PL-x nr. 642/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991

Sponsori: Vasile Varga, Florin-Claudiu Roman, Dénes Seres, Tinel Gheorghe, Gigel-Sorinel Ştirbu, Mihai Culeafă, Angelica Fădor, Zacharie Benedek, Laurenţiu-Dan Leoreanu, Ioan Cupşa, Mara-Daniela Calista, Victor Paul Dobre

cdep

20 octombrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

14 octombrie 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
7 iulie 2020
Senat

înaintat la Senat

7 iulie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului