20 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii O planetă curată pentru toţi - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM (2018)773 (PH CD 12/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - O planetă curată pentru toţi - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773; PHCD 12/2019. Acest proiect a fost distribuit. Din partea Comisiei pentru afaceri europene? Vă rog, domnul Tîlvăr, preşedintele Comisiei.

Angel Tîlvăr Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă. Opinia noastră a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia noastră pentru Uniunea Europeană şi analiza realizată în cadrul comisiei noastre. Astfel, noi susţinem viziunea europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Totodată, subliniem că reţeaua de arii protejate a Uniunii Europene şi managementul biodiversităţii necesită o preocupare susţinută din partea tuturor părţilor interesate, ceea ce pare dificil de realizat, în condiţiile procentului foarte ridicat al terenului ocupat de aceasta şi în condiţiile formalismului excesiv, impus de gestiunea armonizată la nivelul Uniunii a obiectivelor de dezvoltare durabilă şi recomandăm simplificarea administrării şi un management pragmatic al acestora. Domnule preşedinte, în aceste condiţii, comisia noastră, întrunită în şedinţa din 12 martie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezenta opinie care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc foarte mult.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă există obiecţii sau comentarii de ordin general? Nu există. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu există. La preambul? Nu există. La articolul unic? Nu există. Dezbaterile, finalizate. Proiectul de hotărâre rămâne la votul final.