14 noiembrie 2018 – Numiri:

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Avem un raport comun privind numirea unui candidat pentru funcţia de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite în şedinţa din 3 octombrie 2018, au hotărât declanşarea procedurii de numire a unui membru în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. De asemenea, Birourile permanente reunite au hotărât ca propunerea nominală să fie transmisă Comisiilor juridice ale Parlamentului, în vederea audierii candidatului şi a întocmirii unui raport comun, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Grupurile parlamentare pot face propuneri nominale pentru această funcţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care la lit. c) prevede că numirea, de către Parlament, în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, a 9 membri se face la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice a celor două Camere. Cu adresa nr. 1394 BP din 24.10.2018, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor propunerea Grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senatului prin care este nominalizat domnul Dinu Zamfirescu ca membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008. În şedinţa comună din 6 noiembrie 2018, membrii celor două Comisii juridice, analizând documentaţia transmisă, curriculum vitae al candidatului, declaraţia pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii şi, potrivit legislaţiei în materie în vigoare, procedând la audierea acestuia au constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport favorabil în vederea numirii pentru funcţia de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a domnului Dinu Zamfirescu, la propunerea grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Senat, cât şi din Camera Deputaţilor. În consecinţă, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, raportul comun favorabil privind numirea domnului Dinu Zamfirescu ca membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit art. l pct. 21 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi alin. (3) al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. Semnează - preşedinte, senator Robert Cazanciuc şi preşedinte, deputat Nicuşor Halici.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Aviz comun cu privire la audierea candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) şi alin (3) şi art. 12 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună la data de 13 noiembrie 2018, au procedat la audierea candidaţilor înscrişi pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru un mandat de 5 ani. Cu prilejul audierilor, membrii celor 4 comisii au luat act de faptul că toţi candidaţii au depus declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Candidaţii audiaţi au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor 4 comisii. Lista candidaţilor înscrişi pentru a fi numiţi în calitate de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu indicarea funcţiilor pentru fiecare candidat, este prezentată în Anexa nr. l, care face parte integrantă din prezentul aviz comun. Potrivit reglementărilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la articolul menţionat mai sus şi au efectuat selecţia candidaţilor ce urmează a fi numiţi membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Lista candidaţilor înscrişi pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu indicarea numărului de voturi obţinute pentru fiecare candidat este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul aviz comun. În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului numirea candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cuprinşi în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul aviz comun. Lista candidaţilor propuşi de comisii pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară: Badea Leonardo - preşedinte, membru executiv; Dascălu Elena Doina - prim-vicepreşedinte, membru executiv; Bota Marius Sorin-Ovidiu - vicepreşedinte, membru executiv - sectorul instrumente şi investiţii financiare; Roşu Cristian - vicepreşedinte, membru executiv - sectorul asigurări-reasigurări; Armeanu Ştefan Daniel - vicepreşedinte, membru executiv - sectorul sistemului de pensii private; Birtalan Jószef - membru neexecutiv; Grădinescu Gabriel - membru neexecutiv; Socol Aura Gabriela - membru neexecutiv şi Wlassopol Ovidiu Răzvan - membru neexecutiv. Vă mulţumesc.

Raluca Turcan Membrii Partidului Naţional Liberal, prezenţi în Comisia de numărare a voturilor, sunt domnul Ioan Balan, deputat, şi domnul George Stângă, senator.

Eugen Nicolicea Trebuie să fac un anunţ. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 14 noiembrie 2018, s-au depus la Secretarii Generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, Legea privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - PL-x 493/2017/2018, adoptată de ambele Camere ale Parlamentului. Termenul pentru sesizare este 5 zile de la data depunerii, astăzi, 14 noiembrie 2018. Vă mulţumesc.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte, Am mai spus şi acum câteva şedinţe, la Camera Deputaţilor. Aceste anunţuri privind depunerea la Secretarul General a unor acte normative nu se fac... anunţul nu se face la sfârşitul şedinţei. Citiţi Regulamentul Camerei Deputaţilor, citiţi Regulamentul Senatului, şi veţi vedea că anunţul se face la începutul şedinţei. Tocmai pentru a da posibilitatea să treacă un termen de câteva zile până la momentul la care faceţi depunerea la Secretarul General. Vă solicităm să ne prezentaţi acum îndeplinirea procedurii prevăzute de lege şi de Constituţie, de atestare a acestor acte normative pe care le-aţi anunţat, cu semnătura celor doi preşedinţi - preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului. Altfel, anunţul dumneavoastră este neregulamentar. Dacă nu aveţi legea în forma pentru promulgare acum, nu este regulamentar anunţul dumneavoastră. Şi vă rog să retrageţi acest anunţ. Vă solicităm în mod expres să ne prezentaţi acum aceste legi, semnate de cei doi preşedinţi.

Georgian Pop Achiţei Vasile-Cristian prezent, pentru

Georgian Pop Adnagi Slavoliub

Georgian Pop Adnagi Slavoliub Alexe Costel prezent, pentru Ambrus Izabella-Agnes prezentă, pentru Anastase Roberta Alma prezentă, pentru Ampleev Adrian prezent, pentru Am strigat de două ori! Adnagi Slavoliub prezent, pentru Andrei Alexandru-Ioan Andronache Gabriel prezent, pentru Andruşcă Dănuţ a votat Antal István-János prezent, pentru Anton Anton a votat Apjok Norbert prezent, pentru Ardelean Ben-Oni prezent, pentru Avram Constantin Axinte Vasile Babuş Radu prezent, pentru Balan Ioan prezent, pentru Balint Liviu-Ioan prezent, pentru Banias Mircea Marius Barna Ilie Dan prezent, pentru Băişanu Ştefan-Alexandru prezent, pentru Bălănescu Alexandru Bănicioiu Nicolae Bârlădeanu Dragoş-Petruţ prezent, pentru Bejinariu Eugen prezent, pentru Bende Sándor prezent, pentru Benedek Zacharie prezent, pentru Benga Tudor-Vlad prezent, pentru Benkő Erika prezentă, pentru Bica Dănuţ prezent, pentru Bichineţ Corneliu prezent, pentru Birchall Ana Guvern Biró Rozália-Ibolya prezentă, pentru Biro Zsolt-Istvan Bîzgan-Gayral Oana-Mioara Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă, pentru Boboc Valentin Gabriel prezent, pentru Bode Lucian Nicolae prezent, pentru Bodea Marius prezent, pentru Bogaciu Alexandra-Corina Bogdan Gheorghe-Dănuţ Bontea Vlad prezent, pentru Boroianu Aurel-Robert prezent, pentru Borza Remus-Adrian Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent, pentru Botez Mihai-Cătălin prezent, pentru Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă, împotrivă Bran Ioana Guvern Botez Mihai-Cătălin prezent, pentru Bucura-Oprescu Simona Budăi Marius-Constantin prezent, pentru Buican Cristian Buicu Corneliu-Florin prezent, pentru Bulai Iulian prezent, pentru Bumb Sorin-Ioan Burciu Cristina prezentă, pentru Calista Mara-Daniela prezentă, pentru Calotă Florică Ică prezent, pentru Căciulă Aurel prezent, pentru Călin Ion Căprar Dorel-Gheorghe prezent, pentru Căruceru Aida-Cristina prezentă, pentru Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă, pentru Cherecheş Florica prezentă, pentru Cherecheş Viorica Cătăniciu Steluţa, prezentă, pentru. Chichirău Cosette-Paula concediu, absentă Chiriac Viorel Ciocan Dan prezent, pentru Ciofu Tamara-Dorina Ciolacu Ion-Marcel prezent, pentru Ciuhodaru Tudor prezent, pentru Cîmpeanu Sorin Mihai Cîtea Vasile prezent, pentru Cobuz Maricela prezentă, pentru Cocoş Vasile prezent, pentru Codreanu Constantin prezent, împotrivă Coliu Doru-Petrişor prezent, împotrivă Constantin Daniel Cosma Andreea prezentă, pentru Cosma Lavinia-Corina prezentă, pentru Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent, pentru Cristache Cătălin Csép Éva-Andrea Cristache Cătălin, prezent, împotrivă Csép Éva-Andrea, prezentă, pentru Csokany Petronela-Mihaela Csoma Botond Cuc Alexandru-Răzvan Cucşa Marian-Gheorghe prezent, pentru Culeafă Mihai Cupă Ion Cupşa Ioan prezent, pentru Dan Nicuşor Daniel Dehelean Silviu prezent, pentru Dinu Cristina-Elena prezentă, pentru Dîrzu Ioan prezent, pentru Dobre Mircea-Titus Dobre Victor Paul prezent, pentru Dobrică Ionela Viorela prezentă, pentru Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae Dobrovie Matei-Adrian Dohotaru Adrian-Octavian Dragnea Nicolae-Liviu prezent, pentru Drăghici Mircea-Gheorghe prezent, pentru Drulă Cătălin prezent, pentru Dumitrache Ileana Cristina prezentă, pentru Dunava Costel Neculai prezent, pentru Durbacă Eugen Duruş Vlad-Emanuel prezent, pentru Erdei Dolóczki István prezent, pentru Farago Petru prezent, pentru Fădor Angelica Firczak Iulius Marian Florea Damian prezent, pentru Florea Oana-Consuela prezentă, pentru Floroiu Ionel Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela prezentă, pentru Furic Iarco prezent, pentru Furtună Mirela Ganţ Ovidiu Victor Gavrilă Camelia prezentă, pentru Gavrilescu Graţiela Leocadia a votat Gavriliţă Bianca-Miruna prezentă, pentru Găină Mihăiţă prezent, pentru Georgescu Nicolae prezent, pentru Gerea Andrei Dominic prezent, pentru Gheorghe Andrei Daniel prezent, pentru Gheorghe Tinel Gheorghiu Bogdan prezent, pentru Ghera Giureci-Slobodan prezent, pentru Gherman Dumitru prezent, pentru Ghilea Găvrilă prezent, pentru Ghinea Cristian prezent, pentru Gilia Claudia prezentă, pentru Giugea Nicolae prezent, pentru Goga Octavian Grosaru Andi-Gabriel prezent, pentru Gudu Vasile prezent, pentru Halici Nicuşor Havrici Emanuel-Iuliu Hărătău Elena Heiuş Lucian-Ovidiu prezent, pentru Holban Georgeta-Carmen Havrici Emanuel-Iuliu, prezent, pentru Halici Nicuşor, prezent, pentru Holban Georgeta, prezent, pentru Huncă Mihaela Huţucă Bogdan-Iulian Iancu Iulian prezent, pentru Iancu Marius-Ionel prezent, pentru Ibram Iusein prezent, pentru Iftimie Neculai prezent, pentru Ilişanu Claudiu-Augustin prezent, pentru Intotero Natalia-Elena a votat, la Guvern Ion Stelian-Cristian prezent, pentru Ionescu George prezent, pentru Ioniţă Antoneta prezentă, pentru Iordache Florin prezent, pentru Itu Cornel prezent, pentru Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă, pentru Jivan Luminiţa-Maria prezentă, pentru Kelemen Hunor prezent, pentru Korodi Attila Kulcsár-Terza József-György Lazăr Sorin prezent, pentru Leoreanu Laurenţiu-Dan Longher Victoria prezent, pentru Lovin Dumitru prezent, pentru Lungu Tudoriţa prezentă, pentru Lupaşcu Costel prezent, pentru Lupescu Dumitru prezent, pentru Macovei Silviu Nicu prezent, pentru Magyar Loránd-Bálint prezent, pentru Manole Petre-Florin prezent, pentru Mareş Mara prezentă, pentru Marica Petru-Sorin Márton Árpád-Francisc Matei Călin-Vasile-Andrei Mărgărit Mitică-Marius Meiroşu Marilena-Emilia Mihalescul Dumitru prezent, pentru Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă, pentru Mînzatu Roxana prezentă, pentru Mocanu Adrian Mocioalcă Ion Mohaci Mihai prezent, pentru Moldovan Sorin-Dan prezent, pentru Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent, pentru Movilă Petru prezent, contra Muşoiu Ştefan Nasra Gabriel-Horia prezent, pentru Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Neagu Nicolae prezent, pentru Neaţă Eugen prezent, pentru Nechifor Cătălin-Ioan Nicoară Romeo Florin prezent, pentru Nicolae Andrei Nicolicea Eugen prezent, pentru Nistor Laurenţiu Niţă Mihai Niţă Nicu Nosa Iuliu prezent, pentru Olar Corneliu Olteanu Daniel prezent, pentru Oprea Dumitru prezent, pentru Oprişcan Mihai Doru Oros Nechita-Adrian prezent, pentru Oteşanu Daniela prezentă, pentru Palăr Ionel prezent, pentru Pambuccian Varujan Pană Adriana-Doina prezentă, pentru Paraschiv Rodica prezentă, pentru Paşcan Emil-Marius prezent, contra Pau Radu-Adrian prezent, pentru Păle Dănuţ prezent, pentru Petcu Toma-Florin prezent, pentru Petrea Gabriel Petreţchi Nicolae-Miroslav Petric Octavian prezent, pentru Pirtea Marilen-Gabriel absent, deplasare externă Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent, pentru Pleşoianu Liviu Ioan Adrian Plumb Rovana Podaşcă Gabriela-Maria Ponta Victor-Viorel Pop Andrei prezent, pentru Pop Georgian prezent, pentru Pop Rareş-Tudor prezent, pentru Popa Florin Popa Mihai Valentin prezent, pentru Popa Ştefan-Ovidiu prezent, pentru Popescu Mariana-Venera Popescu Nicolae-Daniel Popescu Pavel prezent, pentru Popescu Virgil-Daniel prezent, pentru Preda Cezar-Florin prezent, pentru Predoiu Marian-Cătălin Presură Alexandra Predoiu Cătălin, prezent, pentru Presură Alexandra, prezentă, pentru Prisnel Adrian-Claudiu prezent, pentru Prişcă Răzvan Sorin prezent, pentru Prună Cristina-Mădălina Radu Anişoara Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent, pentru Raeţchi Ovidiu Alexandru prezent, pentru Răcuci Claudiu-Vasile Rădulescu Alexandru prezent, pentru Rădulescu Cătălin-Marian prezent, pentru Rădulescu Dan-Răzvan prezent, pentru Răduţ Violeta prezentă, pentru Rodeanu Bogdan-Ionel prezent, pentru Roman Florin-Claudiu Roman Ioan Sorin prezent, pentru Romanescu Cristinel prezent, pentru Roşca Lucreţia Rotaru Alexandru Rotaru Răzvan-Ilie prezent, pentru Săftoiu Ana Adriana prezentă, pentru Sămărtinean Cornel-Mircea prezent, împotrivă Schelean-Şomfelean Valeria-Diana prezentă, pentru Sebestyén Csaba-István prezent, pentru Sefer Cristian-George Seidler Cristian-Gabriel prezent, pentru Seres Dénes Sighiartău Robert-Ionatan prezent, pentru Simion Lucian-Eduard prezent, pentru Simionca Ionuţ prezent, contra Simonis Alfred-Robert prezent, pentru Sitterli Ovidiu-Ioan prezent, pentru Socotar Gheorghe-Dinu prezent, pentru Solomon Adrian prezent, pentru Spânu Ion Stamatian Vasile-Florin Tudose Mihai, prezent, pentru Stamatian Vasile, prezent, pentru Stan Viorel prezent, pentru Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent, pentru Stancu Florinel prezent, pentru Stativă Irinel Ioan prezent, pentru Stănescu Alexandru prezent, pentru Steriu Valeriu-Andrei prezent, pentru Stoica Bogdan-Alin prezent, pentru Stroe Ionuţ-Marian prezent, pentru Suciu Matei prezent, pentru Suciu Vasile-Daniel prezent, pentru Surgent Marius-Gheorghe prezent, pentru Szabó Ödön prezent, pentru Şarapatin Elvira prezentă, pentru Şerban Ciprian-Constantin prezent, pentru Şimon Gheorghe prezent, pentru Şişcu George prezent, pentru Şotcan Theodora prezent, pentru Şova Lucian ministru Şovăială Constantin Ştefan Corneliu prezent, pentru Ştefan Ion Ştefan Viorel Ştefănescu Eliza-Mădălina prezentă, pentru Ştirbu Gigel-Sorinel prezent, pentru Tabugan Ion Tănăsescu Alina-Elena prezentă, pentru Teiş Alina prezentă, pentru Terea Ioan prezent, pentru Tîlvăr Angel prezent, pentru Todor Adrian Todoran Adrian-Mihăiţă Toma Ilie prezent, pentru Tomac Eugen prezent, contra Trăilă Cristina prezentă, pentru Tripa Florin-Dan prezent, pentru Tudor Beatrice prezentă, pentru Tudose Mihai prezent, pentru Turcan Raluca prezentă, pentru Turcescu Robert-Nicolae prezent, contra Tuşa Adriana Diana prezentă, pentru Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent, pentru Ursu Răzvan-Ion Varga Glad-Aurel prezent, pentru Varga Vasile prezent, pentru Vasile Daniel prezent, pentru Vasilescu Lia Olguţa Vasilică Radu Costin prezent, pentru Vass Levente prezent, pentru Văcaru Alin Vasile Velcea Nicolae prezent, pentru Vexler Silviu Vişan George-Gabriel prezent, pentru Vîlceanu Dan prezent, pentru Vîrză Mihăiţă prezent, pentru Vlad Sergiu Cosmin prezent, pentru Vlăducă Oana-Silvia prezentă, pentru Voicu Mihai Alexandru Vosganian Varujan Vrăjitoru Sorinel-Marian prezent, pentru Weber Mihai prezent, pentru Zainea Cornel Zamfira Constantin-Cătălin prezent, pentru Zisopol Dragoş Gabriel prezent, pentru Rog membrii Birourilor permanente reunite să mergem în sala...

Georgian Pop O secundă, domnule preşedinte de şedinţă. Todor Adrian, prezent, pentru.

Georgian Pop Domnul Varujan Vosganian a revenit - prezent, pentru. După pauză

Georgian Pop Rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori, prin apel nominal, cu privire la numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. La apelul nominal au răspuns şi au votat pentru numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii un număr de 226 de deputaţi şi 92 de senatori, deci un număr total de 318 senatori şi deputaţi. Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori, 331 au fost prezenţi, din care 318 au votat pentru, se constată că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului Zamfirescu Gabriel Toma Nicolae Constantin în funcţia de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru un mandat de 6 ani. (Aplauze.) Mulţumesc.

Georgian Pop Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputaţi şi senatori, asupra propunerii de numire a doamnei Nicolae Claudia-Victoria în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi au constatat următoarele: Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea doamnei Nicolae Claudia-Victoria în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, pentru un mandat de 5 ani.

Georgian Pop Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret, cu buletine de vot, cu privire la propunerile de numire a unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului şi au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: Bălaşa Nicolae Sorescu - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 288; voturi contra - 43; Kocsis Cristea Alexandru - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 287; voturi contra - 44; Dincă Oana Simona - membru supleant pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 287; voturi contra - 44. Orsolya Éva Borsos - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42; Szende Gábor-Száfta - membru supleant pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42. Gubernat Maria Monica - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42; Sorescu Ramona Elena - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42; Pocora Cristina-Ancuţa - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 286; voturi contra - 45; Pop Alexandra Daria - membru supleant pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42; Popescu Răsvan - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 288; voturi contra - 43. Birourile permanente au constatat că toţi cei propuşi au întrunit majoritatea de voturi cerute de lege pentru numirea în funcţii. Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea cu nominalizarea pe funcţii a membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori prin vot secret, cu buletine de vot, cu privire la numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu nominalizarea pe funcţii şi au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: Badea Leonardo - preşedinte, membru executiv: voturi pentru - 213; voturi contra - 118; Dascălu Elena Doina - prim-vicepreşedinte, membru executiv: voturi pentru - 214; voturi contra - 117; Bota Marius Sorin-Ovidiu - vicepreşedinte, membru executiv, sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare: voturi pentru - 213; voturi contra - 118; Roşu Cristian - vicepreşedinte, membru executiv, sectorul asigurărilor-reasigurărilor: voturi pentru - 215; voturi contra - 116; Armeanu Ştefan Daniel - vicepreşedinte, membru executiv, sectorul sistemului de pensii private: voturi pentru - 215; voturi contra: 116; Birtalan Jószef - membru neexecutiv: voturi pentru - 214; voturi contra - 117; Grădinescu Gabriel - membru neexecutiv: voturi pentru - 215; voturi contra: 116. Socol Aura Gabriela - membru neexecutiv: voturi pentru - 214; voturi contra: 117. Wlassopol Ovidiu Răzvan - membru neexecutiv: voturi pentru - 215; voturi contra - 116. Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesare pentru numirea tuturor membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu nominalizarea pe funcţii pentru un mandat de 5 ani.