23 decembrie 2019 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Grupului pentru combaterea cancerului.

Ion-Marcel Ciolacu Pe ordinea de zi a acestei şedinţe este înscris Proiectul de Hotărâre privind constituirea Grupului pentru combaterea cancerului. Proiectul de Hotărâre a fost distribuit şi afişat. Dacă sunt comentarii de ordin general? Dacă la titlul Proiectului de Hotărâre sunt obiecţii? Vă rog. La preambul, nu. La articolul unic, da? Sau la Anexă? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic? Nu sunt. Adoptat. Vă rog, la anexă, domnule lider.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să fiţi de acord să supuneţi votului suplimentarea numărului de membri ai acestui Grup de lucru, cu domnul senator Botnariu Emanuel şi domnul deputat Florin Buicu. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerea. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abţineri? Nimic? Unanimitate. Vă mulţumesc. Avem şi cele trei proiecte propuse spre dezbatere de Grupul USR. Le mai susţineţi?

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Rugămintea, din partea Grupului PNL, să suplimentăm, în Comisia împotriva cancerului, un loc - domnul doctor Stamatian. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Suplimentăm. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abţineri? Unanimitate.