22 octombrie 2019 – Aprobarea prelungirii programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule deputat. Invit liderii de grup la... Pe procedură, vă rog. Terminăm...

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă solicit să supuneţi votului plenului propunerea de prelungire a programului, pentru a mai dezbate două proiecte de lege, şi anume: PL-x 406/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto; PL-x 406/2019; Şi poziţia 19 - PL-x 122/2019; Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc mult. Supun votului propunerea dumneavoastră. Cine este pentru? 165 de voturi pentru şi o abţinere. Aprobată.