15 octombrie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii. (Domnul deputat Varujan Pambuccian şi domnul deputat Iulian Bulai solicită să ia cuvântul.) Să luaţi cuvântul, primul, nu? (Se adresează domnului deputat Varujan Pambuccian.) Domnul Pambuccian, vă rog. Şi domnul Bulai, apoi.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am votat de curând ca ziua de 12 octombrie să fie Ziua limbii, scrierii şi culturii armene. Şi vă mulţumesc foarte mult pentru votul unanim pe care l-aţi dat! Între timp, legea a fost promulgată, a apărut în Monitorul Oficial. Şi ne-am gândit să vă prezentăm pe holul din faţa sălii plenului câteva dintre manuscrisele armene de secol V-VI, care sunt păstrate acum la Matenadaran, în Erevan, pentru că de acolo practic a pornit tot ce înseamnă identitatea naţională modernă a poporului armean. Vă invit, după votul final, pe cei care doriţi să vedeţi această expoziţie. Este aici, în faţa sălii plenului. Să veniţi şi să admiraţi aceste manuscrise foarte vechi, cu o scriere care o să vi se pară foarte ciudată şi care ne defineşte pe toţi armenii, inclusiv pe cel care vă vorbeşte acum de la acest microfon. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Intrăm în sesiunea de vot final. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat; PHCD 51/2019. Se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vot, vă rog.

Raluca Turcan Prezenţa!

Ion-Marcel Ciolacu Ce anume?

Raluca Turcan N-aţi făcut prezenţa!

Ion-Marcel Ciolacu 234 de voturi, o abţinere. Prezenţa, pentru cvorum. Se văzuse că suntem. 2. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat; PHCD 54/2019. Vot, vă rog. 243 de voturi. (Aplauze.) Urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor. Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, după validarea mandatelor, deputaţii depun în şedinţa Camerei jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. Reamintesc procedura depunerii jurământului. La strigarea numelui, deputatul va rosti solemn, de la tribună, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul scris, pe care îl va semna şi îl va încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula: "Jur pe onoare şi conştiinţă". Îl invit la tribună pe domnul deputat Alexandru Teacă. Domnule deputat, vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 COM (2019) 406; PHCD 52/2019. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei; PHCD 39/2019. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 5. Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; Pl-x 293/2019; lege ordinară. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptată. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii; PL-x 56/2019; procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 225 de voturi pentru, două voturi contra şi 20 de abţineri, adoptat. 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Pl-x 170/2019; lege ordinară. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea propunerii legislative. Domnule Varga, interveniţi pentru... o eroare.

Vasile Varga Vă mulţumesc. În cadrul raportului comun al celor două comisii, un raport comun suplimentar asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Pl-x 170/2019 semnalăm că la marginal 28, art. 12 lit. c), aceasta a fost tehnoredactată din eroare, fiind astfel necesară eliminarea acesteia. Menţionăm că în şedinţele comisiilor sesizate în fond litera mai sus menţionată a fost respinsă. Prin urmare lit. c) a art. 12 se elimină.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Ţinând cont de eroare, vot, vă rog. 223 de voturi pentru, un vot, contra şi 24 de abţineri. Adoptată. Propunerea legislativă... Vă rog, explicarea votului, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În calitate de iniţiator, vreau să mulţumesc colegilor pentru vot. Vreau să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru administraţie publică, pentru sprijin şi pentru modul în care, zic eu, am reuşit să scoatem o lege bună. Foarte pe scurt, pentru dumneavoastră. Vreau să reţineţi că această lege simplifică procedurile de autorizare. Pentru construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale, construirea de anexe gospodăreşti şi construirea de împrejmuiri, nu mai sunt necesare: - Avizul de la DSP; - Avizul de la APM; - Avizul de la Comisia de Circulaţie. A doua chestiune importantă este că se reduc termenele, faţă de ceea ce aveam la ora actuală în lege. Deci, la eliberarea certificatului de urbanism avem acum 15 zile, faţă de 30; la autorizaţia de construire - 15 zile, faţă de 30; iar la eliberarea autorizaţiei în regim de urgenţă sunt 7 zile, nu mai sunt 15 zile. O altă precizare importantă este că se instituie Comisia de Acord Unic, adică cetăţeanul se întâlneşte o singură dată cu funcţionarul, în momentul în care depune dosarul; după 5 zile i se comunică electronic sau telefonic dacă mai trebuie completat ceva; şi după aceea, instituţiile avizatoare care funcţionează pe lângă primării şi consilii judeţene ţin legătura între ele, astfel încât cetăţeanul nu mai este pus să facă 20 de drumuri la instituţiile avizatoare. Vă mulţumesc încă o dată pentru votul dumneavoastră. Şi să ştiţi că este un început de revoluţie în Legea construcţiilor! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Raluca Turcan Bravo!

Ion-Marcel Ciolacu 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar; Pl-x 263/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea propunerii legislative. Lege ordinară. Vot, vă rog. Cu 158 de voturi pentru, 7 voturi contra şi 82 de abţineri, adoptată. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative; PL-x 249/2019; procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"; PL-x 371/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Explicarea votului. Da, domnule deputat.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În sfârşit, cu un an înainte de a începe acest proiect naţional de "Capitală Culturală Europeană" pentru Timişoara, a trecut această ordonanţă de urgenţă. Şi vreau în acest moment să le mulţumesc în mod special tuturor parlamentarilor de Timiş, din toate partidele politice, alături de care am semnat un amendament care a pus pe harta Europei cu adevărat Timişoara, iar astăzi avem încrederea sau avem certitudinea că bani pentru "Capitală Culturală Europeană" se duc în Timişoara. Timişoara a fost primul oraş liber din România şi va face cinste României, ca şi "Capitală Culturală Europeană". Vă asigur că, în această perioadă de tranziţie, Guvernul PNL va prelua tot ceea ce parlamentarii au făcut prin acest amendament, şi cei de la Ministerul Culturii, şi ne vom asigura că aceşti bani vor merge de urgenţă acolo, pentru a implementa proiectele. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnule deputat Bulai Iulian, vă rog.

Iulian Bulai Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate doamne, Stimaţi colegi, Bineînţeles că este bine că măcar acum am votat această ordonanţă de urgenţă. Milioane de oameni vor ajunge în Timişoara - şi români şi europeni şi noneuropeni. Doamnă Lia Olguţa Vasilescu, Aţi fost ministru, aţi fost primar. Nu ştiu dacă aţi înţeles din intervenţia de ieri, că noi, ca stat, avem o obligaţie faţă de Timişoara, care va fi "Capitala Cultură Europeană". Ieri spuneaţi că Guvernul nu are nicio obligaţie faţă de acest proiect. Este fals, doamnă ministru! Avem o obligaţie, pentru că va fi un brand de ţară, pentru că ne vor vizita mulţi oameni. Europa ne dă bani, dar nu ni-i bagă şi în traistă. Sper să reveniţi asupra declaraţiilor dumneavoastră şi să susţineţi acest proiect din toate puterile, şi din Parlament, şi de la guvernare, cât o mai fi. Şi solicit Parlamentului un pact nescris pentru Timişoara, pentru că toţi ne vom lăuda cu acest proiect, începând din 2021, când noi vom guverna această ţară. (Rumoare.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat, Şi eu vă mulţumesc. Dar să ştiţi, proiectul legislativ a fost votat în unanimitate. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice; PL-x 144/2018; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Am o rugăminte, o pauză scurtă, de un minut. Dacă se poate, liderii de grup, să veniţi până la... (Consultări la prezidiu.) Da, după ce ne-am sfătuit cu toţi liderii grupurilor parlamentare, punctul 12 îl scoatem de pe ordinea de zi, urmând pentru altă sesiune de vot final. Merge la comisie. 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999; PL-x 753/2018; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 245 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Domnule secretar, pot să continui? Mulţumesc. 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; PL-x 7/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru învăţământ propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; PL-x 83/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 186 de voturi pentru, 43 de voturi contra, 11 abţineri. Adoptat. 16. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; PL-x 141/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018. Vot, vă rog. 242 de voturi pentru, un vot contra şi o abţinere. Adoptat. 17. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019; PL-x 482/2018/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică propun adoptarea legii. Vot, vă rog. 173 de voturi pentru, 46 de voturi contra, 25 de abţineri. Adoptată. 18. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene; PL-x 615/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu unanimitate de voturi, adoptat. Trecem la legi ordinare. Respingeri. 19. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016; PL-x 289/2017; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. În unanimitate de voturi, adoptată respingerea. 20. Legea manualului şcolar, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 6 august 2018; PL-x 86/2018/3.09.2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică propun respingerea legii. Vot, vă rog. 237 de voturi pentru, un vot contra, două abţineri. Adoptată respingerea. Legi organice. Adoptări. 21. Proiectul de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România; PL-x 495/2018; lege organică. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru apărare propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu unanimitate de voturi, adoptat. 22. Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 304/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu unanimitate de voturi, adoptat. 23. Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică; PL-x 305/2019; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 237 de voturi pentru, 5 abţineri. Adoptat. 24. Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor; Pl-x 106/2019; lege organică. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea. Vot, vă rog. A apărut o eroare. (Vociferări.) Asta anunţam! A apărut o eroare. Nu mă certaţi, că nu-s mecanic! Repetarea votului. Vot, vă rog. 246 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptată. Domnul Stamatian Vasile-Florin, explicarea votului. Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Pentru mine este o mare satisfacţie că toţi aţi înţeles şi aţi acţionat aşa cum trebuie să fie politica în sănătate, pentru prevenţie şi diagnostic precoce. Prin ceea ce am votat astăzi am oferit ceva acelora care, prin natura muncii depuse şi prin lipsa de grijă a unor patroni, au fost supuşi unor riscuri profesionale care le poate scurta viaţa. Din acest moment ei vor avea parte de asistenţă specializată, aşa cum, de fapt, prevede şi legea, prin medicii de medicina muncii şi sper ca celor 100 şi ceva de mii de oameni care sunt în această situaţie să le crească calitatea vieţii şi prognosticul pe termen lung să fie cât mai favorabil. Sper ca în anii următori să nu mai avem 1.000 şi ceva de cazuri noi de cancer pulmonar sau de alte boli profesionale. Vă mulţumesc pentru votul pe care l-aţi dat. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul deputat Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Un proiect de lege bine-venit. Bine ar fi să avem şi clinici de medicina muncii, unde să facem această depistare a diferitelor boli profesionale. Din păcate, spre exemplu, la Cluj, Clinica de Medicină a Muncii a fost distrusă cu bună ştiinţă de managerul de acolo şi în acel coteţ - că este, în fapt, un coteţ - se preconizează o nouă clinică de neurochirurgie modernă. Deci se distruge medicina muncii în Cluj pentru a face, dintr-un coteţ, spital. Dacă am putea să facem lucrurile cu cap şi cu coadă, bine ar fi! Eu m-am abţinut, din această cauză, la acest proiect. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 218/2019; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog.

Victor Paul Dobre Aţi spus ordinară!

Ion-Marcel Ciolacu Organică! Scuzaţi-mă! În unanimitate, adoptat. 26. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; Pl-x 24/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. În unanimitate de voturi, adoptată. Proiectul de lege pentru modificarea articolului... (Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău solicită să ia cuvântul.) Explicarea votului. Vă rog, domnule deputat.

Robert-Ionatan Sighiartău Ţin să vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care astăzi aţi votat acest proiect de lege, în mod special domnului Marius Budăi, care a susţinut acest proiect de lege al opoziţiei, domnului Solomon. Am mai făcut un lucru bun pentru viitorul României, pentru copiii noştri. Vă mulţumesc foarte mult. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 27. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 alin. (2) şi (3) şi a art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare; PL-x 319/2019; lege organică. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 199 de voturi pentru, 14 voturi contra şi 28 de abţineri, adoptat. 28. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor; PL-x 375/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 204 voturi pentru, 24 de voturi contra şi 14 abţineri, adoptat. Legi organice. Respingeri. Doreşte cineva să ia cuvântul? Doamna Venera? Vă rog. Doamna deputat Popescu Venera.

Mariana-Venera Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect legislativ prevede ca persoanele încadrate în funcţia de inspector antifraudă din cadrul Direcţiei de Combatere a Fraudelor să fie transferate şi reîncadrate în cadrul parchetelor, pe posturi de specialişti. Ei au fost încadraţi la ANAF, prin concurs. A spus un deputat, coleg de la USR, că vor salarii mai mari sau alte facilităţi fiscale. Nu este adevărat! Ei vor doar să aibă stabilitatea locului de muncă. Au fost detaşaţi din trei în trei ani la Ministerul Justiţiei. Vor rămâne acolo. Prin acest proiect legislativ, practic le vom oferi stabilitatea locului de muncă. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Doamna deputat Birchall Ana.

Ana Birchall Mulţumesc mult, domnule preşedinte. În numele Ministerului Justiţiei, vreau să vă mulţumesc tuturor pentru această iniţiativă legislativă iniţiată de Ministerul Justiţiei, prin care, practic se clarifică statutul inspectorilor antifraudă. Şi, prin votul de astăzi, dumneavoastră... şi împreună am asigurat premisele pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea faptelor de evaziune fiscală, precum şi pentru combaterea fraudei fiscale şi vamale. Vreau să mulţumesc conducerii Camerei Deputaţilor, conducerii comisiilor de specialitate şi dumneavoastră, tuturor, pentru că aţi înţeles procedura de urgenţă şi ne-aţi ajutat. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Legi organice. Respingeri. 29. Propunerea legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 296/2019; lege organică. Comisia pentru învăţământ propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 140 de voturi pentru, 91 de voturi contra, 6 abţineri. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. 30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 278/2019; lege organică. Comisia pentru învăţământ propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. Nici această propunere legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere. 119 voturi pentru, 91 de voturi contra şi 25 de abţineri. Ultimul punct. 31. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1), lit. a) şi b) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; Pl-x 22/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. Cu 238 de voturi pentru şi un vot contra, adoptată. Vă mulţumesc. Biroul permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,43.