Pl-x nr. 12/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Sponsori: Ödön Szabó, Erika Benkő, Sándor Bende, Zsolt-Istvan Biro, Hunor Kelemen, Loránd-Bálint Magyar, Zacharie Benedek, Levente Vass, Norbert Apjok, Éva-Andrea Csép, Izabella-Agnes Ambrus, Botond Csoma, Petru Farago, Dénes Seres, Csaba-István Sebestyén, Rozália-Ibolya Biró, István-János Antal, István Erdei Dolóczki

cdep

23 aprilie 2020
Senat

înaintat la Senat

23 aprilie 2020
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
termenul constituțional de 45 de zile s-a împlinit la data de 15.04.2020
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
23 aprilie 2020
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei
16 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.2532/14.04.2020

Parlamentul va decide
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (pag.5, poz.13)
10 martie 2020
Camera Deputaților
2 martie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 09.03.2020
termen depunere raport: 12.03.2020
28 februarie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.132/27.02.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
27 februarie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.1126/25.02.2020 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
10 februarie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 24-02-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 24-02-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 24-02-2020