Ödön Szabó

Activitate

Afiliere politică

  9 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 555/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua tuturor colegilor! Este o iniţiativă legislativă foarte importantă, dar care a trebuit să fie amendată atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor. Sunt două ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 540/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului UDMR. Toată stima!

  2 septembrie 2020
  propunere legislativă, BP664/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Aşa este.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Conform...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! "Pentru" - la început. Şi ultimele trei, care sunt legile organice pe învăţământ - împotriva raportului depus.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ...vor merge în continuare pe această direcţie a antevorbitorului. Eu sper ca în societatea românească să fim totuşi majoritari cei care ne dorim o altă convieţuire. Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă este una complexă, v-am spus. Inclusiv aceasta despre care a vorbit colegul meu. Bineînţeles că dânsul, aflându-se într-o competiţie ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Bună ziua, domnule preşedinte! Sunt 3 legi care vin în cascadă, 3 iniţiative legislative care au mai trecut de Camera Deputaţilor şi au fost votate. Prima dintre ele, despre care vorbim acum, a ...

  31 iulie 2020
  întrebare, Stadiul de soluţionare a unor dosare din Judeţul Bihor

  29 iulie 2020
  întrebare, Stadiul de soluţionare a unor dosare

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Szabó Ödön, deputat al UDMR. Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Da. Votez pentru toate punctele de pe ordinea de zi, conform Grupului UDMR.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, BP561/2020 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Nu de explicarea votului, ci o să vă aduc aminte, ca preşedinte de şedinţă, că avem un Cod de conduită aprobat şi îl rog pe colegul meu care a venit la microfon să-şi ia un ...

  30 iunie 2020
  propunere legislativă, BP544/2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei

  25 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 400/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 399/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 398/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  22 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 377/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Evident, vom vota această iniţiativă legislativă. În perioada comunistă trebuie să spunem că au fost mai multe decizii de deportare. Au fost unele care au ...

  17 iunie 2020
  întrebare, Transpunerea Directivelor Europene în legislaţia României

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Szabó Ödön - vot pentru.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Szabó Ödön - vot împotrivă.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, voi vota, ca şi Grupul UDMR, exact toate proiectele de pe ordinea de zi "pentru", cu excepţia punctului 12, PL-x 478/2017, unde votez împotriva raportului. Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Toată lumea se plânge, tot eşichierul politic, pentru că nu avem destui bani pentru investiţii în cercetare. Această instituţie este un institut de cercetare care a fost realizat şi ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Finalizez. Am două fraze. ... aşa cum Parlamentul României a acordat această sărbătoare comunităţii pentru comunitatea tătară şi pentru comunitatea romă, prin două legi separate, în 2006 şi ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor, Anul 1848 este un an în care, în întreaga Europă, începe o luptă pentru idealuri şi ţeluri comune. Revoluţia franceză şi perioada premergătoare ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru retrimitere, domnule preşedinte. Nu-mi funcţionează tableta.

  10 iunie 2020
  propunere legislativă, BP465/2020 Proiectul Legii modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Szabó Ödön. "Pentru" la toate proiectele înscrise pe ordinea de zi.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu vă supăraţi, domnule coleg, dar totuşi atâta ipocrizie?! Sunteţi grupul care are cei mai puţini oameni prezenţi în sală! Sunt anumite... (Vociferări.) Sunt anumite zone în care, din păcate, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Szabó Ödön - împotrivă.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această lege este o lege mai bună decât cea pe care o avem în momentul de faţă în vigoare, din perspectiva noastră, atât în ceea ce priveşte dreptul de ...

  3 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 480/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri

  3 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 344/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să vă aduc aminte că există o reglementare a Guvernului, care spune că orice spaţiu închis la 4 ore trebuie să fie dezinfectat. Mai avem 15 minute ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Există un proces pe care l-am început cu circa 30 de ani în urmă şi cu care toţi am fost de acord, şi anume ca tot ceea ce a distrus comunismul să fie ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că această perioadă, pe care tocmai o traversăm, a demonstrat că este foarte important să existe posibilitatea ca cetăţenii, în zonele de ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu a funcţionat la ultimele două voturi. Votul meu este conform grupului, pentru, şi la punctul anterior, şi la acesta. Vă mulţumesc.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte...

  20 mai 2020
  propunere legislativă, BP393/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, la PL-x 178/2020 nu mi-a fost înregistrat votul. Am votat împotrivă. Am verificat şi nu ştiu de ce nu a înregistrat votul. Vă rog să-mi înregistraţi votul împotrivă. A doua ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte. Eu am apăsat pe procedură mai înainte, dintr-un motiv foarte simplu. Aţi încheiat votul cu retrimiterea proiectului anterior înainte ca mai mulţi colegi de-ai mei să fi ...

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 292/2020 Proiect de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 301/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 300/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic

  6 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 250/2020 Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 181/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 190/2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ

  9 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 412/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo! Szabó Ödön sunt, deputat Circumscripţia nr. 5, Bihor. Votez cu "da" pentru toate cele şase proiecte înscrise pe ordinea de zi la votul final. Vă mulţumesc.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo? Bună ziua, domnule preşedinte. Vă salut cu mult drag! Trei lucruri de principiu aş vrea să vă spun cu privire la această iniţiativă legislativă pe care, vă spun din start, o susţinem. Primul ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule coleg! Szabó Ödön, deputat, Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor. "Da" pentru amendament, "da" pentru modificare. Şi vă doresc egészség! Sănătate!

  12 martie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 120/2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, ... pentru că nu avem toată ordinea de zi.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doar pe procedură. Eu rog colegii, întotdeauna când solicităm retrimitere, să spunem şi tematica proiectului de lege...

  4 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 334/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  26 februarie 2020
  întrebare, Soluţionarea inechităţilor salariale din sistemul de învăţământ

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Pentru unii trebuie 7, pentru noi ajung 6! (Vociferări.) Deci eu cred că este foarte important să încercăm să ne înţelegem unii pe alţii şi a-l înţelege pe celălalt înseamnă să stai să-l asculţi. În ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, puţină decenţă şi cei şase ani de acasă vă lipsesc, se pare, pentru că nu dialogăm cu sala! Voci din sală : 7!

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că acest lucru este un lucru important de a-l susţine. Iniţiativa legislativă, în sine, este o iniţiativă bună, are un element specific pe care noi ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La început, doar vreau să salut şi în numele dumneavoastră un grup de liceeni care se află în plen, la invitaţia Grupului. Sunt reprezentanţii consiliilor ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, salutăm acest consens şi domnul coleg Ganţ a vorbit despre restabilirea unor evenimente istorice, inclusiv legislative. Trebuie să restabilim ...

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 12/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, BP21/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 249/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  4 februarie 2020
  întrebare, Modul de selecţie a candidaţilor pentru locurile altor minorităţi decât minoritatea rromă la concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" Oradea

  28 ianuarie 2020
  luare de cuvânt, 63... îmi cer scuze, 63 de ani încolo. A doua problemă serioasă: da, care este partea de contributivitate şi care este partea de compensare a anumitor problematici, a anumitor interdicţii? Şi să vă ...

  28 ianuarie 2020
  luare de cuvânt, 4 miliarde, îmi cer scuze. Da. Mulţumesc. SRI - cont asigurări sociale - 684.672.000 de lei; 7,85%. Drepturi persoane care au avut calitatea de şef al statului - 730.000; 0,01%. Indemnizaţii foşti ...

  28 ianuarie 2020
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnul Vosganian, pe drept cuvânt, a solicitat să vorbim despre cifre în momentul când decidem despre pensiile speciale sau pensiile ocupaţionale, cum ...

  24 decembrie 2019
  propunere legislativă, BP912/2019 Propunere legislativă privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii

  23 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 315/2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 229/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 237/2020 Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 228/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Noi... (Aplauze.) Noi... (Aplauze.) Noi... (Aplauze.) Noi... (Aplauze.) Şi aceasta este o lecţie. Eu cred că, în momentul de faţă, ar trebui să fie toată lumea responsabilă. Noi o să votăm ...

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Anul trecut, când a fost discuţia pe dublarea alocaţiei pentru copii, în plenul Camerei Deputaţilor, UDMR a susţinut această iniţiativă. Şi a fost ...

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 225/2020 Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 238/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale 1/2011

  17 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 235/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

  12 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 219/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să vă mulţumesc pentru că aţi votat iniţiativa legislativă anterioară, cea care se referă la Pl-x 618/2019, care este o iniţiativă comună, realizată ...

  11 decembrie 2019
  întrebare, Uniunile de creatori legal constituie, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă chiar vine să rezolve o problemă reală. Avem foarte multe iniţiative legislative pe care le abordăm. Dar, în spatele acestei ...

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să spun câteva lucruri despre această iniţiativă legislativă. Voi vota această iniţiativă legislativă, aşa cum va vota probabil întregul ...

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 622/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 632/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Eu voiam să fac o glumă, după doamna Iurişniţi, spunând că la noi nu s-a schimbat nimic. Vă mulţumesc. (Râsete.)

  5 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 618/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  30 octombrie 2019
  întrebare, Decizia nr.15750/FF/26.05.2011

  30 octombrie 2019
  întrebare, Suma reprezentând încasări din TVA în anul 2018 ca urmare a prestării de servicii de salubritate, a livării de energie electrică şi de gaze naturale către consumatorii finali

  23 octombrie 2019
  întrebare, Stadiul Dosarului nr.6828/28.02.2003, Municipiul Salonta, jud. Bihor

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 503/2019 Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

  21 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 67/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

  15 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că trebuie să vorbim corect în ceea ce priveşte această iniţiativă legislativă şi dorinţa prin care a fost depusă la un moment dat şi rezultatele pe ...

  25 septembrie 2019
  întrebare, Situaţia imobilului înscris în CF nr.3280 ORadea, nr. topo 9022/484/1, Municipiul Oradea, judeţul Bihor

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 48/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 368/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, S-a realizat un consens la nivelul liderilor şi vă rog să retrimiteţi ultimul punct, legea organică, punctul 17, pentru o săptămână, la comisie. Vă ...

  11 septembrie 2019
  întrebare, Situaţia variantei ocolitoare Săcuieni, jud. Bihor

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Am votat acest proiect şi o să votăm întotdeauna orice proiect care vine să aducă dezvoltare. Aş vrea să vă aduc în faţă un argument pe care l-am spus şi poate nu a fost înţeles. Prin ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Două informaţii importante pentru cei care în momentul de faţă nu prea au primari în ţară. Unu. PNDL a fost folosit inclusiv pentru atragerea fondurilor ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am avut o discuţie şi cu reprezentanţii grupurilor şi solicităm retrimiterea la comisie a punctului 5 de pe ordinea de zi a plenului - este vorba despre ...

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 356/2019 Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ne-am abţinut la acest proiect legislativ. Nu pentru că nu ar fi o chestiune care ar trebui reglementată, dar ar trebui reglementată pentru spaţiul public ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, O solicitare de procedură. Pe poziţia 7 se află PL-x 125/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003, pentru care este ...

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 609/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  25 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă rog, să introducem pe ordinea de zi PL-x 125/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Vă mulţumesc.

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Am citit raportul şi iniţiativa legislativă. Într-adevăr, se referă la zona vulnerabilă. O singură chestiune pe care nu o înţeleg. Ce se întâmplă cu ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit retrimiterea, pentru o săptămână, a PL-x 221/2017 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. Vă ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am votat pentru această iniţiativă legislativă şi am rămas surprins că nu a trecut. În comisie a avut un vot unanim de adoptare, ceea ce înseamnă că ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acea abţinere mi-a aparţinut în comisie şi vă spun de ce. Iniţiativa în sine, aşa cum arată ea astăzi, da, nu poate fi susţinută, dar poate fi extinsă, în ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că este o iniţiativă bună această modificare, având în vedere că la inspectoratele şcolare acest spor nu a fost acordat. Şi, în concordanţă cu ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Amendamentul despre care vorbim este tocmai acea iniţiativă - şi domnul Buicu avea dreptate - orice legislaţie, mai ales legislaţia în ceea ce priveşte ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă pe care o aveţi în faţă a avut câteva amendamente în comisie, amendamente adoptate. Unul dintre aceste amendamente se referă la ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, La dezbateri.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnule preşedinte, Avem pe ordinea de zi, la punctul 2, numirea unui chestor, după ce această poziţie va fi vacantată. Conform cutumei şi a regulamentelor noastre, numirea unui chestor ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da, da. O săptămână.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O să am două propuneri pentru proiectul ordinii de zi. Prima propunere - pe care sper să o susţineţi cu toţii - se referă la solicitarea de aducere pe ...

  24 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 497/2019 Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a declaraţiilor

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea este de pe punctul 25 - PL-x 172/2018 - Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 - "Schi în România". Deci obiectul este Programul "Schi în România". Şi vă ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun ca de pe poziţia 27, PL-x 512/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 - să fie adus pe punctul 10 4 . Obiectul de ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În primul rând, doresc să vă mulţumesc că aţi susţinut iniţiativa legislativă pe care UDMR a promovat-o. Şi este iniţiativa grupului nostru, votată de ...

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 230/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi am susţinut această lege şi o s-o susţinem şi în continuare, indiferent de forma în care va fi adoptată - în Parlament sau prin altă metodă, de către ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Deşi legea este respinsă, a fost adoptată ca amendament la proiectul adoptat iniţial la legile organice. Şi vreau să le mulţumesc domnului preşedinte şi ...

  3 aprilie 2019
  întrebare, Concesionarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Borş, jud. Bihor, de către autoritatea administraţiei publice locale

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitate de iniţiator, bineînţeles că o să susţin această iniţiativă legislativă, deşi este a doua oară pentru respingere. Se referă, în principal, la ...

  27 martie 2019
  întrebare, Înscrierea copilului în învăţământul primar

  27 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 438/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să vă mulţumesc pentru susţinerea acestei iniţiative legislative care vine din partea Grupului UDMR şi care este un demers constant al formaţiunii ...

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 159/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 160/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  20 martie 2019
  întrebare, Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariu de bază a personalului didactic

  18 martie 2019
  luare de cuvânt, 85.

  18 martie 2019
  luare de cuvânt, Este Proiectul de Lege care prevede aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor ...

  18 martie 2019
  luare de cuvânt, Retrimitere directă de pe punctul 85 a PL-x 592/2018, pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  18 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Solicităm retrimiterea la comisie... aducerea pe punctul 3...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi vom susţine această iniţiativă legislativă. Orice demers care îmbogăţeşte administraţiile publice locale, care transferă bunuri din proprietatea ...

  6 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 360/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Domnul Apjok Norbert, din partea UDMR.

  1 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 77/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  1 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 78/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, ...comunităţile noastre locale, pentru că doriţi să promovaţi doar o singură temă, în momentul de faţă.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu doresc să generez un alt drept la replică, doar să spun un singur lucru. În momentul în care toate partidele politice au vorbit despre descentralizare, ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O să încep să vorbesc, în prima parte, nu despre lege, ci despre un coleg care poate este puţin mai tânăr decât mine, dar, din păcate, ori de câte ori iese ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu aş vrea, şi am spus-o şi la Comitetul liderilor, să încercăm ca măcar pentru partea de politică externă să găsim o consensualitate. Dacă putem să ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu aş dori, dacă se poate, să avem un consens, la Comitetul liderilor, pentru PL-x 710 - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a ...

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 415/2019 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulerioare

  18 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi ultima propunere vizează punctul 355 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, PL-x 295/2018. Mulţumesc.

  18 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia 264 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind ...

  18 februarie 2019
  luare de cuvânt, Punctul 95 să fie mutat pe punctul 2 şi retrimiterea la comisie.

  18 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun, în ordine, 3 proiecte legislative, pentru a fi mutate pe punctul 2 al ordinii de zi, iar apoi retrimise, pentru două săptămâni, ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să revin la două lucruri foarte simple pe ceea ce discutăm astăzi şi dacă dorim să rezolvăm o problemă sau nu. 1. Dacă o să vă uitaţi - şi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog frumos! (Vociferări.) Noi nu am vociferat din bănci la nimeni care a ieşit la microfon! Eu cred că acest vot... (Vociferări.) Este o atitudine absolut liberală! Eu cred... (Aplauze.) Stimaţi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, În Senat, propunerea iniţială, pe care o puteţi citi cu toţii, prevedea că votul din februarie trebuia să pună în aplicare o lege de la 1 ianuarie 2019 şi era, evident, neconstituţională. Nu poţi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Eu cred că riscăm să stricăm un consens în acest Parlament. Voci din sală : Ce consens?

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 311/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  13 februarie 2019
  întrebare, Asumarea şi contractarea efectelor prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.114/2018 privind instituirea de măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a PL-x 592/2018 (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind ...

  12 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  12 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 246/2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor

  5 decembrie 2018
  întrebare, Revenire laa întrebarea nr.6098A/2018 despre aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation" - România

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă nu face altceva în ceea ce priveşte învăţământul liceal, decât să menţină actualele prevederi din prezenta lege. Deci, dacă ...

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

  28 noiembrie 2018
  întrebare, Onorariile interpreţilor şi traducătorilor - sume simbolice

  28 noiembrie 2018
  întrebare, Situaţia Căminului Cultural Săcueni, jud. Bihor

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O să votăm această iniţiativă legislativă. Dar am venit să vă aduc aminte de o întâmplare, cu privire la o altă instituţie de învăţământ pe care am ...

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2019 Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, UDMR va susţine această iniţiativă legislativă, pentru că este important ca în spitalele din România să existe în momentele critice, şi nu numai, sângele ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că trebuie să punem lucrurile la punct. Şi anume, funcţionarea editurii, prin transformarea, prin ordonanţă de urgenţă, într-adevăr a fost ...

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 198/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  8 noiembrie 2018
  întrebare, Solicitanţii eligibili ai POC 201-2020 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor"

  7 noiembrie 2018
  întrebare, Aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - România", aprobată prin Ordinul de ministru pentru mediulde afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr.692/2017, cu ...

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2019 Proiect de Lege privind statutul poliţistului local

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2019 Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să vă explic legea, pentru că nu e aşa. Sunt două lucruri diferite: una este titularizarea şi alta este detaşarea. Titularizarea pe post se ...

  31 octombrie 2018
  întrebare, Lista instituţiilor de spectacole sau concerte aflate în subordinea şi în finanţarea autorităţilor publice locale din ţară

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 125/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii

  24 octombrie 2018
  întrebare, Revenire Întrebarea 10224A/05.09.2016- Stadiul Dosarului nr.52998/18.03.2010. Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să vă mulţumesc, în primul rând, pentru că aţi susţinut această iniţiativă legislativă, cu modificările pe care le-am adus în comisie. În al ...

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dezbaterea pe această iniţiativă legislativă am avut-o în Parlament, a trecut de Camera Deputaţilor, inclusiv cu voturile USR, la acel moment, a fost ...

  17 octombrie 2018
  întrebare, Redevenţe pentru resursele minerale exploate în jud. Bihor şi modul de aplicare a art. XII din OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă pe care o aveţi în faţă în dezbatere a venit într-un context politic, la un moment dat special, care a fost gestionat la momentul ...

  5 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că această problemă trebuie tratată cu foarte, foarte multă seriozitate. În Bihor, din păcate, avem o experienţă tristă, când această pestă porcină ...

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  10 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Da, este o iniţiativă bună, dar cu anumite precizări. Tocmai despre faptul de care vorbea colegul meu, şi anume zona unitară, vreau să vă povestesc. În ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să le mulţumesc tuturor celor care au contribuit ca acest Cod administrativ să se realizeze. Are un atu extraordinar, şi anume, reuşeşte să ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  26 iunie 2018
  întrebare, Revenire la întrebare - Stadiul Dosarului nr.34591

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, BP527/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naşionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  20 iunie 2018
  întrebare, Situaţia variantei ocolitoare ASăcuieni, jud. Bihor

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 690/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu nu sunt aşa de entuziasmat ca şi colegul meu care a vorbit anterior, dintr-un motiv foarte simplu. Legea, după părerea mea, va putea să ducă la abuzuri ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să vă mulţumesc pentru susţinerea acestei iniţiative legislative pe care am realizat-o împreună cu dumneavoastră. Ea vine să aducă două lucruri noi. ...

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  30 mai 2018
  întrebare, Acordarea sumelor cuvenite comunei Cetariu ca urmare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice periculoase

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 348/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, A doua propunere. Aducerea Pl-x 190/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Da, da.

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit ca să aducem pe poziţia următoare celei a colegului, deci pe poziţia 2 de pe ordinea de zi de astăzi, Pl-x 87/2018 (Propunerea legislativă ...

  23 mai 2018
  întrebare, Stadiul Dosarului nr.48842/CC, Municipiul Oradea, jud. Bihor

  23 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 630/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Încep prin a vă spune că vom susţine această iniţiativă legislativă şi o vom vota, deşi avem o iniţiativă proprie care era anterioară acesteia, este pe ...

  16 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 678/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O propunere de retrimitere la comisie a unei iniţiative pe care am discutat-o - poziţia 48, Pl-x 87/2018 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi ...

  8 mai 2018
  întrebare, Urgentarea demersurilor pentru înscrierea unei mențiuni de divorț în DEPABD

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este o iniţiativă care vine în consens cu o serie de realităţi ale administraţiei publice locale din România. Anul trecut, tot acelaşi plen al Camerei ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Trebuie să mulţumesc colegilor din Parlament de la toate grupurile parlamentare care au susţinut în comisie această iniţiativă legislativă. Şi sunt din ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Tot aşa, pe poziţia 2, şi ulterior retrimitere la comisie, pentru două săptămâni, Pl-x 38/2018 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul ...

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun aducerea pe poziţia 2, a PL-x 395/2016 (Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri ...

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Trebuie să vă spun foarte sincer că sunt mirat de faptul că această lege, se pare, nu va fi votată în unanimitate. Dintr-un motiv foarte simplu. Legea nu ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În momentul de faţă, avem o iniţiativă legislativă înregistrată în Camera Deputaţilor şi în Senat - în Parlamentul României -, şi, în dezbatere, în Senat, ...

  28 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 169/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vom vota această lege. Vom vota datorită faptului că această lege aduce anumite clarificări în acest hăţiş, şi nicidecum nu încurcă lucrurile. Daţi-mi voie ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie, şi în numele iniţiatorilor, întrucât este o iniţiativă pe care v-am propus-o, să vă spun câteva lucruri care poate aduc lumină. Întrucât ...

  20 martie 2018
  întrebare, 151 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale fără director adjunct

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Legea pe care o avem în discuţie nu se referă la un manual unic, în momentul de faţă, pentru că urmează să avem în dezbatere Legea manualelor şcolare în ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. Următoarea propunere. PL-x 71/2017, de pe punctul 51, să-l aducem pe punctul 3 al ordinii de zi şi să-l retrimitem comisiei. (Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O propunere. Poziţia 17 - Pl-x 566/2017 - vă rog să supuneţi votului aducerea pe poziţia 9.

  15 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 512/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  14 martie 2018
  întrebare, Modul de aplicare a prevederilor legislaţiei fiscale decurgând din prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că este o iniţiativă bună. A pornit ca un proiect punctual pentru Apele Române, şi în urma consensului creat pe baza propunerilor realizate de ...

  7 martie 2018
  întrebare, Situaţia variantei ocolitoare Săcueni, jud. Bihor

  7 martie 2018
  întrebare, Normele alocate judeţelor pentru anul şcolar 2016-2017

  7 martie 2018
  întrebare, Corelarea între MDRAP şi MEN a Normativelor de dotare minimală pentru învăţământul preşcolar primar şi gimnazial din proiectele PNDL

  7 martie 2018
  întrebare, Situaţia Căminului Cultural Săcueni, jud. Bihor

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  6 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 438/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004

  5 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi există un decalaj - şi cu acesta o să închei - enorm şi care începe să crească din ce în ce mai mult, între mediul rural şi mediul urban. În mediul rural, majoritatea - sau în bună parte - sunt ...

  5 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimate domnule ministru, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să spun că o discuţie, o dezbatere despre învăţământ este bine-venită. Nu cred că ea trebuie, în schimb, să ...

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doar doream să vă mulţumesc pentru votul cu privire la Vinerea Mare. Să fie într-un ceas bun! Vă mulţumesc.

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu cred că discutăm că nu ştim despre această lege, întrucât săptămâna trecută plenul a retrimis această iniţiativă legislativă, pentru o săptămână. Tocmai ...

  27 februarie 2018
  întrebare, Neaprobarea Regulamentului -cadru prevăzut de Legea nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare creează probleme derularea proiectelor din fonduri europene nerambursabile

  27 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie ca să mă întorc la legea iniţială, pe care am început să o dezbatem în momentul de faţă în plenul Camerei Deputaţilor. Legea iniţială prevedea ...

  14 februarie 2018
  întrebare, Aplicarea art. 263 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi programul Edusal

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  13 februarie 2018
  întrebare, Impactul modificării legislaţiei fiscale asupra dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 190/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  6 februarie 2018
  întrebare, Situaţia Regulamentului pentru desfăşurarea olimpiadei naţionale de limba engleză

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doar o rectificare la PL-x 587/2017, cel cu Codul de procedură fiscală. Ceea ce am spus a fost până atunci corectat în comisie şi varianta comisiei este ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La punctul 8, legea care este pentru contribuabilii mijlocii, este o eroare materială la amendamente. A rămas şi la art. 3 iniţial - "vicepreşedinţii şi ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... în buna tradiţie în care am reuşit să convieţuim, să sprijinim împreună acest lucru. Vă mulţumesc mult.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem parte de o dezbatere în care, din păcate, în multe momente ale sale, nu au fost spuse multe lucruri adevărate. Nu este adevărat ceea ce vi s-a spus de ...

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  19 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vom susţine această iniţiativă legislativă. Am votat-o. Vreau să vă aduc în faţă un singur lucru însă, şi anume faptul că la discuţiile în comisie a fost ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În Parlament, colegii mei au dreptate, este nevoie de o putere tolerantă, dar este nevoie şi de o opoziţie responsabilă. Eu cred că ambele lucruri ...

  6 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Autorizarea unei stupine neautohtone în România.

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Autostrada Transilvania.

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Educaţia la domiciliu în sistemul naţional de învăţământ.

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Situaţia Legii pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale.

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Procedură anevoioasă pentru aprobarea stemelor localităţilor.

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Teatrul particular - lipsit de susţinere.

  15 noiembrie 2017
  întrebare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 464/2017 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş

  8 noiembrie 2017
  întrebare, Datoriile unităţilor administrativ-teritoriale cu număr de locuitori sub 50.000.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă a colegului nostru ar veni ca să facem un pas înapoi în ceea ce priveşte folosirea limbii materne în relaţiile cu instituţiile ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 82/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

  1 noiembrie 2017
  întrebare, Dezvoltarea turismului şi absorţia fondurilor europene în cadrul financiar multianual 2014-2020 în domeniul turismului

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Solicit retrimiterea la comisie a punctului 11, Pl-x 254/2017 (Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale ...

  25 octombrie 2017
  întrebare, Situaţia variantei ocolitaoare Săcueni, judeţul Bihor

  25 octombrie 2017
  întrebare, Soluţionarea contestaţiei comunei Lugaşu de Jos, la cererea de finanţare, ID 141991- Dezvoltarea integrată a comunităţilor marginalizate din com. Lugaşu de Jos, jud. Bihor

  25 octombrie 2017
  întrebare, Numărul preşcolarilor cu vârste între 3-6 ani în unităţilor de învăţământ preşcolar din anul şcolar 2016-2017

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa este, domnule preşedinte.

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Cu acelaşi conţinut.

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, ... şi următoarea... O să propun şi Pl-x 643 din 2003, poziţia 161, Propunerea legislativă "Legea Arhivelor Publice". Mulţumesc.

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit să retrimitem comisiei două iniţiative legislative, pentru a discuta, întrucât există în dezbatere o lege amplă din partea ministerului, şi să ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit ca PL-x 261/2017 (Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a ...

  10 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  27 septembrie 2017
  întrebare, Solicitare stadiu Dosar.

  26 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

  20 septembrie 2017
  întrebare, Taxa pe clădiri datorată de medicii de familie pentru spaţiile aflate în proprietatea publică sau privată a autorităţilor administraţiei publice locale date în folosinţă gratuită.

  13 septembrie 2017
  întrebare, Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv

  13 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  5 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un drept câştigat despre ceea ce vorbim acum, dreptul de a deconta aceste abonamente către elevi. Dar trebuie să recunoaştem că, cu aceste decontări ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 432/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, BP310/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP307/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  28 iunie 2017
  luare de cuvânt, Din partea UDMR, Novák Csaba-Zoltán. Mulţumesc.

  28 iunie 2017
  întrebare, Folosirea şi accesibilizarea resursei termale în municipiul Salonta

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 72/2018 Propunere legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989

  26 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

  21 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

  14 iunie 2017
  întrebare, Salariile cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.

  14 iunie 2017
  întrebare, Programul Leader - probleme identificate.

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 528/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 562/2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, PL-x 49/2017 şi solicit retrimiterea la comisie pentru două săptămâni. Pe poziţia 4.

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă rog să aducem pe primul punct PL-x 49/2017 şi solicit retrimiterea, după ce am votat aducerea pe primul punct. Poziţia 4 pe ordinea de zi. Este punctul ...

  31 mai 2017
  întrebare, Situaţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cluburile sportive şcolare

  31 mai 2017
  întrebare, Programele şi proiectele de investiţii în turism aflate în derulare pentru jud Bihor

  31 mai 2017
  întrebare, Stadiul Dosarului nr. 3392/CC, 24 mai 2016

  24 mai 2017
  întrebare, Termenele de plată a creanţelor de asigurări de la Fondul de garantare a asiguraţilor FGA-Astra S.A şi posibilitatea urmăririi graficului de plăţi de către un creditor de asigurări

  24 mai 2017
  întrebare, amplasarea unui Monument al Eroilor din Primul Război Mondial în oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

  24 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  22 mai 2017
  luare de cuvânt, Aveţi dreptate, îmi cer scuze. Solicit aducerea la punctul 1 şi retrimiterea în comisie, pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  22 mai 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit ca PL-x 439/2016, aflat pe punctul 10, vă solicit retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  10 mai 2017
  întrebare, Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă în cadrul aşezămintelor culturale.

  10 mai 2017
  întrebare, Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am votat pentru această iniţiativă. Şi, ca şi cosemnatar, alături de 3 milioane de oameni, al acestei iniţiative, eu cred că este un lucru absolut normal ...

  3 mai 2017
  întrebare, Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune.

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că o asemenea dezbatere, pe această temă foarte importantă, trebuie realizată în sensul în care cunoaştem textul iniţial din legea care urmează a ...

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă rog să aducem acum, pe ordinea de zi, de pe punctul 129, Pl-x 409/2016 şi cerem retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Ultimul punct, punctul 139, PL-x 185/2015, de la 139 pe punctul 3, şi retrimitere pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, De la "respinse", punctul 122, aducerea pe punctul 3, şi retrimitere la comisie, tot pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Înainte să intrăm în ordinea de zi, am dorit să luăm cuvântul, pentru a cere aducerea pe punctul 3 şi retrimiterea câtorva proiecte legislative. Dacă-mi permiteţi, ...

  5 aprilie 2017
  întrebare, Modul de calcul al prejudiciilor constatate de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi.

  3 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă a colegilor noştri vine în ianuarie pe un fond populist, în momentul în care, în ianuarie, ne-am trezit - probabil şi dumneavoastră ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în situaţia de faţă peste 750 de întreprinzători români care trebuie să vină anual la Bucureşti pentru a aproba preţurile. Aici vorbesc de preţurile pentru ...

  21 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 163/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu modificările şi completările ulterioare

  15 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  13 martie 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimate domnule prim-ministru, Eu cred că orice dezbatere în acest Parlament este bine-venită. Dar eu cred că trebuie să avem două lucruri importante pe care trebuie să le ...

  8 martie 2017
  întrebare, Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale referitor la aplicarea unitară a Deciziei CCR 749/2016.

  8 martie 2017
  întrebare, Procesele verbale în Consiliul de administraţie.

  8 martie 2017
  întrebare, Situaţia Sălii de sport din oraşul Aleşd, str.Arena Sportivă nr.6.

  8 martie 2017
  întrebare, Modificarea Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare al Concursului de Matematică al Gimnaziilor precum şi al Liceelor Maghiare din România.

  8 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  1 martie 2017
  întrebare, Salarizarea personalului bugetar din administraţia publică locală.

  1 martie 2017
  întrebare, Normele de aplicare a Legii 125/2014.

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 149/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, BP69/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  22 februarie 2017
  întrebare, Stadiul Dosarului 27476/CC.

  22 februarie 2017
  întrebare, Situaţie statistică a numărului de familii care au copii în întreţinere.

  22 februarie 2017
  întrebare, Stadiul Dosarului 58945/CC identic cu 3681/CC şi 45248/CC, mun.Salonta, Bihor.

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aceeaşi procedură, pentru poziţia 74, PL-x 38/2010. Vă mulţumesc mult.

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, ...28 şi...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Solicit acelaşi lucru, aducerea pe poziţia...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Poziţia 49, Pl-x 588/2014. Solicităm, în urma discuţiilor, retrimiterea la comisie, tot pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  6 februarie 2017
  întrebare, Solicitare informaţii privind zăcămintele de apă geotermală din jud.Bihor.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Szabó Ödön, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.5 Bihor, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...