12 noiembrie 2018 – Aprobarea prelungirii programului de lucru.

Eugen Nicolicea Vă rog, aveţi cuvântul pe procedură.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului propunerea... (Vociferări. Discuţii în sală.) A, scuze.

Eugen Nicolicea 47 de voturi pentru, 81 de voturi împotrivă şi două abţineri - insuficiente voturi pentru a fi adoptat amendamentul.

Alfred - Robert Simonis Da. Deci vă rog să supuneţi votului prelungirea programului de lucru, până la epuizarea celor 10 minute alocate dezbaterilor. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Deci prelungirea nu este pentru un timp îndelungat, este pentru epuizarea acestor termene de 10 minute. Supun votului această prelungire. 101 voturi pentru, 21 de voturi contra, o abţinere şi 2 colegi nu votează. Constat că sunt colegi care consideră că şi aceste 10 minute sunt prea multe.