4 septembrie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Intrăm pe ordinea de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD 36/2019. Vot, vă rog. Cu 191 de voturi pentru, două contra, 48 de abţineri a trecut. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 COM (2019) 22; PHCD 15/2019. Vot, vă rog. 247 de voturi pentru, două contra şi o abţinere. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională COM (2019) 764; PHCD 25/2019. Vot, vă rog. Cu 259 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu Raport privind evaluarea cadrului Uniunii Europene pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 COM (2018) 785; PHCD 26/2019. Vot, vă rog. Cu 264 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptat. Trecem la legi ordinare, adoptări. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; PL-x 48/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Vot, vă rog. Cu 266 de voturi pentru, nicio abţinere, în unanimitate adoptat. Propunerea legislativă pentru completarea... (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Explicarea votului. Scuzaţi-mă! Domnul Gheorghe Andrei Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat adoptarea acestei legi. Aceste măriri, în ceea ce priveşte indemnizaţiile pentru veteranii de război, urmaşii acestora, invalizii de război reprezintă o minimă reparaţie pe care statul român o face foarte târziu pentru tot mai puţinii supravieţuitori a ceea ce a însemnat cel de-al Doilea Război Mondial. Aceşti oameni au avut până acum nişte indemnizaţii ridicole, nişte indemnizaţii de un nivel mizerabil, îmi permit să spun, deşi timp de ani de zile şi-au pus viaţa în pericol, iar unii dintre ei chiar au murit şi şi-au lăsat urmaşii acasă, pe câmpurile de luptă ale celui de-al Doilea Război Mondial. Ceea ce este mai important de sesizat este faptul că pe undeva am impresia că aproape s-a aşteptat ca numărul acestora să scadă. Din păcate, azi mai sunt doar aproximativ 7.000 de veterani de război. Noroc cu Centenarul Marii Uniri care a adus această modificare legislativă, una mică, dar benefică şi importantă pentru ceea ce înseamnă recunoştinţa faţă de nişte eroi autentici ai neamului românesc. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 6. Propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Pl-x 276/2018; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 268 de voturi pentru, două abţineri. Adoptată. 7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; PL-x 569/2018; lege ordinară. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 259 de voturi pentru, 4 abţineri. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a; PL-x 580/2018; lege ordinară. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 220 de voturi pentru, 20 contra, 33 de abţineri, adoptat. Explicarea votului, domnul Popescu. Poftiţi în ordinea înscrierii.

Virgil-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă bucur că-l văd în sală pe domnul Suciu. Şi Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestui proiect legislativ, dar aş vrea să nu uităm un lucru, şi domnul Suciu ştie foarte bine, pentru că în calitatea dânsului de ministru al dezvoltării a data aviz negativ pentru introducerea ca posibilă finanţare prin PNDL a distribuţiei de gaze. Să nu uităm acest lucru, domnule Suciu, vă rog frumos! Acesta este adevărul. De fiecare dată când vom vorbi de PNDL vă voi spune acest lucru. Distribuţia de gaze este introdusă prin PNDL datorită nouă, a Parlamentului, nu datorită Guvernului şi a domnului Suciu care probabil că va vota.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. O să încerc să le iau pe rând, dar înainte de a da o scurtă replică colegului meu de la PNL, multe prostii mi-a fost dat să aud în ultima vreme, în special de la colegii noştri de la USR. Ultima şi cea mai mare dintre ele a fost chiar la dezbaterile generale de astăzi, când colegii noştri au spus cu subiect şi predicat că Programul Naţional de Dezvoltare Locală, atunci când vor veni ei la guvernare, va fi oprit. Mă bucur foarte mult că partea raţională a dreptei a votat pentru acest proiect şi am să vă spun şi de ce a votat aşa. În luna iulie, 200 de primari din toate culorile politice s-au întâlnit la Braşov şi cei doi reprezentanţi ai USR abia au ieşit vii din această întâlnire pentru că au spus acolo acelaşi lucru. Stimaţi colegi, Programul Naţional de Dezvoltare Locală nu este nici al ministerului, nici al unui partid, este al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale care beneficiază de un proiect de investiţii. Pentru cei care nu ştiu - şi n-am să obosesc să spun acest lucru - astăzi, în România, se derulează 12.681 de proiecte de investiţii pentru toţi primarii, toate comunităţile, indiferent de culoarea lor politică. Şi aceasta primarii o ştiu cel mai bine. (Aplauze.) Dacă m-aş lua după onorabilii colegi de la USR, probabil Spitalul Judeţean din Sibiu s-ar opri şi nu ar mai beneficia de o investiţie de peste 40 de milioane de lei. Colegii de la UDMR probabil ar trebui să dea socoteală în faţa primarului de la Gheorgheni, şi din Harghita, şi din Covasna, pentru sutele de proiecte de investiţii. Şi am rugămintea mare: lăsaţi discuţiile politice vizavi de PNDL, pentru că nimeni, nicio guvernare nu va îndrăzni să oprească acest program. Există judeţe în România unde primari ai Partidului Naţional Liberal au mai multe şi mai valoroase proiecte de investiţii, pentru că această guvernare nu a făcut distincţie. Şi vă aduc aminte că sute...

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog să finalizaţi, domnule ministru.

Vasile-Daniel Suciu ... şi mii de primari PSD au fost pedepsiţi pentru că erau cu trei trandafiri. Noi n-am făcut această greşeală şi am rugămintea, când susţineţi în spaţiul public aberaţii de acest gen, să mergeţi şi să vă întâlniţi cu primarii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Domnul Seidler. Vă rog. De la PNL am avut la explicarea votului. Vă rog, domnule Popescu, dacă doriţi... La sfârşitul... (Vociferări.) Replica cui? Vă iubesc la fel de mult!

Cristian-Gabriel Seidler Domnule ministru, ştiţi bine că sunt unul dintre cei despre cei care aţi făcut anterior menţiunea că aş fi ieşit pe jumătate viu. Iată, sunt în totalitate viu şi funcţional după întâlnirea respectivă, la care dumneavoastră aţi lăudat sus şi tare PNDL-ul şi la care noi am spus nişte adevăruri pe care refuzaţi să le vedeţi. Exemplul pe care-l menţionase colega mea, referitor la şcoala din Voineasa, o toaletă la 200.000 de euro. Bănuiesc că îl contabilizaţi ca un succes imens al acestei guvernări, pentru o şcoală cu sub 100 de elevi. V-aş mai putea face menţiuni despre Altân Tepe, dacă vă spune ceva, iluminat public, becuri de mii de euro. Sigur, probabil un alt succes al guvernării. Nu, nu aţi scos ţara din noroaie, aţi lăsat-o în noroaie şi aţi băgat mulţi bani în buzunarele unor clienţi politici. Aceasta este ceea ce a făcut PNDL-ul şi asta continuaţi să faceţi. (Aplauze.) Satul românesc şi România, în general, are nevoie acută de investiţii, dar nu oricum. Pentru că investiţiile în care asfaltul are doi centimetri şi se dizolvă la prima ploaie sau la prima zăpadă nu reprezintă decât o bătaie de joc şi nicidecum o scoatere din noroaie a României. Genul acesta de finanţare, genul acesta de minciună, genul acesta de manipulare din spaţiul public a început să fie perceput de către oameni şi probabil aţi observat votul din 26 mai. Continuaţi, sunteţi pe calea cea bună! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Vosganian Varujan. Vă rog.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, România, în acest moment, are destui bani pentru a-şi realiza un program de investiţii pe 10 ani, în care să se realizeze şi căile ferate rapide, şi autostrăzile, să se realizeze şi canalul navigabil al Dunării, să se realizeze şi amenajările hidroenergetice de tip Siret-Bărăgan. Vă pot face un calcul foarte sumar. Un miliard de euro pe an de la buget, un miliard din fonduri europene şi implicarea datoriei publice pot oricând mobiliza 40 de miliarde de euro pe 10 ani. Condiţia, însă, este să nu se mai întâmple ce s-a petrecut de la această tribună astăzi. Condiţia este să facem şi noi ce au făcut spaniolii cu Pactul de la Moncloa, când au decis că mersul spre democraţie necesită o înţelegere mai largă între partide, între sindicate, patronate şi toţi actorii sociali importanţi. Dragi mei, trebuie să facem un astfel de pact între noi, că nu inventăm roata de fiecare dată când ajungem la guvernare, că nu renunţăm la proiecte doar pentru că le-au făcut alţii sau nu, acuzăm pe alţii pentru faptul că noi am avut o contribuţie în plus. PNDL este un pas important pentru emanciparea mediului rural. A acuza, la aproape 13.000 de proiecte că există o uriaşă conspiraţie naţională în care intră primari, consilii locale, constructori, firme de asigurări şi alţii, pentru a jefui statul român, este o viziune halucinantă şi care nu face bine României. Face, într-adevăr, o asmuţire a unui tip de electorat care primeşte mesaje fanatizante şi obsesive, dar nu face bine viitorului României. De aceea, ALDE în continuare va susţine dezvoltarea acestui program şi atingerea ţintei de 30 de miliarde de lei, cât mai repede, pentru PNDL. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Preşedintele Comisiei pentru administraţie, pe procedură. Scurt, vă rog, da? Şi domnul ministru la fel.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Am solicitat cuvântul pe procedură, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică şi voi ieşi de fiecare dată când voi auzi vorbindu-se de la această tribună la adresa aleşilor locali, a primarilor, a viceprimarilor, a preşedinţilor de consilii judeţene care sunt făcuţi la pachet penali, hoţi sau mai ştiu eu ce. Stimaţi colegi din partea stângă a sălii, oameni noi cu năravuri vechi, vreau să vă spun următorul lucru. Dacă aveţi dovezi despre aceste lucruri, legea spune că trebuie să informaţi Parchetul. Dacă nu v-aţi săturat să aruncaţi cu lături în nişte oameni care au ridicat România de jos, pentru că acel primar amărât, din ultima comună care a făcut o stradă, o alimentare cu apă, un canal, un iluminat public, a făcut ceva! După dumneavoastră, după mulţi, nu rămâne...

Ion-Marcel Ciolacu Încercaţi să finalizaţi!

Florin-Claudiu Roman ... decât praful, stimaţi colegi! Praful! Acolo unde este o uliţă... (Aplauze.) Mergeţi printre români şi învăţaţi viaţa reală! Ieşiţi din Bucureşti! Ieşiţi din luxul vostru şi înţelegeţi România! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Încercaţi să finalizaţi, domnule... Domnule ministru, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Florine, rar mi-a fost dat să te văd la această tribună şi să fii aplaudat şi de către PSD-işti. Păstrează varianta aceasta! (Vociferări.) Dragi colegi de la USR, aveţi dreptate! PNDL-ul are o mare problemă: nu dă consultanţă pentru liderii dumneavoastră. (Aplauze.) În al doilea rând, nu vorbiţi de noroaie, că pantofiorii dumneavoastră n-au călcat în viaţa lor în satul românesc! În al treilea rând, dacă politica unui partid se referă la o toaletă şi faceţi apel la o toaletă pentru a bloca 12.000 de proiecte, acesta vă este nivelul. Nu de noroi, ci poate de rahat! (Aplauze. Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Stanciu. Domnul Seidler, un minut fiecare.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Colegii mei au invocat procedură, nu au spus-o... Eu voi invoca procedura art. 242, ţinând cont de jignirile aduse USR şi am să reiau foarte scurt aici. Să fie clar, mai ales pentru domnul ministru, de ce USR nu are nicio raţiune electorală legată de PNDL. PNDL este baronizarea banilor românilor, făcută de PSD, în frunte cu Liviu Dragnea! (Aplauze.) Prin taxe şi impozite aberante luaţi bani din buzunarul românilor care muncesc, îi duceţi la Guvern, de unde, din pixul unui ministru ca dumneavoastră, îi distribuiţi politic, subjugând primarii şi în schimbul unor beneficii electorale să le daţi acei bani, bani care nefiind primiţi pe niciun criteriu de performanţă, niciun criteriu auditabil, aşa cum şi Curtea de Conturi a arătat foarte bine, sunt folosiţi în mod ineficient, aşa cum colega mea a explicat. Soluţia noastră este foarte simplă: banii românilor trebuie să rămână aproape de ei, în comunităţile locale, pentru că ele sunt singurele...

Ion-Marcel Ciolacu Încercaţi să finalizaţi. Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ... care ştiu cum să cheltuiască banii, nu baronul judeţului PSD, nu baronul de la minister şi nu PSD. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Domnul deputat Szabó Ödön. Vă rog.

Ödön Szabó Stimaţi colegi, Am votat acest proiect şi o să votăm întotdeauna orice proiect care vine să aducă dezvoltare. Aş vrea să vă aduc în faţă un argument pe care l-am spus şi poate nu a fost înţeles. Prin proiectele retrospective pe care le-a depus România pentru perioada de programare anterioară, într-o serie de judeţe, inclusiv în judeţul Bihor, PNDL-ul a fost un instrument prin care au fost atrase fonduri care nu au putut fi atrase la momentul respectiv. O serie de programe şi proiecte care au fost derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală au fost alimentate ulterior din proiecte europene, ceea ce înseamnă că transparentizarea, ceea ce înseamnă că procedura de achiziţie publică, ceea ce înseamnă ulterior inclusiv că acea cheltuire a banului public s-a realizat la nivelul şi la standardul proiectelor europene, pentru că altfel nu ar fi trecut de filtrul care este necesar pentru aceste proiecte europene. Şi atunci, a generaliza, sunt într-adevăr sau pot fi găsite unul, două sau trei proiecte din 12.000. Dar, în acest context, în a generaliza că acest program în sine este unul nefolositor şi este doar rău pentru România este, cred, o greşeală enormă. Nu, acest proiect este un proiect foarte bun, care trebuie extins şi sper ca Guvernul să vină cât mai repede cu pasul următor, că avem nevoie de a introduce sisteme în plus, distribuţia gazelor în comunele şi oraşele noastre, un proiect care a fost votat de către toată lumea în Parlamentul României, ca să existe această extindere, şi sperăm ca să vină Guvernul cu finanţare inclusiv pentru dezvoltarea reţelelor de gaz. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul deputat Vosganian Varujan. Un minut pentru fiecare grup şi am finalizat.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Asistăm la un spectacol foarte interesant. Vorbim despre felul în care se jefuiesc banii publici. Stimaţi colegi de la USR, Am avut o informaţie pe care mi-a furnizat-o doamna Alina Mungiu privind anumite contracte pe care un fost ministru de-al dumneavoastră, astăzi parlamentar european, Dragoş Pîslaru, împreună cu grupul de economie aplicată l-a făcut, anume 800.000 de lei, pentru un program de dezvoltare sustenabilă a judeţului Bacău. Doamna Mungiu nu avea o viziune de ansamblu. Eu am aprofundat problema. S-a făcut şi programul de dezvoltare durabilă pentru municipiul Bacău. S-a făcut program de dezvoltare durabilă pentru municipiul Iaşi, pentru judeţul Iaşi. Am luat aceste programe să văd ce scrie în ele. Cel pentru judeţul Iaşi, în sumă de 1 milion de lei, are 80 de pagini, dintre care 40 de pagini, aproape copiate din Wikipedia, reprezintă un proiect care ar fi putut fi făcut de două persoane în două săptămâni, hai o lună, şi pentru care sute de mii de lei au plecat din buget...

Ion-Marcel Ciolacu Încercaţi să finalizaţi, domnule Vosganian.

Varujan Vosganian ... şi dumneavoastră invocaţi aici felul în care este respectat banul public? Dar cât tupeu trebuie să ai?! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Legi organice. Adoptări. La sfârşit domnul Seidler şi domnul Popescu. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă; PL-x 128/2019; lege organică. Comisia pentru apărare propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi, 274. Adoptat. Este ultimul pe ordinea de zi. Vă rog, domnule Seidler. Mai doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Vă mulţumesc. Biroul permanent... şedinţă. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,27.