22 septembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 491/2020, L 578/2020) ( rămas pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Am o rugăminte la Grupul PNL. Vă rog să rămână în sală parlamentarii. Mulţumesc mult. Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că, din totalul celor 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat prezenţa, până în acest moment, 264. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru, precum şi modalitatea de desfăşurare a şedinţei comune au fost stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afişate pe site-urile celor două Camere. Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem înscrise două proiecte de lege cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinii de zi. Reamintesc procedura votului electronic la distanţă. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervale de timp de minimum 5 minute alocate votării, anunţate de preşedintele de şedinţă, textul "puteţi vota", fiind afişat pe ecranele dispozitivelor. Deputatul sau senatorul are următoarele posibilităţi: În cazul în care nu apăsaţi nicio tastă, sunteţi considerat absent la votul respectiv. Rezultatul votului este contorizat sub fiecare buton de vot. La închiderea votului, pe ecranul dispozitivului de vot va fi afişat textul "vot oprit". 1. La primul punct al ordinii de zi este înscris Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare; PL-x 491/2020, L 578/2020; lege ordinară.

Gabriel Andronache Procedură!

Ion-Marcel Ciolacu Da. Întâi liderul UDMR. Vă rog. A ridicat primul mâna. Domnule Benedek, vă rog.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Azi discutăm despre rectificarea bugetară pe 2020, ceea ce ştim foarte bine că este extrem de importantă, atât pentru UAT-uri, cât şi pentru toate instituţiile statului. Dar, aşa cum a trecut această propunere legislativă prin comisiile reunite, există un nonsens. Pe de o parte se cer mai mulţi bani, creşte cheltuiala, pe partea cealaltă se limitează, se plafonează datoria publică. Domnule preşedinte, Cer să supunem la vot nr. crt. 12 de la "amendamente admise" şi să eliminăm...

Ion-Marcel Ciolacu Marginal?

Zacharie Benedek ... şi să eliminăm acel amendament admis care sună în felul următor: "Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârşitul anului 2020, este de 40% din produsul intern brut". Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, pe procedură, şi pe urmă supun votului propunerea. Vă rog.

Gabriel Andronache O primă precizare, domnule preşedinte. Mulţumesc pentru că mi-aţi dat cuvântul. Ceea ce a spus liderul de grup al UDMR este o chestiune care se ridică în momentul dezbaterii pe articole. Nu am ajuns acolo. Pe cale de consecinţă, am rugămintea să luaţi în considerare solicitarea Grupului PNL. Şi această solicitare pe procedură o voi realiza în temeiul art. 42 alin. (3) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului care arată că în situaţia în care un parlamentar constată o încălcare a Regulamentului are obligaţia să vină la microfon şi să arate acea încălcare a Regulamentului. În opinia Grupului parlamentar al PNL, este încălcat art. 63 alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune, care dispune că cele două comisii sesizate în fond întocmesc un raport cu amendamente admise şi respinse, cu o scurtă motivare a soluţiei adoptate. Fiind vorba însă de o dispoziţie specială referitoare la modul de adoptare a legilor bugetare, aceasta trebuie coroborată cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) şi art. 138 alin. (5) din Constituţie, care obligă legiuitorul ca atunci când adoptă legi cu impact bugetar să aplice principiul colaborării loiale între puterile statului şi să solicite - atenţie, procedură obligatorie! - întocmirea de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor, a fişei financiare pentru fiecare amendament sau propunere care modifică conţinutul bugetului de stat. Şi cei care fac amendamente - spune, de asemenea, Constituţia şi legea pe care o voi invoca imediat -, deci cei care fac amendamente trebuie să prezinte o declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială se încadrează în strategia fiscal-bugetară în vigoare. În sensul acesta dispune art. 15 alin. (2) din Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, care arată - daţi-mi voie să citez din lege - "În cazul propunerilor de introducere a unor măsuri, politici sau iniţiative legislative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iniţiatorii au obligaţia să prezinte: a) fişa financiară prevăzută de art. 15 din Legea nr. 500/2002; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară". În acelaşi sens este şi practica Curţii Constituţionale - şi aici Decizia Curţii Constituţionale nr. 154/2020 este revelatoare. Spune această decizie... e recentă, din mai 2020: "În cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat". Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile art. 138 alin. (2) din Constituţie. Parlamentul nu poate prestabili modificarea cheltuielilor bugetare fără să ceară Guvernului informare în acest sens. Asta spune Curtea acum: "...dat fiind caracterul imperativ al obligaţiei de a cere informarea menţionată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecinţă neconstituţionalitatea legii adoptate". Conform fişei actului normativ de pe site-ul Camerei Deputaţilor, niciunul dintre documentele prevăzute de Constituţie şi de lege nu există, fapt pentru care este încălcat, aşa cum am arătat, art. 63 din Regulamentul activităţilor comune. Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 104 din Regulamentul activităţilor comune, care dispune că prevederile Regulamentului activităţilor comune se completează, în lipsă de dispoziţii, cu cele ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, respectiv ale art. 15 alin. (3) lit. m) şi ale art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă solicităm retrimiterea proiectului de lege la comisiile comune sesizate în fond pentru refacerea raportului, după parcurgerea procedurii prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, cu termen de redepunere în 30 de zile. Vă mulţumesc şi vă rog să supuneţi la vot propunerea noastră.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru ce perioadă doriţi retrimiterea?

Gabriel Andronache Potrivit Regulamentului, termenul urmează să-l stabiliţi dumneavoastră, domnule preşedinte. Noi vă propunem 30 de zile.

Ion-Marcel Ciolacu Liderii de grup prezenţi în sală? (Consultări.) Pregătiţi-vă de vot. Supunem votului retrimiterea şi pe urmă vom intra pe articole şi vom supune votului propunerea de respingere a amendamentului admis, făcută de către Grupul parlamentar al UDMR. Da? Liderii, anunţaţi la microfon cum votaţi. Aşteptăm delay-ul de două minute. Dacă doriţi! Dacă nu, pe grupurile dumneavoastră şi să anunţaţi cum... Da. Vă rog. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupurile parlamentare ale PNL vor vota pentru, vor vota "da" pentru retrimitere.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog.

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD va vota împotriva retrimiterii, deci "nu".

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupurile UDMR vor vota "nu", deci nu vor vota retrimiterea. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Aşteptăm două minute. Vă rog să porniţi votul. Da, s-a pornit votul. (Vot electronic la distanţă.) Şi-au exprimat votul 417 deputaţi şi senatori. Pentru retrimitere - 175; împotrivă - 225; abţineri - 6; 11 nu şi-au exprimat votul. Dacă din partea Guvernului doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Pentru prezentarea raportului, îi dau cuvântul doamnei deputat Ioana Bran, din partea Comisiilor pentru buget. A fost respinsă retrimiterea.

Ioana Bran-Voinea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. La dezbaterea online s-a ţinut cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctele de vedere ale părţilor reprezentate în plenul Consiliului Economic şi Social şi opinia Consiliului Fiscal. Potrivit art. 13 pct. 2 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii celor două comisii s-au întrunit în şedinţa comună online, în data de 16 septembrie 2020, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre dezbatere şi adoptare plenului Parlamentului un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu amendamentele admise prezentate în Anexa A şi amendamentele respinse prezentate în Anexa B. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Vă rog. Domnul Roman, nu? Din partea Grupului PNL. La celelalte grupuri... (Vociferări.) Din partea Guvernului? Am trecut de... (Vociferări.) Pe cine? Am întrebat: din partea Guvernului doreşte cineva să ia cuvântul? Nu mi-a spus nimeni nimic. Poate sa ia cuvântul din partea grupului. Domnule lider, vă ascultăm!

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Perfect.

Florin-Claudiu Roman Bună ziua, domnule preşedinte! Doamnelor şi domnilor colegi, Prin decizia pe care a luat-o PSD, astăzi, de a se opune retrimiterii la comisie, în condiţiile în care colegul vicelider Gabi Andronache a prezentat pe larg, din punct de vedere constituţional, viciile de fond pe care le-am observat şi le-am semnalat, sunt consternat de faptul că înainte cu câteva zile de campania electorală a alegerilor locale aţi luat această decizie care aruncă în aer România. Numele tău este "iresponsabilitate", Partidul Social Democrat! Doriţi să transformaţi România în Grecia, să o împingeţi în pragul falimentului, iar apoi să ţipaţi în gura mare că de vină sunt liberalii. Este un demers politic iresponsabil, este un demers politic care nu are niciun fundament economic, este un demers politic care nu ţine cont de faptul că România este în pandemie, nu ţine cont de faptul că am avut cheltuieli enorme cu pandemia sanitară, având în vedere că dumneavoastră aţi lăsat depozitele cu zero stocuri de materiale şi medicamente, şi, practic, aruncaţi o ţară europeană la marginea prăpastiei doar pentru a obţine câteva voturi în plus. Aşteptăm de la dumneavoastră raţiune, pentru că aici e vorba despre România, şi nu despre campanie electorală sau de alegerile locale de duminică. Aţi demonstrat că nu vă pasă de România, nu vă pasă de oameni, nu vă pasă de viitorul acestei ţări şi sunt convins că românii vor plăti nota duminică, la alegerile locale, şi ulterior la alegerile parlamentare. Regret că raţiunea nu a învins. Mă aşteptam, sincer, de la domnul Ponta, ca fost prim-ministru, să înţeleagă această decizie. Pentru agenţiile care ne stabilesc ratingul de ţară înseamnă doar ce e mai rău pentru România şi regret că Partidul Social Democrat alege această cale de a pârjoli ţara, înainte de a părăsi guvernarea. Vom ataca la Curtea Constituţională cele două proiecte de rectificare a bugetului de stat şi a bugetului de asigurări sociale şi vom face tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să scape de PSD. Duminică, românii vor vota PNL pentru a scăpa de PSD. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumim. Celelalte grupuri parlamentare? Vă rog, la dezbateri. Pe urmă o să dăm cuvântul şi domnului ministru Cîţu, ca senator, să nu fie probleme. Vreţi să interveniţi la dezbateri?

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles. Deci, nu e criză! Ca să ştim şi noi. Mă duc acasă, la copil, să-i spun! De la grupurile parlamentare, cine mai doreşte să ia cuvântul? Domnul Cîţu, da? Domnul senator. Domnul ministru. Vă ascultăm!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascultăm.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul senator Cîţu? Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Da, vă ascultăm, domnule ministru.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Simonis. Vă rog.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Dezbaterea de astăzi a început cu mai multe afirmaţii făcute de viceliderul Grupului PNL, şi anume, am înţeles de acolo că pentru a putea amenda bugetul de stat ai nevoie de un dosar întreg.

Gabriel Andronache Zice legea, îmi pare rău.

Alfred - Robert Simonis Aşa ai nevoie. Ne spune partidul care a făcut mii de amendamente la fiecare buget, şi de anii trecuţi, fără să...

Gabriel Andronache Vă spune legea.

Alfred - Robert Simonis ... aibă vreun dosar. Şi ne spun reprezentanţii unui Guvern care şi-au asumat în Parlament răspunderea bugetului de stat. Aceştia ne ţin morală. Aţi canalizat foarte multă energie în a bloca intrarea în vigoare a acestei legi. Practic, de câteva luni de zile, asistăm cum v-aţi luat la trântă, pur şi simplu v-aţi luat la trântă cu bătrânii României. Ludovic Orban şi Guvernul său în fiecare zi ne anunţă cum dă bătălie după bătălie - e şi mândru de asta! - pentru a nu intra în vigoare majorarea pensiilor cu 40%. Bătrânii României - oamenii care au clădit această ţară, părinţii şi bunicii noştri, oameni datorită cărora această ţară e întreagă sau aproape întreagă, oameni care au muncit pe brânci pentru ca această ţară să se dezvolte şi să existe în forma în care există astăzi - au nevoie de apreciere, de dragoste, de recunoştinţă. În alte societăţi bătrânii sunt veneraţi, stimaţi membri ai PNL şi ai USR, sunt apreciaţi, sunt îngrijiţi de generaţiile viitoare. Voi îi lăsaţi sau vreţi să-i lăsaţi să se descurce singuri într-o epocă în care e din ce în ce mai greu să te descurci singur. Zilele trecute, premierul Orban întreba o persoană cu dizabilităţi locomotorii, ce viteză prinde scaunul cu rotile al respectivului? Este dovada, exemplul de cinism şi de lipsă de empatie. E definiţia perfectă a lipsei de empatie şi a cinismului. Cum să aşteptăm de la un astfel de om şi de la un astfel de Guvern să le pese de bătrâni, de oameni, de oameni care suferă? Cinci milioane de oameni aşteaptă dreptate! Înainte de a veni la putere, aţi anunţat şi dumneavoastră, şi Guvernul dumneavoastră, şi preşedintele României, că veţi susţine şi veţi implementa această lege, până aţi ajuns la putere, după care v-aţi răzgândit. Oamenii pe care dumneavoastră îi numiţi asistaţi sociali - unii dintre ei probabil că mai au câţiva ani, poate luni de trăit. Gândiţi-vă la asta atunci când veţi vota şi veţi încerca să blocaţi în continuare. Bunăstare măcar pentru câteva luni, ani pentru aceşti oameni! Opriţi-vă din furat dacă vreţi să aveţi bani! Opriţi-vă din tunuri, opriţi-vă din cheltuieli nejustificate şi veţi avea bani! E foarte simplu. În concluzie, Partidul Social Democrat face ceea ce a anunţat în ultimii ani de zile. Şi a demonstrat de fiecare dată că se ţine de cuvânt atunci când a vorbit despre majorări de pensii, despre majorări de salarii, de alocaţii şi de alte cheltuieli. Astăzi e important să aflăm cine nu susţine în Parlament această lege, şi la finalul zilei vom trage concluziile, pentru că astăzi legea va trece de Parlamentul României. Partidul Social Democrat, împreună cu celelalte grupuri care susţin legea vor adopta această lege şi veţi fi obligaţi să majoraţi pensiile cu 40%, indiferent cât nu vă doriţi asta! Dar, la finalul zilei, vom vedea cine sunt cei care în afară de dumneavoastră, cei de la PNL, care vă mândriţi că nu vreţi bunăstare pentru români, în afară de cei de la USR, care nici nu sunt prezenţi în sală, şi ne spun şi ei că nu trebuie majorate aceste venituri - vedem ce face PMP, vedem ce fac celelalte grupuri parlamentare -, pentru că e important ca, pe lângă PSD, ALDE, PRO România, UDMR şi cine mai susţine - ALDE am zis - PPU-SL şi cine mai susţine această lege, să vedem cine n-o susţine. Doar aşa, pentru a calcula la final! Pentru că legea va fi adoptată, iar pensiile vor fi majorate. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul senator Călin Popescu... Domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Olguţa Vasilescu. Vă rog.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte şi mulţumesc şi Grupului PSD de la Senat care mi-a cedat acest timp pentru a putea lua cuvântul. Comisiile de resort au aprobat rectificarea bugetară, dar cu câteva amendamente din partea PSD. Şi aş vrea să le reamintesc care sunt aceste amendamente. Este vorba de suplimentarea bugetelor locale cu suma de un miliard de lei. De ce? Pentru că autorităţile locale sunt singurele care s-au bătut cu această pandemie, care au investit bani şi care la un moment dat trebuiau să-i primească înapoi. Tocmai pentru că vine sfârşitul anului şi majoritatea dintre ei au luat din fondurile de salarii sau din alte cheltuieli absolut necesare. Un alt amendament prevede majorarea salariilor profesorilor începând cu data de 1 septembrie, aşa cum este în Legea salarizării, care a fost aprobată tot de Parlamentul României. Apoi, suplimentarea bugetului pentru Start-up Nation şi, nu în ultimul rând, majorarea cu 40% a punctului de pensie. Eu aş vrea să le reamintesc domnilor din Guvern că nu respectă Legea pensiilor, şi nu doar în ceea ce priveşte majorarea cu 40% a punctului de pensie, pentru că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, ar fi trebuit să înceapă recalcularea tuturor celor 5 milioane de pensii, pe noua lege şi aplicându-se noua formulă de calcul. Asta ar fi dus la rezolvarea inechităţilor din sistemul de pensii, şi anume inechităţile dintre femei şi bărbaţi. Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, probabil, dacă două persoane de gen diferit, femeie şi bărbat, au lucrat în aceleaşi condiţii, acelaşi număr de ani şi ies la pensie, femeia va ieşi cu o pensie mai mare. Sigur că acest lucru se corectează prin Legea pensiilor. Apoi, inechităţi între persoane de acelaşi gen, care, la fel, au lucrat acelaşi număr de ani, dar care au ieşit pe legislaţii diferite la pensie. Şi, bineînţeles, este vorba de persoane care au lucrat şi 40 de ani - poate între timp a aflat şi ministrul muncii că la pensia minimă sunt şi persoane care au muncit 40 de ani - şi care, din păcate, primesc pensia minimă, ca alte persoane care au muncit sub 15 ani. Deci toate aceste lucruri trebuiau să fie rezolvate prin noua lege şi prin aplicarea noii formule de calcul. Până la acest moment ar fi trebuit să se recalculeze aproximativ două milioane de dosare. Nu s-a recalculat nici măcar unul. Ceea ce ne face să credem că nu aveţi de gând să aplicaţi Legea pensiilor nici pe viitor. Aici nu e vorba de pandemie, de faptul că nu aveţi bani, că este această pandemie, ci este vorba despre faptul că nu vreţi să aplicaţi Legea pensiilor sub nicio formă. Dacă aţi fi vrut să aplicaţi Legea pensiilor, în mod clar nu aţi fi luat 6,8 miliarde de lei din bugetul Ministerului Muncii ca să transmiteţi aceşti bani către alte instituţii, care ştim că sunt foarte necesare în an electoral, dar, până la urmă, nu faceţi altceva decât să furaţi un drept al pensionarilor, conferit de lege. Veţi spune că nu sunt bani, că suntem iresponsabili. Am auzit mai devreme ce spuneau cei de la PNL. V-am dat soluţii, în Parlament, de foarte multe ori. De 5 luni de zile vă repetăm acelaşi lucru, de unde puteţi să luaţi banii. Trec peste faptul că dacă aţi fi completat cu 3,2 miliarde, aţi fi avut banii de pensii, în loc să luaţi 6,8 miliarde. Dar vă readuc aminte, noi am guvernat cu 26 de ministere şi aveam la capitolul de bunuri şi cheltuieli suma de 44 miliarde de lei alocate. Dumneavoastră aveţi 15 ministere şi la acelaşi capitol aveţi 51 de miliarde alocate. Din start sunt 7 miliarde de lei în plus faţă de anul trecut. Eu nu cred că era atât de necesar ca, anul acesta, cu pandemie şi cu toate celelalte poveşti pe care ni le repetaţi dumneavoastră, să se schimbe maşinile la Poliţie, să se cumpere mobilier şi telefoane în ministere şi toate lucrurile acestea pe care ştiţi foarte bine că le-aţi făcut. Nu mai vorbesc de cât s-a furat în pandemie, că o ştiţi foarte bine din raportul Curţii de Conturi. Apoi, aţi pierdut, iarăşi, suma de 3,5 miliarde de lei din impozitarea contractelor part-time. O să-mi spuneţi că nu era corect să se plătească la salariul minim pe economie un contract de part-time, dacă s-ar fi lucrat două ore. Stimaţi colegi, Ştim cu toţii că două ore sunt pe hârtie, dar 8 ore se lucrează în realitate. Şi mi-am dat seama de acest lucru pentru că, după ce am dat acea ordonanţă de urgenţă, în nici două luni de zile, 200.000 de contracte de muncă au trecut de la gri la alb, în economie. Nu faceţi altceva decât să le reîntoarceţi în economia gri! Dar mai grav decât orice este faptul că acei oameni care muncesc 8 ore, dar sunt plătiţi pentru două ore, când vor ieşi la pensie, vor fi sub pragul pensiei minime, ceea ce nu este deloc în regulă pentru ei. Deci, ceea ce spuneţi dumneavoastră, că le-aţi făcut un bine, de fapt le-aţi făcut cel mai mare rău. Apoi, iarăşi, v-am atras atenţia, în Parlament, că aţi reinventat acele Unităţi Protejate Autorizate. De fapt, o sursă de jaf din banul public. Iarăşi, acolo s-au pierdut două miliarde de lei. Nu mai vorbesc de faptul că aţi scutit de taxe băncile, corporaţiile din energie, firmele de asigurări, adică exact acele entităţi care în pandemie şi-au dublat profiturile. Chiar în acest an, într-adevăr, destul de greu, nu aici ar fi trebuit să alocaţi scutirile, ci către mediul de afaceri, către HoReCa, către industriile care într-adevăr sunt în pericol să dispară în această pandemie. Iarăşi, nu trebuie să uităm faptul că aţi împrumutat ţara cu peste 10 miliarde de euro. Ne reproşaţi nouă, atunci când guvernam, că o să plătească banii şi nepoţii noştri. Să nu uitaţi că noi am scăzut datoria publică până la 35%. Aţi adus-o, în 9 luni de zile, la peste 40%. Să nu uităm faptul că vă împrumutaţi de 5 ori mai mult decât PSD şi că aceşti bani nu se văd nicăieri. Nu se văd în investiţii, n-aţi început niciun proiect nou de autostradă, n-aţi început construcţia niciunui spital nou. Vă spun doar ce ne reproşaţi dumneavoastră nouă! Nu aţi cheltuit bani în această pandemie, pentru că aţi lăsat totul în sarcina autorităţilor locale. Nu aţi introdus bani în creşterea veniturilor românilor. Mi-aduc aminte că ne spuneaţi în fiecare lună, şi dumneavoastră, domnule actual ministru de finanţe, şi preşedintele României, şi alţi comunicatori ai PNL, când noi anunţam creşteri de pensii şi de salarii, pe care, atenţie, le-am făcut matematic, când am anunţat că vor creşte pensiile, la data respectivă au crescut pensiile. Şi pe guvernarea noastră au crescut cu 60%. Şi ne spuneaţi atunci, n-aveţi bani de pensii şi de salarii. Nu era nicio pandemie, am guvernat bine, economia a crescut foarte mult şi ne-am permis tot timpul să avem bani de pensii şi de salarii. Dar ne repetaţi obsesiv acest lucru, ceea ce mă face să cred că dumneavoastră, chiar dacă în acest moment aveţi bani de pensii şi de salarii, pentru că v-am demonstrat mai devreme de unde să luaţi aceşti bani, pur şi simplu nu vreţi să-i daţi. Preferaţi ca două milioane de români, care la acest moment au pensia sub 1.000 de lei, să trăiască în sărăcie, în loc să-şi primească dreptul conferit de lege. Am votat aceste amendamente în comisii, le vom susţine şi sper să înţelegeţi că nu mai puteţi să vă jucaţi cu drepturile oamenilor care le sunt conferite de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Lucrăm pe raportul comisiilor. Dacă la titlu, intervenţii? La amendamentele admise deja există solicitarea. La marginal 12, da? 12. Vă rog, faceţi odată propunerea şi să supunem votului.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea UDMR este ca de la marginal 12, amendamente admise, să renunţăm la art. 36 lit. f) care sună în felul următor: "plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2020, este de 40% din produsul intern brut". Vă mulţumesc. Vă rog, supuneţi votului.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Liderii de grup, dacă vreţi să anunţaţi, să voteze colegii dumneavoastră.

Alfred - Robert Simonis Da, domnule preşedinte. Domnilor preşedinţi, Grupurile parlamentare ale PSD susţin eliminarea acestui amendament. Pentru a fi foarte clar ceea ce votăm. Votăm amendamentul admis, iar cei care doresc să fie eliminat acest amendament trebuie să voteze împotrivă. Deci Grupul PSD va vota "nu". Grupurile PSD vor vota "nu".

Ion-Marcel Ciolacu Corect. Grupul UDMR? Ca procedură - "împotrivă". OK. Dacă mai doreşte cineva de la grup? Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este corectă procedura detaliată de liderul Grupului PSD. Şi Grupul PNL va vota împotriva amendamentului admis. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mă bucur că o să avem unanimitate. Vă rog, într-un minut, să porniţi votul. (Vot electronic la distanţă.) Cu 384 de voturi pentru, eliminarea acestui amendament admis, un vot împotrivă şi două abţineri, a trecut. Dacă la Anexa nr. 7 sunt intervenţii? La Anexa nr. 2, la amendamentele respinse? Nu. Am încheiat dezbaterile. Proiectul de lege rămâne la votul final.