Vasile Varga

Activitate

Afiliere politică

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. La toate proiectele de pe ordinea de zi votez pentru.

  14 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP818/2020 Propunere legislativă de completare şi modificarea a Ordonanţei Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Varga Vasile, Grupul PNL - pentru.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Într-adevăr, Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul a fost prima Cameră sesizată, care a adoptat iniţiativa ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Toate cele trei comisii au fost sesizate cu dezbaterea şi avizarea pe fond, în procedură obişnuită, cu acest proiect de lege. Camera Deputaţilor este Cameră ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga, Grupul PNL - pentru.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga, Grupul PNL - pentru.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga, Grupul PNL - pentru.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga, PNL - pentru.

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP815/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Era firesc, colegul meu, Florinel, să accepte propunerea dumneavoastră. (Vociferări.) La toate voi vota cu "da", pentru astăzi.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga - abţinere.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga - împotrivă.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga - pentru.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga. Acelaşi vot pe care l-a exprimat viceliderul Dobre.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga - pentru. Cred că domnul Weber a greşit.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bineînţeles.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Votul meu este acela, votul politic al partidului. Vă mulţumesc foarte mult. La toate proiectele.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă salut, domnule preşedinte! Pentru astăzi întreaga ordine de zi o voi vota - votul politic al partidului. Vă mulţumesc foarte mult.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi vota... votul politic al Partidului Naţional Liberal la toate proiectele înscrise astăzi pe ordinea de zi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. De la Brăila a fost şi premierul dumneavoastră! Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul a fost prima Cameră sesizată ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Având în vedere că acest proiect s-a perindat la Comisia juridică şi la Comisia pentru administraţie, de trei ori, având în vedere faptul că obiectul de reglementare a determinat Agenţia Naţională de ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Pl-x 253/2020 - "nu" pentru respingere; Pl-x 269/2020 - "nu" pentru adoptare; PL-x 131/2020 şi PL-x 450/2020 - abţinere. La restul voi vota pentru.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa voi face.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi vota pentru toate...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga, deputat al PNL - votez pentru acest amendament.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă voi conforma. Comisia a fost sesizată cu această Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. Consiliul ...

  15 iulie 2020
  propunere legislativă, BP585/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Deputat Varga Vasile. Voi vota toate proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia moţiunii şi a PL-x 356/2018, a PL-x 328/2020, unde voi vota împotrivă.

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. O seară frumoasă!

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Varga.

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara! Vot pentru.

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 642/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Votez "da" pentru proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia Pl-x 650, PL-x 336, PL-x 61, Pl-x 252 şi "abţinere" la PL-x 233.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Reglementarea administrării condominiilor ridică nişte probleme specifice care se reflectă în cerinţele cuprinse în certificatele de urbanism. Unele administraţii se raportează la prevederile art. 38 ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Cele două comisii au fost sesizate, în procedură obişnuită, cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnilor preşedinţi. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului au decis, în şedinţa comună din 26 mai, să declanşeze procedurile de numiri pentru cele două posturi vacante, ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... pentru.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. La moţiune - împotrivă. PL-x 244/2019 şi PL-x 414/2019 - împotrivă. PL-x 294/2020 - abţinere. Pentru restul voi vota...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Colaborarea între Brăila şi Galaţi este benefică pentru realizarea Podului suspendat peste Dunăre" Încă din anul 2018 am fost preocupat de starea proiectului privind Podul suspendat peste Dunăre ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. La punctele 1 şi 3 - abţinere. La punctele 6 şi 15 - împotrivă. Pentru restul voi vota "pentru".

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga. Pentru retrimitere.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Varga - abţinere.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru acest proiect - "pentru".

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Varga Vasile, PNL - vot pentru.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, "... în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Ce am constatat în această lege? Schimbarea ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune, incluzându-se între preemptori rudele de gradul I şi a tinerilor fermieri. Instituirea unor condiţii ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci - pentru moţiune - "nu". PL-x 288/2020 - "abţinere". PL-x 196/2020 - "împotrivă". La restul - "da".

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative privind graţierea unor pedepse privative de libertate. Comisia juridică a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a acestei ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege. Consiliul ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect de lege, fiind prima Cameră sesizată Senatul, care a şi adoptat ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte. Voi vota pentru toate proiectele înscrise pe ordinea de zi, mai puţin la Pl-x 126/2020, unde... abţinere.

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, N-am semnal deloc, domnule preşedinte.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Articolul 4 alin. (4). Şi aş vrea să dau citire unui text care aş dori să fie eliminat şi să rămână celălalt text, care are aceeaşi numerotare. "În cadrul ori în afara secţiilor Direcţiei de ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Pentru cele două PL-x-uri, 1 şi 2, "nu" pentru adoptare şi împotriva amendamentelor. 3, 4, 5 şi 6 - "da" pentru adoptare.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule profesor.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Varga Vasile, Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Abţinere la primul şi vot împotrivă la al doilea.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor colegi, Vreau să mulţumesc, în primul rând, iniţiatorilor care au redactat acest proiect de lege: domnul Silviu Dehelean, doamna Carmen Moldovan, domnul Ioan Cupşa, domnul ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte, de la Olt. Într-adevăr, e o dezbatere în fond, în procedură de urgenţă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) şi art. (4) ale art. 63 ...

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele trei comisii au primit spre dezbatere în fond acest proiect de lege. Pentru întocmirea raportului comun, comisiile au analizat favorabil, având un aviz favorabil ...

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 259/2020 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  16 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Având în vedere Memorandumul Guvernului nr. 20/19420/A.T./2019, cu tema "Transmiterea către Parlamentul României a propunerii de acordare a cetăţeniei române, cu titlul de «cetăţenie de onoare», ...

  16 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Nu citesc hotărârea?

  16 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În şedinţa comună din 4 decembrie 2019, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au examinat propunerea Guvernului României de acordare a cetăţeniei ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond, de aceea avem un raport comun. Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ, ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Şi Partidul Naţional Liberal a votat acest proiect de lege, dat fiind faptul că există foarte multe localităţi, zone montane, măsurători pentru retrocedări, atât pentru autostradă, ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, ...care au întocmit acest raport comun, după ce au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi avizare. De altfel, Senatul a respins propunerea legislativă, ca şi Comisia pentru drepturile omului, culte ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De altfel, sunt patru comisii...

  27 noiembrie 2019
  întrebare, Rectificarea Ordinuului ANSVSA nr.109 din 6.09.2019

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Da, avem un raport comun. Senatul a adoptat acest proiect, Camera Deputaţilor fiind decizională. Avem un aviz favorabil al Consiliului Legislativ şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, ...

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 615/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  15 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În cadrul raportului comun al celor două comisii, un raport comun suplimentar asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea ...

  8 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul, dar ca urmare a ...

  8 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Pe 18 septembrie 2019 s-a hotărât retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 celor două comisii. Pentru această iniţiativă ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. O întrebare. Am dori să ştim, membrii Comisiei juridice, când va veni un secretar de stat la lucrările comisiei şi va exprima un punct de vedere al Ministerului ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, "Guvernul PSD, premiul I la desen pentru lucrarea «Autostrăzile patriei»" Sunt sigur că mulţi dintre dumneavoastră vă amintiţi versurile unui celebru cântec pentru copii, de acum 35-40 de ani, "Cu ...

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, "Doamnă premier Dăncilă, restituiţi-le brăilenilor mia de hectare pe care PSD le-a luat-o abuziv!" Au trecut 17 ani de când Guvernul Adrian Năstase, printr-o discutabilă hotărâre de guvern, a luat ...

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, BP561/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, "Poliţiştii trebuie să-şi recapete credibilitatea, răspunderea şi rolul în comunitate!" România anului 2019 este ţara în care, din păcate, doar în urma unor tragedii autorităţile ajung în situaţia de ...

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. După cum bine ştiţi, există un proiect de infrastructură naţională la Brăila, podul peste Dunăre care face legătura între Brăila şi Tulcea. S-au expropriat 64 de ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pe procedură sunt, doamnă. La marginal 6 din anexa raportului asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, "Pentru Podul Brăila-Tulcea, suspendat peste Dunăre, despăgubirile pentru exproprieri sunt suspendate!" După ani şi ani de aşteptări pentru faimosul pod suspendat din zona Brăila-Tulcea, am aflat de ...

  25 iunie 2019
  luare de cuvânt, Cele două comisii au fost sesizate spre reexaminare cu acest proiect de lege, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790 din 5 decembrie 2018. Legea are ca obiect de reglementare instituirea ...

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac. Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Eugen Tomac, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Cristian Ghinea. Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Cristian Ghinea, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. ...

  24 iunie 2019
  întrebare, Plata sumelor stabilite pentru exproprierile de pe traseul Podului suspendat peste Dunăre Brăila -Tulcea

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004. Camera Deputaţilor este primă ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, "Ministrul Sorina Pintea este responsabil de dezastrul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila" Starea gravă a sistemului medical din România nu mai reprezintă pentru niciunul dintre noi o noutate. ...

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 584/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu "

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  29 mai 2019
  luare de cuvânt, "Un vot istoric pentru un partid istoric, PNL" Votul din 26 mai 2019 a reprezentat, din partea membrilor, simpatizanţilor sau votanţilor Partidului Naţional Liberal, un semn de recunoştinţă faţă de ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Prin acest proiect de lege am rezolvat două chestiuni fundamentale. În primul rând, de la Botoşani şi până la Turnu Severin, după promulgare, orice cetăţean din mediul rural va putea ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cele trei comisii - Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului - au fost ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Comisia juridică a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat un aviz ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. La 8 aprilie, plenul a hotărât retrimiterea la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Legii pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000. Senatul a fost ...

  15 aprilie 2019
  întrebare, Introducerea arbitrară a grupei a II-a de muncă în calcul pensiilor - răspunsul conţine date cu caracter personal

  8 aprilie 2019
  întrebare, Concluziile controlului efectuat de Direcţia de Sănătate Publică Galaţi la Sptalul Judeţean de Urgenţă Brăila

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "Politicienii fără şapte ani de acasă transformă în maidan Parlamentul României" Am militat mereu pentru o conduită a discursului public şi combaterea civilizată, cu argumente, a ideilor şi ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Colega noastră deja a afirmat că am fost mai mulţi parlamentari din Grupul PNL. Mulţumim colegilor de la celelalte formaţiuni politice, care, în unanimitate, au ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, "Doar de frica Uniunii Europene putem să ne civilizăm?" Zilele trecute a făcut mare vâlvă în presă, şi, în special, în instituţiile administraţiilor publice locale, un document transmis de Ministerul ...

  19 martie 2019
  întrebare, Lămuriri cu privire la circulara privind obligaţia racordării gospodăriilor la reţelele de canalizare

  13 martie 2019
  luare de cuvânt, "Construcţia de şosele şi autostrăzi, un test imposibil de trecut de ministrul Răzvan Cuc" De la această tribună s-a ridicat de multe ori problema stării deplorabile în care se află infrastructura ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Cred că ştiu că va trece.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... nu vreau să mă înjure ceilalţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.160. 9.000 mii lei pentru înfiinţare reţea de gaze naturale româneşti în comuna Viziru, judeţul Brăila. Şi mă opresc aici, că am multe, dar...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... de la domnul Iordache.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, S-a votat mai mult acum, cred. A trecut, cred.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.152.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.150. 15.000 mii lei pentru înfiinţare parc Fotovoltaic pe două ha. pentru producerea de energie electrică necesară instituţiilor publice din comuna Şuţeşti, judeţul Brăila.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.140. 10.000 mii lei pentru asfaltare Drum Comunal 57 - 9 km. - comuna Frecăţei, judeţul Brăila, în Insula Mare a Brăilei.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 1.138. 10.000 mii lei pentru extinderea reţelei de gaze din localitatea Cazaşu, judeţul Brăila.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.138.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 1.136. Se propun 30.000 mii lei în vederea reabilitării reţelei electrice din localitatea Cazaşu, judeţul Brăila.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 1.134. De fapt, suplimentarea acestor sume de bani se referă la Anexa nr. 3/15/02, ca să nu mă mai repet cu fiecare proiect în parte. 1.134. Alocarea sumei de 7.500 mii lei pentru ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, "Drepturile persoanelor cu dizabilităţi trebuie respectate!" În ziua în care, cu o inexplicabilă întârziere, Guvernul adopta Proiectul bugetului de stat pentru anul 2019, în data de 8 februarie a.c., ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Din analiza iniţiativei legislative s-a constatat că se încalcă prevederile art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative referitoare la ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Exact!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... lucrărilor de cadastru - despre aceasta este vorba.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Mulţumesc, domnule vicelider. Senatul a respins această propunere legislativă cu care au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cele două comisii. Consiliului ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "Decembrie liberator" Zilele acestea, deşi sunt caracterizate de multe acţiuni politice de mai mică sau mai mare amploare, atât la nivel parlamentar, cât şi la nivelul administraţiei publice ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă zestrea trecutului, lăsată viitorului României spre apărare, în veci!" Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră că aceste zile am trăit şi trăim ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, La acest proiect, de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, am participat mai mulţi deputaţi şi senatori, încă din 2016. Motivul invocat atunci a fost acela că, ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Senatul, în ...

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Remanierea guvernamentală, dovada lipsei de soluţii" Partidele din opoziţie au încercat, de mai multe ori, pe parcursul acestui an, cel puţin, să atragă atenţia că anumiţi miniştri nu performează ...

  20 noiembrie 2018
  interpelare, Stadiul investiției ”Pod suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea”

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Avem un raport comun privind numirea unui candidat pentru funcţia de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Cele două comisii au fost sesizate de către Biroul permanent cu acest proiect de lege. În data de 13 noiembrie 2017 a fost formulată sesizarea de neconstituţionalitate de către Preşedintele ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Avem un raport comun al celor două comisii care au fost sesizate cu reexaminarea Legii nr. 186/2013, lege care a fost adoptată de Camera Deputaţilor la ...

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, La art. 35 alin. (9) din legea care a fost trimisă spre promulgare se prevedea, printre altele, că înscrierea sau "Toate înscrierile se vor face la ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2019 Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Spitalele regionale din România şi fondurile europene" Într-o perioadă în care atenţia opiniei publice este canalizată tot mai mult către subiecte legate, pe bună dreptate, de temele din justiţie, ...

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Podul peste Dunăre, de la Brăila, trebuie să îşi găsească finanţarea europeană!" Acum cinci ani, îmi exprimam speranţa că Podul peste Dunăre, de la Brăila se va construi în scurt timp. Atunci, în ...

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doresc să fac câteva comentarii cu privire la acest proiect şi să facem distincţie între un act autentic de dispoziţie şi o declaraţie sau o procură. Prin decizie, ...

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  15 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 146/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia a fost sesizată cu reexaminarea acestei legi, adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, pe 3 octombrie 2016. La data de 12 octombrie ...

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Opoziţia se poate lupta cu puterea doar folosind arme constituţionale!" Aşa cum a anunţat, înainte de publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind rectificarea ...

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă mulţumesc pentru votul acordat acestei iniţiative legislative. Este adevărat că, faţă de forma iniţială, ea are foarte multe schimbări. Vă mulţumesc în numele celor 17.000 de ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul a fost prima Cameră sesizată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor colegi, Am iniţiat acest proiect legislativ, având în vedere nedreptatea la care sunt supuşi cetăţenii de furnizorii de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi de unele ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. A fost avizat favorabil de Comisia pentru tehnologia informaţiei. Proiectul de lege supus ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată cu această propunere legislativă. Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative. Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat un aviz ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Senatul în calitate de primă Cameră ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am votat astăzi pentru acest proiect de lege, întrucât unele disfuncţionalităţi au fost eliminate din Legea nr. 7/1996. A fost necesar să ne ducem pe un ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, prin această ordonanţă s-au reuşit câteva lucruri mici. Şi vreau să reamintesc aici de eliminarea certificatului de posesor, o procedură imposibil de ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată în fond cu această dezbatere, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea ...

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Verificarea provenienţei banilor trimişi din străinătate în România nu trebuie să facă victime colaterale" De la bun început trebuie să declar că sunt un politician care nu comentează acele decizii ...

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi colegi, Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, dar cu observaţii şi ...

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Până să ajungem la amendamentele respinse, vreau să fac o erată foarte clar: membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea la PL-x 469/2017, din ceea ...

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu cele două proiecte de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativele ...

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Cele trei comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă, propunere care iniţial a fost respinsă de Senat şi are un aviz favorabil de la Consiliul ...

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ şi Consiliul ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, "Nimeni nu vă mai crede!" Pilonul II de pensii a devenit marfă de schimb pe taraba guvernanţilor. Acum o lună de zile, tot printr-o declaraţie politică, atrăgeam atenţia asupra problemei pericolului ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Am spus că dacă amendamentul de la art. 34 alin. (9) se va vota, şi Partidul Naţional Liberal va vota, în ansamblul ei, legea.

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Da.

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, ... am Decizia nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Dispoziţiile art. 650 din Codul de procedură civilă, declarate ca ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, În susţinerile mele...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. La art. 34 avem un alineat nou - alin. (9) - "Înscrierile se vor face la sediul operatorului, respectiv agentului din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel unde ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ şi Consiliul Superior al Magistraturii ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ...

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "După amăgirea salariaţilor, guvernarea vrea să-i amăgească şi pe viitorii pensionari" În urmă cu aproape două luni, într-o altă declaraţie politică, atrăgeam atenţia asupra faptului că politica ...

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Acest proiect, de fapt, este adus la comisie pentru dezbatere în fond în procedură de urgenţă. Senatul a fost prima Cameră sesizată şi a adoptat iniţiativa. Consiliul Legislativ, Comisia ...

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, avem un raport asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 3/2000, lege care a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, la 22 ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Prezent, împotrivă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, L-ai strigat pe Glad Varga şi pe mine nu, Varga Vasile.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Uite, de exemplu, pe mine nu m-ai strigat. Din sală : Varga a fost.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, L-ai strigat numai pe Glad Varga. Vezi că ai sărit o pagină... Mai sunt şi alţii care n-au fost strigaţi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Către cele două Birouri permanente ale Camerei şi Senatului. Vă înaintăm alăturat raportul comun cu privire la propunerile nominale pentru cele 9 locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au analizat, în şedinţa din 26 martie 2018, propunerile nominale pentru cele 9 locuri în Colegiul Naţional ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, Comisia juridică a fost sesizată pentru reexaminarea în fond a acestei legi. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Propunerea legislativă are ca ...

  28 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 511/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, "Rata anuală a inflaţiei, o ghilotină care taie orice speranţă" Un dicton latin spune că epistula non erubescit , adică hârtia nu roşeşte, suportă orice. Dar cifrele anunţate zilele trecute de ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru amabilitate. Într-adevăr, comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Atrofia salarială şi sistemul fiscal românesc" Într-o vreme când gripa şi alte virusuri fac ravagii prin ţara noastră, o altă boală pare să se răspândească fără şanse de eradicare prea curând, ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pe care l-aţi enunţat. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul a transmis ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu această propunere legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă. La ...

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Ca membru al acestei Comisii de anchetă, apreciez că, de la început, filosofia de înfiinţare a acesteia a fost una nobilă, aceea de a ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Se propune suplimentarea sumelor prevăzute în Anexa nr. 3, tot la Ministerul Justiţiei, cu suma de 36 000 de lei, în vederea dublării alocaţiei de hrană pentru deţinuţii din sistemul penitenciar. În ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 2.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 1.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule lider. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/17 - Ministerul Justiţiei, Capitolul 5000, Grupa 10, Titlul "Cheltuieli de personal", cu suma de 60 000 de lei, în ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 150. Se propune suplimentarea cu suma de 4.000 mii lei în vederea reabilitării grădiniţei din localitatea Victoria, judeţul Brăila, care are nevoie urgentă de o reabilitare consistentă, pentru a ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în vederea reabilitării reţelei electrice din localitatea Berteştii de Jos. E o comună în Insula Mare a Brăilei. Reţeaua de energie electrică din ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 126.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Acum două zile a fost la comisie. A lucrat în paralel cu plenul...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă ar fi venit la Comisia juridică, cu siguranţă, membrii Comisiei juridice nu ar fi dat un asemenea aviz.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Asta este teama? Pe procedură. De ce n-a ajuns...? Iar stupefiantele... domnule Munteanu, să dai voie, într-o comună, să vândă oricine medicamente este grav şi pentru copiii noştri şi pentru nepoţii ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă surprinde şi pe mine ce jovial este domnul vicepreşedinte de la ASNVSA, aici, la tribună. Mi-e greu să vorbesc după domnul prorector Oros, care este de profesie medic veterinar. Dar mă surprinde ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, nu este necesar, pentru că acest proiect de lege, de altfel, acum doi ani, a fost votat de Camera Deputaţilor şi, din lipsă de cvorum, la Senat nu a mai trecut. Am reiniţiat această ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă cu această propunere legislativă. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Propunerea ...

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Unirea - un vis împlinit!" Zilele acestea suntem cuprinşi de bucuria sărbătoririi revenirii frumoasei Bucovine la plai românesc (28 noiembrie 1918), cât şi a Marii Uniri, corolarul dorit de ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Este un raport comun al celor două comisii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care au fost sesizate spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de ...

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Problema care s-a discutat, legată de acest proiect de lege... Se pune întrebarea de ce trenează din 2013 până în 2017? Intervenţia pe care a avut-o domnul deputat Simion a fost aceea că a fost ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cred că trebuie eliminată sintagma "şi în administrarea consiliilor locale", pentru că textul art. 1 a fost modificat, la solicitarea Guvernului şi a domnului deputat ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect. Senatul, în calitate de primă Cameră, a ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Glorie eternă Armatei Române!" Ziua de 25 octombrie reprezintă pentru istoria neamului nostru o dublă aniversare: ziua Majestăţii Sale, Regele Mihai I, şi ziua în care a început, în anul 1944, ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Voi expune o problemă edilitară, în fapt un abuz la care sunt supuşi cetăţenii României din multe localităţi, de prestatorii de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. În concret, este vorba ...

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 260/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, cele trei comisii de la Cameră şi de la Senat au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de hotărâre a Parlamentului României privind Codul de ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  5 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 193/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele trei comisii au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 215. Propunerea ...

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Cele două comisii au fost sesizate cu această propunere. La data de 7 martie 2017, Camera a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227 la cele două ...

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisia juridică a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 334/2006. Senatul, în calitate de primă Cameră ...

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP490/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 23/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  28 iunie 2017
  luare de cuvânt, Strict ce s-a întâmplat în Comisia juridică, ce s-a hotărât. Încă de la data de 14 martie 2017 s-a înaintat Birourilor permanente reunite solicitarea afişării pe paginile de Internet ale celor două ...

  28 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt, de fapt, două avize ale celor trei comisii. Prin Adresa nr. 130 a Biroului permanent din data de 1 martie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale ...

  28 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Prin Adresa nr. 734 a Birourilor permanente din 13 iunie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Consiliul Legislativ ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Anul trecut, la această propunere legislativă plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea ei la celor două comisii. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, ...

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  30 mai 2017
  interpelare, Situaţia punerii în aplicare a Legii privind diminuarea risipei alimentare, nr.217/2016.

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Au fost etape importante de derulare a procedurii legislative asupra acestei legi. În 2009 Senatul a respins propunerea legislativă, iar în noiembrie 2009 Camera ...

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au raport comun. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de respingere. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil; de ...

  22 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Este un raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul a dat un aviz negativ, ...

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  2 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, La fel, Comisia a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu această propunere legislativă. Senatul a respins propunerea. Consiliul Legislativ a dat, de asemenea, un aviz negativ. Propunerea ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Comisia a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu această propunere legislativă. Senatul a respins propunerea. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul României nu susţine adoptarea ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, Comisia a fost sesizată, din nou, cu modificarea Legii nr. 134. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa. Guvernul, prin punctul ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată spre dezbare, în fond, cu această propunere legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Senatul, în ...

  12 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 411/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu această cerere de reexaminare. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu această Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 215, care are ca obiect de reglementare ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu această propunere legislativă. Suntem prima Cameră sesizată, Senatul fiind cea ...

  3 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Biroul permanent a decis ca această demisie să fie transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării plenului ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Comisia juridică a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect de lege. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea iniţiativei ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Cele două comisii au fost sesizate, în fond, spre dezbatere cu acest proiect de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat un aviz favorabil. Guvernul a ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu acest proiect de lege. Senatul a adoptat, în primă Cameră sesizată, acest proiect. Proiectul de lege are ca obiect ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Ambele comisii au fost sesizate cu această iniţiativă. Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat iniţiativa. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ...

  28 martie 2017
  întrebare, Situaţia separatorului de sensuri pe DN din sat Vărsătura, com.Chiscani, jud.Brăila.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Într-adevăr, toate cele 3 comisii au fost sesizate în vederea unor noi examinări şi depunerii unui nou raport. Propunerea legislativă a fost respinsă de ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în vederea întocmirii unui raport comun. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Cele două comisii au fost sesizate, în fond, pentru a prezenta un raport comun. Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins iniţiativa. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Prin punctul ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Munteanu, pentru amabilitate... Un raport comun între cele două comisii care au fost sesizate spre dezbatere în fond. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Cele două comisii, într-adevăr, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Trebuie să reamintesc că anul trecut, deci la 15 iunie, în sesiunea precedentă, Camera Deputaţilor a ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Nu vreau să-l contrazic pe colegul meu, dar... pe tehnică legislativă este corect, nu este o obligaţie. Şi ca atare, rămâne textul aşa. Dacă nu este o obligaţie, dacă vrei o faci, dacă vrei n-o faci.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Cele afirmate de colegul nostru, Márton Árpád, cred că sunt corecte, pertinente, pentru că ieri, în timpul dezbaterilor pe acest raport, au fost dezbateri pro şi contra, în cele din urmă, în timpul ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, ieri după-amiază, am modificat raportul şi astăzi vă prezentăm un raport suplimentar asupra proiectului de lege pe care l-aţi enunţat ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. E un raport suplimentar. Consiliul Legislativ, Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Munteanu. Stimaţi colegi, Cele trei comisii au fost sesizate în fond, spre dezbatere, cu această propunere legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este un raport comun cu care au fost sesizate cele două comisii. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea. Consiliul Legislativ a dat un aviz ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamna preşedinte. Într-adevăr, am fost sesizaţi spre dezbatere în fond cu acest Proiect de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată cu această propunere iniţiativă, dar avem şi un raport suplimentar la propunerea legislativă privind transmiterea acestor bunuri. Senatul, în ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată cu acest raport de reexaminare a acestui proiect de lege. Consiliul Legislativ şi Consiliul Suprem al Magistraturii au avizat favorabil ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, am fost sesizaţi, spre dezbatere în fond, cu acest Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol. Consiliul Legislativ a avizat ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată tot în procedură de urgenţă cu acest proiect, Consiliul Legislativ dând un aviz favorabil, de asemenea, Comisia pentru apărare, ordine ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată spre dezbatere, în fond, tot în procedură de urgenţă cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil la ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Ambele comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat. Consiliul Legislativ, de asemenea, a ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond cu proiectul pe care l-aţi enunţat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a ...

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, BP50/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

  20 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu actul normativ enunţat de dumneavoastră. Senatul, în calitate de primă Cameră ...

  20 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu actul enunţat de dumneavoastră. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Daţi-mi materialul dumneavoastră. Din sală : Nu are nimic... Nu a venit pregătit... (Discuţii în sală.)

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, îmi pare foarte rău, n-am niciun material de la ambele comisii juridice. Le-aş fi prezentat cu drag. (Discuţii în sală.) Doar dacă mi-l înmânaţi dumneavoastră, de la prezidiu.

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Cele două comisii au fost sesizate în fond cu dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 195. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Pentru că domnul deputat solicită şi motivul pentru care au fost respinse... Obiectul de reglementare al acestora este modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Din nou, cele două comisii au fost sesizate în fond cu această propunere legislativă pe care aţi enunţat-o dumneavoastră. Senatul a respins propunerea, Consiliul ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Avem un raport comun al celor două comisii care au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă. Senatul, prima Cameră, a respins această ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În şedinţa din data de 1 februarie 2017, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor i-a fost prezentată demisia domnului Adrian-Ionuţ Gâdea, în calitate de ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Varga Vasile, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.9 Brăila, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...