Pl-x nr. 618/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

Sponsori: Sorin Mihai Cîmpeanu, Cristian-Gabriel Seidler, Alfred - Robert Simonis, Ödön Szabó, Éva-Andrea Csép, Silviu Vexler

cdep

2 aprilie 2020
Președinte

promulgata prin Decret nr. 225/2020

devine Legea nr. 37/2020

14 martie 2020
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

12 martie 2020
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

10 martie 2020
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=266, contra=0, abtineri=0
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
(pdf)   Forma pentru promulgare
9 martie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor (rămas pentru votul final)

consultati stenograma sedintei
3 martie 2020
Camera Deputaților

primire raport de reexaminare de la:

(pdf) Comisia pentru muncă şi protecţie socială
face parte din categoria legilor organice
2 martie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

Potrivit art.75 alin.(4) și (5) din Constituția României, precum și ale art.91 alin.(8) și (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, pentru prevederile art.I referitoare la Legea nr.53/2003 – Codul muncii, Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră decizională, iar pentru prevederile art.II referitoare la Legea educației naționale nr.1/2011, Senatul este Cameră decizională.
(pdf) Adresa Senatului

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
termen depunere amendamente: 03.03.2020
termen depunere raport: 04.03.2020
26 februarie 2020
Senat
adoptata de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
17 decembrie 2019
Camera Deputaților
11 decembrie 2019
Senat

înaintat la Senat

11 decembrie 2019
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
titlu: Pl pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
rezultat vot pentru=258, contra=0, abtineri=0
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
11 decembrie 2019
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

10 decembrie 2019
Camera Deputaților
3 decembrie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.5891/19.11.2019 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
26 noiembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 03.12.2019
termen depunere raport: 09.12.2019
20 noiembrie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.956/19.11.2019 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
11 noiembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 25-11-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 25-11-2019

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 25-11-2019