11 octombrie 2017 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre a Parlamentului României privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor.

Vasile Varga Mulţumesc.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, cele trei comisii de la Cameră şi de la Senat au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de hotărâre a Parlamentului României privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unui Cod de conduită al deputaţilor şi senatorilor, care să cuprindă reglementări referitoare la normele şi principiile de conduită parlamentară necesare în exercitarea mandatului. Membrii celor trei comisii au examinat acest proiect de hotărâre mai sus-menţionat în şedinţa comună din 3 decembrie 2017 şi, în unanimitate de voturi, au hotărât să adopte acest proiect de hotărâre a Parlamentului României, prin Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, cu amendamentele admise şi redate în anexa 1 şi amendamentele respinse care sunt cuprinse în anexa 2. Acest proiect de hotărâre se adoptă de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului.

Ana Adriana Săftoiu Doamnelor şi domnilor parlamentari, Acest Cod de conduită se înscrie cumva la categoria "Dorele, fă-te că munceşti!", pentru că acest Cod de conduită este un fel de cod care spune: "Fă-te că ai un cod!". Nu-mi dau seama dacă l-aţi citit, să ştiţi că pentru înţelegerea acestui Cod de conduită nu este necesar să ai prea multe specialităţi, nu trebuie să fii avocat, profesor, agricultor, metalurgist, pur şi simplu trebuie doar să vrei să fii un parlamentar care îşi respectă Parlamentul. Sunt foarte multe articole în acest Cod de conduită care nu spun nimic, care nu se termină sau, cum s-ar spune, precum în filosofia autostrăzilor din România încep de undeva şi se termină undeva. Rugămintea Partidului Naţional Liberal este să amânăm cu o săptămână, prin retrimiterea la comisie a acestui cod. Trebuie să recunosc, colegii de la USR, de exemplu, n-au participat la acea întâlnire pentru a-şi prezenta şi susţine amendamentele în comisie. Cel mai bine ar fi să amânăm codul cu o săptămână, chiar dacă, chiar dacă este condiţia MCV, chiar dacă există, înţeleg, un deadline ca undeva în jurul datei de 1 octombrie a acestui an ar fi trebuit să îl votăm. Mai bine să-l retrimitem şi să ne aplecăm asupra câtorva articole care sunt extrem de neclare şi confuze. Mulţumesc.

Ana Adriana Săftoiu Art. 1 alin. (2) - o să vă rog... Vă citesc cum sună alineatul aşa cum a ieşit din comisie. "În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului". Ceea ce propunem noi, Grupul PNL, la acest articol este următorul: "În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului şi au obligaţia de a respecta următoarele principii de conduită: acţionează cu onoare şi disciplină, ţinând cont de principiile separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, transparenţei, probităţii morale, responsabilităţii şi respectării reputaţiei Parlamentului, acţionează doar în interesul general, fără a obţine sau a încerca să obţină vreun avantaj financiar direct sau indirect". Acesta este amendamentul PNL.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Din anexa care cuprinde amendamentele respinse, numărul marginal, nr. crt. 5. Este vorba de amendamente la art. 6, care se numeşte "Conduita". Aceste amendamente au fost născute, să zic aşa, din practica parlamentară. Există o practică parlamentară recentă care impune adoptarea acestor amendamente. La alin. (1) amendamentul nostru se referă la introducerea, la completarea acestui alineat cu un text care este în concordanţă cu jurământul pe care îl depunem la începerea mandatului. Ca atare, trebuie, spunem noi, să fie adoptat acest amendament, iar articolul să aibă următorul cuprins: "Deputaţii şi senatorii au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării, să apere democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României, să îndeplinească cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor, să asigure prin limbaj, conduită şi ţinută solemnitatea şedinţelor parlamentare şi bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor parlamentare." Următorul alineat este... suportă din partea noastră, ca amendament, tot o completare şi o schimbare de topică. Am avut în vedere ultimele incidente pe care cvasimajoritatea parlamentarilor le-au condamnat. Este vorba de violenţele fizice la care colegul nostru Mihai Goţiu a fost supus, dar vă reamintesc că nu este singura violenţă îndreptată împotriva unui parlamentar . (Rumoare în sală.) Ca atare, înţeleg rumoarea din sală, o interpretez ca pe un acord cu ceea ce spun eu. Agresivităţile de orice natură, de limbaj, fizică...trebuie... ele sunt inacceptabile şi trebuie să fie înlăturate. Ca atare, propunerea noastră este următoarea: alin. (2) să aibă următorul cuprins: "Deputaţii şi senatorii trebuie să aibă un comportament decent, să nu folosească în nicio împrejurare violenţa fizică sau verbală, să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase, să aibă o ţinută vestimentară decentă". Am păstrat şi această chestiune legată de ţinuta vestimentară decentă pentru a face pe plac domnului Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că ţine foarte mult la chestiunile acestea de etichetă. Ultimul alineat - este vorba de introducerea unui alineat nou - se referă la o chestiune care ne priveşte pe toţi. Vrând, nevrând, fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră, devenim exemple, devenim repere pentru societate, suntem în centrul atenţiei, suntem aleşi de oameni şi, ca atare, trebuie să oferim un bun exemplu în societate. De aceea, dacă, potrivit legilor în vigoare şi potrivit Constituţiei, un parlamentar sau o persoană care a suferit o condamnare penală poate deveni parlamentar, totuşi, prin Codul de conduită putem impune o interdicţie pentru asemenea persoane de a deţine funcţii de conducere în cadrul Parlamentului, tocmai în ideea de a păstra o imagine bună acestei instituţii. E adevărat, oamenii greşesc, trebuie, la un moment dat, să învăţăm să şi iertăm, trebuie să oferim posibilitatea de îndreptare. Şi de aceea...

Stelian-Cristian Ion Fac şi motivarea, mi se pare normal să fac şi motivarea.

Stelian-Cristian Ion Doar o propoziţie pe motivare. E important ca această interdicţie să nu fie pe termen nedeterminat, ea trebuie să dureze până când intervine reabilitarea sau alte instituţii juridice. Şi dau citire şi amendamentului. "Deputaţii şi senatorii condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni nu pot ocupa nicio funcţie în cadrul Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor sau Senatului, în cadrul comisiilor Camerei Deputaţilor sau Senatului şi nu pot avea calitatea de lideri sau vicelideri ai grupurilor parlamentare până la reabilitarea de drept sau judecătorească, până la intervenirea amnistiei postcondamnatorii sau până la dezincriminarea faptei". Sper să votaţi acest amendament, este în interesul nostru, al tuturor. Vă mulţumesc.

Ana Adriana Săftoiu Doamnelor, domnilor, Vă rog foarte mult să fiţi puţin atenţi la art. 5, care se numeşte "Probitatea", care spune aşa: "Deputaţii şi senatorii au obligaţia să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influenţa acţiunile lor publice". Singura mea întrebare e: unde trebuie să facă cunoscut orice interes personal? În bucătărie? În baie? Singur, aşa? Cum? Amendamentul pe care noi îl propunem spune foarte clar: "Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a respecta dispoziţiile Legii nr. 161/2003 pentru prevenirea şi sancţionarea corupţiei". Vă spuneam la intervenţia generală că sunt foarte multe articole care sunt vagi, confuze şi care chiar creează nişte breşe periculoase. Repet: puteţi să-mi spuneţi unde au obligaţia să facă cunoscut orice interes personal, dacă acest Cod de conduită nu face referire la nimic? Conform cui? Regulamentelor? Regulamentelor Camerei? Statutului? Unei legi? Aşa că vă rog foarte mult să votăm amendamentul pe care-l propunem noi, tocmai pentru a încerca să risipim această confuzie.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Ultimul amendament se referă la... este cel de la numărul marginal 11, "Sancţiuni". Ca un mic preambul, obligaţiile fără sancţiuni sunt ineficiente, se numesc obligaţii imperfecte. Trebuie să avem sancţiuni şi ele să fie eficiente. Doar trimiterea la Legea nr. 96/2006 nu este suficientă. De asemenea, nici trimiterea la Regulamentul Camerei Deputaţilor sau Regulamentul Senatului, nici acestea nu sunt suficiente. Ca atare, am... prin acest amendament am dori să introducem o sancţiune suplimentară pentru nerespectarea Codului de conduită, constând în aceea de diminuare a indemnizaţiei cu cel mult 50% pentru o perioadă de maximum şase luni. Doar aşa credem că se poate respecta, se poate asigura respectarea acestui Cod de conduită. Ca atare, propunerea noastră este ca art. 11 referitor la sancţiuni să aibă următorul conţinut: "Abaterile de la prezentul Cod de conduită atrag următoarele sancţiuni: a) atenţionare verbală; b) chemare la ordine; c) retragerea cuvântului; d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei; e) avertismentul scris; f) diminuarea indemnizaţiei cu cel mult 50% pentru o perioadă de maximum şase luni. Alin. (2): "Sfera incompatibilităţilor, a conflictelor de interese, a interdicţiilor e cea stabilită exclusiv prin capitolul IV din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor". Mulţumesc.

Ana Adriana Săftoiu Din păcate, deşi acest Cod de conduită în mod clar ne este necesar, Partidul Naţional Liberal a ales să se abţină, pentru că e ca un fel de apă sfinţită nici nu ajută, nici nu încurcă. Am bifat şi noi un capitol, fără ca, într-adevăr, să avem un Cod de conduită consistent. Din cauza aceasta, PNL a ales să se abţină şi sunt foarte curioasă să văd în cât timp vom ajunge să aducem amendamente la propriul nostru Cod de conduită. Mulţumesc.

Ilie Dan Barna Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Da, acest Cod de conduită este o cerinţă a mecanismului MCV, numai că cerinţa înseamnă să o îndeplinim nu să o bifăm în mod formal. Discuţiile despre Cod au avut loc în manieră informală, nefiind invitaţi, iar amendamentele de foarte mult bun-simţ împotriva violenţei de limbaj, împotriva unei cerinţe de componentă decentă a Birourilor permanente nu au fost luate în seamă. Din acest motiv, considerăm că această condiţie noi o îndeplinim doar bifând-o acum şi USR a votat împotrivă. Mulţumesc.

Corneliu Bichineţ Să ştiţi că noi am votat. Şi eu am votat acest Cod de conduită, dar este o mare nenorocire şi veţi vedea în viitor. Cred că a pornit din prepuţul gândirii domnului Zgonea, despre care vă aduceţi aminte cum ţipa la parlamentari. Nu se mai întâmplă acum. Eu cred că este un climat normal de eficienţă, de muncă aici şi toate acestea sunt pentru... Codurile acestea care sunt nu ca al lui Hammurabi, imuabil şi rămas pentru eternitate, sunt făcute să încorseteze parlamentarul. Toate acestea sunt făcute pentru a-l determina pe parlamentar...Adică, domnul Goţiu, dacă vrea să nu se tundă, încalcă Codul şi vreţi să-l amendaţi cu jumătate din salariu?! (Aplauze în sală.) Atunci, de ce să-l mai flocăiască Palada la televizor? Nu. Este un cod pe care nu... (Aplauze în sală.) n-o să aducă nimic bun. Vom vedea cu toţii.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Discutăm despre un Cod de conduită şi în cadrul acestor dezbateri folosim asemenea cuvinte de la tribuna Parlamentului! În plus, nu contează cât de lung am părul, ci contează cât şi cum gândesc. Mulţumesc. (Aplauze în sală.)

Eugen Nicolicea Acest cod ştiţi şi dumneavoastră că a fost solicitat de către reprezentanţii care au întocmit rapoartele MCV, dar el este de inspiraţie franceză. Este copiat în proporţie foarte mare din Codul de conduită francez. S-au mai adăugat articole din Constituţie. Am aflat astăzi Codul de conduită francez nu este bun, este rău, Constituţia noastră mai trebuie amendată pe ici pe colo, că am văzut articole din Constituţie la care mai adăugăm câte ceva. În plus, colegi de-ai noştri, care nu ştiu ce-i acela Cod de conduită, încercau să bage în cod prevederi care-şi găsesc locul în statut şi în regulament. (Aplauze în sală.)

Varujan Pambuccian Cred că am mai adăugat astăzi un epiciclu geocentric, aşa, dar sistemul nu e geocentric, tot heliocentric e. Asta-i viaţa! Stau şi mă gândesc că începem din ce în ce mai mult să semănăm cu o societate scindată în două părţi, aşa, în nişte plutoane de torchemazi, într-o parte, şi o masă, aşa, de oameni care nici nu ştiu dacă sunt victime, ce-i cu ei. Cam asta se întâmplă. Dacă vorbim de conduită, stimaţi colegi, sunt două lucruri care contează aici foarte mult: şcoala şi inteligenţa. Restul sunt detalii care sunt greu de cuantificat, de pus în texte de lege şi în alte lucruri. Mi-aduc aminte că, atunci când cineva propunea o lege a lustraţiei, tot de la tribuna asta am spus că e rău să fii comunist sau securist, dar e şi mai rău să fii prost sau nebun. Şi, dacă tot punem criterii, poate că un test de IQ şi unul psihiatric ne-ar fi folosit mai mult. N-a trecut, asta e! Oricum, noi ne-am abţinut tocmai pentru că nu credem că lucrurile acestea derivă din nişte texte de lege cu care o să vedem cum o să vă daţi în cap unii altora şi noi o să asistăm la meciurile astea. Acum mai aveţi încă muniţie şi din educaţie, şi din cultură. Sper să n-am dreptate cu ce o să continue, cu felul în care o să îşi facă loc în lumea reală Codul ăsta şi cu faptul că o să continue să ne îndepărteze de lumea reală, de subiectele reale şi mai ales de orice fel de construcţie, pentru că, de ani de zile, orice fel de construcţie nu zic că s-a dus pe apa sâmbetei, dar s-a diminuat foarte mult în favoarea unor discuţii lungi, sterile, care-i bucură pe unii sau pe alţii pe moment, cu galeriile lor cu tot. Cred că am mai adăugat încă un epiciclu. Vă mulţumesc.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Aş da o sugestie membrilor Grupurilor parlamentare ale USR, să încerce să solicite în timp oportun şi să susţină amendamentele conform regulamentului. Şi vă spun de ce. Dacă n-aţi fi susţinut aici pe îndelete, cu argumente, modificarea a trei alineate dintr-un articol, acel amendament legat de violenţă fizică şi verbală ar fi fost votat de grupul nostru parlamentar. E adevărat că ar fi foarte interesant, pe urmă, să vedem cum o aplicaţi sau alţii cum o vor aplica, cum se vor referi la această obligativitate. Dar încă o dată vă spun, dacă mergea pe... şi aţi fi solicitat să se voteze pe alineate, poate tocmai acest alineat pe care l-aţi dorit şi dumneavoastră foarte mult ar fi trecut. Vă mulţumesc.