BP249/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori: Éva-Andrea Csép, Ödön Szabó, Árpád-Francisc Márton

cdep

13 iunie 2017
Senat

înaintat la Senat

13 iunie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor