Alfred - Robert Simonis

Activitate

Afiliere politică

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vă rog să supuneţi votului prelungirea programului de lucru până la epuizarea dezbaterilor la următorul punct de pe ordinea de zi, şi anume punctul 8 - PL-x 179/2019 - ...

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În urma discuţiilor cu ceilalţi lideri ai grupurilor parlamentare, vă solicit supunerea la vot retrimiterea pentru două săptămâni la Comisia pentru ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum s-a spus mai devreme, nu avem prevederi regulamentare prin care putem retrimite la comisie un proiect deja dezbătut şi aflat pe lista de vot final. ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma discuţiilor cu ceilalţi lideri ai grupurilor parlamentare, vă propun retragerea punctului 10 de pe ordinea de zi, PL-x 30/2018/2019 (Legea pentru modificarea şi ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultima propunere. Poziţia nr. 87 - PL-x 30/2018/2019 - Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Este vorba despre Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da, greşeala noastră, domnule Simionca. Pe viitor vom discuta şi cu Grupul PMP, cu siguranţă. Am şi eu două propuneri de modificare a ordinii de zi. PL-x 128/2019, de la poziţia 15, să fie adus pe ...

  2 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Conform art. 15 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat vă anunţă conducerea pentru actuala sesiune: lider - subsemnatul, ...

  28 august 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În numele Grupului Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor, îmi cer scuze pentru spusele colegului nostru. Mulţumesc. (Aplauze.)

  28 august 2019
  luare de cuvânt, Ca să avem procedura îndeplinită, am să fac o propunere în acelaşi sens. Să se întrunească Comisia juridică, să lucreze în paralel cu plenul şi să aibă un timp de... 20 de minute? De dezbateri. 30 de ...

  6 martie 2019
  propunere legislativă, BP132/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, BP51/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vă rog să supuneţi votului sistarea dezbaterilor din programul de astăzi şi continuarea cu votul final de la ora 12,00. Vă mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1016/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi Hotărârii de Guvern nr.884/2001

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vă rog să spuneţi votului următoarele modificări la ordinea de zi, şi anume: PL-x 656/2018 să fie adus pe poziţia 3 1 ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Ultima solicitare. Poziţia 361 de pe ordinea de zi - Pl-x 297/2018, (Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor ), retrimitere două săptămâni la comisie.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi mai este o retrimitere.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 46 - PL-x 570/2018 (Proiectul de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu, adus în faţă.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului următoarele modificări la ordinea de zi. Şi anume: Poziţia 38 - PL-x 538/2018 (Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - ...

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultima propunere de modificare, Pl-x 238/2018 (Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol), e pe poziţia 335 - două săptămâni la comisie.

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 64 de pe ordinea de zi, PL-x 322/2018, tot două săptămâni la comisie.

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 66 de pe ordinea de zi, şi anume PL-x 426/2016 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil) - două ...

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, De asemenea, poziţia 62 de pe ordinea de zi, PL-x 235/2018, două săptămâni la comisie.

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi la vot următoarele modificări pe ordinea de zi. Şi anume, poziţia 55 de pe ordinea de zi, PL-x 454/2017, (Proiectul de Lege pentru modificarea şi ...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu. Două...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultima propunere de modificare. PL-x 322/2017, de la poziţia 50, să fie adus pe poziţia 24 1 . Mulţumesc.

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Pe poziţia 24 1 .

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Pl-x 404/2018.

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 33 pe ordinea de zi. Să fie adus pe poziţia 24 1 ...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Pl-x 404/2018...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, PL-x 602, da.

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, ... retrimitere la comisie, două săptămâni.

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 259 pe ordinea de zi...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, PL-x 602/2017...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, PL-x 454/2018.

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului următoarele propuneri - şi anume, poziţia 46 de pe ordinea de zi - PL-x 454/2018 - retrimitere la comisie, două săptămâni.

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă solicit supunerea la vot a următoarei propuneri, şi anume PL-x 405/2018, poziţia 40 de pe ordinea de zi, să fie mutată pe poziţia 6. Mulţumesc.

  12 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Deci vă rog să supuneţi votului prelungirea programului de lucru, până la epuizarea celor 10 minute alocate dezbaterilor. Mulţumesc.

  12 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului propunerea... (Vociferări. Discuţii în sală.) A, scuze.

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Am să vă rog să supuneţi votului retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege. (Vociferări.)

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Ultima intervenţie. Mulţumesc. Proiectul de lege de la poziţia 31, PL-x 543/2018, să fie adus pe poziţia 2. Mulţumesc.

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Să o aducem pe poziţia 2 şi să o retrimitem comisiei.

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vă rog să supuneţi votului poziţia 55 de pe ordinea de zi, să o aducem înainte - PL-x 812/2015 - şi să o retrimitem, două săptămâni, comisiei. De asemenea...

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului prelungirea programului până la finalizarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi la vot propunerea ca PL-x 468/2018 (Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind ...

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Am să vă rog să supuneţi votului următoarele propuneri de modificare a ordinii de zi, şi anume. Poziţia 17 de pe ordinea de zi - PL-x 326/2017 - să fie adus pe poziţia 9, după ...

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultima propunere. Poziţia 45 de pe ordinea de zi - PL-x 448/2018 - adus pe poziţia 12. Mulţumesc.

  17 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Solicit şi eu supunerea la vot a următoarelor propuneri, şi anume, poziţia 15 de pe ordinea de zi - PL-x 269/2018 să fie adus pe poziţia 3 şi poziţia 20 - PL-x 266/2018 ...

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă propun prelungirea programului până la epuizarea celor 4 proiecte la care am făcut referire, şi anume PL-x 391, PL-x 573, PL-x 229 şi PL-x 251.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. Mulţumesc. Având în vedere că la punctul 40 şi la punctul 41 sunt două proiecte de legi care fac referire la anumite acorduri de cooperare în domeniul militar, pentru a nu ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, După!

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi poziţia 39, PL-x 102/2018 (Proiectul de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi.) să fie adus pe poziţia 19. Mulţumesc.

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 37, PL-x 94/2018 (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă propun ca poziţia 34, şi anume PL-x 483/2016 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu.

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. O să vă rog să supuneţi la vot următoarele modificări la ordinea de zi...

  25 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 520/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vă rog să supuneţi votului propunerea ca punctul 43 de pe ordinea de zi, şi anume, PL-x 556/2015, să fie adus pe poziţia 12. Mulţumesc.

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi propunerea ca PL-x 488/2017 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant) , poziţia 32 de pe ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi la vot propunerile ca PL-x 376/2016 - punctul 36 de pe ordinea de zi - să fie adus pe poziţia 14 şi, de asemenea, să fie retrimis la comisie pentru o ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului propunerea ca punctul 30 de pe ordinea de zi, şi anume, PL-x 404/2017, să fie adus pe poziţia 7. Mulţumesc.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Acum, că avem rezultatul votului, aş dori să vă solicit să supuneţi la vot următoarele propuneri, pentru operativitate, şi anume membrii titulari ai SRTV să depună în ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Am să vă rog să supuneţi votului propunerea ca poziţia 11 de pe ordinea de zi, şi anume Pl-x 448/2017, să fie adusă pe poziţia 8. Mulţumesc.

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă solicit să supuneţi la vot propunerile ca punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 393/2016 şi punctul 11 - Pl-x 420/2017 să fie aduse pe poziţia 2, respectiv ...

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Vreau să anunţ o modificare în cadrul Grupului PSD, şi anume, domnul Vlad Bontea va ocupa funcţia de vicelider al grupului.

  19 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă adresez solicitarea de a supune la vot propunerea ca punctul 13 de pe ordinea de zi, şi anume, Pl-x 176/2017, să fie adus pe poziţia a doua, şi după aceea retrimis ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. De asemenea, punctul 9 de pe ordinea de zi, PL-x 77/2017 privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica, să fie adus pe prima poziţie şi să ...

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. De asemenea, vă solicit ca punctul 6 de pe ordinea de zi, PL-x 183 să fie adus pe primul punct şi o săptămână retrimitere la comisie.

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Din partea Grupului PSD, Simonis Alfred.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Din partea Grupului PSD, Simonis Alfred.

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Simonis Alfred-Robert, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...