14 noiembrie 2018 – Reexaminarea Legii privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777 din 28 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1011 din 20 decembrie 2017 (PL-x 77/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 29, reexaminarea Legii privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777 din 28 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1011 din 20 decembrie 2017 - PL-x 77/2017. Este lege ordinară. A fost reexaminată de către Senat şi s-a propus respingerea legii. Dau cuvântul comisiei de specialitate.

Vasile Varga Cele două comisii au fost sesizate de către Biroul permanent cu acest proiect de lege. În data de 13 noiembrie 2017 a fost formulată sesizarea de neconstituţionalitate de către Preşedintele României. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 777/2017, a declarat neconstituţională legea în ansamblul său. Deciziile Curţii Constituţionale nr. 308/2012 şi nr. 619/2016 prevăd că: "Când o lege este declarată neconstituţională în ansamblul său înainte de promulgare, aceasta îşi încheie procesul legislativ". Cu privire la efectele Deciziei nr. 619/2016, "Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a priori de constituţionalitate, constată neconstituţionalitatea unei legi în ansamblul său, pronunţarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecinţa fiind încetarea procesului legislativ în privinţa respectivei reglementări". Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această lege. Legea are ca obiect de reglementare achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună, spre dezbatere şi adoptare, un raport de respingere a Legii privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Va rămâne pentru votul final, nu înainte de a face o precizare de procedură. Din moment ce decizia Curţii spune că a încetat procesul legislativ, a mai vota respingerea a ceva ce a încetat procesul legislativ nu cred că e posibil, dar va trebui să modificăm şi Regulamentul, deşi puteam să aplicăm în mod direct decizia Curţii. Deci există mai multe situaţii de încetare a procesului legislativ. Acestea vor trebui să fie precizate în mod expres în Regulament, deci nu numai cu privire la acestea care provin dintr-o decizie de respingere în integralitate, dată de către Curtea Constituţională. Deci rămâne pentru votul final şi avem în plan să modificăm Regulamentul. (Domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Domnul Gigel-Sorinel Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor, Este unul din proiectele legislative cu final fericit, să zic aşa. De ce? Chiar dacă a fost declarată neconstituţională această iniţiativă legislativă şi, conform Regulamentului şi legii în vigoare, a încetat procesul legislativ pe acest PL-x, vă informez că, între timp, Ministerul Culturii a încheiat procedurile de achiziţionare a acestui imobil extrem de important pentru istoria recentă a acestei naţiuni. Acest imobil se află în Patrimoniul Naţional al României, în acest moment, este dat spre folosinţă Consiliului Judeţean Argeş, care - chiar sunt obligat să o spun de aici - îşi face cu prisosinţă datoria, dându-l spre folosinţă şi spre accesibilitate publicului larg. Mulţumesc pe această cale celor care au făcut posibil acest lucru şi felicit, totodată, şi iniţiatorii acestui proiect legislativ, chiar dacă a fost declarat neconstituţional. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc frumos. Domnul Bulai Iulian, USR.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Drage colege, Am vizitat recent Vila Florica şi mă bucur că acum acest imobil important este în proprietatea statului. Mă bucur foarte mult că acest imobil important pentru liberalismul, nu conservatorismul din România, este acum în mâini bune. Ar trebui să învăţăm ceva din această lege, anume că nu putem să facem legi pentru a achiziţiona clădiri, cum nu putem să facem legi pentru a înfiinţa activităţi. Aşadar, să avem învăţătură de minte şi să înţelegem din acest exemplu. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Gheorghe Andrei Daniel, PNL.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule Nicolicea. În primul rând, înainte de a face câteva precizări, mai degrabă tehnice, vreau să spun un lucru: brătienii, structural, erau liberali- conservatori; erau oameni care credeau în identitate, naţiune şi care au susţinut biserica din plin. Chiar Ionel Brătianu spunea, cândva, că orice edificiu naţional trebuie pus pe temelii solide, că tot vorbim de clădiri. Trebuie o clădire care să aibă rădăcini. Nu putem, aşa, să operăm cu forme apărute peste noapte, ca să fim clari. Ceea ce înseamnă liberalismul românesc, nu înseamnă o formă, aşa, de gândire radicală, globalistă, postmodernă. Înseamnă cu totul şi cu totul altceva, înseamnă sute de ani de construcţie naţională. Altă chestiune. Domnule Nicolicea, din păcate, dumneavoastră aţi spus un mare adevăr la început, şi domnul Ştirbu la fel, mă bucur că a menţionat povestea aceasta cu final fericit. Pentru mine, ca liberal, Casa Brătianu de la Florica înseamnă enorm. Intru în ea ca într-un templu al identităţii naţionale şi al liberalismului românesc. Poate că astăzi nu mai vorbeam de Marea Unire, dacă nu-i aveam pe brătieni, aceşti ctitori de ţară care au gândit totul cu răspundere, cu spirit de sacrificiu şi cu ideal naţional, aşa cum s-a întâmplat la 1918. Dar, e, pe undeva, o situaţie ingrată, e o lege dorită, o lege votată în unanimitate; apreciez deplin efortul celor care au venit cu această propunere legislativă. Din păcate, această respingere a sa de către Curtea Constituţională, rezultată pe o chestiune care ţine de procedură legislativă, după cum bine ştiţi, ne aduce în faţă alte întrebări: de ce nu aţi schimbat regulamentul până acum, ca să nu mai avem astfel de situaţii? Noi, acum, practic, suntem aici chemaţi să votăm împotriva unei legi a cărei incidenţă juridică a încetat de drept, care nu mai poate naşte niciun fel de consecinţe. Şi, una peste alta, cred că, dacă tot avem un an al Centenarului, din păcate animat de tot felul de tensiuni şi tot felul de emoţii, ar trebui să găsim unitate în faţa acestor proiecte şi în faţa acestor valori pe care le reprezintă şi moştenirea brătienilor, iar Casa Florica este un edificiu esenţial pentru ceea ce a însemnat construcţia României moderne şi realizarea Marii Uniri. Iar acest lucru mi se pare unul esenţial pentru noi, toţi, şi pentru Partidul Naţional Liberal, partidul moştenitor al valorilor, nu doar politice, şi morale, ale brătienilor şi ale vechiului PNL, artizanul Marii Uniri, şi, de aceea, domnule Nicolicea, chiar vă rog, ar fi fost corect, poate, să corectăm acest regulament şi să nu fim puşi acum în faţa unei situaţii de a vota, practic, împotriva propriilor principii, noi, toţi, cei care am votat în unanimitate această lege. Din fericire, Vila Florica este la stat şi vă invit pe toţi cei care n-aţi fost până acum acolo s-o vizitaţi cât mai des. Vă veţi simţi minunat, vă garantez! Vă mulţumesc, domnule Nicolicea. Dacă aveţi completări, vă stau la dispoziţie. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Mulţumesc frumos. Am să completez dacă... Păi, aplaudaţi şi o să vedeţi că aveţi motive. Deci, dacă vă aduceţi aminte, am fost puşi în situaţia să respingem ordonanţe abrogate de către colegii dumneavoastră şi cred că vă aduceţi aminte discuţia. Bun. Declar şedinţa închisă, întrucât timpul s-a epuizat. (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Domnul Paşcan Emil-Marius, pe această lege care şi-a încetat procesul legislativ.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă reamintesc ce v-am spus şi de la această tribună, în momentul adoptării acestui proiect legislativ care a devenit mai apoi lege, dar şi în Comisia pentru cultură şi arte a Camerei Deputaţilor, pledând pentru legalitate, şi nu pentru emoţionalitate. Trebuie să facem distincţia între aceste două lucruri. Am fost de acord cu această achiziţie, dar era exclusiv atributul Ministerului Culturii. Mai mult decât atât, mie îmi pare păguboasă această manieră de pasare a patriotismului, după cum dictează interesul. Adică, la un moment dat, Ministerul Culturii se lupta cu Consiliul judeţean Argeş cine să aibă dreptul de preempţiune; şi luptele erau în tărâm politic. S-a cedat dreptul de preempţiune de la minister Consiliului Judeţean Argeş. Ani de zile, mai apoi, s-a discutat pe marginea acestei achiziţii. Mai apoi a revenit Ministerul Culturii şi a preluat dreptul de preempţiune şi a făcut procedurile pe care trebuia să le facă de la bun început, de a achiziţiona acest imobil. Deci nu era treaba noastră ca, legal, să promovăm un astfel de act normativ. De aceea, stimaţi colegi, şi în alte situaţii haideţi să chibzuim foarte bine, să chibzuim cu multă înţelepciune şi să luăm decizii legale, să promovăm acte normative, propuneri legislative, chiar în temei constituţional, şi nu după cum dictează interese absolut declamative, politice sau de conjunctură, adică să clamăm un patriotism, aşa, doar de dragul unei retorici care nu duce la nimic bun. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Ultimul vorbitor, domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Totu-i bine când se termină bine! Vila Florica este în Patrimoniul Naţional. Problema este, însă, că brătienii se întorc în mormânt, la ora actuală, în ciuda acestui fapt, pentru că partidul care s-a afirmat în viaţa naţională prin lozinca "Prin noi înşine!", a ajuns băietul de mingi al imperialismului german.

Eugen Nicolicea Declar şedinţa închisă.