Angel Tîlvăr

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Tîlvăr Angel, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-04-18 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raportul privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului ...
2017-04-19 "România - prezenţă activă în acordarea de asistenţă la frontierele externe ale Uniunii Europene, în gestionarea ...
2017-05-02 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului ...
2017-05-02 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În raport, Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe proiectul de ...
2017-05-08 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raport privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al ...
2017-05-15 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor, redactat în baza ...
2017-05-15 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor, redactat în baza ...
2017-05-22 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raportul privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului ...
2017-05-22 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaţilor, redactat pe ...
2017-05-22 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să-mi permiteţi să citesc Raportul privind Proiectul de Hotărâre a Camerei ...
2017-05-22 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă recunosc. Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi ...
2017-05-30 "Traficul de persoane - ciclu nesfârşit al abuzului şi încălcare majoră a drepturilor omului" Traficul de persoane este ...
2017-06-12 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - ...
2017-06-13 "Migraţia, realitate şi provocare în Uniunea Europeană" Migraţia este, în acelaşi timp, o realitate şi o provocare prin ...
2017-06-20 Declaraţie politică cu prilejul Zilei mondiale a refugiaţilor Data de 20 iunie marchează Ziua mondială a refugiaţilor, ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru ...
2017-06-27 "Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor - prilej de reflecţie şi de mobilizare" Începând cu anul ...
2017-06-27 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În raportul nostru, Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe ...
2017-06-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de opinie al Camerei Deputaţilor, redactat pe baza opiniei ...
2017-06-27 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În raportul nostru, Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe ...
2017-06-27 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport privind Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaţilor, redactat pe baza opiniei ...
2017-09-26 "Traficul de fiinţe umane - o provocare globală, reflectată în realităţile societăţii româneşti" Mihail Kogălniceanu, ...
2017-10-03 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene... COM ...
2017-10-03 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Ca urmare a dezbaterilor noastre, în care împreună cu invitaţii am discutat toate ...
2017-10-11 "Conferinţa Internaţională privind traficul de persoane - aspecte evidenţiate şi concluzii privind mecanismele, ...
2017-10-17 "Combaterea traficului de fiinţe umane la nivel european - un efort comun vital şi complex" Data de 18 octombrie aduce ...
2017-10-24 "Armata română - demnitate, dârzenie, curaj şi credinţă nestrămutată faţă de neam şi ţară" An de an, pe 25 octombrie, ...
2017-10-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia privind o nouă agendă a Uniunii ...
2017-10-24 Domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe proiectul de opinie transmis de Comisia ...
2017-10-24 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe proiectul de opinie ...
2017-10-24 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Ne-am întemeiat opinia pe proiectul de opinie al Comisiei pentru muncă şi protecţie ...
2017-11-07 "11 noiembrie - o zi dedicată memoriei veteranilor noştri" Începând cu 11 noiembrie 2014, România, alături de numeroase ...
2017-11-14 "Ziua Internaţională a Toleranţei, moment de reflecţie şi de acţiune pozitivă pentru întreaga umanitate" La 16 ...
2017-11-21 "Ziua pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor trebuie să fie onorată în permanenţă, nu doar o singură dată pe ...
2017-11-29 "1 Decembrie 1918 - izvor al unităţii de neclintit al tuturor românilor şi al viitorului democratic, prosper şi ...
2017-12-06 "Începe un an aflat sub semnul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului" Puţine sunt înscrisurile internaţionale cu ...
2018-02-21 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte, pentru cuvintele bune. Doresc să-mi permiteţi să citesc raportul privind ...
2018-02-21 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să-mi permiteţi să citesc raportul privind Propunerea modificată de Directivă ...
2018-02-28 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Şi, la rândul meu, urez tuturor doamnelor o primăvară frumoasă!. Vă rog să-mi ...
2018-02-28 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi ...
2018-02-28 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În sinteză... în conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul ...
2018-03-07 "Ziua Naţiunilor Unite pentru drepturile femeilor şi pacea internaţională" Începând cu anul 1975, la iniţiativa ...
2018-03-20 "Zilei internaţională a copiilor străzii" Să ne îndreptăm atenţia mai mult decât pentru o zi spre copiii fără vise, ...
2018-03-26 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia noastră este în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din ...
2018-03-26 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie al Comisiei pentru mediu şi ...
2018-03-28 "Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi" În fiecare an, la 25 ...
2018-04-18 "Yom Hashoá - Ziua comemorării Holocaustului şi a eroismului" 12 aprilie 2018 este "Yom Hashoá - Ziua Comemorării ...
2018-05-02 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a ...
2018-05-02 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2018-05-16 "Copiii noştri şi dependenţa de tehnologie" Românii sunt printre cei mai dependenţi de tehnologie din Uniunea ...
2018-05-22 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Vă rog să-mi permiteţi să citesc raportul privind proiectul de hotărâre al ...
2018-05-22 ... redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene. Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe ...
2018-05-23 "«Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu ...
2018-05-30 "Medicii din serviciile de planificare familială trag un semnal de alarmă!" Sănătatea reproducerii, la nivel ...
2018-05-30 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca ...
2018-05-30 Domnule preşedinte...
2018-05-30 Comisia noastră s-a întrunit în şedinţa din 23 mai şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect ...
2018-05-30 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am avut în vedere, atunci când am formulat opinia noastră, nota de informare ...
2018-06-06 "Protecţia mediului, o responsabilitate comună" Ziua mondială a mediului înconjurător este aniversată, în fiecare an, ...
2018-06-06 Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Opinia noastră este în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) ...
2018-06-06 Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Am avut în vedere nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, fişa ...
2018-06-13 Statistica naţională întocmită de Agenţia Naţională împotriva traficului de persoane reliefează că exploatarea prin ...
2018-06-20 În anul 2000, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decis să dedice ziua de 20 iunie refugiaţilor, ca expresie a ...
2018-06-27 Începând din 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor ...
2018-09-12 Începând cu anul 1965, UNESCO a declarat oficial data de 8 septembrie ca Ziua internaţională a alfabetizării, cu scopul ...
2018-09-17 Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să-mi permiteţi să citesc opinia formulată de comisia noastră, privind ...
2018-09-17 Vă mulţumesc. Am avut în vedere fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană, a Camerei ...
2018-09-17 Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am avut în vedere, la elaborarea acestei opinii, proiectul de opinie al ...
2018-09-19 Joi, 13 septembrie, am avut o întrevedere cu domnul Phil Hogan, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare ...
2018-09-19 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Opinia noastră are în vedere fişa de informare elaborată de Direcţia pentru ...
2018-09-19 Mulţumesc frumos. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, ...
2018-09-19 Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Având în vedere proiectul de opinie al Comisiei pentru învăţământ, ...
2018-09-26 "Ziua internaţională a curăţeniei" Ziua de 23 septembrie a fost stabilită în 1993 de Organizaţia Naţiunilor Unite ca ...
2018-09-26 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. COM-ul nostru a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru ...
2018-09-26 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. COM 304 - privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind ...
2018-09-26 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al ...
2018-10-02 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului ...
2018-10-03 Declinul demografic generează consecinţe cu efecte dramatice pe termen lung, iar elaborarea unei strategii naţionale în ...
2018-10-10 Anul acesta, Ziua internaţională a profesorului sau Ziua mondială a educaţiei, celebrată pe 5 octombrie, marchează ...
2018-10-10 Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru apărare, ...
2018-10-10 Vă mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Opinia privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu a ...
2018-10-17 "17 octombrie, Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei" Pe 17 octombrie este marcată, la nivel mondial, Ziua ...
2018-10-22 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia noastră a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru ...
2018-10-22 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din ...
2018-10-24 Ziua europeană împotriva traficului de persoane, marcată anual pe 18 octombrie, începând cu anul 2007, este un prilej ...
2018-11-05 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi ...
2018-11-05 Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Opinia privind Comunicarea Comisiei a avut în vedere Nota de informare ...
2018-11-07 Educaţia în domeniul profesional şi tehnic este absolut necesară pentru a asigura un mediu incluziv şi sustenabil ...
2018-11-14 Defrişarea pădurilor este o problemă globală, care, din păcate, nu ne ocoleşte. În fiecare oră, în România sunt tăiate ...
2018-11-21 Ziua internaţională a studenţilor este sărbătorită în fiecare an, pe 17 noiembrie, începând din anul 1941. Este un ...
2018-11-26 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia noastră are în vedere: proiectul de opinie transmis de Comisia pentru ...
2018-11-26 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Având în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, Nota ...
2018-11-28 "Consumul de droguri, o problemă naţională" Consumul de droguri este una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite ...
2018-12-05 Ziua internaţională pentru abolirea sclaviei marchează adoptarea de către Adunarea Generală a Convenţiei Organizaţiei ...
2018-12-12 În medie, pe şoselele din România, în lunile de iarnă, au loc zilnic 72 de accidente, soldate cu 99 de victime. În anul ...
2018-12-12 Vă mulţumesc. Domnule preşedinte al Senatului, Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Doamnelor şi domnilor ...
2019-02-06 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Vă rog să-mi permiteţi să prezint opinia noastră privind comunicarea Comisiei ...
2019-02-13 "Educaţia este esenţială pentru un internet mai bun şi un mediu online mai sigur pentru copiii noştri!" Un computer, o ...
2019-02-20 La Conferinţa Generală a UNESCO, din noiembrie 1999, ziua de 21 februarie a fost proclamată Ziua Internaţională a ...
2019-03-06 Mă adresez dumneavoastră în calitate de coordonator al Grupului pentru combaterea traficului de persoane din ...
2019-03-13 Ziua internaţională a drepturilor consumatorului ar trebui marcată frecvent, printr-o protecţie sporită a ...
2019-03-20 În perioada 4-6 martie 2019, am participat la Atena, la vizita de lucru a Subcomisiilor pentru guvernanţă democratică, ...
2019-03-20 Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă. Opinia noastră a avut în vedere proiectul de opinie transmis de ...
2019-03-27 25 martie, Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi a comerţului transatlantic cu sclavi, este un ...
2019-04-03 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia noastră a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru ...
2019-04-10 "Potenţialul olimpic românesc, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020" Jocurile Olimpice de la Tokyo ...
2019-04-16 "Modul în care potenţialul tehnologiei contemporane poate fi valorificat în combaterea traficului de fiinţe umane" În ...
2019-04-24 Bilanţul celor 100 de zile la şefia Consiliului UE, prezentat de prim-ministrul României, miercuri, 17 aprilie 2019, ...
2019-05-07 "Cheia succesului Uniunii Europene este apropierea de cetăţenii săi" Anul acesta sărbătorim Ziua Europei, în contextul ...
2019-09-04 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Daţi-mi voie, distinşi colegi, înainte de a începe dezbaterea pe COM, să le ...
2019-09-04 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia noastră privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi ...
2019-09-04 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu-Raport ...
2019-09-11 "Impactul analfabetismului funcţional şi al abandonului şcolar asupra viitorului României" Ziua Internaţională pentru ...
2019-09-18 "Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene - potenţialul Parlamentului în valorificarea rezultatelor obţinute, ...
2019-09-18 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Opinia privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul ...
2019-09-18 Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Opinia noastră privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - ...
2019-10-02 "Punerea în aplicare, la nivel naţional, a politicilor şi legislaţiei UE din domeniul mediului este esenţială pentru un ...
2019-10-22 "Educaţia, instrument eficient de prevenire a traficului de fiinţe umane" În perioada 14-20 octombrie 2019, se ...
2019-11-12 "Măsurile realizate pentru digitalizarea sistemului de învăţământ, obiectiv prioritar al Programului de ...
2019-11-19 "Cunoaşterea realităţilor sistemului educaţional, prin dialogul deschis şi direct cu cadrele didactice" Recent m-am ...
2019-11-27 "Demersurile pentru construirea spitalelor regionale sau a celor judeţene trebuie să continue!" Este nevoie de spitale ...
2019-11-27 Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Vă rog să-mi permiteţi să prezint Opinia privind Propunerea de Decizie ...
2019-11-27 Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Opinia noastră se referă la COM 331 şi a avut în vedere: proiectul de opinie ...
2019-12-04 "Prin recentele tăieri de fonduri, Executivul demonstrează că educaţia nu se află pe lista priorităţilor sale" Joi, 28 ...
2019-12-18 "Creşterea numărului de locuri la rezidenţiat este soluţia necesară, dar nu suficientă pentru rezolvarea deficitului de ...
2020-02-25 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Şi le mulţumesc tuturor colegilor care astăzi sunt prezenţi la sesiunea noastră de ...
2020-02-25 Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Opinia noastră este în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din ...
2020-03-09 Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Opinia noastră a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia ...
2020-03-10 Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Şi mulţumesc şi colegilor pentru că au acceptat să citesc şi eu această ...
2020-04-02 Alo!
2020-04-02 Bună ziua, tuturor! Angel Tîlvăr, Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea. Eu votez pentru amendament şi pentru ...
2020-04-03 Da.
2020-04-03 Alo?
2020-04-03 Angel Tîlvăr, deputat de Vrancea. Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi şi totodată votez pentru amendamente. Vă ...
2020-04-23 Bună ziua, domnule preşedinte.
2020-04-23 Îi salut pe toţi colegii. Votul meu este împotriva amendamentului.
2020-04-23 Vă mulţumesc.
2020-04-23 Pentru. Mulţumesc.
2020-04-23 Domnule preşedinte, Vot pentru. Mulţumesc.
2020-04-23 Vot pentru.
2020-04-23 Vot pentru toate proiectele, domnule preşedinte. Vă mulţumesc.
2020-04-29 Împotrivă, domnule preşedinte!
2020-04-29 ... domnule preşedinte.
2020-04-29 Vot pentru, domnule preşedinte.
2020-04-29 Vot pentru.
2020-04-29 Vot pentru, domnule preşedinte.
2020-04-29 Domnule preşedinte, Vot pentru. Şi votez "pentru" şi la următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi, întrucât nu ştiu ...
2020-04-29 Şi eu vă mulţumesc. Domnul Kelemen Hunor?
2020-05-06 Bună ziua, tuturor! "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.
2020-05-13 Vot contra, domnule preşedinte.
2020-05-13 Votez pentru moţiune şi pentru toate celelalte puncte de pe ordinea de zi, domnule preşedinte.
2020-05-13 Bună seara, domnule preşedinte! Vot pentru.
2020-05-13 Bună seara! Vot pentru, domnule preşedinte.
2020-05-20 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate punctele aflate în discuţie pe ordinea de zi. Vă mulţumesc ...
2020-05-27 Bună ziua, domnule preşedinte! Sper să se fi contabilizat votul meu, "pentru", la moţiune. Dacă nu, repet, pentru ...
2020-06-03 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.
2020-06-10 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.
2020-06-15 Bună ziua, domnule preşedinte! Vot împotrivă. Mulţumesc.
2020-06-15 Domnule preşedinte, Vot pentru. Mulţumesc.
2020-06-15 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotriva retrimiterii. Vă mulţumesc.
2020-06-24 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Şi îi salut şi pe toţi colegii mei din ţară. În şedinţa noastră am adoptat ...
2020-06-24 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, ...
2020-06-24 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Angel Tîlvăr. Votez pentru moţiune şi "pentru" - la toate punctele de pe ordinea de ...
2020-07-08 "Pentru", "pentru".
2020-07-09 Bună seara, domnule preşedinte! Vot pentru. Vă mulţumesc.
2020-07-14 Bună ziua! "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-07-14 Da. Evident! Mulţumesc.
2020-07-27 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotrivă. Vă mulţumesc.
2020-07-27 Bună ziua, domnule preşedinte! "Pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi, cu excepţia punctului 4, unde mă ...
2020-08-19 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotriva retrimiterii.
2020-08-19 Bună ziua, din nou, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.
2020-09-02 Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, stimaţi colegi! Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi. Vă ...
2020-09-08 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Îi salut pe toţi colegii mei! Şi vreau să mulţumesc şi Biroului permanent, pentru că ...
2020-09-08 Vă mulţumesc frumos. Aşa cum ştiţi, domnule preşedinte, în atenţia Parlamentului nostru problema migraţiei a fost ...
2020-09-08 Da.
2020-09-08 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Şi sunt de acord cu ce a spus colegul meu. Apreciez preocuparea pe care o are pentru ...
2020-09-08 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Şi le mulţumesc şi colegilor pentru răbdarea pe care o au faţă de ceea ce spunem noi ...
2020-09-08 Vă mulţumesc frumos. Am avut în vedere pentru elaborarea raportului în ceea ce priveşte COM(2020)57, am avut în vedere, ...
2020-09-08 Proiectul nostru, COM(2020)66, a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, ...
2020-09-08 Vă mulţumesc din nou, domnule preşedinte. Raportul COM(2020)65 a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia ...
2020-09-08 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Având în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru sănătate şi familie, ...
2020-09-14 Angel Tîlvăr. Bună ziua, domnule preşedinte! Pentru.
2020-09-14 Mulţumesc.
2020-09-14 Bună ziua, domnule preşedinte! Împotrivă.
2020-09-14 Bună ziua, domnule preşedinte! Aşa cum a anunţat şi liderul nostru de grup, voi vota pentru.
2020-09-14 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru, la ambele proiecte. Vă mulţumesc.
2020-09-14 Pentru, domnule preşedinte. În cazul în care sunt neclarităţi, "pentru".
2020-10-06 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. COM 93 a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii ...
2020-10-06 Raportul nostru, domnule preşedinte, se referă la COM 94/2020 şi a avut în vedere, pe lângă analizele realizate în ...
2020-10-06 Vă mulţumesc. Raportul privind Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul ...
2020-10-06 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul nostru susţine obiectivele noului plan de acţiune privind extinderea ...
2020-10-06 Pentru stenogramă. E vorba de punctul 21, nu COM 21.
2020-10-06 COM-ul e 102.
2020-10-06 Da, da. Vă mulţumesc.
2020-10-06 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia noastră, în principal: A susţinut noua strategie industrială pentru Europa şi ...
2020-10-06 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru tehnologia ...
2020-10-13 Da. Nu sunt în plen. Intru telefonic şi votez pentru toate.
2020-10-13 Angel Tîlvăr sunt, domnule preşedinte.
2020-10-13 Da, da, da. Votez aşa cum a votat Grupul parlamentar al PSD.
2020-10-13 Şi eu.
2020-10-14 Angel Tîlvăr, domnule preşedinte.
2020-10-14 "Pentru" la tot.
2020-10-20 Angel Tîlvăr, PSD. Împotrivă.
2020-10-20 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Îi salut pe toţi colegii mei! Raportul nostru a avut în vedere proiectul de ...
2020-10-20 Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Comisia noastră, în principal, A susţinut obiectivele şi abordarea coordonată ...
2020-10-20 Nu, nu, aşa se numesc... (Vociferări.)
2020-10-20 Vă mulţumesc. JOIN 4 s-a bazat pe proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, pe proiectul de ...
2020-10-27 Mulţumesc. "Pentru" - pentru tot ce s-a propus.
2020-11-24 Mulţumesc foarte mult. Votez împotrivă.
2020-12-15 Sărut mâna! Votez conform deciziei Grupului PSD. Mulţumesc.