându-se în schimb pe câţiva copii "superdotaţi", în timp ce mii de copii sunt lăsaţi în urmă, abandonaţi de sistem. Avem nevoie de un sistem de educaţie care nu abandonează niciun copil, care să îi ajute pe cei defavorizaţi să ajungă la acelaşi nivel cu cei cărora natura sau privilegiile le-au dat un avantaj. Avem nevoie de un sistem de educaţie care să educe copiii din punct de vedere sexual, pentru ca mii de fete de şcoală şi liceu să nu mai devină mame an de an. Şi nu în ultimul rând, avem nevoie de un sistem de educaţie echitabil din punctul de vedere al genului. An de an, sute de fete şi tinere femei sunt direcţionate cu "duhul blândeţii" spre domenii "tradiţional" feminizate. Acest lucru trebuie să se oprească dacă dorim să avem cu adevărat echitate de gen, în viitor, în profesii. Avem nevoie de o alocare bugetară corespunzătoare pentru a îndeplini aceste obiective şi sunt sigur că sunteţi de acord, pentru că nu îmi pot imagina ceva mai transpartinic decât viitorul copiilor noştri. Din fericire, vom vota în curând bugetul şi vom putea dovedi că ne pasă de acest viitor. Prin prisma tuturor acestor aspecte, sper să fiţi alături de mine. Haideţi să marcăm ziua internaţională a drepturilor copilului cu un angajament ferm de a face mai multe pentru a asigura educaţie mai bună pentru fiecare copil indiferent de gen şi abilitate. Este momentul să dovedim că ne pasă cu adevărat de copii noştri!

Sorin-Ioan Bumb "PSD îngrădeşte democraţia parlamentară, punând pumnul în gura opoziţiei din Parlament" Mă aflu, astăzi, forţat de împrejurările nefericite generate de colegii din PSD, care au ales să ignore democraţia parlamentară şi să respingă dezbaterea moţiunii simple, depusă de PNL, pe tema crizei din domeniul energetic. Văd că, mai nou, derivele autoritariste ale PSD, care au dus România în pragul colapsului, au început să se manifeste şi în interiorul Parlamentului, printr-o încercare disperată de a pune pumnul în gura opoziţiei. Lucrurile trebuie însă spuse tocmai pentru a permite prezentarea situaţiei reale în care se află ţara, din cauza măsurilor greşite pe care Guvernul PSD le-a luat. Textul moţiunii iniţiate de PNL nu făcea nimic altceva decât să arate adevăratele probleme din industria energetică şi modul în care PSD bagă mâna în buzunarul românilor, mărindu-le facturile la energie: Iată, deci, că moţiunea PNL era cât se poate de pertinentă, acesta fiind şi adevăratul motiv pentru care PSD nu a permis nici măcar discutarea ei. Faptul este confirmat şi de adresa transmisă CSAT-ului de către Comisia de Industrii a Camerei Deputaţilor, prin care se atrage atenţia exact asupra problemei importului de gaze naturale. Atunci, PSD a acceptat acest demers pentru că a fost făcut într-un cadru restrâns, ferit de ochii presei. Când s-a pus însă problema unei discuţii în plenul Camerei, transparent şi de faţă cu presa, PSD a ales să calce în picioare orice noţiune de democraţie parlamentară sau de drept la exprimare, respingând criticele la adresa Guvernului într-un mod jenant: băgând pumnul în gura opoziţiei, aşa cum, de altfel, un membru al său nu a ezitat să-l ridice, la propriu, asupra unui coleg parlamentar, într-o emisiune TV.

Dumitru Oprea "Supremaţia diletanţilor" România a văzut de toate prin succesiunea la putere a partidelor din ultimii 27 de ani - guverne ezitante, guverne risipitoare sau guverne de vreme rea: Nu toate au avut în componenţa lor genii, dar până acum niciunul nu a realizat contraperformanţa de a avea premieri şi miniştrii diletanţi. În 2006, un film american oferea imaginea unei lumi în care elitele nu mai existau, în care mediocritatea domina puterea politică, dar şi societatea în ansamblu. În româneşte, titlul filmului a fost tradus destul de inspirat: "Supremaţia nătângilor". Am asistat, săptămâna trecută, la o versiune românească a filmului căruia i-am dat titlul "Supremaţia diletanţilor". Acţiunea desfăşurându-se la Băile Herculane, unde personajele s-au adunat pentru a stabili că aşa nu se mai poate. Acestea deţin întreaga putere executivă şi legislativă în stat, se laudă cu implementarea, la virgulă, a unui program de guvernare. Şi, cu toate acestea, chiar dacă ar avea 100% în Parlament, tot ar spune că aşa nu se mai poate. Ne întrebăm ce nu se mai poate. Nu se mai poate asista pasiv la distrugerea echilibrelor macroeconomice? Sigur că nu mai putem. Nu se mai poate ca, la un an de la preluarea puterii, Legile justiţiei şi grija purtată procurorilor şi judecătorilor să fie singurele obsesii ale unui grup infracţional, ales printr-o manipulare grosolană, şi care a ajuns să conducă o ţară întreagă? Sigur că nu mai putem tolera! PSD şi ALDE au identificat duşmanul, dându-i şi un alt nume lui James Bond: Statul Paralel. Potrivit coaliţiei de guvernare, de 10 luni de zile, statul paralel o împiedică să pună în funcţii oameni competenţi. Tot acesta unelteşte ca PSD şi ALDE să pună un ministru agramat la educaţie, pe Petre Ispirescu la agricultură, iar pe un biet funcţionar din ANAF ministru de finanţe. Chiar mai mult, statul paralel este cel care trimite ordonanţele de urgenţă noaptea la Monitorul Oficial. Şi nimeni altcineva decât statul paralel a răvăşit Codul fiscal cu doar două luni înainte de noul an. El este cel care a distrus stabilitatea economică şi a brevetat creşterea ca în poveşti, fără un metru de drum construit, cu zero investiţii! Statul paralel este, cu siguranţă, de vină pentru creşterea preţurilor la energie electrică, la gaz, pentru creşterea ratelor în lei şi pentru escaladarea cursului leu-euro! Statul paralel ne-a luat aerul, el a adoptat TVA Split, el a crescut acciza la carburanţi, el a vrut impozit pe gospodărie, el a eliberat pe bandă rulantă răufăcători din puşcării înainte de termen. Alte rele de neînchipuit ale statului paralel: a emis Ordonanţa 13, a dat voie la măriri de salarii în administraţia locală până au rămas şcolile fără bani de lemne, iar protecţia copilului fără bani de salarii pentru asistenţii maternali, a vrut naţionalizarea pilonului II de pensii. Statul paralel a retezat investiţiile pentru infrastructură, a absorbit zero euro din fondurile europene, a eliminat bonurile de masă pentru medicii rezidenţi, a instituit manualul de sport şi a decis reîntoarcerea la manualul unic, ca înainte de 1989. Statul paralel a modificat Legea Curţii de Conturi pentru ca persoane fără studii economice şi juridice să aibă acces în instituţie, el a repolitizat şcolile şi spitalele, şi-a demis propriul Guvern prin moţiune de cenzură, el se joacă de-a pragul pentru abuz în serviciu! PSD şi ALDE au început prin a crea, printr-o propagandă mai mult decât manipulatoare şi mincinoasă, prin mistificări grosolane şi mită electorală, oferită încă din prima zi de guvernare, o realitate paralelă, adică statul paralel pe care tot coaliţia îl acuză. Şi-au creat statul paralel din timpul campaniei electorale, înfiinţând un partid care să joace murdar pentru ei şi să demonizeze opoziţia. Acum nu le mai rămâne decât să-şi definitiveze statul paralel. Din acest motiv ne-a mirat faptul că tocmai ei s-au răsculat primii, la Băile Herculane, împotriva statului lor paralel.

Vasile Gudu "Mecanismul de cooperare şi verificare" Comisia Europeană a publicat raportul MCV pe Justiţie în care România e din nou criticată, în special din cauza atacurilor din ultimele luni, faţă de independenţa sistemului judiciar. Guvernarea PSD-ALDE şi, mai ales, ministrul justiţiei, domnul Tudorel Toader, nu au ţinut cont de recomandările din raportul MCV din luna ianuarie a acestui an şi nici de recomandările verbale pe care însuşi prim-vicepreşedintele comisiei, domnul Frans Timmermans, le-a transmis României, în luna februarie, din plenul Parlamentului European, atunci când a avut loc dezbaterea pe marginea statului de drept şi a democraţiei din România. Domnul preşedinte Klaus Iohannis atrage atenţia că întregul efort făcut de România pentru întărirea reformelor în domeniul justiţiei şi combaterea corupţiei poate fi periclitat de acţiunile unor oameni politici care refuză să accepte să lucreze în slujba cetăţenilor, şi nu a unor interese partizane sau de grup. Domnule ministru Tudorel Toader, cum puteţi să consideraţi acest raport pozitiv? Întreg Cabinetul Tudose, ca orice alt Guvern, are datoria să cântărească cu mare atenţie următorii paşi pe care ţara noastră îi va face pe acest drum. România are nevoie şi merită politicieni care să lupte pentru democraţie şi pentru respectarea justiţiei.