10 aprilie 2017 – Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Marian-Cătălin Predoiu Bună ziua, stimaţi colegi! Începem partea a doua a şedinţei noastre, consacrate răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului. Prima interpelare este adresată Ministerului Afacerilor Interne. Îl rog pe domnul deputat Doru-Petrişor Coliu, Partidul Mişcarea Populară, să reamintească tema într-un minut, după care domnul secretar de stat Mihai Dan Chirică, să răspundă. Domnul deputat Doru-Petrişor Coliu este invitat... Dacă nu, îl rog direct pe domnul secretar de stat să răspundă. Aveţi trei minute.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Următoarea interpelare este adresată de doamna Natalia Intotero. Dacă este în sală? Dacă nu este, atunci am să aplic Regulamentul şi am să-l rog pe domnul secretar de stat să-i trimită în scris răspunsul, potrivit Regulamentului. Apoi, următoarea interpelare, domnul Sorin-Dan Moldovan, PNL. Dacă doreşte să facă precizări? Dacă nu, va primi răspunsul în scris. Bun. Domnul Gheorghe Andrei Daniel, PNL, aveţi un minut să reamintiţi tema. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Am o interpelare pentru Ministerul Transporturilor, legată de amplasarea pasarelei pietonale în localitatea Corbeanca, la Km 20, pe DN1, şi două interpelări către Ministerul Economiei, cu privire la procedurile de privatizare şi administrarea activelor de stat la IPRS Băneasa, respectiv Microelectronica. Vă mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. O invit pe doamna secretar de stat Maria Magdalena Grigore să lămurească, în maximum trei minute, interpelarea.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Mai aveţi un minut, domnule deputat. Dacă doriţi să adresaţi întrebări suplimentare?

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc pentru răspuns. Am solicitat o pasarelă în această zonă, deoarece cea mai mare parte din fluxul de pietoni trece prin acel punct de la Km 20. Cea de care spuneţi, la 300 de metri, nu este la fel de bine amplasată şi nu este la fel de circulată ca acest punct, unde au avut loc numeroase accidente rutiere şi incidente nedorite în care au fost implicaţi pietoni. De asemenea, solicit pe această cale înscrierea de urgenţă în Programul de investiţii al Ministerului Transportului pe acest an. Şi mai am o solicitare către dumneavoastră şi domnul ministru. Am o interpelare depusă din 21 februarie 2017, la care n-am primit răspuns nici astăzi, şi vizează probleme de siguranţă a traficului şi de infrastructură rutieră în zona comunei Afumaţi, judeţul Ilfov. Solicit răspuns de urgenţă, ţinând cont că Ministerul Transporturilor nu a trimis acest răspuns în scris, pe care-l aşteptam în termenul prevăzut, de maximum 30 de zile. Aşadar, cred că astfel de probleme ar trebui privite cu un grad mai mare de urgenţă, pentru că pur şi simplu avem în joc vieţile oamenilor şi interesul direct la siguranţă fizică şi personală al cetăţenilor României, care se angajează pe aceste drumuri publice, destul de periculoase, după cum vedem. Vă mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Doamnă secretar de stat, dacă doriţi...? Mai aveţi un minut. Doamnă secretar de stat, mă scuzaţi că vă deranjez în plenul Parlamentului, mai aveţi un minut să răspundeţi domnului deputat, dacă aveţi ce... Dacă nu, cel puţin păstraţi liniştea! Vă rog.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumim. Domnule deputat, rămâne să mai insistaţi cu interpelările, până primiţi răspuns. Domnul deputat Silviu Nicu Macovei, PSD.

Silviu Nicu Macovei Domnule preşedinte, Am primit răspunsul.

Marian-Cătălin Predoiu Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat, aţi primit răspunsul, menţionez şi eu, să se audă. Acum, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, din nou, PNL. Ministerul Economiei este interpelat. Vă rog să amintiţi tema, domnule deputat. Nu mai e nevoie? Bine. Domnule preşedinte Florian Geantă, vă rog să răspundeţi! Apăsaţi pe buton.

Marian-Cătălin Predoiu Vă apropiaţi de concluzii, vă rog.

Marian-Cătălin Predoiu Domnule secretar de stat, concluziile, vă rog.

Marian-Cătălin Predoiu Domnule deputat, dacă doriţi să punctaţi şi alte lucruri, aveţi la dispoziţie un minut.

Andrei Daniel Gheorghe Îi mulţumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul foarte detaliat şi cronologic pe care mi l-a dat la această interpelare. Din păcate, soarta Companiei Microelectronica se înscrie în aceeaşi proiecţie a foarte multor privatizări, mai curând ratate, pe care le-a trăit România şi care nu au dus la nimic bun, nici pentru stat, nici pentru economia de piaţă românească. Avem o întreagă epopee financiar-juridică aici, în această poveste a privatizării Microelectronica SA. Aşadar, dat fiind faptul că Agenţia pentru Administrarea Activelor Statului nu are alte pârghii, în cea mai mare plăcere, în alte domenii şi în alte situaţii, pe speţe similare, cu privire la administrarea activelor publice ale întreprinderilor de stat, voi mai face interpelări. Vă asigur de asta! Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu. Urmează doamna deputat Natalia Intotero, dacă a revenit în sală? Dacă nu, atunci am să-l rog pe domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane, de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, să-i transmită în scris răspunsul la interpelarea privind situaţia românilor din sudul Italiei. Aşa spune Regulamentul. Vă mulţumesc pentru prezenţă, domnule secretar de stat. Mai departe, aceeaşi procedură, cu privire la interpelarea privind bugetul programelor de finanţare ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri. Domnul secretar de stat Ilan Laufer? Să-i transmită doamnei Natalia Intotero în scris răspunsul la interpelare solicităm, dat fiindcă doamna deputat lipseşte. Şi în felul acesta am ajuns la interpelarea doamnei deputat Camelia Gavrilă, Partidul Social Democrat.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea se referea la strategia Ministerului Educaţiei, legată de un proiect extrem de important în contextul Programului de guvernare, cel legat de statutul disciplinei "Educaţie fizică şi sport", măsuri preconizate pentru sporirea numărului de ore alocate acestei discipline, în ideea de a forma un cult pentru mişcare, pentru competiţie, pentru fair play în relaţiile interumane. Implicaţiile sunt şi financiare şi de pregătire a resursei umane. Sunt şi chestiuni care presupun relaţii interministeriale şi cu Ministerul Dezvoltării pentru săli de sport, pentru terenuri de sport, dar şi cu Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru dezvoltarea performanţei şi a sportului de masă. Doream câteva elemente de strategie, de etapă şi de proiecţie viitoare.

Marian-Cătălin Predoiu Vă rog, domnule secretar de stat Petru Andea, să răspundeţi! Aveţi la dispoziţie trei minute.

Marian-Cătălin Predoiu Concluzii, vă rog.

Marian-Cătălin Predoiu Dacă aveţi întrebări suplimentare, aveţi la dispoziţie un minut.

Camelia Gavrilă Nu este chiar al dumneavoastră... Fac doar o constatare. Apreciez materialul în mare parte. Dacă nu aş fi din domeniu şi nu aş fi lucrat ca inspector general, aş crede în el în totalitate. Sunt însă şi elemente de diplomaţie. Aş sugera totuşi să se aplece cei de specialitate asupra planului de învăţământ pentru liceu, pentru că aici se mai poate modifica câte ceva, şi să monitorizeze mai bine modul în care şcolile introduc - pentru că foarte multe lucruri ţin de modul în care şcoala gândeşte schema orară. În rest, legat de baza materială, toate chestiunile acestea sunt mai complexe şi cred că ar trebui, în contextul acestei strategii de dezvoltare a bazei materiale pe care o spuneaţi, să existe un segment special destinat bazelor sportive, terenurilor de sport, sălilor de sport, deci mai bine decupat în contextul respectiv. Vă mulţumesc. Doresc şi în scris materialul.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. Încă o interpelare, din partea domnului deputat Csoma Botond, de la UDMR. Vă rog, domnule deputat. Sper că am pronunţat bine. Tot pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, tot domnul secretar de stat Petru Andea va răspunde. Aveţi un minut, dacă vreţi să reamintiţi tema.

Botond Csoma Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea se referea la Liceul "Brassai Sámuel" din Cluj Napoca, liceu teoretic unde singura clasă de ştiinţe, clasa a IX-a, a fost desfiinţată, în ciuda faptului că, atât părinţii, cât şi copiii ar fi dorit încă din clasa a VIII-a să îşi continue studiile în această clasă a IX-a de ştiinţele naturii. Şi s-a păstrat numai clasa cu profil turistic. Mi se pare o discriminare crasă această măsură dispusă de Inspectoratul judeţean şi dorim ca Ministerul să intervină în beneficiul şi pentru dreptul copiilor şi al părinţilor. Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Vă rog, domnule secretar de stat, să răspundeţi.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Dacă doriţi o intervenţie suplimentară, aveţi la dispoziţie un minut.

Botond Csoma Domnule secretar de stat, Nu am contestat faptul că numărul de copii a scăzut, dar este o situaţie specifică la Liceul "Brassai Sámuel", pentru că este un liceu teoretic, şi nu mai are clasă teoretică, clasă de ştiinţe, în clasa a IX-a. Şi, de aceea, a fost o situaţie specială care, cred, trebuia analizată şi găsită o soluţie, în măsura în care... degeaba faceţi referire la numărul de copii din anul trecut, că au fost mai mulţi la clasa tehnică decât la clasa teoretică, pentru că anul acesta este total diferit. Pentru că, foarte mulţi copii care sunt în clasa a VIII-a la Liceul "Brassai Sámuel" vor să-şi continue studiile chiar în această clasă de ştiinţe ale naturii, care s-a desfiinţat. Deci nu este relevant ceea ce spuneţi despre anul trecut. În continuare, considerăm că a fost o măsură absolut neavenită şi discriminatorie faţă de acest liceu şi faţă de dreptul copiilor de a-şi continua studiile în acele clase în care vor să studieze.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Mai aveţi la dispoziţie un minut, dacă mai doriţi să răspundeţi? Dacă nu, pot să folosesc eu 30 de secunde din minutul acesta şi să încurajez toţi reprezentanţii Guvernului să vină cu răspunsuri mai pertinente şi mai concrete, ca răspuns, exact la întrebare. Vă mulţumesc mult. Mai sunt trei interpelări pentru care s-au solicitat amânare: din partea Ministerului Afacerilor Externe, pentru doamna deputat al PSD Radu Anişoara; din partea Ministerului Afacerilor Externe, pentru doamna deputat Intotero Natalia; din partea Ministerului Sănătăţii, pentru domnul deputat Petru Movilă. Aşa fiind, declar închisă şedinţa noastră, lista fiind epuizată. Mulţumesc mult. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,50.