14 noiembrie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PL-x 370/2014/19.12.2014). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 27, reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale - PL-x 370/2014. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte. Din partea comisiilor sesizate în fond, are cuvântul domnul Constantin-Marius Budăi. Sau, din partea comisiei, văd că s-a înscris domnul vicepreşedinte Varga, din partea PNL. Vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Avem un raport comun al celor două comisii care au fost sesizate cu reexaminarea Legii nr. 186/2013, lege care a fost adoptată de Camera Deputaţilor la 30 septembrie 2014, ca şi Cameră decizională. La 6 octombrie 2014, legea a fost trimisă preşedintelui României pentru promulgare. La data de 23 octombrie 2014, Preşedintele României a solicitat reexaminarea legii, cererea de reexaminare fiind înaintată Senatului, ca primă Cameră sesizată, cu procedura reexaminării. Preşedintele României a solicitat reexaminarea legii, considerând faptul că scutirea de la plata impozitului pe construcţii are implicaţii asupra bugetului de stat, determinând diminuarea veniturilor bugetare, motiv pentru care această iniţiativă legislativă este inoportună. De asemenea, preşedintele României consideră faptul că iniţiativa legislativă încalcă principiul neutralităţii şi echităţii fiscale prin impozitarea diferenţiată a unor categorii de operatori economici. Senatul a reexaminat legea şi a respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a adoptat legea la data de 15 decembrie 2014. În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, respingerea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României şi au propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, deoarece, potrivit noului Cod fiscal, impozitul pe construcţii a fost eliminat, începând cu 1 ianuarie 2017.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Nefiind amendamente, rămâne pentru votul final. Reamintim sublinierea dumneavoastră, şi anume că a fost propusă de către comisie respingerea legii.