8 aprilie 2019 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene (PL-x 55/2019).

Eugen Nicolicea 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; PL-x 55/2019. Suntem în procedură de urgenţă. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Din partea iniţiatorului? Vă rog. O prezentare pe scurt.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dau cuvântul reprezentantului comisiei raportoare.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în vederea întocmirii unui raport comun, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018. De asemenea, se stabileşte momentul intrării în vigoare a art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, la data de 1 ianuarie 2021; completează art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017, cu două noi alineate, alin. (11) şi alin. (12), precum şi abrogă art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc pentru prezentare. Intervenţii din partea grupurilor? Domnul Seidler Cristian-Gabriel, USR.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, O nouă modificare la Legea salarizării, despre care vă spuneam şi anterior, săptămâna trecută, că este atât de bine scrisă încât e modificată a zecea oară; iată, a unsprezecea modificare. Nu mai contează aproape acest lucru. Am o rugăminte către reprezentanţii puterii actuale. Dacă tot au crescut salariile din administraţia publică locală şi centrală, dacă tot s-au introdus voucherele de vacanţă, vă rog mult, încetaţi să mai finanţaţi aşa-zise cursuri de formare profesională pentru funcţionari publici şi personal contractual care nu reprezintă, ştim cu toţii, de fapt, decât nişte excursii plătite la munte şi la mare, pe banii statului, sub paravanul formării profesionale. Măcar atâta decenţă să avem în administrarea banului public, măcar de acum încolo. Mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Neagu Nicolae, PNL.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. De acord cu o parte spusă de antevorbitor, în sensul că, totuşi, prea des intrăm pentru a modifica acte normative extrem de importante care au fost dezbătute, atât cât au fost dezbătute, în cele două Camere. Acum, la acest proiect de lege, în particular, eu vă aduc în atenţie că suntem demnitari ai statului român, acoperind întreg statul, cu toţi cetăţenii. Cu alte cuvinte, vom fi de acord să votăm acest proiect de lege, dar v-aş ruga să aveţi şi dumneavoastră amabilitatea să studiaţi proiectul pe care noi l-am introdus, întrucât nu putem lăsa alte categorii sociale, cetăţeni ai României, să nu beneficieze de vouchere de vacanţă, dacă aceste vouchere de vacanţă sunt pentru a contribui la bunăstarea şi binefacerea turismului românesc, a infrastructurii de turism şi, în definitiv, la o calitate a vieţii tuturor românilor. Cu alte cuvinte, în momentul în care ajungem la dezbaterea proiectului de lege al Partidului Naţional Liberal, vizavi de voucherele de vacanţă pe care le acordăm şi în sistemul spus nepublic, să ne reamintim că noi suntem aici ca demnitari votaţi de către cetăţenii români, indiferent de unde vin ei - din sistemul bugetar sau din sistemul privat. Deci trebuie să avem aceeaşi aplecare şi acelaşi mod de abordare în acest subiect şi cu ceilalţi cetăţeni români care nu sunt în instituţiile publice ale statului. Altfel, am deveni apărători ai statului şi ştiu că unii dintre dumneavoastră aveţi, cu precădere, a vă îngrijora asupra existenţei aşa-numitului stat paralel. Nu care cumva să cădeţi exact în această capcană şi groapă, să reprezentaţi acel tip de stat. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Doamna Gavrilă Camelia, din partea Grupului PSD.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Intervenţia mea vine pentru a reaşeza şi a recredibiliza ideea de formare, la care s-a referit pe un ton ironic unul din colegii noştri, deputat de la USR. Nu este firesc şi nu este normal să generalizăm întâmplări nefavorabile care or fi fost, într-o parte sau alta, legate de cursuri făcute la mare sau la munte, sau de o anume superficialitate. Ideea de formare continuă este extrem de importantă, vorbim de conceptul de lifelong learning, vorbim de ideea de formare, de perfecţionare, de nevoia de a ieşi din tiparele fixe şi rigide ale formării, de nevoia de a fi la curent cu legislaţia, de a rezolva conflicte, de a înţelege temeiuri legislative, de a face achiziţii corecte, în funcţie de specificitatea fiecărui domeniu. Şi dacă vom încerca să generalizăm asemenea chestiuni negative înseamnă că, de fapt, demonetizăm conceptul de formare, de studiu, de încercare de a depăşi limitările, prăfuirea şi rutina pe care de multe ori le întâlnim în spaţiul public. E bine să nuanţăm lucrurile şi să subliniem că orice curs de formare făcut serios, bine, monitorizat, are rolul său pentru specialiştii buni de care e nevoie într-o societate în continuă devenire şi într-o dinamică, şi legislativă, şi economică, şi socială. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da, vă rog. Domnule Seidler? (Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.) Vă rog, ce doriţi? Mă scuzaţi! Dreptul la replică se acordă dacă la adresa dumneavoastră s-au făcut referiri calomnioase, jignitoare... (Vociferări.) Ascultaţi-mă! Deci nu am constatat niciun fel de afirmaţii jignitoare la adresa dumneavoastră. Încă o dată, v-am răspuns, în Regulament spune că o persoană are dreptul la replică dacă la adresa ei au fost rostite cuvinte jignitoare, calomnioase sau denigratoare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Vă rog să luaţi loc în bancă. Vă rog să luaţi loc în bancă! Nu mai folosiţi astfel de tertipuri doar pentru a interveni! Cu privire la timpul de lucru, a fost epuizat, pentru că este ora 17,00. Rog colegii, până la următoarea şedinţă, să mai citească 3-4 articole din Regulament, să nu mai avem astfel de incidente. Declar şedinţa închisă.