25 iunie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 323 de deputaţi, până în acest moment... Şi, vă rog, vot. Secretarii, să-mi spuneţi dacă suntem în cvorum! 187 şi-au înregistrat prezenţa. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei din zilele de marţi şi miercuri, 26 iunie 2019, precum şi programul de lucru pe această săptămână au fost distribuite. Întreb dacă sunt propuneri de modificare a ordinii de zi? Liderii de grup sau viceliderii. Haideţi, propuneţi modificările!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În numele Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale şi de comun acord cu toţi liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, vă rog să supuneţi votului introducerea pe ordinea de zi a PL-x 274/2019 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) , la poziţia 13 1 . Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Ion-Marcel Ciolacu Pe poziţia 13. Vot, vă rog. Cu cartelele de vot. 134 de voturi pentru. A fost aprobată. Domnul Şerban Ciprian.

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog frumos să supuneţi votului următoarele modificări la ordinea de zi, şi anume: Poziţia 39 - Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici - PL-x 723/2018 - se mută pe punctul 4, pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 143 de voturi pentru, 13 abţineri. Mai departe.

Ciprian-Constantin Şerban Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PL-x 128/2017 - de pe poziţia 34 pe poziţia 5.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 144 de voturi pentru, 16 abţineri. De acord. Mai departe.

Ciprian-Constantin Şerban Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - PL-x 290/2019 - de pe poziţia 16 pe poziţia 6.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 139 de voturi pentru, 16 abţineri. Vă rog, următoarea propunere.

Ciprian-Constantin Şerban Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local - PL-x 289/2019 - de pe poziţia 14 pe poziţia 7.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 143 de voturi pentru, 23 de abţineri. Altă propunere?

Ciprian-Constantin Şerban Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1086 din 21 decembrie 2018 - PL-x 483/2018/2019 - de pe poziţia 28 pe poziţia 8.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 146 de voturi pentru, 8 voturi contra, 15 abţineri.

Marian-Gheorghe Cucşa Am şi eu 3 modificări. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie - PL-x 547/2018 - de pe poziţia 90 să îl mutăm pe poziţia 9.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 123 de voturi pentru, două voturi contra, 50 de abţineri. Vă rog, altă propunere?

Marian-Gheorghe Cucşa Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - PL-x 37/2015 - de pe poziţia 60 să-l mutăm pe poziţia 15.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. Cu 125 de voturi pentru, 3 voturi contra şi 53 de abţineri a trecut modificarea. Vă rog.

Marian-Gheorghe Cucşa Încă o solicitare. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 9 iulie 2018 - PL-x 26/2017/2018 - de pe poziţia 66 pe poziţia 16.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. Cu 130 de voturi pentru, 3 voturi contra şi 53 de abţineri a fost aprobată propunerea. Domnul lider al UDMR, Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă rog, să introducem pe ordinea de zi PL-x 125/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Vot, vă rog. 179 de voturi pentru, 3 voturi contra şi o abţinere. Propunerea a fost aprobată. Dacă mai este vreo intervenţie de la liderii de grup? Dacă nu, propun un vot pentru confirmarea prezenţei, deoarece avem depunerile de jurământ şi trebuie să fim în cvorum. Vot, vă rog, de prezenţă. O prezenţă de 179. Suntem în cvorum. Intrăm pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului deputat Laurenţiu Nistor, preşedintele Comisiei de validare, pentru a prezenta raportul comisiei şi proiectul de hotărâre. Vă rog, domnule preşedinte.