29 aprilie 2020 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 135/2020) ( retrimis comisiilor ).

Ion-Marcel Ciolacu 4. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; PL-x 135/2020. Avem amendamente admise şi respinse. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond, are cuvântul... Doamnă deputat, vă rog. Din partea Comisiei pentru administraţie, nu? Sau juridice? Juridice! Vă rog.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unor condiţii referitoare la validarea mandatelor de consilier local şi de primar, precum şi la participarea la alegerile locale din anul 2020. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe online separate. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu amendamente admise şi un amendament respins, prevăzute în Anexele nr.1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă din partea Grupului Partidului Social Democrat doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea Grupului Partidului Naţional Liberal, domnul Dobre Paul Victor. Nu mai doreşte. Din partea Grupului parlamentar al USR, domnul Stelian Ion. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc, domnule preşedinte. O primă solicitare, înainte de a exprima punctul de vedere pe acest proiect, este pe procedură. Vă solicit să supuneţi votului retrimiterea la comisie pentru două săptămâni. Am observat, din spaţiul public, din presă, au apărut informaţii conform cărora parlamentarilor ne-ar fi fost puse la dispoziţie adrese şi informaţii din partea Agenţiei Naţionale de Integritate. Vă spun foarte clar că nu am primit aceste informaţii şi aceste documentaţii şi consider că votul pe acest proiect nu poate ignora poziţia Agenţiei Naţionale de Integritate. Vă rog să supuneţi votului solicitarea mea.

Ion-Marcel Ciolacu Pregătiţi procedura de vot. Da? La propunerea domnului vicelider, nu? Este vicelider? Bun. Propunerea domnului Ion Stelian-Cristian, USR. Aţi pregătit? Retrimitere la comisie două săptămâni. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) 110 voturi pentru, 104 voturi împotrivă şi 6 abţineri, 2 - "nu votez". Din sală, cine nu şi-a exprimat votul? Domnul deputat? Pentru retrimitere. Deci 111. Domnul... Împotrivă? 105. Cine mai este în sală şi nu are tabletă şi a votat împotrivă? De la Partidul Naţional Liberal mai este cineva? Altcineva? Deci cu 111 voturi pentru, 105 voturi împotrivă, 6 abţineri şi 2 - "nu votez"... Uşor... Vă rog frumos, domnul Cupşa Ioan are solicitare de intervenţie.

Ioan Cupşa Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Da, domnule Cupşa!

Ioan Cupşa Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, dragi colegi! N-am putut vota...

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos... A, n-aţi putut vota! OK. Contra sau pentru?

Ioan Cupşa Votez pentru retrimitere la comisie.

Ion-Marcel Ciolacu OK. Câţi?

Ioan Cupşa Există probleme de conectivitate...

Ion-Marcel Ciolacu Da, da, da! Nicio problemă. Deci domnul Cupşa - pentru. Mulţumesc.

Ioan Cupşa Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascult, domnule lider Paşcan! Suntem pe exprimarea votului.

Emil-Marius Paşcan Nu-mi funcţionează aplicaţia! Votez pentru, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru. Am înţeles. Domnul Paşcan. 113 pentru. Mai departe. Domnul Chiriac Viorel?

Viorel Chiriac Votez contra. Contra, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu 106. Vă mulţumesc. 107. Corect! Domnul Moldovan Sorin-Dan.

Sorin-Dan Moldovan Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru. Nu mi-a funcţionat nici mie tableta.

Ion-Marcel Ciolacu 114. Vă mulţumesc. Domnul Bontea Vlad.

Vlad Bontea Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu 108 voturi împotrivă. Vă mulţumesc. Domnul Kelemen Hunor. Vă rog. Domnule preşedinte?

Hunor Kelemen Votez pentru retrimiterea la comisie. Nu am putut vota prin sistem, nu funcţionează.

Ion-Marcel Ciolacu Deci pentru, da?

Hunor Kelemen Da. Pentru retrimitere. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Tîlvăr Angel?

Angel Tîlvăr Împotrivă, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu 109. Vă mulţumesc. Domnul Bota Marius Sorin?

Marius Sorin-Ovidiu Bota Împotrivă. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 110. Domnul Socotar Gheorghe-Dinu?

Gheorghe-Dinu Socotar Bună ziua, domnule preşedinte! Nici mie nu mi-a funcţionat aplicaţia de vot. Votez contra.

Ion-Marcel Ciolacu 111. Domnul Toma Ilie?

Ilie Toma Bună ziua! Vot contra. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 112. Domnul Bârlădeanu Dragoş?

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Bună ziua, domnule preşedinte! Vot contra.

Ion-Marcel Ciolacu 113. Domnul Cezar Preda?

Cezar-Florin Preda Domnule preşedinte, Vot pentru retrimitere la comisie. Nu funcţionează!

Ion-Marcel Ciolacu 116. Doamna Răduţ Violeta?

Violeta Răduţ Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu 114... 115... Dumneavoastră, doamnă deputat? 116 contra. Domnul Pambuccian?

Varujan Pambuccian Pentru! Pentru retrimitere.

Ion-Marcel Ciolacu Pentru retrimitere. 117, da? Cristi, e OK? 117. 117, 116, cu 6 abţineri şi două "nu votez", până acum. Domnul Erdei István?

István Erdei Dolóczki Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru retrimitere. Nu funcţionează sistemul de vot! Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 118 voturi pentru. Doamna Tuşa Diana?

Adriana Diana Tuşa Bună ziua, domnule preşedinte! Votez contra.

Ion-Marcel Ciolacu Contra. 117. Doamna Gavriliţă Bianca-Miruna?

Bianca - Miruna Gavriliţă Bună ziua, domnule preşedinte! Votez contra.

Ion-Marcel Ciolacu Contra. 118. Ţachianu Marian. Vă rog.

Marian Ţachianu Contra!

Ion-Marcel Ciolacu Contra!

Marian Ţachianu Contra!

Ion-Marcel Ciolacu 119. Doamna Ciofu Tamara?

Tamara-Dorina Ciofu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez contra.

Ion-Marcel Ciolacu Sărut mâna! Şi eu vă mulţumesc. 120. Cosma Lavinia.

Lavinia-Corina Cosma Bună ziua! Votez pentru. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 119. Neagu Nicolae?

Nicolae Neagu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru. Conexiune intermitentă.

Ion-Marcel Ciolacu 120. Domnul Lovin Dumitru? Nu v-am auzit!

Dumitru Lovin Votez contra, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu Contra! 121. Dobrovie Matei?

Matei-Adrian Dobrovie Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru retrimitere.

Ion-Marcel Ciolacu 121. Doamna Chichirău Cosette?

Cosette-Paula Chichirău Votez pentru.

Ion-Marcel Ciolacu 122. Domnul Stănescu Alexandru?

Alexandru Stănescu Contra, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu 122. Domnul Grosaru?

Andi-Gabriel Grosaru Pentru, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu 123. Domnul Ştefan Corneliu?

Corneliu Ştefan Bună ziua, domnule preşedinte! Votez contra.

Ion-Marcel Ciolacu 123. Domnul Vîlceanu Dan?

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, votez pentru retrimiterea la comisie. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 124. Domnul Todoran Adrian-Mihăiţă?

Adrian-Mihăiţă Todoran Domnule preşedinte, Votez pentru retrimiterea la comisie.

Ion-Marcel Ciolacu 125. Şi domnul Romanescu Cristinel? Domnule Romanescu, vă ascultăm! Domnul Romanescu Cristinel? Revenim la ...

Cristinel Romanescu Mă auziţi, domnule preşedinte?

Ion-Marcel Ciolacu Acum vă aud! Spuneţi!

Cristinel Romanescu Pentru retrimitere. Am o conexiune foarte bună, dar văd că nu merge!

Ion-Marcel Ciolacu 126. Nicio problemă! Domnul Babuş Radu?

Radu Babuş Bună ziua, domnule preşedinte! Votul meu este contra.

Ion-Marcel Ciolacu 124. Mai există solicitări de vot, telefonice sau alt fel? Doamna Gilia Claudia? Nu. Domnul Călin Ion?

Ion Călin Împotriva retrimiterii, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu Împotrivă. 125.

Ion Călin Împotrivă, da!

Ion-Marcel Ciolacu Doamna Cosma Andreea?

Andreea Cosma Împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu 126. Doamna Gilia Claudia?

Claudia Gilia Bună ziua, domnule preşedinte! Contra.

Ion-Marcel Ciolacu 127. Domnilor lideri, aveţi colegi de-ai dumneavoastră care mai trebuie să voteze? Spuneţi! Domnul Drulă?

Cătălin Drulă Pe procedură...

Ion-Marcel Ciolacu Nu, suntem... Nu puteţi solicita procedură în timpul procedurii de vot.

Cătălin Drulă Păi, pe procedura de vot... Au fost colegi care au votat de la PSD...

Ion-Marcel Ciolacu Am aici liderul dumneavoastră...

Cătălin Drulă Eu sunt liderul de grup şi vă spun că au fost colegi de la dumneavoastră care au votat şi telefonic, şi pe tabletă, deci i-aţi numărat de două ori!

Ion-Marcel Ciolacu Eu îl am pe preşedintele partidului!

Cătălin Drulă Doamna Cosma, de exemplu!

Ion-Marcel Ciolacu Doamna Cosma a votat de două ori? Vă rog să verificaţi! Domnul Mocioalcă a votat împotrivă. 127.

Mihai Weber Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu 129. Cine sunteţi? Domnul Weber Mihai, da?

Mihai Weber Da. Votez împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu 129. Domnul Movilă Petru?

Petru Movilă Votez pentru, dar colega mea, doamna Bozianu...

Ion-Marcel Ciolacu 128. Aveţi reprezentanţi aici, în sală!

Petru Movilă Da, domnule preşedinte, dar, ca vicelider...

Ion-Marcel Ciolacu Sunaţi-l la telefon pe domnul Simionescu!

Petru Movilă Simionca!

Ion-Marcel Ciolacu Simionca, scuzaţi!

Petru Movilă Da. Deci doamna Bozianu nu a fost sunată...

Ion-Marcel Ciolacu Domnule Movilă Petru, vă rog frumos să vă sunaţi reprezentantul din sală!

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte, dar, ca vicelider, cred că şi eu pot să vorbesc cu dumneavoastră!

Ion-Marcel Ciolacu Da, da! Păi, nu vedeţi că vorbim?! Ce, nu vorbim?!

Petru Movilă Mulţumesc mult.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Pambuccian Varujan.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pentru că există suspiciuni care au fost formulate de lideri de grup, cred că cel mai potrivit - şi câştigăm şi timp aşa - este să reluăm votul electronic, care probabil că acum funcţionează, şi să terminăm povestea. E mult mai rapid şi fără discuţii!

Ion-Marcel Ciolacu Domnule lider, am reţinut propunerea dumneavoastră. Haideţi să finalizăm şi pe urmă o să am o discuţie cu toţi liderii de grup şi vom lua o hotărâre. Corect?

Varujan Pambuccian Da. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Bun. Şi eu mulţumesc. Domnul Pirtea. Domnul vicepreşedinte. Vă rog.

Marilen - Gabriel Pirtea Pentru retrimitere la comisie.

Ion-Marcel Ciolacu 129. Vă rog, daţi-mi-o pe doamna Dobrică. Weber a votat.

Ionela Viorela Dobrică Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog.

Ionela Viorela Dobrică Votez pentru retrimiterea la comisie.

Ion-Marcel Ciolacu 130. Vă mulţumesc.

Ionela Viorela Dobrică Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Doamna Boboc Rodica? Doamna deputat Boboc. Vă rog. Doamna deputat Boboc Rodica, vă rog, interveniţi!

Tudoriţa-Rodica Boboc Mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Vă aud acum! Vă rog.

Tudoriţa-Rodica Boboc Împotrivă, domnule preşedinte! Contra!

Ion-Marcel Ciolacu 130 la 130. Vă mulţumesc. Cu 6 abţineri şi 2 - "nu votez". Domnii lideri ai PNL, USR, PMP, UDMR, vă rugăm frumos... Domnul Roman Ioan Sorin?

Elvira Şarapatin Voiam să-mi exprim votul - împotrivă - şi nu m-a contactat...

Ion-Marcel Ciolacu Doamna Şarapatin. 131. Da? Domnul Roman Sorin? Domnul Bănicioiu, notaţi - 132 - contra. O secundă! (Consultări.)

Ioan Sorin Roman Mă auziţi, domnule preşedinte? Roman sunt. Votez contra.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles.

Ioan Sorin Roman Mulţumesc.

Vasile Cîtea Vasile Cîtea sunt, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascultăm!

Vasile Cîtea Vot împotrivă. Vot contra.

Ion-Marcel Ciolacu 134. (Consultări.) Oprim procedura de vot. Am o rugăminte. Vă rog frumos să urmaţi şi să auziţi ce spun eu. Oprim procedura de vot. Prin consensul liderilor, proiectul de lege se retrimite o săptămână la comisie. Vă mulţumesc.