17 septembrie 2018 – Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia, la 16 mai 2018 COM(2018) 320 (PHCD 45/2018).

Eugen Nicolicea 10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi. Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia, la 16 mai 2018; COM(2018) 320. Este Proiectul de Hotărâre nr. 45. Vă rog. Dacă îmi permiteţi, o să vă întrerup o secundă, înainte de a începe.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am avut în vedere, la elaborarea acestei opinii, proiectul de opinie al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe; fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană, a Camerei Deputaţilor; precum şi analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. Comisia noastră salută progresele Comisiei Europene în asigurarea protecţiei depline a vieţii private şi a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor şi susţine accelerarea finalizării în 2018 a pieţei unice digitale. Considerăm că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a identifica şi proteja legal noile informaţii cu caracter personal rezultate din prelucrarea datelor personale pentru care persoana în cauză şi-a dat acordul, dar despre a căror posibilitate de a fi generate ca rezultat al aplicării unor algoritmi sau pe alte căi nu avea cunoştinţă la momentul acordării consimţământului. Recomandăm ca măsurile care se preconizează la nivelul Uniunii, referitoare la protecţia datelor personale, să ia în considerare relevanţa metadatelor şi să includă un cadru de protecţie a acestora, dacă se va demonstra a fi necesar. Totodată, recomandăm ca măsurile de sprijinire diferenţiate între statele membre să fie făcute în aşa fel încât să reflecte inegalităţile zonale şi sociale dintre nivelurile de conştientizare ale cetăţenilor, cu privire la faptul că datele lor ar putea fi utilizate în mod abuziv, dacă nu sunt protejate corespunzător. Considerăm că gestionarea transformării digitale într-o abordare cu adevărat europeană, bazată pe valorile fundamentale comune, în scopul consolidării pieţei unice digitale şi al protecţiei datelor personale, necesită o acţiune armonizată la nivelul Uniunii, care să extindă şi să aprofundeze ceea ce s-a realizat până în prezent în domeniul pregătirii noii generaţii pentru societatea digitală, inclusiv prin atragerea agenţiilor europene relevante, precum şi prin antrenarea resurselor educative extracurriculare în domeniul tehnologiei informaţiei, al pedagogiei integrate, al ştiinţelor şi ingineriei. Atragem atenţia asupra relevanţei pentru reducerea proliferării practicii ştirilor false a unui cadru concurenţial puternic, a unei pieţe diversificate şi cu un risc redus de monopol, în ceea ce priveşte motoarele de căutare pe Internet, programele de conectare la Internet, platformele de ştiri online, programele de analiză a datelor, bazele de date de volum mare şi alte asemenea servicii digitale. Totodată, considerăm că este necesară o acţiune rapidă la nivelul Uniunii, diferenţiată în funcţie de gradul de alfabetizare digitală din regiunile Uniunii şi din statele membre, pentru a reduce pe cât posibil diferenţele de alfabetizare digitală dintre cetăţeni. Comisia noastră s-a întrunit în 20 iunie şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Eugen Nicolicea Da. Mulţumesc. Domnul Muşoiu Ştefan.

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, domnule preşedinte. Normele Uniunii Europene privind protecţia datelor permit libera circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii, din care poate fi generată masa critică de date esenţiale pentru o economie puternică bazată pe date. Digitizarea este esenţială pentru menţinerea şi crearea, în viitor, de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Recomandarea Comisiei Europene privind măsurile de combatere eficace a conţinutului ilegal online vizează adoptarea de măsuri specifice adresate platformelor şi statelor membre, pentru a îmbunătăţi detectarea, eliminarea şi prevenirea conţinutului ilegal. Datele vor stimula inovarea digitală, cu condiţia ca în paralel să se realizeze investiţii în capacităţile digitale necesare pentru a prelucra cantităţi mari de date care cresc exponenţial. Recentul pachet privind datele va debloca potenţialul datelor publice şi al datelor ştiinţifice şi va permite reutilizarea acestora de către întreprinderile europene nou înfiinţate. Posibilitatea reutilizării datelor este esenţială în activităţile de analiză a volumelor mari de date şi va stimula creşterea economică, va contribui la inovare şi la abordarea principalelor provocări sociale, precum asistenţa medicală sau mijloacele de transport în comun. Avansul rapid al Internetului lucrurilor, al roboticii de automatizare a proceselor şi altor asemenea tehnici necesită un cadru legislativ flexibil la nivelul Uniunii, care să poată fi modificat rapid, pentru a asigura în aceste condiţii funcţionarea pieţei libere, a liberei concurenţe şi a drepturilor cetăţenilor. Grupul PSD susţine adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea COM(2018) 320, în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Gudu Vasile.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Finalizarea Agendei unice digitale este unul dintre obiectivele asumate de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ca urmare a acestui fapt, prin intermediul documentului analizat astăzi, Comisia Europeană invită Consiliul European să impulsioneze soluţionarea chestiunilor restante legate de protejarea şi utilizarea datelor, astfel încât Uniunea să poată valorifica întregul potenţial al economiei bazate pe date. Mai mult decât atât, în opinia instituţiei europene, viitorul Cadru Financiar Multianual post-2020 trebuie să conţină măsuri concrete, menite să sprijine cercetarea şi inovarea, politica de coeziune şi mecanismul în conectarea Europei. Scopul final al documentului este acela de a transforma Uniunea Europeană într-un actor competitiv în economia mondială bazată pe date. Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de opinie elaborat de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Seidler Cristian-Gabriel.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Nu ştiu dacă aţi reuşit să citiţi textul acestui COM. V-aş atrage atenţia asupra punctului 1. Şi o să vă citesc: "Camera Deputaţilor salută progresele Comisiei Europene în asigurarea protecţiei depline a vieţii private şi a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor...". Şi textul curge mai departe. Ar fi de dorit ca această Cameră să poată saluta progresele nu doar ale Comisiei Europene, ci mai ales ale Guvernului României, în materie. Din păcate, însă, avem un consilier al doamnei prim-ministru, care, în ciuda a ceea ce vom vota, foarte probabil, în acest text, publică date cu caracter personal, date medicale cu caracter personal, ale oponenţilor politici. Vedeţi dumneavoastră, aceeaşi metodă...

Eugen Nicolicea Deci...

Cristian-Gabriel Seidler ... a mai fost utilizată...

Eugen Nicolicea ... v-aş ruga să reveniţi la subiect.

Cristian-Gabriel Seidler Da. Cred că pot să-mi exprim părerea, de la microfonul Camerei Deputaţilor, fără să fiu cenzurat politic. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Încă o dată, vă atrag atenţia că nu sunteţi la subiect.

Cristian-Gabriel Seidler Iar eu vă atrag atenţia...

Eugen Nicolicea Deci dacă-mi veţi spune...

Cristian-Gabriel Seidler ... că vorbesc la subiect.

Eugen Nicolicea Dacă îmi veţi spune unde se vorbeşte în COM-ul respectiv despre anumite persoane... (Vociferări.) Deci, dacă vă faceţi că nu înţelegeţi, este un alt subiect, da?

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Dumneavoastră vă faceţi că nu înţelegeţi...

Eugen Nicolicea Deci... vă...

Cristian-Gabriel Seidler La punctul 1...

Eugen Nicolicea Deci... vă rog...

Cristian-Gabriel Seidler Eu vă citesc din textul Hotărârii...

Eugen Nicolicea Deci... vă rog să încetaţi, pentru că am să cer sancţionarea dumneavoastră, în caz contrar.

Cristian-Gabriel Seidler Chiar vă rog. (Vociferări. Rumoare.) Domnule preşedinte, La punctul 1... la punctul 1 al proiectului de hotărâre - vă citesc, poate nu eraţi atent - se spune: "Camera Deputaţilor...

Eugen Nicolicea Invit următorul deputat, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler ... salută progresele... Chiar vă invit să nu-mi tăiaţi microfonul, în timp ce vă citesc din textul hotărârii pe care o supuneţi votului...

Eugen Nicolicea Mulţumim frumos. L-am citit. Eu vă spun să reveniţi la subiect.

Cristian-Gabriel Seidler "Camera Deputaţilor salută progresele...

Eugen Nicolicea Deci vă somez...

Cristian-Gabriel Seidler ... Comisiei Europene..."

Eugen Nicolicea ... să reveniţi la subiect.

Cristian-Gabriel Seidler Eu vă somez să nu mă somaţi în timp ce tocmai citesc...

Eugen Nicolicea Închidem şedinţa de astăzi...

Cristian-Gabriel Seidler ... proiectul hotărârii pe care...

Eugen Nicolicea ... având în vedere tulburarea.

Cristian-Gabriel Seidler ... o supunem votului... (I se întrerupe microfonul.)